Copy
Nyhedsbrev nr. 8  november 2015
Se nyhedsmail i browser

Indhold i dette nyhedsbrev

1. Finanslov 2016
2. Specialundervisning
3. Dialogmøder i januar 2016
4. Kurser
5. Nye prøveformer
Kalender

Børnehaver spirer frem.

Tange Kristne Friskole startede børnehave d. 1. august og er snart klar til at rykke i nybyggede lokaler. Lerpytter Friskole og Børnehave i Thisted arbejder på at få deres nye bygning færdig til ibrugtagning 1. december. Kratholmskolen i Odense starter børnehave d. 1. april næste år og bygger nyt til det. Midtjyllands Kristne Friskole starter vuggestue næste år... og flere er på vej!
Følg med på vores facebookside, hvor vi hele tiden opdaterer med nye billeder og beretninger fra hele landet. se mere her.


Rejsegilde på Lerpytter Friskole og Børnehave.
 

1. Finanslov 2016
 

De mest optimistiske røster tror på at når finansloven for 2016 indenfor de nærmeste dage forhandles færdig , så bliver friskolerne kompenseret for det manglende tilskudsgrundlag som følge af konflikten i 2013.

De mere pessimistiske tror ikke at friskolerne får plads i forhandlingerne.
Hvad afgør det?
Først og fremmest gælder det om at have politikere, der kender og forstår friskolernes situation. Dernæst gælder det om at disse politikere vælger at bringe friskolerne med ind i til forhandlingsbordet. Det gør Liberal Alliance i år - og hatten af for det! Vi må så håbe at besindige folk i regeringspartiet Venstre - og et par partier mere - vil lytte og handle på det.
(PS: Den varmeste fortaler for friskolernes sag i LA har faktisk sine børn gående på en kristen friskole!)
Hvad kan vi som friskoleforening og enkelt-friskole lære af dette forløb?
At vi skal sørge for at hver eneste lokal-valgt politiker bliver inviteret ind og får kendskab til friskolernes hverdag og vilkår. Alt tæller og i den sidste ende er det arbejdet imellem finanslovsforhandlingerne, der afgør om vi bliver tilgodeset. Så som Dansk Friskoleforening siger: Lav noget larm! Gør jeres skoler kendt i det politiske landskab og sæt som mål, at I mindst skal have besøg af et folketingsmedlem inden næste finanslovsforhandling!

2. Specialundervisning
 

Den nye ordning på specialundervisningsområdet er rykket nærmere. Det er stadig den gamle ordning, der kører i dette skoleår og i går kom der besked om, at der fortsat kun gives 46% af det søgte beløb til specialundervisningselever. Det understreger behovet for en ny ordning på dette område, da en del skoler fravælger at søge om tilskud, fordi de ikke har råd til at betale så stor en andel selv.
Om den nye ordning fra 1. august 2016 bliver en succes afhænger af flere ting:
Dels hvor høje taksterne bliver (vedtages som en del af finansloven). Dels om det ændrer på søgemønstret hos skolerne. Man kunne godt forudse, at en del skoler vil søge til en eller flere elever, som de indtil nu har undladt at søge på.
Taksterne vil blive offentliggjort på vores hjemmeside så snart finansloven er vedtaget.
Reglerne for at søge blev omtalt i sidste nyhedsbrev.

Kurs mod fjerne kyster

Der sker rigtig meget ude på skolerne i november måned. Her det et billede fra Skjern Kristne Friskoles temauge.
 

3. Dialogmøder i januar 2016

Bestyrelsen for FKF har besluttet, at der igen i 2016 inviteres til dialogmøder for ledere og bestyrelsemedlemmer. Temaet vil denne gang være "Værdier i spil på de kristne friskoler". Program udsendes omkring 1. december, men notér allerede nu følgende datoer:

D. 19. januar på Gideonskolen i Vallensbæk.

D. 20. januar i Nord/Midtjylland (Ikke på plads endnu)

D. 25. januar på Brændstrup Kristne friskole


Alle dage kl. 17-20.30

4. Kurser

Nye fælles kurser for lærerne i skoleåret 2016-17

Efter en pause med fælles kurser p.g.a. manglende tilslutning, vil vi igen forsøge at samle medarbejdere til kurser, som specielt knytter sig til vores værdier i de kristne friskoler. Som det ser ud lige nu bliver der udbudt 3 kurser:

1. Musikkursus med Ken Dolva, som er musiklærer på Thomasskolen
2. Fortællekursus
3. Kursus om udvikling og skabelse i forhold til Forenklede Fælles Mål

Kurserne bliver udbudt som dagskurser to steder i landet, så rejseudgifterne minimeres.

Vi håber, at have programmerne på plads inden jul, så de kan indgå i det kommende års planlægning.

5. Nye prøveformer

Bekendtgørelsen om de nye prøveformer er nu sendt i høring indtil 30. november.

De nye ting i bekendtgørelsen er følgende:
1. Alle elever skal nu bruge Uni-Login ved de skriftlige prøver.
2. Der justeres i 10. klasses prøver som konsekvens af de nye prøveformer i 9. klasse.
3. Det vil ikke længere være muligt at få dispensation fra at holde prøverne elektronisk.
4. Skriftlige opgaver skal fremover udelukkende bedømmes af en beskikket censor.
5. Ved prøven i skriftlig dansk bliver der efter en overgangsordning givet mulighed for adgang til internettet (dog er det ikke tilladt at kommunikere med andre).
6. Der indføres en ny praktisk mundtlig fællesprøve for fagene fysik/kemi, biologi og geografi.
7. Der indføres en skriftlig prøve i fysik/kemi som udtræksfag.
8. Der indføres obligatoriske digitalt selvrettende prøver i biologi og geografi

Hele høringsmaterialet akn ses på www.hoeringsportalen.dk

6. Nyt fra kontoret

Planlægning af særlige feriedage
Er der ikke lavet aftale om placering af de særlige feriedage inden den 1. januar 2016, kan skolens ledelse bestemme hvornår de skal afholdes. Dog med et varsel på 4 uger.Dagene kan placeres til afholdelse seneste den 30. april.
Pr. 1. maj 2016 begynder det nye ferieår med fem ugers ferie og en uges særlige feriedage optjent i 2015. 

ATP
ATP-satsen ændres pr. 01. januar 2016. Satsen hæves til 284 kr. pr. måned. 

"Men vi kan ikke holde op med at tale om det, som vi har set og hørt"        ApG 1,8


Mange hilsner

Jette Vibe Johansen                          Hans Jørgen Hansen

Kalender

2015

8. december                    IT-vejledere Vest?? (Afventer svar fra oplægsholder)
10. december                  IT-vejledere Øst?? (Afventer svar fra oplægsholder)

2016

19. januar                         Dialogmøde på Gideonskolen i Vallensbæk
20. januar                         Dialogmøde Nord-/Midtjylland
21.-22. januar                   Kursus for SFO-, børnehave- og vuggestueledere
25. januar                         Dialogmøde på Brændstrup Kristne Friskole
2.-4. marts                        Certificeringskursus for nye tilsynsførende
10.-11. marts                    Bibliotekskursus
12. marts                          Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
20.-22. marts                    Retræte for ledere på Ådalen i Randers
6. april                               Skoleledermøde Øst på Esajasskolen
7. april                               Skoleledermøde Vest på Tange Kristne Friskole
10. maj                              Gencertificeringskursus