Copy
Deltaplan Dementie Nieuws september 2016

Deltaplan Dementie Nieuws 


Samen met onze lidorganisaties werken wij hard om de gevolgen van dementie het hoofd te bieden. In deze nieuwsbrief leest u over onze samenwerkingen, ontwikkelingen, trends en activiteiten. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten!


Jaarevent Deltaplan Dementie 2016


Op maandag 14 november vindt de derde editie plaats van het Jaarevent Deltaplan Dementie in de Rijtuigenloods in Amersfoort. In nauwe samenwerking met Alzheimer Nederland, PGGM, Vilans en ZonMw biedt het Deltaplan Dementie een gevarieerd programma waarin het perspectief van mensen met dementie, hun mantelzorger én de professional centraal staat.

Alois Alzheimer stelde zich in de vorige eeuw al ten doel om de ziekte te doorgronden en nog altijd houdt ons dat bezig; de gevolgen van dementie zijn immers groot en ingrijpend. Tijdens het Jaarevent stellen we ons het jaar 2020 voor. We kijken vanuit dit jaar terug naar stappen die we nú in Nederland zetten om dementie te voorkomen en te genezen, de dementiezorg te verbeteren en de samenleving dementievriendelijker te maken. We doen dit samen met onze lidorganisaties tijdens een plenair programma, een workshopprogramma en op de informatiemarkt.
Het programma biedt volop gelegenheid om kennis te maken met onze leden en andere betrokkenen uit het dementieveld. De uitnodiging met mogelijkheid om u aan te melden en u voor de workshops in te schrijven, kunt u eind september tegemoet zien. Kent u belangstellenden die ook een uitnodiging mogen ontvangen? Zij kunnen zich hier inschrijven.

Ontwikkeling Praktijk Verbeterprogramma: een gezamenlijke uitdaging

 

In pijler 2 van Deltaplan Dementie staat de verbetering van de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten centraal.  Het bestuur van het Deltaplan Dementie heeft Vilans gevraagd om hiervoor, samen met Pharos, Movisie en het Trimbos-instituut en met inbreng van de leden een programma te ontwikkelen als basis voor een subsidieverzoek bij VWS. In de uitwerking van het programmavoorstel wordt samenhang aangebracht met de andere pijlers van DPD : onderzoek en dementievriendelijke samenleving.
 

De zorg en ondersteuning voor mensen met dementie moet beter. Dit is de focus van pijler 2. Een gezamenlijke uitdaging die we alleen kunnen realiseren door samen te werken. Dit kenmerkt dan ook de aanpak van het schrijfproces dat Vilans, de andere partijen en DPD deze zomer met elkaar zijn opgestart. Doel: samen te komen tot een programmavoorstel voor de zes stappen aanpak van Deltaplan Dementie. Zo worden de inzichten uit de veldconsultatie ‘Samen werken aan betere dementiezorg’ van 17 juni jl. benut voor het programma. Ook is input gevraagd van de leden van het Deltaplan Dementie, in de ledenconsultatie op 21 juni en is verkend welke bijdrage in het programma zij kunnen leveren.
Daarnaast zijn verschillende partijen gevraagd om mee te lezen met de conceptversies en hun kennis en expertise van de zorg voor mensen met dementie in te brengen.
Naar verwachting zal het Praktijk Verbeterprogramma tijdens het Deltaplan Dementie Jaarevent van 14 november a.s. gelanceerd worden.

Vooraankondiging subsidieronde Memorabel 2

 

Naar verwachting stelt ZonMw eind september een subsidieronde open voor onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van dementie. Deze nieuwe subsidieronde maakt deel uit van fase 2 van Memorabel (2017 – 2020), onderdeel van het Deltaplan Dementie. Voor de tweede fase van Memorabel zal dit najaar een aanvullende programmatekst verschijnen.   

In de voorziene nieuwe subsidieronde kan op 4 thema’s subsidie worden aangevraagd; oorsprong en mechanisme van dementie, diagnostiek, behandeling en preventie en doelmatige zorg en ondersteuning. De focus van deze subsidieronde is persoonsgerichte dementiezorg en gezamenlijke besluitvorming, om de effectiviteit van behandeling en zorg te vergroten, over- en onderbehandeling te voorkomen en een evenwichtiger kosten-baten-balans te realiseren.
Projectideeën kunnen vanaf 23 september ingediend worden. Uiterlijk op 15 december 2017 starten de projecten. Meer informatie is beschikbaar op de website van ZonMw.

Bedrijfstrainingen ‘Samen maken we Nederland Dementievriendelijk’

 

Sinds de lancering door staatssecretaris van Rijn van de campagne 'Samen dementievriendelijk' in het kader van het Deltaplan Dementie hebben zich inmiddels ruim 3.000 mensen als dementievriendelijk aangemeld op www.samendementievriendelijk.nl. Dat is een mooie start maar de ambities zijn veel groter.

Vanaf 21 september, rond Wereld Alzheimer Dag, wordt Nederland daarom via commercials op TV, via internet en sociale media opgeroepen om de online basistraining ‘GOED omgaan met dementie’ te volgen. 

Bedrijven en organisaties kunnen vanaf 21 september de branchetrainingen ‘In de winkel’ en ‘Op het gemeentehuis’ volgen. Medewerkers leren hier specifieke vaardigheden in de omgang met mensen met dementie binnen hun eigen branche. Het campagneteam van Samen Dementievriendelijk ontwikkelt de komende maanden meer gerichte branchetrainingen. Deze komen beschikbaar op www.samendementievriendelijk.nl. Ook verzorgen deskundige trainers trainingen op locatie.
Wilt u weten hoe úw bedrijf Nederland dementievriendelijker kan maken? Neem contact via 0800-6002 of info@samendementievriendelijk.nl. Bekijk voor inspiratie ook de filmpjes van Albert Heijn, Connexxion, Apotheek Made en gemeente Amsterdam.

Collegetour; hart voor het brein

 

Draagt een gezond hart bij aan gezonde hersenen? Houden broccoli, marathons en rode wijn dementie op afstand? Is het verstandig om vroeg met pensioen te gaan?

Tijdens de exclusieve collegetour 'Hart voor het brein' op zaterdag 15 oktober van 14.00-16.00 uur in de aula van het VU medisch centrum in Amsterdam vertellen 3 vooraanstaande professoren;  Prof. dr. Wiesje van der Flier (VUmc/VU Alzheimercentrum, lidorganisatie Deltaplan Dementie), Prof. dr. Geert Jan Biessels (UMC Utrecht) en Prof. dr. Marcel Olde Rikkert (Radboud Alzheimer Centrum, lidorganisatie Deltaplan Dementie) hoe we ons brein gezond kunnen houden en wat u beter kunt doen en beter kunt laten. Er is ook voldoende gelegenheid om uw eigen vragen te stellen. Het aantal plaatsen is beperkt.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © *Deltaplan Dementie.

contactgegevens:
info@deltaplandementie.nl
033 303 26 80

Afmelden   Gegevens wijzigen