Copy

Nyhedsbrev nr. 8a  2018

Vigtig rettelse til det, vi skrev i nyhedsbrev nr. 8 i sidste uge.

Praksisfaglighed

Jeg skrev i sidste uge:
Vi drøftede konsekvenserne af den politiske aftale på skoleledermøderne i oktober - og jeg understreger igen, at friskoler fortsat "skal stå mål med" den undervisning, der tilbydes i folkeskolen. En friskole kan derfor beskrive og realisere et tilbud, som er helt anderledes end dette, hvis det fortsat lever op til de krav, der stilles i folkeskolen.
Vi kender ikke den fulde ordlyd og konsekvens af den politiske aftale, så der vil komme flere oplysninger senere.


Jeg modtog nogle reaktioner på dette, så jeg rettede henvendelse til Anni Matthiesen fra Venstre, der var en del af forligskredsen bag den politiske beslutning. Hun bragte spørgsmålet op til undervisningsminister Merete Riisager og fik følgende svar tilbage:

De frie grundskoler, der afholder prøver, vil også skulle udbyde prøven på 8. klassetrin i det obligatoriske praktisk/musiske valgfag. Det skyldes, at aflæggelse af prøven vil være en forudsætning for, at eleverne har aflagt folkeskolens afgangseksamen, når de afslutter 9. klasse.  Prøvekarakteren i det obligatoriske valgfag vil fremover indgå i beregningsgrundlaget for, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen. Derfor vil karakteren kunne få indflydelse på, om eleven får retskrav på optagelse på en ungdomsuddannelse. Så svaret er, at ja, prøven er obligatorisk for prøveafholdende frie grundskoler.
Hvordan skolerne vælger at tilrettelægge undervisningen, er stadig op til skolerne, så længe den står mål med folkeskolens.
Prøven på 8. klassetrin i det obligatoriske praktisk/musiske valgfag afholdes første gang i skoleåret 2020/21.


Hermed er der ikke så meget tvivl om, hvor vi som friskoler står i forhold til dette. 

MEN da aftalen rejser mange praktiske - og principielle - spørgsmål for skolernes gennemførelse af aftalen, har jeg været i dialog med både Anni Matthiesen og de andre skoleforeninger. Det skal fortsat drøftes, hvordan den enkelte skole kommer i land med dette, da det er store krav at stille til skolernes faglokaler, ressourcer til valgfag og lærerenes kompetencer.
Det bliver også interessant at følge om kommunerne kan og vil implementere dette med så kort varsel.

I hører mere, når aftalen udmønter sig i lovgivning og bekendtgørelser.

Hans Jørgen Hansen

Copyright © 2018 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp