Copy
Nyhedsbrev nr. 7 september 2015
Se nyhedsmail i browser

Indhold i dette nyhedsbrev

1. Omprioriteringsbidrag - de frie grundskoler gik fri
2. Elevtal pr. 5. september
3. Tilskud til inklusion og specialundervisning
4. Easy IQ - hvor er vi i processen?
5. Kurser
6. Åben Skole
Kalender

August-september er højsæson for lejrskoler og udflugter

Følg med på vores facebookside, hvor vi hele tiden opdaterer med nye billeder og beretninger fra hele landet. se mere her.

Her er det elever fra Lukas-Skolen i Vejle, der er landet på jyllands nordligste spids - og lidt til!
 

1. Omprioriteringsbidrag - de frie grundskoler gik fri
 

Den nye regering offentliggjorde sidste fredag en besparelsesplan, hvor der skal "omprioriteres" og spares kr. 8,7 mia på Uddannelsesområdet over de næste 4 år.

Lettelsen var stor, da der sidst i teksten stod, at frie grundskoler ikke var omfattet af dette bidrag.
Det kan så ses som en sejr for skoleforeningerne, der i samlet flok har kæmpet for at de frie skoler ikke skulle rammes af yderligere besparelser.
Men det kan også være et signal til de frie skoler om, at de ikke vil blive tilgodeset ved de kommende finanslovsforhandlinger. Her har skoleforeningerne forsøgt at gøre politikerne opmærksomme på, at grundlaget for tilskuddet til de frie skoler - nemlig udgifterne til folkeskolen - i 2013 oplevede et dyk på ca. 1/12 som følge af konflikten, hvor kommunerne sparede stort set en månedsløn til lærerne. Når tilskuddet til de frie grundskoler skal udregnes 3 år efter, sker det altså med udsigt til en væsentlig indtægtsnedgang for skolerne, hvis de ikke kompenseres.
Vi vil stadig kæmpe for, at det ikke sker, men fritagelsen for "omprioriteringen" kan måske signalere noget andet. Foreløbig glæder vi os over "fredningen".

2. Opgørelse af elevtal pr. 5. september
 

Elevopgørelsen pr. 5. september. En helt afgørende deadline hvert år er den 5. september, hvor de frie grundskoler skal opgøre, hvor mange elever, der går på deres skoler. Dette skal ske inden kl. 12.00. I år skal man være opmærksom på, at den 5. september falder på en lørdag.

Hvis en elev, der er indmeldt i en fri grundskole efter skoleårets start og inden den 5. september, skal medtages i opgørelsen, skal skolen kunne dokumentere, at den har modtaget flyttebevis fra elevens tidligere skole, eller at den har sendt en kopi af elevens skriftlige indmeldelse med angivelse af første skoledag til elevens tidligere skole. Kopien skal være elevens tidligere skole i hænde senest den 5. september kl. 12.

Når den 5. september, som i år, falder på en lørdag, skal kopien være elevens tidligere skole i hænde senest den førstkommende mandag kl. 12.

Vi vil gerne have de nyeste tal, og vil derfor bede skolerne sende dem til os - gerne mandag d. 7. september om eftermiddagen, når "transfervinduet er lukket".

 

3. Tilskud til Inklusion og specialundervisning
 

Som noget nyt er datoen d. 5. september også blevet aktuel i forbindelse med at søge ekstra midler til specialundervisning.

Inklusionstilskuddet ligger fast på kr. 70.000 pr. skole og kr. 300 pr. elev for årene 2015 og 2016. Derefter kommer der en ny ordning.

Specialundervisningstilskuddet har skolerne for skoleåret 2015-2016 søgt på sædvanlig vis i februar 2015. Men her ved elevopgørelsen d. 5. september skal skolerne 
- på det skema, der skal indsendes først i oktober - angive hvor mange elever, skolen forventer at søge tilskud til fra august 2016. Skolerne vil så fra august 2016 og til 31. december få 5/12 af dette tilskud.
Efter indberetningen pr. 5. september 2016 vil skolen få tilskuddet pr. finansår for 2017.
Der skal kun indsendes PPR-rapporter og dokumentation ved en evt. stikprøvekontrol eller screening fra ministeriet.

 

4. De kristne friskoler og Easy IQ

Efter et års opstartsvanskeligheder begynder systemet lige så stille at fungere. Flere og flere skoler tager de forskellige features i brug og især mulighed for at dele dokumenter og lave afleveringsmapper er efterhånden i brug mange steder. Der er fortsat enkelte udfald, men når de bliver meldt ind på vores fælles facebook-side bliver der reageret med meget kort varsel.
Kontrakten med Easy IQ løber et år ad gangen og hvis der er skoler, der ikke længere vil være med, skal de være opmærksomme på, at opsigelse skal ske med tre måneders varsel - altså inden d. 1. oktober.

5. Kurser

En opdatering på tilmeldingen til efterårets kurser

Bestyrelseskurser:
08.09.2015 i Hedensted: 30 tilmeldte fra 5 skoler
09.09.2015 i Vejen: 12 tilmeldte fra 3 skoler
10.09.2015 i Ishøj: Aflyst - p.g.a for få tilmeldte.

Skolelederkursus:
17.-18.9.2015: 54 tilmeldte fra 29 skoler

Kursus for nyansatte: 
29.-30.10.2015: 5 tilmeldte fra 3 skoler

Pedelkursus:
3.-4.11.2015: 

Se programmer for de enkelte kurser her

6. Åben Skole

Torsdag den 5. november 2015 inviterer De Frie Grundskoler og Skole og Forældre for tredje år i træk alle grundskoler i Danmark til at deltage i den fælles Åben Skole-dag, 
 
Klik på linket nedenfor og se den nye animationsfilm, der kort fortæller: Hvad Åben Skole-dagen handler om, hvorfor det er en god idé, at din skole deltager samt hvordan du tilmelder din skole.

På sekretariatet begynder vi hver mandag morgen med at læse et afsnit i Bibelen. Siden starten i 2009 har vi læst alle de 150 Salmer, men nu er de sluppet op, så vi er gået i gang med Apostlenes Gerninger. Derfor er dagens ord et stykke tid fremover hentet herfra.

"Men I skal modtage en ny kraft når Helligånden kommer over jer, og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja, helt til verdens ende"        ApG 1,8


Det er jo dybest set derfor vi har kristne Friskoler!

Mange hilsner

Jette Vibe Johansen                          Hans Jørgen Hansen

NB: Vi har tilladt os at sætte alle med en ledelsesfunktion på adresselisten. Der er mulighed for selv at melde til eller fra herunder.

Kalender

2015

8. og 9. september          Kurser for (nye) bestyrelsesmedlemmer
17.-18. september           Skolelederkursus på Vejle Fjord
28. september                 Skoleledermøde Øst på Filipskolen
26. oktober                      Skoleledermøde Vest i Brændstrup
29.-30. oktober                Kursus for nye lærere og pædagoger
3. november                    Åbent kursus på Lukas-Skolen

3.-4. november                Pedelkursus (Program er på vej)
5. november                    Åben Skole

 

2016

21.-22. januar                   Kursus for SFO-, børnehave- og vuggestueledere
10.-11. marts                    Bibliotekskursus
12. marts                          Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
20.-22. marts                    Retræte for ledere på Ådalen i Randers
6. april                               Skoleledermøde Øst på Esajasskolen
7. april                               Skoleledermøde Vest på Tange Kristne Friskole