Copy
SA Eesti Antidoping ühekordne kiri Eesti spordialaliitude juhtidele
Vaata seda oma veebibrauseris
16. aprill 2015


Lugupeetud spordialaliitude juhid
Kogu maailmas on kinnistunud arusaam, et sport peab olema dopinguvaba. Eesti on oma dopinguvastases võitluses tundliku ajalooga riik, kus dopingusse suhtumine on viimase aastakümnega oluliselt muutunud. Soovime, et Eesti oleks tugev spordiriik, kes teeb tõhusaid samme dopingujuhtumite vähenemise suunas. Meie unistuseks on öelda kümne aasta pärast uhkusega, et meie sport on 99,9% ulatuses puhas.
On meeldiv tõdeda, et Eesti Antidopingu testimisprogramm on kooskõlas WADA seatud nõuetega. Võttes arvesse Eesti sportlaste arvu ja elanikkonna suurust, võib meie testide arvu pidada  minimaalseks. Ometi on uue dopinguvastase koodeksi jõustumisega (artikkel 5) hakatud suuremat tähelepanu pöörama nn. targale testimisele – testimist viiakse läbi viisil, mis arvestab dopingu kasutamise ohte ning mis aitab dopingu kasutamist tõhusalt avastada ja ära hoida.

Nii on testimine dopinguvastase võitluse oluline osa ja sellesse tuleb panustada senisest suuremal määral. Selleks vajab Eesti Antidoping ka spordialaliitude toetust. 

Nagu eelmise aasta lõpus toimunud VIII Eesti Spordi Kongressil välja öeldi, võiks umbes 500-600 sportlast tunnetada kontrolli mõju. See tähendab, et senist testide arvu tuleb pea kahekordistada. On hea meel tõdeda, et ka spordialaliidud toetasid kongressil seda ideed, käies välja eesmärgi tellida 10 testi aastas. Meie püüdluseks on, et testimine toimuks laialdasemalt ka noorsportlaste seas. Nii aitaksime teadvustada ja mõjutada sportlasi valima puhtaid viise.

Kõik see tähendab nii Eesti Antidopingu kui spordialaliitude jaoks paremat planeerimist ja tõhusamat koostööd. Ka oleks ressursside ühendamisel võimalik testimiskulusid vähendada. Teeme kindlasti enda poolt kõik oleneva, et koostöö oleks ladus. Sest ainult üheskoos suudame Eesti puhtaid sportlasi kaitsta.

Testide tellimise kohta saab lisainfot siit
 
Lugupidamisega,
 
Dr Ralf Allikvee,
SA Eesti Antidoping nõukogu esimees
 
Lisainfo: Kristel Berendsen, kristel.berendsen@antidoping.ee
Copyright © 2015 SA Eesti Antidoping, All rights reserved.


lahku sellest listist    muuda listi sätteid