Copy

Nyhedsbrev nr. 10  2017

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

  1. Glædelig jul
  2. Kursuskatalog på vej
  3. "Nyt" kristendomshæfte
  4. Dialogmøder i januar 2018
  5. Konference om Digital Projektdidaktik
  6. Kalender

Glædelig jul alle sammen!

Kursuskatalog på vej


Torben er lige ved at lægge sidste hånd på det kommende skoleårs kursuskatalog.
Vi forventer, at det ligger klar, når I møder ind efter juleferien og I kan glæde jer til mange spændende tilbud.
Vi håber også, at I vil give det en fremtrædende plads, så det ikke forsvinder i mængden af tilbud.
Vi har bestræbt os på at have et smalt kursusudbud, der fokuserer på vores kerneopgave som kristne friskoler. Derfor er temaerne: Kristendomsundervisningen, Fortællingen, Evolution og skabelse og Dansk i overbygningen.

 

"Nyt" kristendomshæfte

Hæftet "At være kristen" har været udsolgt gennem længere tid, men nu er det blevet genoptrykt og er klar til bestilling på vores hjemmeside.
Men det er ikke det samme hæfte, som det, der ligger rundt om på mange skoler med den samme titel. Der er sket en kraftig redigering både på tekstsiden og ikke mindst på billedsiden, så hæftet nu fremstår nutidigt og indbydende - forhåbentlig også for den generation af unge, der i de kommende år vil blive præsenteret for det i overbygningens kristendomsundervisning.

Prisen på hæftet er kr. 150 pr stk, men med rabat, når man køber klassesæt.

Dialogmøder i januar 2018

Møderne afholdes følgende steder:

Mandag d. 15. januar kl. 17-20.30 på Filipskolen på Amager
Tirsdag d. 16. januar kl. 17-20.30 på Lykkegårdskolen i Kolding
Onsdag d. 17. januar kl. 17-20.30 på Videbæk Kristne Friskole

I lyset af den politiske udvikling og de stramninger, der nu igen rammer de frie skoler, så har vi besluttet at temaet denne gang er:

"Hvor demokratiske er de kristne friskoler?

Der bliver et oplæg, der belyser de kristne friskoler i et historisk og teologisk lys. Et oplæg, der klargør den aktuelle politiske dagsorden, og et oplæg der ser på den juridiske vinkel  bl.a. i forhold til skolernes vedtægter. Der vil også være tid til, at man på den enkelte skole overvejer, om der er forhold, der skal behandles grundigere efter dialogmøderne.
Vi håber at se rigtig mange bestyrelsesmedlemmer og ledere til disse vigtige drøftelser.

Tilmelding senest d. 8. januar 2018 på fkf@kristne-friskoler.dk (gerne samlet fra skolen)

Konference om Digital Projektdidaktik

Johannesskolen i Hillerød har været med i et to-årigt forskningsprojekt, hvor man har undersøgt, hvordan man kan bruge digitale hjælpemidler i projektarbejde blandt andet til at understøtte værdigrundlaget på frie skoler.
Det er midler fra Videncenter for frie skoler, der nu er blevet kanaliseret over i dette projekt i samarbejde med Videncenter for læring under UC Lillebælt.
To års undervisning er blevet observeret og beskrevet og der indbydes nu til en konference, hvor resultaterne offentliggøres og det drøftes, hvordan fremtidens projektarbejde på frie skoler kan understøttes digitalt.

Konferencen er d. 15. marts 2018 på Den frie Lærerskole i Ollerup. Program udsendes senere, men overvej allerede nu, hvem der skal med og høre om den nyeste forskning.

Kalender - kurser og møder

2018

15. januar                       Dialogmøde på Filipskolen, Amager
16. januar                       Dialogmøde på Lykkegårdskolen i Kolding
17. januar                       Dialogmøde på Videbæk Kristne Friskole
25.-26. januar                 SFO- og institutionslederkursus på Severin i Middelfart
25. januar                       Kursus for alle ledere på Severin i Middelfart
2. februar                        Kursus om skriftlig matematik - del 1 på Filipskolen, Kbh
1.-2. marts                      Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Middelfart
9. marts                          Kursus om skriftlig matematik - del 2 på Filipskolen, Kbh
10. marts                        Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
10. april                          Skoleledermøde Vest på Kratholmskolen
11. april                          Skoleledermøde Øst på Johannesskolen


27. august                      Kursus - Øst: Skabelse og evolution
20.-21. september          Lederkursus på Trinity
24. september                Kursus - Øst: Kristen litteratur i danskundervisningen
25. september                Kursus - Jylland Syd: Overgangen fra 0.kl til det videre skoleforløb
27. september                Kursus - Vest: Kristen litteratur i danskundervisningen
5. oktober                       Biblioteksmøde Øst på Davidskolen
23. oktober                     Skoleledermøde Øst på Jakobskolen, Frederiksberg
24. oktober                     Kursus: Fortællekunst
25. oktober                     Skoleledermøde Vest på Ølgod Kristne Friskole

30.-31. oktober               Pedelkursus på Brogaarden
1.-2. november               Kursus: Bibelen i kristendomsundervisningen


2019
22. januar                        Kursus - Vest: Skabelse og evolution
25.-26. januar                  SFO- og institutionslederkursus på Severin
7.-8. marts                       Bibliotekarernes internatkursus
9. marts                           Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand

Jule- og nytårshilsen

”Det ligger jo i ungdommen, at den vil slå sig løs og springe eller i hvert fald have med noget at gøre, der morer den, og det skal man ikke hindre – det ville heller ikke være godt, at man hindrede den i alting. Hvorfor skulle man da ikke indrette den slags skoler for den og undervise i den slags fag. Ved Guds nåde er det jo alt sammen indrettet sådan, at børnene kan lære gennem morskab og leg, hvad enten det drejer sig om sprog eller andre videnskaber eller historie”

Med dette citat af Luther lukker vi ned for Luther-året 2017 og ønsker jer alle

Glædelig jul og godt nytår

Vi ses i 2018, hvor vi igen skal lave god skole med morskab og leg og lade ungdommen slå sig løs.
Kontoret er lukket fra torsdag d. 21. oktober til og med tirsdag d. 2. januar.

Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen og Hans Jørgen Hansen

 
Copyright © 2017 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp