Copy
SA Eesti Antidoping list Eesti spordijuhtidele
Head Eesti spordijuhid ning spordialaliidud!

Nagu ilmselt teate, on käimas konkurss Eesti Antidopingu juhatuse liikme kohale. Edastame teile kuulutuse ja loodame, et saate seda omalt poolt levitada.

SA Eesti Antidoping (EAD) otsib oma meeskonda

 

JUHATUSE LIIGET (TEGEVJUHTI)


Peamised tööülesanded:

 

– Dopinguvastase võitluse koordineerimine Eestis lähtudes Maailma antidopingu agentuuri (WADA) koodeksist ja standarditest;

– EAD tegevuse strateegiline planeerimine ja organisatsiooni igapäevase töö juhtimine;

– Finantsjuhtimine, eelarve planeerimine ja personalitöö;

– Aruandlus EAD nõukogule ja koostöö Eesti spordiorganisatsioonidega;

– Osalemine antidopingu poliitika kujundamisel ja koostöö EAD partneritega nii Eestis kui välismaal;

– EAD komisjonide töö koordineerimine;

– Osalemine EAD töövaldkondade suuremates projektides (testimine ja haridustöö);

– EAD esindamine valdkonna rahvusvahelises tegevuses.

 

Edukaks toimetulekuks on vajalik:

 

– Kõrgharidus, kasuks tuleb hea koostöökogemus juriidilise või meditsiinilise valdkonnaga;

– Vähemalt kolmeaastane organisatsiooni juhtimise kogemus või viieaastane töökogemus inimeste ja protsesside juhtimisel;

– Hea Eesti spordivaldkonna tundmine;

– Rahvusvahelise töö kogemus;

– Teadmised organisatsiooni analüüsimise, arendamise ja planeerimise protsessidest;

– Eesti ja inglise keele väga hea oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus suhtlustasandil;

– Ausus;

– Pingetaluvus.

 

Kasuks tuleb kandidaadi positiivne ellusuhtumine, uuendusmeelsus, otsustus- ja vastutusvõime, nii protsessidele kui ka inimsuhetele orienteeritus, suurepärane läbirääkimis- ja suhtlemisoskus, sealhulgas oskus suhelda avalikkusega ja tahtmine Eesti spordikeskkonda paremaks muuta.

 

Vastavalt sihtasutuse põhikirjale sõlmitakse juhatuse liikme leping kolmeks aastaks.

 

Omalt poolt pakume:

 

– Väljakutsete rohket ja vaheldusrikast tööd;

– Head eneseteostusvõimalust;

– Professionaalselt meeskonda ning kaasaegset töökeskkonda.

 

Kandideerimiseks palun saatke oma CV, motivatsioonikiri, palgasoov ja koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist e-mailile info@antidoping.ee hiljemalt 03.07.2015.


Vaata juhatuse liikme konkursi kuulutust meie veebilehelt
Copyright © 2015 SA Eesti Antidoping, All rights reserved.


lahku sellest listist    muuda listi sätteid