Copy
mei 2016

Deltaplan Dementie Nieuws 


Welkom! Dit is de derde editie van de digitale nieuwsbrief van het Deltaplan Dementie. In deze nieuwsbrief leest u over nieuws, ontwikkelingen, trends en activiteiten rondom het Deltaplan Dementie. Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!


Van Rijn: “Iedereen kan dementievriendelijk worden”


In de derde pijler van het Deltaplan Dementie is het de ambitie om Nederland dementievriendelijker te maken. Op maandag 9 mei gaf staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) het startschot voor de campagne 'Samen Dementievriendelijk' die de komende 5 jaar uitvoering geeft aan deze ambitie. Hij deed dit op het internationale congres in Amsterdam: “Living well with(out) dementia” dat in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap werd gehouden. 


Zowel voor de geboden dementiezorg als voor de kwaliteit van onderzoek naar dementie vervult Nederland voor veel andere landen een voorbeeldfunctie. Maar wij kunnen ook van andere landen leren. Onder inspirerend dagvoorzitterschap van Marijke Vos -voorzitter van het bestuur Deltaplan Dementie- wisselden een kleine 200 deelnemers - onderzoekers, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen- dan ook van gedachten over hoe we met elkaar kunnen bijdragen aan duurzame en houdbare zorg.

De conferentie focuste op innovatie van zowel de zorg als de samenleving om er voor te zorgen dat mensen met dementie zolang mogelijk (autonoom) kunnen blijven functioneren in de maatschappij. De campagne 'Samen Dementievriendelijk' die uitgevoerd wordt door pensioenorganisatie PGGM en Alzheimer Nederland streeft ernaar dat iedereen in Nederland vóór 2020 meer weet van dementie en zonodig ondersteuning kan bieden. Met meer oog voor wat iemand met dementie nog wél kan. Op de website 'Samen Dementievriendelijk' leest u meer over de campagne en de wijze waarop u met uw organisatie kunt bijdragen.       

Dementie.nl: online platform voor en door mantelzorgers

 

De lidorganisaties van het Deltaplan Dementie Alzheimer Nederland, PGGM en CZ lanceerden in april het nieuwe online platform: dementie.nl. Een vraagbaak voor praktische en inhoudelijke zorgvragen rond de informele (thuis)zorg voor een naaste met dementie. Het doel is een baken te zijn in de ondersteuning bij de ziekte dementie in de achtereenvolgende fasen van de ziekte.

Van de 750.000 mantelzorgers in Nederland voelen velen zich overbelast of zelfs zwaar overbelast. Meer nog ervaren zij een versnippering in het informatieaanbod vanaf het moment van de diagnose en in het verdere verloop van de ziekte. Met een basis van ruim 200 informatiepagina’s, tips en ervaringsverhalen kan elke mantelzorger bekijken wat voor hen op dit moment nodig is in de zorg voor hun naaste met dementie.
Ook kan de bezoeker van het platform in contact komen met experts en gerichte vragen te stellen aan bijvoorbeeld een casemanager dementie of huisarts.
Klik hier voor de website van dementie.nl.

Voorbereiding verbeterprogramma dementiezorg gestart.

 

Op uitnodiging van het ministerie van VWS is het Deltaplan Dementie gestart met de voorbereiding van een zorgverbeterprogramma dementie. De zorg en ondersteuning van mensen met dementie moet beter en moet ook anders.

Het programma is erop gericht bestaande knelpunten in de zorg weg te nemen en nieuwe succesvolle werkwijzen te ontwikkelen en te verspreiden om mensen met dementie en hun familie optimaal te begeleiden en te ondersteunen. Het programma moet eraan bijdragen dat mensen met dementie zo lang mogelijk en op een prettige en veilige manier thuis kunnen blijven wonen.
Op 17 juni organiseert het Deltaplan Dementie een bijeenkomst waarin het dementieveld over de invulling van het programma wordt geconsulteerd. Gedurende de zomer zal het programma nader worden uitgewerkt. Naar verwachting zal het programma dit najaar van start kunnen gaan.

Jaarverslag 2015

 

Voor het Deltaplan Dementie stond het jaar 2015 zowel in het teken van de uitvoering als de verdere ontwikkeling. Het aantal leden is verdubbeld, de coöperatie is verder uitgebouwd en de bekendheid is verder gegroeid. De leden toonden zich betrokken om mee te denken én mee te doen.
Wilt u weten welke zichtbare stappen wij hebben gezet en welke resultaten zijn geboekt? Lees hier ons jaarverslag.

 

Ontmoetingen Deltaplan Dementie


In samenwerking met onze lidorganisaties organiseren we binnenkort enkele uitnodigende themabijeenkomsten. De bijeenkomsten blijken een prima gelegenheid om kennis te nemen van de ontwikkelingen in het dementieveld en om ervaringen en inspiratie uit te wisselen.

Op dinsdag 17 mei bent u welkom voor de themabijeenkomst 'Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg' met onze lidorganisatie Pharos. Het belooft een (inter)actieve middag te worden waarin we weer volop (nieuwe) inzichten met elkaar delen. 

Zorgverzekeraar CZ ontvangt belangstellenden voor de themabijeenkomst 'Focus op dementie' op maandag 30 mei in haar kantoor in Tilburg. Het volledige programma vindt u bij 'Agenda' op de website Deltaplan Dementie. Ontving u nog geen uitnodiging voor de bijeenkomsten? U kunt uw interesse hier kenbaar maken.


Op maandag 14 november vindt de derde editie van het Jaarevent Deltaplan Dementie plaats. Houdt u deze datum vast vrij want u kunt een boeiend en divers programma tegemoet zien!
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © *Deltaplan Dementie.

contactgegevens:
info@deltaplandementie.nl
033 303 26 80

Afmelden   Gegevens wijzigen