Copy
SA Eesti Antidoping list Eesti spordialaliitudele
Vaata seda oma veebibrauseris
Taustainfo Nikolai Vedehini juhtumi osas
Lähtuvalt Nikolai Vedehini dopingujuhtumist ja sellega seonduvatest sõnavõttudest (sotsiaal)meedias, on Eesti Antidoping koostanud memo, mis selgitab dopinguvastase võitluse põhimõtteid. 

Memo toob ära selgitavad põhimõtted Maailma Dopinguvastase koodeksist ja selgitused WADA poolt koostatud lihtsustatud juhendist sportlastele. Lisaks on täpsustatud, kui kaua on trimetasidiin olnud keelatud ainete nimekirjas ja kuidas Eesti Antidoping infot levitab.

Vaata kokkuvõtet siit

Loodame, et kokkuvõte annab nii alaliitudele kui sportlastele täiendavat teadmist dopinguvastasest võitlusest ja ka konkreetsed juhiseid, kuidas enda antidopingualaseid teadmisi tõsta. Endiselt oleme avatud koolituspakkumisteks ja koostööks testimiste läbiviimisel.

Võtke meiega ühendust siin.


 
Copyright © 2015 SA Eesti Antidoping, All rights reserved.


lahku sellest listist    muuda listi sätteid