Copy
november 2015

Deltaplan Dementie Nieuws 

Welkom! Dit is de tweede editie van de digitale nieuwsbrief van het Deltaplan Dementie. In deze nieuwsbrief leest u over nieuws, ontwikkelingen, trends en activiteiten rondom het Deltaplan Dementie. Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
 

'Dementievrienden' zet beweging in gang


Een samenleving waarin mensen meer kennis hebben van dementie. Waarin mensen de impact van de ziekte goed inschatten, de symptomen herkennen en als vanzelf een helpende hand bieden op straat, in de winkel of aan de buurman. En tegelijkertijd een samenleving waarin mensen met dementie zich niet meer schamen voor hun ziekte en waarin mantelzorgers om hulp durven vragen. Met het project ‘Dementievrienden’ - uitgevoerd door Alzheimer Nederland en PGGM in het kader van het Deltaplan Dementie en met steun van het ministerie van VWS, wordt een campagne ontwikkeld die déze beweging in gang zet. Bij het ontwikkelen hiervan worden mensen met dementie en hun mantelzorgers uiteraard actief betrokken. Vanaf medio 2016 zal de samenleving op spraakmakende wijze kennis nemen van dementie en gevraagd worden zich als ‘dementievriend’ te registreren. De ambitie is dat 1 miljoen Nederlanders binnen 5 jaar beter bekend zijn met dementie en bereid zijn zich als dementievriend te registreren. 

Deltaplan Dementie start met kennisplein


Begin 2016 start het Deltaplan Dementie met het ontwikkelen van een kennisplein voor iedereen die in de dementiezorg en -ondersteuning werkzaam is. Het plein zal een belangrijke rol spelen als motor achter het verbeterprogramma dat nu in voorbereiding is. Het wordt dé plek waar het dementieveld elkaar ontmoet, kennis haalt en ervaringen deelt en het zal een belangrijke rol spelen bij de implementatie van de zorgstandaard dementie. In eerste instantie zal het kennisplein worden benut om het veld te raadplegen bij de inrichting van het verbeterprogramma en zo speerpunten en opbrengsten verder aanscherpen. Ook wordt zo duidelijk welke vragen er leven. Het kennisplein dementie wordt ontwikkeld door Vilans in nauwe samenwerking met partners in het Deltaplan Dementie. Daarbij bouwt Vilans voort op en benut het de kennis en infrastructuur van bestaande generieke pleinen zoals het kennisplein Zorg voor Beter

Koop een lot en steun onderzoek! 


Van 19 oktober tot en met 30 november voeren Alzheimer Nederland en de VriendenLoterij in samenwerking met RTL 4 een nationale campagne om aandacht te vragen voor de ziekte van Alzheimer. Onder de noemer 'Samen voor een toekomst zonder alzheimer' kan meegespeeld worden in de Vriendenloterij. De opbrengst komt onder de vlag van het Deltaplan Dementie direct ten goede aan wetenschappelijk onderzoek. Hoe kunt u meedoen? Lees verder

Vijf nieuwe internationale dementieprojecten met Nederlandse inbreng gehonoreerd!


Nederland neemt deel aan 7 projecten -waaronder 5 dementieprojecten- die zijn voorgedragen voor honorering in het kader van de JPco-fuND Transnational Call 2015 van het Joint Programma Initiative Neurodegenerative Diseases (JPND). Deze ronde was het gemeenschappelijke initiatief van JPND Research en de Europese Commissie. Voor de Nederlandse JPND-inbreng zijn financiële middelen beschikbaar gesteld via het ZonMw-onderzoeksprogramma Memorabel van het Deltaplan Dementie. Meer lezen?

Eerder dit jaar werden al 12 innovatieprojecten in de ronde 'Innovaties voor mensen met dementie en hun mantelzorgers' geselecteerd voor honorering. Deze projecten richten zich op onderzoek naar innovaties die mensen met dementie in staat stelt op een verantwoorde manier langer thuis te wonen. Meer lezen?

Dementiecongres: wat kunnen
mensen nog wél? 

Het Deltaplan Dementie is mede afzender van het Landelijk Congres Moderne Dementiezorg dat op 24 november plaats vindt in het Spant! in Bussum. Alle plenaire lezingen en activiteiten concentreren zich op het in de kracht zetten van de persoon met dementie. Wat kunt u zoal verwachten? Prof. dr. Marcel Olde Rikkert van het Radboudumc informeert u over de start van DementieNet, er is specifieke aandacht voor jonge mensen met dementie, en we volgen de dagelijkse praktijk van Freek Gillissen, verpleegkundig specialist in het VUmc Alzheimercentrum. Daarnaast kunt u uw eigen workshopprogramma samenstellen uit een zeer uiteenlopend aanbod. Meer lezen en aanmelden
 

Welkom bij themabijeenkomst onderzoek! 


In een serie kleinschalige ontmoetingen brengen het Deltaplan Dementie kennis, kunde en mensen bijeen om inspiratie op te doen en de kring van kennis rondom dementie te vergroten. Op donderdag 26 november organiseren wij in dit kader een bijeenkomst in samenwerking met lidorganisatie ZonMw in Den Haag met als thema; 'Het belang van dementieonderzoek'. Vijf projectleiders van het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel presenteren hun project en gaan met u in gesprek over hun ambitie, het belang van onderzoek, de betekenis van hun project in het grotere geheel, én over de betekenis van samenwerking. Meer informatie of een uitnodiging ontvangen? Lees verder.

 

Op naar Fase 2 van Memorabel


Met het oog op de tweede fase van het ZonMw-programma Memorabel worden de onderzoeksprioriteiten geactualiseerd. Inmiddels lopen er binnen Memorabel, onderdeel van het Deltaplan Dementie,  63 onderzoeks- en innovatie projecten. Maar nog niet alle vragen uit het huidige programma zijn beantwoord. Niet alle goede onderzoeksvoorstellen konden worden gehonoreerd. En er zijn nieuwe kennisvragen ontstaan, op basis van recent onderzoek en maatschappelijke ontwikkelingen. De vier hoofdthema’s van het programma blijven in principe gehandhaafd, maar de prioriteiten per thema worden opnieuw bepaald. Dit gebeurt in drie stappen. Belanghebbenden kunnen een bijdrage leveren aan de prioritering. Lees verder hoe
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © *Deltaplan Dementie.

contactgegevens:
info@deltaplandementie.nl
033 303 26 80

Afmelden   Gegevens wijzigen