Copy

Nyhedsbrev nr. 5  2020

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

 1. Skolepuljen
 2. Ny sekretariatschef
 3. Nye skoleledere
 4. Nyt fra Andreasskolen, skolen og børnehaven
 5. Fire fyraftensmøder samt næste SFO og daginstitutionslederkursus
 6. FLS temadag om arbejdsmiljø udskudt
 7. Finansloven for 2020
 8. Ny løntabel
 9. Indkøbsaftaler
 10. Negative renter
 11. Brug af musik, Koda Gramex
 12. Brug af billeder, VISDA
 13. Glædelig jul

Skolepuljen

Tak til alle, der har sendt en gave til skolepuljen samt opfordret andre til at gøre det. Vi er meget taknemmelige og kan her midt i december fortælle, at vi er kommet godt i mål med over 150 givere i 2020.  

Ny sekretariatschef

FKF har budt velkommen til Jann Sjursen, der 1. december tiltrådte stillingen som sekretariatschef. Han er læreruddannet og underviste en kortere årrække på den katolske friskole i Næstved. Har været mininister og Folketingsmedlem og senest formand for Rådet for Socialt Udsatte. Han ser frem til i den kommende tid at besøge skoler og daginstitutioner i FKF og at lære samarbejdspartnere at kende. Han træffes på mobil 3026 4901 og jsu@kristne-friskoler.dk

Nye skoleledere

Jakobskolen:
1. december fik Jakobskolen i København ny skoleleder. Det er Søren Bladt, der er blevet budt velkommen.
Lukas-Skolen:
Den 1. marts 2022 begynder Bent Molbech som skoleleder på Lukas-Skolen i Vejle. 

Ny fra Andreasskolen, skolen og børnehus

Andreasskolen i Holbæk udvider og omstrukturerer ledelsen. Janne Pedersen bliver øverste leder for hele huset, skole- og børnehusleder. Helen Reinhold Mikkelsen bydes velkommen som daglig leder af skoledelen pr. 1. december 2020. Helen kommer fra en stilling som viceforstander på Skovbo Efterskole ved Ringsted. Endelig fortsætter Jens Sundgaard som afdelingsleder i skoledelen.

Fire fyraftensmøder og næste SFO- og daginstitutionslederkursus

Der er netop lavet en ny aftale med Karin Torp om at gennemføre de planlagte fyraftensmøder for pædagogisk personale i skoler og daginstitutioner, som blev udsat i efteråret 2020. Der er lavet aftaler på 4 af foreningens skoler rundt i landet. Programmerne og tilmelding er tilgængelig på hjemmesiden under kurser. 
 
Fyraftensmøde den 25.03.2021 på MKF
Fyraftensmøde den 08.04.2021 på Johannesskolen
Fyraftensmøde den 15.04.2021 på Peterskolen
Fyraftensmøde den 22.04.2021 på Lykkegårdskolen

Det næste SFO- og daginstitutionslederkursus i bliver afholdt den 27.-28. januar 2022. Grundet Corona bliver kurset i 2021 desværre helt aflyst.

 

FSL temadag om arbejdsmiljø

FSL er nødt til at udskyde den temadag om arbejdsmiljø, som skulle være afholdt d. 1.februar. Den bliver afviklet samme sted, men først 19. april 2021. De tilmeldte har fået besked på, at arrangementet er udskudt. Linket til kurset:
 
https://fsl.nemtilmeld.dk/724/ 

Finansloven 2020

Orienteringsbrevene om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2021 nu sendt ud til alle uddannelsesinstitutioner. Orienteringsbreve og takstkatalog på ministeriets hjemmeside: 
   
https://fsl.nemtilmeld.dk/724/ (det ændrede)

Ny løntabel pr. 1. februar 2021

Vi kender endnu ikke reguleringsprocenten  gældende pr. 1. februar 2021. Vi forventer, at ny løntabel er klar til udsendelse før kørsel af løn til forudlønnede i januar.
 
 

Indkøbsaftaler

FKF har indgået indkøbsaftale/samarbejdsaftale med MultiLine og Berendsen.

Berendsen deltog på et pedelkursus, så flere har stiftet bekendtskab med deres tilbud. MultiLine har et katalog, som vi efterfølgende sender til skolerne. Se mere på hjemmesiden.

 
 

Negative renter

Hvis nogen gør sig overvejelser om de negative renter: I forlængelse af et spørgsmål stillet på et kursus for frie skoler i regi af FSR- danske revisorer har STUK afgjort, at skolerne ikke må placere overskudslikviditet på skattekontoen for derved at spare negativ rente. 


 
 

Brug af musik, Koda Gramex

Som medlem af FKF er skolerne som udgangspunkt en del af aftalen med Koda Gramex. Det betyder at aftalen erstatter den betaling, skolen ellers ville være forpligtet til at betale. Aftalen indebærer at skolen også har tilladelse til at bruge musik uden for undervisningen, fx 
 • Baggrundsmusik (radio, tv, cd, smartboards, youtube mm) i klasselokaler, gangarealer mm
 • Enkeltstående arrangementer med musik – diskotek, fester, koncerter mm
 • Filmforevisninger (ekskl. film fra Det Danske Filministitut MitCFU)
Skolerne får opkrævning i foråret fra FKF svarende til 4,77 kr. pr. elev til Koda Gramex.  
 

Brug af billeder, VISDA

 FKF har ligeledes indgået en aftale med VISDA (tidligere Copydan Billedkunst) f.s.v.a. brug af billeder i skolen. Det kan fx være:
 • Billeder fra internettet
 • Billeder brugt som digitale kopier
 • Billeder overført til overhead, digitale tavler og intern digitale netværk
 • Analoge billeder, fx indscannede billeder, der overføres til digitale medier
Skolerne får opkrævning i foråret fra FKF svarende til 17,43 kr. pr. elev.
 
 

Sekretariatet, juleferie

Sekretariatet holder lukket fra mandag den 22. december 2021 til og med den 3. januar 2022.
 
Foreningen af Kristne Friskoler ønsker alle nyhedsbrevets læsere en glædelig julehøjtid samt et velsignet nytår.

Det bliver igen i år en helt speciel jul - og det ikke kun på grund af Corona. For som Peter Sander Andersen og Svend Erik Petersen udtrykker det i en af de nyere julesalmer:

Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.


De bedste hilsner
Jette, Carsten, Torben og Jann 
 
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Twitter
Link
Website