Copy
IMPRO4U Nieuwsbrief januari 2015
Bekijk deze nieuwbrief online

IMPRO4U            

Gelukkig Nieuwjaar

Na een mooi 2014 is liggen er weer prachtige uitdagingen klaar in 2015.
Wat laat je achter? Welke uitdaging pak jij dit jaar aan? 
Ik ben de afgelopen maanden weer geinspireeerd door interessante boeken en artikels. Hierover in het kort iets in de 'Vluggertjes'  

In deze uitgave:
-   Internationaal Contextueel Congres
-   Workshops Nationale Politie
-   European Playback Theatre Gathering 
-   Boek: Ik heb jouw kaas gepikt!
-   Villa Impro: zondag 1 februari Voorburg
-   Een oud Joods verhaal
-   'Vluggertjes'
-   Oefening: Gezamenlijk lopen

Veel leesplezier!
 

Voorstelling Terugspeeltheater tijdens internationaal Contextueel Congres  

Op 21 november speelden we met 'Wordt Vervolgd' tijdens het 1e in Nederland georganiseerde internationale congres voor Contextueel Werken.
Het congres werd druk bezocht door ruim 300 mensen die werken vanuit de Contextuele benadering.
Wordt Vervolgd sloot af met een voorstelling Terugspeeltheater waarbij de aanwezigen eigen verhalen en ervaringen met elkaar deelden. De verhalen leidden tot mooie en soms emotionele theatrale beelden.

Het was voor mij een mooie kennismaking met een bijzondere benaderingswijze van het kijken naar de mens.

In het kort:
De Contextuele benadering werd ooit ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Nagy.
Het verwijst naar de dynamische verbondenheid van de mens met zijn directe omgeving (m.n. de existentiele verbondenheid tussen ouder en kind).
Het doel van de contextuele benadering is door verbondenheid te komen tot werkelijke vrijheid en autonomie.
"De weg naar vrijheid en autonomie wordt niet gevonden door eigen belang en positie voorop te stellen, doch door rekening te houden met de belangen en de positie van de ander". 

Workshops tijdens bijeenkomst politie

In oktober verzorgde Impro4u samen met Wendela Kloosterman (www.inconcreto.org) workshops voor de afdeling Operationele Begeleiding en Training (OBT) van de Nationale Politie.
In 4 sessies van een uur lieten we in totaal 600 politiemensen nader kennismaken met elkaar.
Door middel van sociometrie en improvisatietheater (The SMART of Impro) werd op een actieve manier kennis en ervaringen binnen het werkveld gedeeld.

Wordt Vervolgd

Terugspeeltheatergroep 'Wordt Vervolgd' was in november 2014 de initiatiefnemer van de eerste European Playback Theatre Gathering. De 4 dagen durende bijeenkomst vond plaats in Amsterdam. Er deden 300 Playback spelers en conductors mee uit wel 30 verschillende landen!
Het was een enorme ervaring om zoveel mensen met zoveel verschillende (sub)culturen te ontmoeten.
We volgden workshops van elkaar, speelden voorstellingen en reflecteerden in home-groups.
Wij kijken terug naar een zeer succesvolle bijeenkomst en verlangen al naar de volgende Gathering in....Budapest!

Boeksuggestie:

Wie? IK!

‘Wie heeft mijn kaas gepikt?’ (WHMKG) versus ‘Ik heb jouw kaas gepikt!’ (IHJKG)
In 2009 gebruikte ik het boek WHMKG nog voor mijn afstudeeropdracht (opleiding Trainer en Teamcoach). Ik vond het een prachtige parabel over 4 muizen in een doolhof. Ze zijn allen onderhevig aan veranderingen in het doolhof. Elke muis reageert anders als blijkt dat de kaas plotseling op is.
Het boek stelt dat mensen zich moeten aanpassen aan veranderingen en dat ze niet moeten vasthouden aan hun kaas. Kaas staat hierbij voor ‘zekerheden’.
Echter door alleen maar flexibel te reageren op veranderingen en je aan te passen aan de nieuwe situatie, zul je veel minder ondernemend en innovatief zijn.
Laatst las ik de parabel ‘IHJKG’. Dit boek nodigt de lezer juist uit om de grenzen van zijn of haar kunnen te verleggen, actief onderzoek te doen (wat is er nog meer dan het doolhof) en zelf de regie te nemen (ik verplaats mijn kaas zelf).
We moeten bijvoorbeeld nagaan waarom de verandering aan ons wordt opgedrongen, hoe we in de toekomst meer grip op ons leven kunnen krijgen en of we wel de juiste doelen najagen.
‘IHJKG’ onderscheidt zich van ‘WHMKG’ door ons te laten inzien dat we niet alleen ons gedrag kunnen veranderen maar dat we ook in staat zijn ook om de omstandigheden te veranderen.
Heb het vermogen om vraagtekens te zetten bij veronderstellingen, durf je omgeving opnieuw in te richten en speel het spel volgens jouw eigen regels.
Laat je dus niet vangen door het doolhof van een ander. Houd de regie in handen.
Zet het doolhof meer naar eigen hand of klim zelfs uit het gecreëerde doolhof.
Met andere woorden: vergroot je eigen cirkel van invloed in de grote bestaande cirkel van betrokkenheid.


KindervoorstellingVilla Impro:
'Ons eigen avontuur' 
 
 
Villa Impro speelt toneelstukken voor en met jou!
We doen gewoon wat er in ons opkomt.
Of misschien heb jij wel een goed idee waarover we gaan spelen. En heel soms zingen we zomaar een liedje.♫♪♫♪
Bedenk mee! Speel mee! Niets staat vast, dus alles mag!En je mag dus ook gewoon lekker blijven zitten en kijken.
 
Als je het leuk vindt, mag je verkleed komen.
 
Tot dan? Tot dan!
 
Edwin, Inge, Martijn en André
van Villa Impro
 
 
Zondag 1 februari 2015
AMCO theater in Voorburg (Burgemeester Feithplein 97, 2273 BW)
inloop vanaf 13.30 uur
14.00 - 15.00 uur voorstelling
Na afloop iets lekkers voor alle kinderen.
Kaartjes kosten € 5,-
Vanaf 3 jaar
Reserveren via: villa.impro@gmail.com
www.facebook.com/villa.impro

Waarheid en Verhaal
(Naar een oud Joods verhaal)

 
Twee vrouwen, Waarheid en Verhaal, willen weten wie van hen de mooiste is.
Ze spreken af dat wie de meeste aandacht krijgt in het dorp de winnares is.

Waarheid vertrekt als eerste. Maar zodra de mensen haar zien, rennen ze hun huis in en sluiten ze de ramen en de deuren. Waarheid begrijpt er niets van. Wat ze ook doet en wat ze ook zegt, mensen willen haar niet zien of horen. Teleurgesteld keert Waarheid terug bij Verhaal. 
Dan gaat Verhaal het proberen. En het valt direct op. Bij haar komt iedereen naar direct buiten; enthousiast lopen de mensen op haar af en volgen haar door de straat.
Verhaal loopt uiteindelijk terug naar Waarheid, die alles van een afstandje heeft gadegeslagen. Waarheid moet toegeven dat zij verloren heeft...
Verhaal is duidelijk veel populairder.
Waarheid is in de war. Zij staat toch voor de puurheid en echtheid? Hoe komt het dat niemand van haar houdt en niemand naar haar luistert?
Verhaal weet het wel... Wat Waarheid nodig heeft, is een mantel van verhalen. En om dat te bewijzen trekt Verhaal haar kleurrijke schitterende mantel uit en legt deze om de schouders van Waarheid. 
Waarheid geeft het nog een kans en loopt opnieuw door het dorp. En ja, nu komt iedereen naar buiten en kijkt nieuwsgierig en vol bewondering naar Waarheid. Veel mensen lopen op haar af en willen haar aanraken, haar volgen. 
Opgetogen loopt Waarheid terug naar Verhaal en bedankt haar. 
Verhaal glimlacht. Zij wist het. Niemand zit te wachten op de naakte waarheid. Maar op de juiste wijze omhuld en verpakt, wordt de waarheid voor iedereen toegankelijk.

Vluggertjes:
Gevonden berichten en uitspraken om eens over na te denken. 


Het Nieuwe Werken vraagt om een andere stijl van leidinggeven: sturen op resultaten. Hierbij ben je met je medewerkers vooral in gesprek over het beoogde resultaat dat moet worden behaald en veel minder over de manier waarop je dit zou moeten bereiken.
---------- 
Het brein is van nature niet creatief, maar houdt zich bezig met het maken en herkennen van patronen. Dit leidt tot bepaalde routines die ons goed laten functioneren in een wereld die we al kennen (Edward de Bono)
----------
We concurreren ons suf met elkaar om er als groep aan onderdoor te gaan. We vechten voor het relatieve eigenbelang en laten daarmee het algemeen (leiders)belang liggen zodat we uiteindelijk allemaal slechter af zijn.
----------
Probeer een nieuwe vergissing te maken, zolang je eerdere fouten maar niet herhaalt (Robert Pozen)
----------
Goed leiderschap gaat veel meer over passie en emotie dan over informatie en ratio.
----------
Verandering is voor driekwart leiderschap en voor een kwart management. Managers plannen, budgetteren, organiseren, nemen mensen aan, lossen problemen op en controleren. Zij zorgen ervoor dat de organisatie efficient draait. Leiders daarentegen creeren visie, en ontwikkelen strategie, ze motiveren en inspireren. Zij helpen een organisatie te groeien, te evolueren en zich voortdurend aan te passen aan de veranderende omstandigheden. 
----------
Er zijn twee emoties die ons gedrag sturen: angst en verlangen. Werken vanuit angst leidt tot beperkende oplossingen. De oplossing is gericht op 'controleren' en uit zich in een veilig compromis. Werken vanuit verlangen uit zich in ambitie en dromen. De oplossingen die worden ontwikkeld zijn dan eerder verruimend dan beperkend. 

Oefening:
Lopen en stilstaan:

De onderstaande oefening is bedoeld om de deelnemers gezamenlijk en volledig geconcentreerd een opdracht te laten uitvoeren. Elke deelnemer dient heel alert te zijn op zijn omgeving. Verder gaat deze oefening ook over leiden en volgen.

De deelnemers krijgen de volgende instructies:

Fase 1:
"Als ik in mijn handen klap, gaan jullie allemaal tegelijk lopen. Als ik weer in mijn handen klap, staan jullie allemaal direct stil (Freeze). Als ik daarna weer klap, gaan jullie weer lopen, enz."

Fase 2:
"We gaan dezelfde oefening doen. Jullie beslissen echter samen (en zonder overleg) wanneer jullie tegelijk gaan lopen. Ik klap alleen nog in mijn handen als jullie allemaal tegelijk moeten stoppen."

Fase 3:
"Jullie beslissen zelf wanneer jullie allemaal tegelijk gaan lopen en wanneer jullie allemaal tegelijk gaan stilstaan."
Impro4u verzorgt sinds 2004 trainingen, voorstellingen en workshops met als vertrekpunt de basisprincipes van improvisatietheater.
Benieuwd? 
Kijk op www.impro4u.nl of stuur een mail naar edwin@impro4u.nl
Impro4u & de Ampersand
Benieuwd waarom wij het
&-teken gebruiken in ons logo?

Klik hier!

Citaat

 

Succes is het vermogen keer op keer te falen zonder daarbij je enthousiasme te verliezen (Winston Churchill)

Website
Email

Copyright © 2014 IMPRO4U

ontwerp www.pinksunwebdesign.nl Pink Sun Webdesign


uitschrijven voor deze nieuwsbrief    uw gegevens aanpassen
Share
Tweet
Forward