Copy
SA Eesti Antidoping list Eesti spordialaliitudele
Teadaanne Eesti spordijuhtidele
Eesti Antidoping on teinud kokkuvõtte 2014. aastal toimunud antidopingu tegevustest Eestis. 
Aruandest saab uurida läbiviidud testide arvu võrdluses 2013. aastaga, tutvuda haridus- ja teavitustegevusega ning lugeda koostööst nii meil kui mujal. 2014. aasta tõi kaasa pingutusi uue WADA koodeksi 2015 tõlkimisel, joon tõmmati alla Bernatski-juhtumile, täiendati karistusseadustikku ja võeti vastu spordipoliitika arengustrateegia. 

Ava aastaaruanne siin
Copyright © 2015 SA Eesti Antidoping, All rights reserved.


lahku sellest listist    muuda listi sätteid