Copy
Så er der nyt fra FKF
Se nyhedsmail i browser

Åben Skole

6. november 2014

Torsdag den 6. november er der Åben Skole landet over. I år samarbejder vi med Skole og Forældre, som er forældreorganisationen i folkeskoleregi.
Skoler kan tilmelde sig på tilmelding@aabenskole.dk - med oplysninger om skolens navn og adresse. Så sørger vi for, at alle deltagende skoler senere vil komme med på kortet på www.aabenskole.dk.

Haster!

Åbne Workshops om Åben Skole

Igen i år tilbyder vi gratis workshop om, hvordan vi sikrer en stærk kommunikation op til Åben Skole, som i år afvikles torsdag den 6. november. Sune Bang fra Kommunikationsbureauet København leder workshoppen og kommer med konkrete tips og værktøjer til en slagkraftig kommunikation og afvikling af Åben Skole. Workshoppen kan også inspirere til skolens kommunika-tion og markedsføring i almindelighed. Workshoppen er målrettet lærere, ledere og forældre, der ønsker at blive klædt godt på op til Åben Skole. Send gerne invitationen videre til folkeskolerne i dit område. Der vil blive serveret en sandwich, drikke og kaffe/te i løbet af workshoppen.
Workshops foregår:
• 30/9 Sjællands Privatskole. Nattergalevej 32, 2400 København www.tilmeld.dk/aabenskoleworkshop1
• 7/10 Midtjyllands Kristne Friskole, Brændgårdvej 4, 7400 Herning www.tilmeld.dk/aabenskoleworkshop2
• 8/10 Kolding Realskole, Vesterbrogade 6, 6000 Kolding 
www.tilmeld.dk/aabenskoleworkshop3

Ny prøvebekendtgørelse om folkeskolens prøver

 

Der er 19. september 2014 udsendt ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver, som har indarbejdet ændringer på prøveområdet siden 2012. Den gamle bekendtgørelse af 2. Juli 2012 ophæves og den nye bekendegørelse træder i kraft fra 1. oktober 2014.
Læs bekendtgørelsen her

Ny vejledning til prøve i idræt

Folkeskolereformen indebærer prøver i idræt. Det betyder, at alle frie skoler, der følger Fælles Mål er forpligtede på at føre op til prøve i 9. klasse i juni 2015 - hvis det bliver udtrukket. Friskoleforeningerne har indgivet høringssvar, hvor vi anmoder om en fritagelsesmulighed, men vi har ikke set den endelige lovtekst, så vi ved ikke, om vi er blevet hørt. Så indtil videre eksisterer den mulighed altså ikke. Derfor må skolerne indstille sig på at følge den vejledning som netop er udsendt.

Formålet med den nye prøve i idræt er bl.a., at
 eleverne selv skal kunne sammensætte et praksisprogram ud fra de færdigheder og den viden, de har fået i løbet af undervisningsfor-løbet – fx kan eleverne vise færdigheder i redskabsaktiviteter og fysisk træning.
 eleverne skal kunne indgå i en idrætsfaglig dialog med lærer og censor – en dialog, der tager udgangspunkt i et overordnet tema, fx ”Idræt og køn” – i denne dialog skal eleverne kunne reflektere over problematikker, der knytter sig til temaet og sætte det i relation til eget liv og idrætspraksis.
Læs vejledningen her

Kursusdag om arbejdsmiljø

Frie Skoler Lærerforening og skoleforeningerne udbyder en kursusdag for arbejds-miljøgrupper om social kapital. Mads Kristoffer Lund fra Arbejdsmiljøsekretariatet giver sit bud på, hvordan sko-lerne kan øge den sociale kapital og der gives konkrete redskaber, således at ideér-ne hurtigt kan igangsættes ude på skolerne.
Kurset varer 1 dag og afvikles over 2 gange:
 25. november 2014 på Hornstrup Kursuscenter fra kl. 10.30 – 15.30
 2. december 2014 på Roskilde Scandic fra kl. 10.30 – 15.30
Prisen for at deltage er kr. 1.300 – Program og tilmelding findes på her
 

Tilsyn med anvendelse af inklusionsmidler

12 skoler udvalgt til ekstra tilsyn

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (KTS) har meddelt, at de nu sætter gang i det varslede tilsyn om brug af inklusionsmidler ude på skolerne
I forbindelse med orientering om ansøgningsprocedure for tilskud til specialundervisning for skoleåret 2014/2015 udsendt til skolerne i december 2013 samt i forbindelse med udmelding af tilskud til specialundervisning til de frie grundskoler i maj 2014 understregede styrelsen, at alle elever, hvortil der er søgt og bevilget tilskud til lærertimer og/eller pædagogisk medhjælp, som minimum skal modtage 12 lektioners støtte om ugen i skoleåret 2014/15 uanset størrelsen på det tilskud, der ydes fra sps-puljen. 
Formålet med tilsynet er således primært at sikre, at de elever, skolerne ansøger om tilskud til, modtager støtte i mindst 12 lektioner om ugen. Sekundært vil tilsynet have fokus på at undersøge, om der er sammenhæng mellem det ansøgte antal lektioner og den iværksatte støtte. Altså om en elev, der eksempelvis ansøges 20 lektioner til, modtager støtte i 20 lektioner om ugen.  
Der kan rejses krav om tilbagebetaling, hvis styrelsen ikke er tilfreds med resultatet.

Udvælgelse af skoler til tilsyn

KTS har udtaget 12 skoler til dette tilsyn. Skolerne er udvalgt efter et af følgende kriterier:
•    Skoler med absolut mange elever, hvortil skolen modtager tilskud til specialundervisning (4 skoler)
•    Skoler med relativt mange elever, hvortil skolen modtager tilskud til specialundervisning (4 skoler)
•    Skoler der gennemsnitligt set modtager tilskud til specialundervisning til mange lektioner per elev. Her vælges skoler, der har mindst 5 elever, hvortil skolen modtager tilskud til specialunder-visning (4 skoler)

KTS retter nu henvendelse til de 12 udvalgte skoler per brev. Skolerne vil blive orienteret om formålet med tilsynet, udvælgelseskriterier, hvilket materiale de skal indsende samt tidsplanen for tilsynet.
 

 

Nyt fra kontoret

Timeløn ved ansættelse med løntilskud

I medfør af § 55, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats udgør den maksimale timeløn ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere pr. 1. oktober 2014 kr. 115,98 pr. time (mod tidligere kr. 115,62)

Kalender

2014

29. september                 IT-vejledertræf Vest på Lukas-Skolen i Vejle
30. sept-1. okt.                Sekretærkursus på Brogården i Middelfart
3. oktober                        Biblioteksmøde Øst på Esajasskolen
6. oktober                        Skoleledermøde Vest på MKF i Herning
31. oktober                      Biblioteksmøde Vest
4.-5. november                Pedelkursus på Brogården i Middelfart
6. november                    Åben Skole på alle fri- og folkeskoler
6. november                    Åbent kursus på Kratholmskolen: "At være professionel,
                                        når man er privat"

2015

12.-14. januar                 Dialogmøder for bestyrelser og ledelse
22.-23. januar                 SFO-lederkursus på Severin i Middelfart
24. februar                      Skolelederkursus på Hotel Nyborg Strand
5.-6. marts                       Bibliotekarernes internatkursus
14. marts                         Generalforsamling på Hotel Storebælt i Nyborg
18. marts                         Skoleledermøde Vest i Randers
19. marts                         Skoleledermøde Øst på Gideonskolen

Herre, velsign os igen og giv os fremgang, 
som regnen fylder de udtørrede floder.  Sl 126,4


Gode efterårshilsner

Jette Vibe Johansen         Hans Jørgen Hansen
 


Frameld email    Opdater dine kontaktoplysninger

Email Marketing Powered by Mailchimp