Copy
Nyhedsbrev nr. 4 maj 2015
Se nyhedsmail i browser

Indhold i dette nyhedsbrev

1. Dispositionsbegrænsning - igen
2. Intense forhandlinger om model for specialundervisning
3. Analyse af inklusionstilskud
4. Hvordan tale med børn og unge om sex
5. Digital projektdidaktik
6. Kursus for nyansatte
7. Kursus for bestyrelsesmedlemmer
8. Nye ledere
9. Administrative nyheder
10. Kalender

Forårstravlhed - og pauser

Vi hører og mærker at der er stor travlhed ude på skolerne

Eksamen, ansættelse af nye medarbejdere, fagfordeling, udflugter, sidste skoledag, byggeri og meget mere fylder hverdagene rigeligt op for ledere og medarbejdere.
Men foråret byder også på flere pauser - St. Bededag, Kristi Himmelfart og Pinse - Og det er ikke bare pauser, det er mulighed for at tanke op og have overskud til at give noget videre.
"Pauser er en livsnødvendig prioritering, hvis vi skal høre det sagt, som vi ikke kan sige os selv!" har jeg lige læst et sted.
Prioriter i hverdagen så du kan prioritere pauserne. Det vil både du og dine omgivelser få glæde af.

1. Dispositionsbegrænsning - igen
 

Finansministeriet har - igen - besluttet at skolerne skal betale en del af deres tilskud tilbage for indeværende år.

Mandag aften kl. 22.10 kom der en indbydelse til et møde den følgende dag i undervisningsministeriet, hvor vi kunne få en orientering om regeringens dispositionsbegrænsning  for finansåret 2015.
Oversat til dansk betyder det at skolerne skal påregne, at der trækkes 1 % af det samlede statstilskud for 2015 tilbage. Begrundelsen er, at pris- og lønfremskrivningen ikke har været så høj som forventet, så derfor er tilskuddet for højt i forhold til de forventede udgifter på skolerne.
Vi er i FKF af den klare opfattelse, at det er en uanstændig måde, at behandle skolerne på, når man kræver penge tilbage, som skolerne har lagt ind i deres budgetter og ansat personale efter. Det er set før både i 2010 under den forrige regering og igen i 2013. Vi vil arbejde for at man politisk ikke griber til den slags redskaber, når riget fattes penge, da det kan sætte skoler, der i forvejen er presset på økonomien i en meget vanskelig situation.
Vi ved ikke endnu, hvordan og hvornår, der trækkes i tilskuddet, men ministeriet har lovet en udmelding om dette inden udgangen af maj måned.

2. Specialundervisning
 

Den fremtidige model er til debat

Skoleforeningerne er blevet bedt om at melde ind til ministeriet, hvor mange penge, der skal afsættes til specialundervisning i de kommende år. Og samtidig komme med bud på, hvordan en ny takstmodel kan se ud, så dækningsgraden bliver væsentlig højere for de elever, der har et dokumenteret behov.
Der pågår intense forhandlinger, da der er forskellige holdninger til de to spørgsmål. Bestyrelsen for FKF har drøftet foreningens holdning og er i dialog med de andre skoleforeninger, men det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor det ender. Målet er helt klart at skolerne ikke skal være tvunget til at sige nej til elever med særlige behov p.g.a. økonomi, men omvendt må ordningen heller ikke blive så attraktiv, at der kan spekuleres i at have mange specialundervisningsbørn.
Vi vender tilbage med mere information, når der er truffet en beslutning.

3. Analyse af inklusionstilskud
 

Spørgeskemaer udsendes i næste uge

Ministeriet har bedt EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) om at lave en analyse af de frie skolers anvendelse af inklusionstilskuddet.
Der udsendes elektronisk spørgeskema til alle skoler mandag d. 18. maj.
Vi vil fra FKF gerne opfordre til at der sættes tid af til at udfylde spørgeskemaet, da det er vigtigt, at vi får gode, pålidelige informationer om, hvordan inklusionsmidlerne bruges.
Der er afsat to uger til udfyldelsen, så mon ikke de fleste kan finde en lille halv time til at beskrive inklusionsindsatsen på jeres skole.

4. Hvordan tale med børn og unge om sex
 

Carsten Hjorth Pedersen har lavet en vejledning for forældre, klubledere og skolefolk

Jeg vil gerne gøre opmærksom på dette lille hæfte, som med fordel kan læses af alle, der har med børn og unge at gøre. Sex må ikke tabuiseres, men det skal heller ikke højprofileres. Carsten hjælper os i sit lille hæfte med at finde balancen.
Kan købes ved henvendelse til KPI.

5. Digital projektdidaktik
 

Det stort anlagte projekt med udvikling af digital projektdidaktik på frie skoler er nu ved at blive løbet i gang.

Der er foreløbig 4 skoler med (incl. Johannesskolen), men fordi beslutningsprocessen blev lidt for kort og presset op til det kommende skoleår, så er det besluttet, at andre skoler kan "hoppe på" i løbet af efteråret. Jeg vil orientere løbende om projektet og håber, at en eller to FKF-skoler mere melder sig på banen.
Læs mere om projektet her.

6. Kursus for nyansatte i 2014 eller 2015

Hvert andet år udbydes et kursus for alle nyansatte på de kristne friskoler (andre er også velkomne).
Carsten Hjorth Pedersen og Hans Jørgen Hansen sætter fokus på det helt unikke ved at være ansat på en kristen friskole. Både historien, didaktikken, lærerprofessionen og meget andet bliver taget under kærlig behandling.
Vi glæder os til at se ALLE nyansatte på kursus d. 29.-30. oktober 2015 på Brogården i Middelfart.
Programmet kan hentes her.

7. Kurser for (nye) bestyrelsesmedlemmer

Kursus for bestyrelsesmedlemmer (mest for de nye, men gamle er også velkomne) bliver udbudt tre aftner i september.
Datoerne er nu fastlagt til 
8. september i Hedenstedcentret
9. september i Vejen Idrætscenter
10. september på Danhostel, Ishøj

Program for de tre aftner kan hentes her.
 

8. Nye ledere
 

Det er højsæson for ansættelsen af ledere og lærere på de kristne friskoler. Som nye ledere er ansat følgende:
 

Filipskolen på Amager har ansat Birgitte Steffensen-Thomasen som ny viceskoleleder.
Videbæk Kristne Friskole har ansat Henriette Hedegård Lauridsen som ny viceskoleleder fra 1. august.
Davidskolen har ansat Lene Due Madsen som ny skoleleder fra 1. august.

Der søges i øjeblikket nye skoleledere på Lemvig Kristne Friskole (kommer til efteråret) og Ølgod Kristne Friskole.
Der søges nye viceskoleledere på Haderslev Kristne Friskole, Klippen og Davidskolen.

 

9. Administrative nyheder

Ferieregler – opdateret april 2015. Kan findes her.
 
Løntabel - der arbejdes fortsat sammen med de andre skoleforeningers sekretariater på en ny løntabel.
 
Ny OK med BUPL - BUPL og skoleforeningerne har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for pædagogisk personale ved frie grundskoler. Forhandlingsresultatet skal i løbet af maj måned godkendes af de respektive organisationers medlemmer og bestyrelser. Forhandlerne forventer at en ny udgave af overenskomsthåndbogen kan være klar inden sommerferien – naturligvis under forudsætning af at forhandlingsresultatet godkendes. 

Kontoret er lukket fredag d. 15. maj.


God Kr. Himmelfarts -" Pause"!


"Jeg retter mit sind og mine tanker mod dig; vis mig din vilje med mit liv."     Sl. 143,8


Jette Vibe Johansen                          Hans Jørgen Hansen

Kalender

2015

25.-26. august                 Sekretærkursus i København
17.-18. september           Skolelederkursus på Vejle Fjord
8., 9. og 10. september   Kurser for (nye) bestyrelsesmedlemmer
28. september                 Skoleledermøde Øst på Filipskolen
26. oktober                      Skoleledermøde Vest i Brændstrup
29.-30. oktober                Kursus for nye lærere og pædagoger
3. november                    Åbent kursus på Lukas-Skolen
5. november                    Åben Skole

 

2016

21.-22. januar                   Kursus for SFO-, børnehave- og vuggestueledere
10.-11. marts                    Bibliotekskursus
12. marts                          Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
6. april                               Skoleledermøde Øst på Esajasskolen
7. april                               Skoleledermøde Vest på Tange Kristne Friskole