Copy
Nyhedsbrev nr. 2 2017
Se nyhedsmail i browser

Læs i dette nyhedsbrev:

Strategi 2020 udfoldes

Kurser og foredrag

Fælles indkøb

Nye regler og bekendtgørelser 

Strategi 2020 udfoldes

Siden sidste nyhedsbrev har Torben afsluttet sin rundtur på skolerne, vi har haft generalforsamling og afviklet skoleledermøder i Øst og Vest (derfor er der også gået et stykke tid siden sidste nyhedsbrev). Både på generalforsamlingen og på skoleledermøderne var foreningens nye strategi til debat, og vi fik vigtige pejlemærker at arbejde videre med både i bestyrelsen og i sekretariatet.

Hovedtemaerne i Strategi 2020 er:
1. Profil og identitet
2. Politisk lobbyisme
3. Rekruttering og opkvalificering
4. Skoler og fagmiljø


På baggrund af Torbens snak med skolerne er hovedvægten blevet lagt på det sidste med kursuskatalog og foredragskatalog.  Men sideløbende bliver der også arbejdet på de andre tre. På bestyrelsesmødet d. 9. maj vil vi gøre den første status og samtidig prioritere indsatserne.

På det politiske felt har der været mange møder i København. Her blot nævnt nogle af temaerne i uprioriteret rækkefølge:
1. Færdiggørelse af stramningerne på tilsynet
2. Møder med Københavns kommune om elevvandringer fra friskoler til folkeskoler
3. Skærpelse af skolernes pligt til at høre børnene, når samarbejdet afbrydes
4. Samråd om finansieringen af friskoler contra folkeskoler
5. Møde med ministeren om mobbepolitik og indførelse af klageinstans i DCUM
6. Møde om underretninger på friskoler
7. Høring om forbud mod bederum på offentlige institutioner
Hertil kommer faste møder i fordelingssekretariatet, certificeringsudvalget, formandsmøder, fælles sekretariatsmøder og deltagelse i de andre skoleforeningers årsmøder.

Thorkild og jeg deler møderne imellem os eller deltager begge, alt efter hvordan kalenderen passer, men når man ser listen, så er det vel ganske forståeligt, at vi er glade for en mand mere på kontoret!

Rekruttering  er en af de opgaver, som vi glæder os til at tage fat på. Meldingerne ude fra skolerne er, at der ikke har været overvældende med ansøgere til de ledige lærerstillinger, så det haster med at kalde og forme nye lærere til at være på en kristen friskole.

Vi vender tilbage med en status på alle punkterne i næste nyhedsbrev.
 

Kurser og foredrag


Foredrag
Som opfølgning på Torbens rundtur til skolerne, hvor det primært var ledelsen, han talte med, satser vi nu på at komme ud og møde medarbejderne. Vi har bedt (indtrængende!) om, at vi bliver inviteret til et møde med medarbejderne, hvor vi får lov at holde et oplæg og tage en efterfølgende debat om dette emne. Kataloget er sendt ud og de første aftaler er i hus. Det bliver først og fremmest Torben, men enkelte emner vil jeg (Hans Jørgen) tage mig af. Tak om vi må få en tilbagemelding inden d. 1. juni!

Kurser
Det første kursuskatalog for skoleåret 2017-18 er lige på trapperne. Vi arbejder lige nu med opsætningen af det, men forventer det kommer ud på skolerne i denne eller næste uge.
Det er ikke så fyldestgørende og skarpt på vores kristne identitet, som vi gerne havde set det, men vi er allerede nu i gang med at indhente ideer og tanker til det næste, så det kan gøres færdig hen over efteråret og være ud på skolerne i januar 2018.

Fælles indkøb

I sidste nyhedsbrev kunne vi fortælle om en ny aftale med MV-Nordic, som giver rabat til skolerne på udvalgte varer.
Nu har vi efterfølgende lavet aftaler med Gyldendal - se tilbuddet her. Vi er på vej med rammeaftale med Clio Online og har også kontakt til Alinea

Vi er også begyndt at interessere os for udbuddet af læringsportaler. I løbet af 2017 skal alle folkeskoler have en læringsportal, og der er mange, der byder ind. Problemet er, at nogle af læringsportalerne ikke har en del, hvor man kan kommunikere med forældre m.m., så man fortsat skal have f.eks. Skoleintra ved siden af.

Easy IQ - kender de fleste af skolerne, men det er mest en læringsplatform
Google Education er en anden, som vi har fået demonstreret på Bøgballe Friskole
Min uddannelse (der laves af KMD) har ca. halvdelen af folkeskolerne med. De afventer at kommunikationsprogrammet AULA udvikles i 2019
Its Learning (der har opkøbt både Skoleintra og Fronter) er også med, og de bliver også fuldt kompatible med AULA
MeBook er en læringsplatform, som en del folkeskoler har valgt

Vi har snakket med flere af dem og har besluttet at gå lidt mere ind i undersøgelsen af, hvad de enkelte portaler tilbyder, da det er vores opfattelse, at I ude på skolerne gerne vil have både en pædagogisk læringsportal, men også en samarbejdsflade til både elever, forældre og kolleger.

Hvis I har erfaringer med nogle af disse, eller kommentarer i øvrigt, så hører vi gerne fra jer.

Nye love og regler

Nye krav til hjemmesider:
STUK (Styrelsen for undervisning og kvalitet) har udsendt nye retningslinjer med krav til skolernes hjemmesider. Skolerne skulle senest d. 19. april udfylde en selvindberetning, hvor de skrev under på, at de havde tingene i orden. De skoler, der ikke har fået gjort det, vil blive underlagt et skærpet tilsyn fra STUK. Se vejledningen her.

Valg af tilsynsførende:
STUK har ved brev af 18. april 2017 orienteret skolerne om de nye regler for valg af tilsynsførende - herunder de overgangsordninger, som er nødvendige. De væsentligste ændringer er:
Valgperiode: De certificerede tilsynsførendes valgperiode er pr. 1. januar 2018 forkortet fra fire år til to år. En tilsynsførende kan fra 1. januar 2018 genvælges på samme skole for en 2-årig periode op til tre gange, hvorefter der vil være en karensperiode på fem år.
Antal skoler: Pr. 1. januar 2017 må en tilsynsførende højst føre tilsyn med fem frie grundskoler. Fra 1. januar 2018 skal både tilsynsførende og skoler anføre, hvem der er tilsynsførende på de frie grundskoler, i et elektronisk register. 
Tilsyn med donationer til skolen: For at forældrene let kan få oplysninger om eventuelle donationer til skolen, har tilsynsførende fra 1. januar 2017 fået til opgave at medtage oplysninger om donationer i tilsynserklæringen.
Det gælder hvis en eller flere donationer fra samme donator tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms eller den samlede størrelse af alle donationer er på mere end 20.000 kr. ekskl. moms.
Certificeringsuddannelsen udvides med et særskilt modul om frihed og folkestyre, og der vil på uddannelsen være øget fokus på uvildighed. Modulet vil skulle gennemføres af alle nye tilsynsførende, ligesom det vil være en del af gencertificeringsuddannelsen.
En styrket, digital tilsynserklæring: Tilsynserklæringen vil fremover skulle afgives i elektronisk form. Det forventes, at tilsynserklæringen vil kunne udfyldes elektronisk fra 1. januar 2018, dvs. for skoleåret 2017/2018. Styrelsen vil orientere skoler og tilsynsførende nærmere herom, når den nye, digitale tilsynserklæring er klar.

Hvis en skole mangler tilsynsførende, så har Undervisningsministeriet oplyst, at 21 deltagere på Dansk Friskoleforenings certificeringskursus 2.-4. februar 2017 i Strib, nu er certificerede og optaget på listen over tilsynsførende, som skolernes forældrekredse kan vælge imellem. Se en liste over alle de certificerede tilsynførende her. Hvis man i stedet ønsker en ny tilsynsførende, som ikke er certificeret, så afholdes der et certificeringskursus den 18.-19. maj 2017, hvor der stadig er ledige pladser. Næste gencertificeringskursus er den  28. september 2017. Se kursusplan.

Nyt fra kontoret

Løntabellen
Den fælles løntabel er på baggrund af input og efterlysninger fra skolerne blevet udvidet mht. oplysninger. Det drejer sig om:

  • Taksterne for ulempetillæg for søgnehelligdage, grundlovsdag efter kl. 12 samt juleaftensdag efter kl. 14.
  • Weekendtillæg til søgnehelligdage. 
  • Pensionstilsvaret på 15 % for ledere omfattet af tjenestemandspensionsordning, der tidligere var optaget i Efterlønskassen eller P 25, men nu administreres af Statens Administration (tidligere blev satserne oplyst for lærere og børnehaveklasseledere)

Den aktuelle løntabel er opdateret den 04.05.2017 og er gældende for perioden 1. april - 30. november 2017 - vær OBS på, at det er den nyeste version, I benytter ude på skolerne.
 

Her på kontoret læser vi for tiden de opmuntrende beretninger om Paulus' forkyndelse og de første menigheder. Kan man sige, at vi i de kristne friskoler står på skuldrene af Paulus?
"I de følgende tre måneder kom Paulus til stadighed i synagogen, hvor han frimodigt debatterede med jøderne og talte overbevisende om Guds rige" ApG 19,8


Mange hilsner 
Jette Vibe Filbert       Torben Mathiesen      Hans Jørgen Hansen
 

Kalender - kurser og møder

* kurset indgår i det udsendte kursuskatalog

2017

18.-19. maj                    Certificeringskursus på Hornstrup-centret

12. september                * "Brug af den nyeste teknologi i undervisningen" på Center
                                       for Robotteknologi i Odense
21.-22. september          Lederkursus på Trinity i Fredericia
6. oktober                       Biblioteksmøde Øst på Thomasskolen
24. oktober                     Skoleledermøde Øst på Thomasskolen
26. oktober                     Skoleledermøde Vest på Haderslev Kristne Friskole
26. oktober                     Biblioteksmøde Vest på Jakobsskolen, Århus
30.-31. oktober               Sekretærkursus på Brogaarden i Middelfart
1. november                   * "Søg og du skal finde" på Severin i Middelfart
2.-3. november               * Kursus for nye lærere/pædagoger på
                                       Brogaarden i Middelfart
2. november                   * "Børns sunde trosudvikling" på DkF i Holstebro
8.-9. november               Pedelkursus på Brogården i Middelfart
9. november                   * "Børn i sorg og krise" på Brogården i Middelfart
13. november                 * "Digitale kompetencer og digital dannelse"
                                       på Brogaarden i Middelfart
15. november                 * "Google-generationen og I-prøven" på Severin i Middelfart

2018

uge 3                              Dialogmøder
25.-26. januar                 SFO- og institutionslederkursus
25. januar                       Kursus for alle ledere
1.-2. marts                      Bibliotekarernes internatkursus
10. marts                        Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
10. april                          Skoleledermøde Vest på Kratholmskolen
11. april                           Skoleledermøde Øst på Johannesskolen
 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Foreningen af Kristne Friskoler · Bytorvet 7, 1. th · Hedensted 8722 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp