Copy

Nyhedsbrev nr. 7  2019

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

  1. Koblingsprocenten blev bevaret, men nu kommer....
  2. Decembertraditioner på skolerne
  3. Stor konference om SSF-faget
  4. Nyt fra kontoret
  5. Kalender

Koblingsprocenten blev bevaret, men nu kommer....- Debatten om socialt taxameter

Finansloven for 2020 er vedtaget og de frie grundskoler kan ånde lettet op. Regeringen måtte opgive sit forslag om at reducere statstilskuddet til de frie skoler med 5%. 
Men forligspartierne er enige om, at der skal kigges på fordelingen af tilskud. Mange - bl.a. Jacob Mark på billedet, som er SFs ordfører på området - går meget ind for, at de frie grundskoler skal tvinges til at tage et større socialt ansvar. Og det skal ske gennem differentiering af koblingsprocenten. Hvordan det skal ske, og hvad det betyder, er der ikke nogen, der ved, men skoleforeningerne er blevet inviteret til en drøftelse af sagen med undervisningsministeren først i januar måned.
Vi har i FKF ikke noget imod, at der kommer en regulering af statstilskuddet, men vi frygter lidt for skolernes frihed. Skal en skole i et tyndt befolket område straffes for, at der ikke er tilstrækkeligt mange specialundervisningselever eller skal man straffes for at man ligger i et område, hvor gennemsnitsindkomsten ligger over landsgennemsnittet?
Vi har dokumentation for, at de kristne friskoler i meget høj grad løfter deres del af det sociale ansvar - både i forhold til at hjælpe lavindkomstfamilier med at have råd til at have børn på en friskole, men ikke mindst ved at rumme et stort antal elever med specielle vanskeligheder. Det er vi stolte af, men vi tror ikke på, at man skal tvinge bestemte forældre til at vælge bestemte skoler. Det er totalt imod hele tanken om forældrenes ret til at oprette og drive frie skoler, der stemmer med deres egen overbevisning.

- Ny lovgivning om udskrivning af elever
På årsdagen for vedtagelsen af FNs børnekonvention, bebudede undervisningsministeren, at hun ville komme med forslag til en ny lovgivning, der tvinger de frie grundskoler til at sikre, at børnene bliver hørt ved en evt. udskrivning af barnet til en fri skole. Flere undersøgelser har vist, at det ikke sker i alle tilfælde. Vi kan ikke være imod sådan en lovgivning, der sikrer børns rettigheder. Men det ligner lidt en symbolsk handling fra ministerens side, for når man dykker ned i tallene og kommentarerne og ser på de enkelte tilfælde hvor et barn ikke er blevet hørt, så er det i høj grad, fordi man har taget vare på barnets tarv. Blot et par eksempler:
Skal et barn i 0.-2. klasse høres, hvis det af kognitive eller adfærdsmæssige grunde udskrives til et mere målrettet tilbud i folkeskole eller specialskole? Skal et barn høres, hvis der er alvorlige problemer i kommunikationen mellem forældre og skole som gør at samarbejdet må afbrydes?

- nye parametre for udtrækning til ekstra tilsyn i forhold til frihed og folkestyre.
Sidst i november fik vi meddelelse om at en række skoler var udtrukket til ekstra tilsyn i forhold til om de opfylder friskolelovens krav om at undervise eleverne i frihed og folkestyre. 7 muslimske, en kristen, en jødisk og to scientology-skoler var blandt de udtrukne. Politikerne stod straks i kø for at udskamme disse skoler og kræve dem lukket - selv om der i første omgang kun var tale om at de var omfattet af nogle parametre som bl.a. gik på hvor mange dansktimer, de havde, hvor mange forældre, der var af ikke-vestlig afstamning, hvor mange børn, der boede i Ghettoområde og hvor mange donationer skolen havde modtaget. Ingen af skolerne har gjort noget ulovligt, de er blot udtaget til ekstra tilsyn på baggrund af disse parametre - og alligevel er der politkere, der med det samme dømmer disse skoler ude og kræver dem lukket. Det er ikke i orden. Skolerne skal have en fair chance for at vise, at de har styr på tingene i forhold til at overholde friskoleloven. Hvis de ikke kan det, så har de et problem, men de skal ikke dømmes på forhånd af emsige politikere med en bestemt dagsorden i forhold til bestemte skoler.

Dette er blot et par eksempler på, hvordan der med den nye regering er kommet øget fokus på de frie skoler. Det skal vi kunne tåle, så længe der er respekt for frihedstraditionerne og lovgivningen omkring de frie skoler. Men der hvor frie grundskoler bliver brugt som politisk instrument uden respekt for forældrenes grundlovssikrede ret til at vælge den undervisning til deres børn, som de finder bedst, der må vi protestere og kæmpe imod.


 

 

 

Decembertraditioner på skolerne
Her kunne der komme en hel billedkavalkade over de aktiviteter der præger de kristne friskoler i december måned. Vi nøjes med et enkelt billedes fra Billesborgskolen, som nok er den eneste skole i Danmark med åben pejs og kongeligt monogram - midt i klasselokalet! Den perfekte ramme til dagens julehistorie!
Du kan se flere billeder fra Billesborg og alle de andre skoler på FKFs hjemmeside 

 

 

Stor konference om SSF-faget
Der er nu tilmeldt 61 deltagere fra 24 skoler til denne spændende konference.
Der er plads til ca. 100, så du/I kan nå det endnu! Målet er, at alle skoler er med, så vi efterfølgende kan få en debat om, hvor de kristne friskoler står i forhold til SSF-faget og en eventuel alternativ læseplan for faget. De tilmeldte er ledere og lærere, men også folk fra efterskoler, organisationer m.m.

Se programmet på FKFs hjemmeside.

NB: Der er ikke lederkursus i marts, da vi gerne vil bede jer prioritere denne konference.

Nyt fra kontoret

Fælles skabelon til varsling af ferie i 2020
Når det gælder varsling af ferie i 2020, er de sædvanlige regler i overenskomster, ferieaftalen og den gamle ferielov ikke dækkende. Det skyldes overgangen til den nye ferielov, som dels indebærer, at ferieåret i 2020 er forkortet til 4 måneder, nemlig perioden 1. maj til 31. august, dels medfører, at der kun er optjent 16,64 feriedage til afholdelse i perioden.
I skabelonen lægges der op til, at den ansatte holder fri i 17 hverdage, hvoraf de 16,64 dage er ferie, mens resten er anden frihed eller opsparet tid. 
Skolerne opfordres til at afgive varslerne i god tid – gerne i januar måned. Samtidigt opfordres skolerne til at præcisere hvorledes medarbejdernes arbejdstid er planlagt i skoleåret.
Skabelonen er udfærdiget i samarbejde mellem skoleforeningerne og frie skoler lærerforening og kan hentes på vores hjemmeside.

Ferie og lærernes arbejdstid i skoleåret 2020-2021 
Planlægningen af lærernes arbejdstid er påvirket af, hvordan bestemmelserne om afholdelse af ferie bliver udformet, når den nye ferielov med samtidighedsferie træder i kraft.
Bestemmelserne vil fremgå af den nye organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere for overenskomstperioden 2018-2021.
Aftalen er ikke helt færdig, men forhandlingerne skrider ifølge vores oplysninger godt fremad, og vi kan derfor sige noget om arbejdstiden i det kommende skoleår.
Alt peger på, at der i skoleåret 2020/21 skal afholdes 23 feriedage – hvilket er 3 flere end vi forventede, da de første informationsmøder om den nye ferielov blev afholdt.
Der bliver således 229 arbejdsdage i skoleåret, og det betyder at netto arbejdstimetallet for lærerne bliver 1694,60 timer i skoleåret 2020/21.
Fra og med skoleåret 2021/2022 er vi tilbage i en kendt rytme med 25 feriedage i skoleåret. I skoleårene 21/22 og 22/23 vil nettoarbejdstimetallet være 1694,60 timer.

Informationer om ferie
Der udsendes en del informationer om ferie i denne tid – mange af oplysningerne har man ventet på i lang tid, og nogle oplysninger kommer man desværre til at vente på i nogen tid endnu, fx detaljerne om håndteringen af den særlige feriegodtgørelse i indefrysningsperioden.
 
Program for bibliotekarernes internatkursus 05.-06. marts 2020 på Brogaarden er sendt ud og er tilgængelig på hjemmesiden.


Skolepuljeudvalget har holdt møde den 05.11.2019
De modtagne ansøgninger blev behandlet og følgende blev bevilliget:
 
1 Tange Kristne Friskole 120.000
2 Agerskov Kristne Friskole   24.000
3 Peterskolen   15.000
4 Ølgod Kristne Friskole     8.000
Næste skolepuljemøde ligger i april 2020.
Ansøgningsfrist bliver meldt ud senere.
 
It-startpakker og programpakker til ordblinde elever
UVM meddeler, at de har fået udviklet en funktion i deres ansøgningssystem SPS2005, som gør, at frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fremover kan slippe for ventetiden i sagsbehandlingen i STUK, når de ansøger om it-startpakker og programpakker til ordblinde elever, der er testet med Ordblindetesten. Funktionen kan bruges i de tilfælde, hvor en elev i testresultaterne i Ordblindetesten entydigt vurderes at være ordblind. 
 I kan se nyheden her: 
https://www.spsu.dk/nyheder/spsu/2019/nov/191118-automatisk-tildeling-fg-og-fk.

Nyt fra skolerne

Nye ledere:
Ny viceskoleleder på Randers kristne Friskole: Claes Holmgreen
Ny viceskoleleder på Jakobskolen i Århus: Allan Due Jepsen

 

Nyt fra sekretariatet

Torben Mathiesen blev i august gift med Lene Abildtrup, der er lærer på Bøgballe Friskole. De bor nu i Løsning, så Torben har fået kortere vej til arbejde. Tillykke til Torben og Lene!
Bestyrelsen for FKF har tidligere haft en grundig drøftelse af det principielle omkring gengifte og bakker fortsat fuldt op om Torbens ansættelse i FKF. 

Kalender - kurser og møder

2020
5. - 12. januar                  Kristendomskursus i Israel (ER FULDTEGNET)
13. januar                        Dialogmøde på Thomasskolen i Skovlunde
15. januar                        Dialogmøde på Randers Kristne Friskole
16. januar                        Dialogmøde på Kratholmskolen i Odense
20. januar                        Konference om SSF-faget på Brogaarden i Strib
30.- 31. januar                 SFO- og daginstitutionslederkursus på Severin Kursuscenter i Middelfart
5. - 6. marts                     Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Strib
14. marts                         FKFs generalforsamling på Hotel Nyborg Strand


30.9-1.10                         Lederkursus på Vejle Fjord
12.-13. nov                      Kursus for nye medarbejdere på Brpgården i Striben
Vores julehilsen her fra kontoret er fra Zakarias' lovsang:
"...takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej."      Luk 1,78-79


Vi vil ønske jer alle en god juleferie med ønsket om at I møder ham, som er "Solopgangen fra det høje".
Vi ses i det nye år bl.a. til dialogmøder i uge 3.

Kontoret er lukket fra d. 21. december til d. 2.januar - begge dage incl.

Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen, Carsten Vesterager og Hans Jørgen Hansen

 
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2019 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Twitter
Link
Website