Copy

Nyhedsbrev nr. 3  2020

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

  1. Finanslovsforslag 2021
  2. Lederkursus og afskedsreception
  3. Nyt fra kontoret
  4. Kalender

Finanslovforslag 2021 fremsat - denne gang uden overraskelser!

Mandag d. 31. august fremsatte regeringen sit forslag til finanslov 2021. Sidste år ved denne tid fik alle friskolefolk en brat opvågning, da regeringen fremsatte forslag om at nedsætte koblingsprocenten fra 76 til 71. Efter et par hektiske uger med både politisk og mediemæssig aktivitet måtte de trække forslaget tilbage, da der ikke kunne findes flertal for det i folketinget. Alle åndede lettede op, men der var skabt en usikkerhed, som gjorde, at vi alle tænkte: Hvad kommer der så denne gang?
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil var dog ude dagen før i pressen og sige, at der ikke kom nye tiltag i forhold til friskolerne på dette års finanslov. Først skulle der styr på gymnasierne, så kommer dagtilbud og så vil de tage fat på grundskolen. 

De tørre tal

De tørre tal viser, at koblingsprocenten foreslås uændret til 76%. Det er det vigtigste! 
De enkelte takster falder en smule, men det er fordi der er afsat flere penge til specialundervisning, helt nøjagtigt 52 mio kr. mere, så der nu kan bruges 307 mio kr. i alt på de frie grundskoler. Taksterne for specialundervisning løftes dermed med 24,8 %, hvilket er et stort ønske for de skoler, der har mange elever med særlige behov.


På vores hjemmeside findes en tilskudsberegner, så den enkelte skole kan indtaste elevtal pr. 5. september og få et overblik over det kommende års økonomi. Men husk at finansloven ikke er vedtaget endnu og andre partier kan i de kommende forhandlinger komme med ændringsforslag, der vedrører friskoler og daginstitutioner. 
 

 



Lederkursus og afskedsreception
Årets store lederkursus afvikles på Hotel Vejle Fjord (!) d. 31. sept- 1. okt.
Det bliver lidt anderledes end tidligere. Der vil være spændende oplæg både onsdag og torsdag med mulighed for at blive klogere på ledelsesopgaven og den verden, vi skal drive kristne friskoler og daginstitutioner i.
Men onsdag aften bliver der også mulighed for at sige farvel til sekretariatsleder Hans Jørgen Hansen, der takker af efter næsten 12 års virke i FKF. Hans Jørgen Hansen har taget imod en opfordring til at blive præst i Hedensted Valgmenighed fra 1. oktober og fratræder derfor sin stilling på denne dag. Receptionen er kun for de tilmeldte ledere på kurset og der vil ikke blive afholdt yderligere arrangementer i denne forbindelse.
Bestyrelsen for FKF er gået i gang med en proces, hvor man håber at have en afløser for Hans Jørgen Hansen klar til 1. januar 2021.

Nyt fra kontoret

Elevindberetning pr. 05.09.2020
På lørdag er det den 05.09. og tid til indberetning / opgørelse af elevtallet.
Kl 12 er skæringstidspunktet for fastsættelse af elevtallet for indeværende skoleår 2020/21. Den 05.09. ligger på en lørdag i år, derfor skal dokumentationen være på plads senest den førstkommende mandag kl. 12
Læs mere om tilskudsberettigede elever mm på vores hjemmeside 
her.
Ledelse og administrative medarbejdere får en hilsen her fra kontoret med den årlige indberetning til FKF omkring elevtal mm.

 
Covid-19
 
Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret med seneste nyt i forhold til Covid-19 både på skole- og daginstitutionsområdet. Bl.a. ”Spørgsmål og svar i forhold til nødundervisning”, som senest er opdateret den 25.08.2020 ser her: grundskolesiden på uvm.dk/corona
Derudover blev bekendtgørelse nr. 1228 af 22. august 2020 om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger offentliggjort lørdag. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 24.08.2020. 
De væsentligste ændringer i forhold til den udgave, I modtog i høring, er:
-          I § 3 er tilføjet skolefritidsordninger, fritidshjem samt klub- og fritidstilbud, så der også kan foretages dimensionering af tilbud til skolesøgende børn.
-          I § 3 er tilføjet en pligt til at tage hensyn til børn med særlige støttebehov samt børn i familier, som af sociale og pædagogiske årsager vurderes at have særligt behov for at være i dagtilbud m.v.
-          Generelt er ”sundhedsmæssige anbefalinger” ændret til ”sundhedsfaglige anbefalinger”.
I kan læse mere om de ændrede bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside 
her.

Kalender - kurser og møder

2020

05. september                 Natur, udeliv og science på Randers kristne Friskole
22. september                 Senmoderne tekster i danskundervisningen
FLYTTET TIL Brogården
24. september                 Senmoderne tekster i danskundervisningen på Thomasskolen -
AFLYST!
24.-25. september           Sekretærkursus på Danhostel Copenhagen på Amager
30.9-1.10.                        Lederkursus på Vejle Fjord
27. oktober                     Skoleledermøde VEST på Lykkegårdsskolen
28. oktober                     Skoleledermøde ØST på Gideonskolen
28. oktober                      Fyraftensmøde for pædagogisk personale om Forældresamarbejde
                                        og samtalens kunst på Lykkegårdsskolen
28.-29. oktober                Pedelkursus på Brogården
29.-30. oktober                Kristendomskursus om ikke-kristne religioner m.m. på Brogården
4. november                    Fyraftensmøde for pædagogisk personale om Forældresamarbejde
                                        og samtalens kunst på Midtjylland Kristne Friskole
11. november                  Fyraftensmøde for pædagogisk personale om Forældresamarbejde
                                        og samtalens kunst på Johannesskolen
12.-13. nov                      Kursus for nye medarbejdere på Brogården

2021
18. januar                      Dialogmøde for ledere og bestyrelsesmedlemmer ØST på Lygten Skole
19. januar                      Dialogmøde for ledere og bestyrelsesmedlemmer VEST på ??
20. januar                      Dialogmøde for ledere og bestyrelsesmedlemmer SYD på Ølgod Kristne Friskole
21. januar                      Undervisning i evolution på kristne skoler på Johannesskolen
28. januar                      Undervisning i evolution på kristne skoler på Lukas-Skolen
28.-29. januar                SFO- og daginstitutionslederkursus - med deltagelse af skolelederne
4.-5. februar                  Workshop for kristendomslærere på Brogården i Strib
4.-5. marts                     Bibliotekarernes internatkursus på Brogården i Strib
12.-13. marts                 50-års jubilæum og Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand

Se udførlige kursusprogrammer på hjemmesiden
"Til sidst vil jeg minde jer om at hente styrke fra Herren og hans vældige kraft."   Efs 6,10

Med disse stærke ord fra Paulus vil jeg slutte mit sidste nyhedsbrev efter 12 års virke i FKF. Kristne friskoler og daginstitutioner kan noget særligt! Ikke fordi I er noget særligt, men fordi I kender til ham, der er noget særligt. Vi har ikke bare et værdigrundlag - det er der mange, der har - nej, vi har en særlig dimension. En kristen friskoles succes er ikke kun, at børnene trives og bliver fagligt dygtige, men meget mere at de får øjnene op for denne særlige dimension. Kristendom skal ikke proppes ned i halsen på børnene - den skal leves ud i dagligdagen og skabe glæde og undren over, at vi kan hente styrke fra Herren hver eneste dag. Kun på den måde møder de Jesus og bliver forbundet til ham i et evigt fællesskab. Det kræver dedikerede, dygtige og rummelige ledere og medarbejder. Og dem har jeg heldigvis mødt mange af på de kristne friskoler og daginstitutioner gennem alle årene. Tak for samarbejdet og tak for jeres indsats for det enkelte barn og for børnenes fremtid og evighed.


Mange gode hilsner til jer alle.
Hans Jørgen Hansen

 
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Twitter
Link
Website