Copy
Nyhedsbrev nr. 9  december 2015
Se nyhedsmail i browser

Indhold i dette nyhedsbrev

1. Finanslov 2016
2. De frie skoler i medierne
3. Dialogmøder i januar 2016
4. Kurser
Kalender

Til alle ansatte, bestyrelsesmedlemmer, kolleger i de frie skolers foreninger og andre gode samarbejdspartnere vil vi fra Foreningen af Kristne Friskoler ønske Glædelig jul og godt Nytår med stor tak for samarbejdet i det forløbne år.
Vores december har været beriget af den sang, der vandt DRs store konkurrence om at skrive en ny julesalme. 
 
Et udpluk fra sangen:
Er julen bare læssevis af gaver
og neonlys og overfyldte maver?
Er verdens og familiens korte fred
en våbenhvile julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
Det barn i krybben er så meget mer.
 
Se selv med her, da vindersangen blev uropført i DRs Koncerthuset. 

1. Finanslov 2016

Det var svært at få armene ned, da det stod klart at forliget omkring Finansloven for 2016 indeholdt en stigning i koblingsprocenten på 2% fra 71% til 73%

Men tilbage ved skrivebordet med regnemaskinen må vi så konstatere, at for 2016 er det kun et plaster på såret, da lock-out-effekten fra 2013 reelt betyder en nedgang på 3,5%. Så der er fortsat grund til at holde stramme tøjler i økonomien på skolerne. Flere rapporter fra revisionsfirmaerne viser da også, at en stor del af de frie skoler kæmper for at holde sorte tal på bundlinien og at der også i 2016 er udsigt til, at der må lukke skoler. 
Vi kan så kun håbe, at det begynder at lysne, når effekten af de 2% slår igennem i 2017. Liberal Alliance, som bragte koblingsprocenten ind i finanslovsforhandlingerne har i øvrigt som erklæret mål, at koblingsprocenten skal op på 80%!!
Tilskuddet til specialundervisning blev desværre heller ikke helt i den størrelsesorden, som var stillet i udsigt. Flere ansøgninger end forventet betød, at der måtte reduceres i de takster, der gælder fra august 2016.
Til gengæld står inklusionstilskuddet på kr. 70.000 pr. skole og kr. 300 pr. elev fortsat urørt i 2016. Hvad der sker herefter ved vi ikke.

Krybbespil
                      er faste aktiviteter i december

 

og Luciaoptaog

2. De frie skoler i medierne:
Inklusion, specialundervisning og tilsyn

De frie skoler har også i den sidste tid været i medierne - og desværre ikke kun p.g.a. finansloven. En rapport om inklusion på frie grundskoler viste, at der er en del skoler, der gør et stort arbejde for at integrere elever med særlige behov. To af de kristne friskoler var med som eksempelskoler og som gode eksempler på, hvordan man kan inkludere, hvis viljen og ressourcerne er til stede. Netop ressourcerne er det store spørgsmål, da tilskudssystemet har gjort det svært for skoler at rumme børn med svære vanskeligheder og dermed også at lave en fornuftig inklusion. Viljen og hjertet er der, men uden tilstrækkelige ressourcer går det ikke. Nu afventer vi Undervisningsministerens eftersyn af inklusion i folkeskolen og de justeringer, det evt. afføder også for de frie grundskoler.
Tilsynet med de frie skoler har også været til debat, da en rapport fra Rambøll stillede spørgsmålstegn ved uvildigheden af de certificerede tilsynsførende. Selv om de gennemgår en uddannelse, så sender det forkerte signaler, når lærere og ledere fra helt tilsvarende skoler fører tilsyn med hinanden f.eks. muslimske friskoler, Rudolf-Steiner Skoler - og de kristne friskoler. Ministeren har bebudet en stramning på området og vi afventer en invitation til en drøftelse af, hvordan en sådan stramning kunne udformes, så det fortsat er friheden på de frie skoler, der værnes om i tilsynet.

                         Decemberhygge

 

3. Dialogmøder i januar 2016

NYT: Iben Thranholm medvirker

Temaet for januar måneds dialogmøder for bestyrelser og ledere på de kristne friskoler er "Værdier i spil på de kristne friskoler".

Vi har fået Iben Thranholm, forfatter og debattør, til at komme og give os et oplæg om de kristne værdier i en samfundskontekst. Det kan blive både spændende og provokerende. Vi glæder os til en god debat.

D. 19. januar på Gideonskolen i Vallensbæk.
D. 20. januar på Aulum Kristne Friskole
D. 25. januar på Brændstrup Kristne friskole

Alle dage kl. 17-20.30

Programmet er udsendt til skolerne og kan hentes her: Tilmelding foregår på fkf@kristne-friskoler.dk - helst inden I går på juleferie!!!

4. Kurser

Nye fælles kurser for lærerne i skoleåret 2016-17

Der arbejdes fortsat på at få udsendt et kursusudbud for skoleåret 2016-17. 

Konferencer om Forenklede Fælles Mål

Vi har i samarbejde med Dansk Friskoleforening og Efterskoleforeningen arrangeret 3 konferencer, hvor der sættes fokus på Forenklede Fælles Mål og hvordan vi som friskoler lever op til kravet om at "stå mål med den undervisning, der gives i folkeskolen". Programmet indholder en gennemgang af FFM i specielt dansk og matematik - og derefter giver embedsmænd fra ministeriet en gennemgang af de krav - og frihedsgrader - der er for frie skoler.
Programmet er ikke trykt endnu, men datoerne ligger fast:
17. marts på Hotel Scandic i Roskilde
31. marts på Radisson Hotel i Århus
8. april Odense Congress Center

Alle dage kl. 11-15.
Målgruppen er ledere og evt. faglærere i dansk og matematik.


Internatkursus for Bibliotekarer d. 10.-11. marts

Hent programmet her.

Åbningstider på kontoret i jul og nytår:
Kontoret er lukket fra tirsdag d. 22. december til og med søndag d. 3. januar.

Med ønsket om en glædelig og velsignet julefejring og alle gode ønsker for det nye år.


Mange hilsner

Jette Vibe Johansen                          Hans Jørgen Hansen

Kalender

2016

19. januar                         Dialogmøde på Gideonskolen i Vallensbæk
20. januar                         Dialogmøde på Aulum Kristne Friskole
21.-22. januar                   Kursus for SFO-, børnehave- og vuggestueledere
25. januar                         Dialogmøde på Brændstrup Kristne Friskole
2.-4. marts                        Certificeringskursus for nye tilsynsførende
10.-11. marts                    Bibliotekskursus - internat
12. marts                          Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
17. marts                          Konference om Forenklede Fælles Mål Roskilde
20.-22. marts                    Retræte for ledere på Ådalen i Randers
31. marts                          Konference om Forenklede Fælles Mål i Århus
6. april                               Skoleledermøde Øst på Esajasskolen
7. april                               Skoleledermøde Vest på Tange Kristne Friskole
8. april                               Konference om Forenklede Fælles Mål i Odense
10. maj                              Gencertificeringskursus