Copy
Nyhedsbrev nr. 3 2017
Se nyhedsmail i browser

Læs i dette nyhedsbrev:

Konstituering i bestyrelsen

Kursuskatalog er ude på skolerne nu

Nyt fra kontoret 

Thorkild Bjerregaard er stadig formand for FKF

På bestyrelsesmødet d. 9. maj konstituerede bestyrelsen sig med Thorkild Bjerregaard som formand og John Riis som næstformand. De øvrige i bestyrelsen er: Jens Peter Vrist, Malene Funch og Carsten Linde Sørensen.

Ud over konstitueringen og de politiske drøftelser blev der brugt tid på at følge op på Strategi 2020. Det nye kursuskatalog, der nu er ude er første synlige tegn på den nye satsning med ansættelsen af Torben Mathiesen. Bestyrelsen og skolepuljeudvalget bevilligede kr. 100.000 til en opgradering af kristendomsfaget. Torben samler en arbejdsgruppe af lærere, der hjælper os med at finde det rette fokus mellem læseplansarbejde, udarbejdelse af materialer og inspirationskurser.

Endelig bevilligede bestyrelsen og skolepuljeudvalget kr. 20.000 til opstartshjælp til den nye kristne friskole i Århus, der satser på at starte op i august 2018.

Kursuskatalog er ude nu


Kursus
Bedre sent end aldrig må være overskriften på dette års kursuskatalog. Med ansættelsen af Torben Mathiesen fra 1. december kom vi meget sent i gang med kurserne for det kommende skoleår. Derfor kommer de først nu. Vi håber, at der fortsat er luft i kursusbudgettet og plads i medarbejdernes arbejdstidsaftaler.
Til gengæld mener vi, at der er flere spændende tilbud i kataloget. Nogle skoler har været så venlige at dele medarbejdernes mailadresser med os, men på de øvrige skoler må vi håbe på ledere og sekretærers velvillighed til at få det spredt, så alle ser tilbuddene.

Vi vil især gøre opmærksom på kurset for nye medarbejdere (lærere og pædagoger) d. 2.-3. november. Vi plejer at have en aftale med lederne om, at det er et "must" for nye medarbejdere fra indeværende og det kommende skoleår at deltage på kurset. Sådan håber vi, at der fortsat prioriteres!

Se og download hele kursuskataloget her. Inden sommerferien vil der også være dagsprogram m.m. tilgængeligt for de enkelte kurser.

Vi begynder allerede nu planlægningen af næste skoleårs kurser, så et nyt katalog kan ligge klar ude på skolerne i januar 2018. Kom gerne med input og gode ideer, men ellers vil vi forsøge at lade kursuskataloget afspejle Strategi 2020 med de indsatsområder, der er beskrevet der.

Nyt fra kontoret

Ny bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring.
Vi mangler tilbagemelding fra 11 skoler ( og 3 daginstitutioner) om I ønsker at tilslutte jer den nye forsikring.
 
Skolepuljemøde den 09.05.2017
Skolepuljeudvalget fordelte på sit møde d. 9. maj kr. 284.000 kr. til 6 skoler, til en ny kristen friskole i Århus og til kristendomsfaget. Endvidere blev der givet tilsagn om, at en skole, der sender en lærer på lederkursus kan søge tilskud i Skolepuljen. Vi skal hvert år have 300 gavegivere, så vi vil opfordre til at indberette cykelsponsorløb m.m. 
Gaver til skolen givet via skolepuljen er fradragsberettigede.
Næste ansøgningsfrist til skolepuljen er 1. september 2017.

ÅBEN SKOLE den 2. november.
Også i 2017 er det muligt at invitere til landsdækkende åbent-hus-dag for alle skoler i Danmark - friskoler som folkeskoler. Det foregår altid den første torsdag i november.
Tidsrummet planlægges lokalt, men mange skoler holder åbent fra 15.00 – 18.00, fordi det giver gæsterne gode chancer for at kigge forbi og eventuelt besøge flere skoler.
 
Persondataforordningen – hvad gør vi?
Skolerne bliver lige nu bombarderet af firmaer og konsulenter, der vil hjælpe med at sikre at skolerne er klar til maj 2018, når den nye persondataforordning træder i kraft. Vi opfordrer til at tage det helt roligt. Vi laver sammen med de andre skoleforeninger en undersøgelse på 8 pilotskoler, hvor vi får afdækket de behov og risikofaktorer, der er på en fri grundskole. I efteråret bliver der inviteret til temadage og workshops og vi vil drøfte det på skoleledermøderne. 
 
Certificeringsuddannelse
Torsdag og fredag i denne uge er der certificeringskursus for nyvalgte tilsynsførende.
Husk at en tilsynsførende maximalt kan være 6 år på samme skole og kun må være tilsynsførende på 5 skoler.
Se kursusplan.
Se hele listen over certificerede tilsynsførende her.LINK til aktuel liste over certificerede tilsynsførende.

Dialogmøder januar 2018
Som det fremgår af kalenderen er der nu sat datoer på dialogmøderne i januar 2018. Temaer og steder er ikke helt på plads, så vi hører gerne fra skoler, som vil være vært for et af møderne.
Der står om Apollos, som var en ny kristen: 
"Når der var offentlig debat, tilbageviste han med stor kraft alle de jødiske argumenter, idet han ud fra skrifterne beviste at Jesus var den lovede Messias" ApG 18,28

Vi glæder os til på Folkemødet igen at lægge arm med Ateistisk Selskab og andre om, hvem Jesus egentlig er!!

Mange hilsner 
Jette Vibe Filbert       Torben Mathiesen      Hans Jørgen Hansen
 

Kalender - kurser og møder

* kurset indgår i det udsendte kursuskatalog

2017

18.-19. maj                    Certificeringskursus på Hornstrup-centret

12. september                * "Brug af den nyeste teknologi i undervisningen" på Center
                                       for Robotteknologi i Odense
21.-22. september          Lederkursus på Trinity i Fredericia
6. oktober                       Biblioteksmøde Øst på Thomasskolen
24. oktober                     Skoleledermøde Øst på Thomasskolen
26. oktober                     Skoleledermøde Vest på Haderslev Kristne Friskole
26. oktober                     Biblioteksmøde Vest på Jakobsskolen, Århus
30.-31. oktober               Sekretærkursus på Brogaarden i Middelfart
1. november                   * "Søg og du skal finde" på Severin i Middelfart
2.-3. november               * Kursus for nye lærere/pædagoger på
                                       Brogaarden i Middelfart
2. november                   * "Børns sunde trosudvikling" på DkF i Holstebro
8.-9. november               Pedelkursus på Brogården i Middelfart
9. november                   * "Børn i sorg og krise" på Brogården i Middelfart
13. november                 * "Digitale kompetencer og digital dannelse"
                                       på Brogaarden i Middelfart
15. november                 * "Google-generationen og I-prøven" på Severin i Middelfart

2018

15. januar                       Dialogmøde i øst
16. januar                       Dialogmøde i sydjylland
17. januar                       Dialogmøde i midt- og nordjylland
25.-26. januar                 SFO- og institutionslederkursus på Severin i Middelfart
25. januar                       Kursus for alle ledere på Severin i Middelfart
1.-2. marts                      Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Middelfart
10. marts                        Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
10. april                          Skoleledermøde Vest på Kratholmskolen
11. april                          Skoleledermøde Øst på Johannesskolen
 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Foreningen af Kristne Friskoler · Bytorvet 7, 1. th · Hedensted 8722 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp