Copy
Nyhedsbrev nr. 7 2017
Se nyhedsmail i browser

Læs i dette nyhedsbrev:

Finaslovforslag 2018 med tilskudsberegner

Debat om stramninger fortsat


 

Finanslovforslag 2018
Vil vi ikke have flere penge?

Regeringen foreslår at tilskuddet til de frie grundskoler i 2018 forhøjes ved at løfte koblingsprocenten med et procentpoint til 76 %. Det betyder at den samlede bevilling til sektoren forhøjes med ca. 71 mio. kr. Forhøjelsen lanceres som en ”social koblingsprocent”.

Konkret betyder den ”sociale koblingsprocent” at de ekstra midler er øremærkede, således at muligheden for at vælge en fri grundskole bliver forbedret for familier med børn med særlige behov. Regeringen ønsker at tilføre 40 millioner kroner ekstra til specialundervisningspuljen. Samtidigt forhøjes tilskuddet til inklusion dvs. der afsættes 31 mio. kr. ekstra til en permanent tilskudsordning for inklusion fra 2018. I lovforslaget vil indgå forslag om en permanent tilskudsordning i form af et inklusionstilskud pr. skole, der aftrappes efter skolestørrelse. 

I tilskudsordningen vil taksterne for inklusionstilskuddet pr. skole blive foreslået fastsat som: 

 en grundtakst for skoler med 0 - 149 elever 

 en takst for skoler med 150 – 299 elever på 80 pct. af grund-taksten 

 en takst for skoler med 300 – 450 elever på 60 pct. af grund-taksten 

 en takst for skoler med 450 elever og derover på 40 pct. af grundtaksten. 

På finanslovforslaget for 2018 afsættes i alt 70,0 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2018 i en permanent tilskudsordning.


MEN forslaget har udløst en heftig debat mellem de frie skolers foreninger. En debat der lige nu føres i pressen - og det er ikke godt for vores sektor!

Debatten går på om det er bedre at få de forøgede midler til specialundervisning og inklusion eller til sociale fripladser. FKFs bestyrelse har lagt sig lidt i mellem de to synspunkter, men frygter at debatten kan skabe så meget uro, at forslaget tages af bordet igen. Formand for FKF, Thorkild Bjerregård siger: "Jeg er så meget købmand, at jeg ikke siger nej til en pose penge. Så må vi se hvor de kan gøre bedst gavn." 

Hele forslaget, der blev offentliggjort i dag, torsdag, kan ses her. Takstkataloget for frie grundskoler kan ses her

Peter Højgaard fra Dansk Friskoleforening har udarbejdet denne tilskudsberegner, så den enkelte skole kan se hvad de nye tal betyder for dem ud fra elevtallet pr. 5. september. Se den her.

Vi minder om at alle tal er foreløbige, da finansloven langt fra er forhandlet færdig. Det ser ud til at der ligger et hårdt arbejde forude for regeringen i de næste måneder, hvis alle deres forslag skal komme i hus.

Debat om stramninger forsætter
50%-reglen og strammere regler for oprettelse af nye friskoler
 

Som det næsten kunne forventes, så har sommerens debat om de muslimske friskolers eksistensberettigelse medført flere kreative forslag fra de politiske partier.

Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, er sammen med integrationsordfører Dan Jørgensen ude med et forslag om at alle skoler, hvor over 50% af forældre eller bedsteforældre ikke er indfødte danskere skal lukkes! Ganske vist bliver de lidt lange i spyttet, når der spørges ind til det konkrete, men de fastholder forslaget og bakkes op af Dansk Folkeparti - også selv om eksperter mener, at det er et grundlovsstridigt forslag. Hvis forslaget fremsættes og går igennem, så kan det få fatale følger for mange andre end de muslimske friskoler. Mindst en kristen friskole vil også blive lukket og mange andre vil også være i farezonen. Men sagen er for vigtig (og for populistisk) til at politikerne vil give køb på den. Som Dan Jørgensen siger, så er lovforslaget "ikke diskriminering af en bestemt befolkningsgruppe, det er forskelsbehandling med et positivt formål!".

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti allerede besluttet, at der skal strammes op på reglerne for oprettelse af nye friskoler bl.a ved at personer, der har været en del af skolekredsen omkring en skole, der er lukket, ikke må sidde i skolekredsen for en ny friskole. Alex Ahrentsen håber, at man med disse stramninger kan "lukke helt for oprettelsen af nye muslimske friskoler." Det er dybt bekymrende, at en hel befolkningsgruppe eller religion på den måde udsættes for en hetz fra politikernes side på et meget tyndt grundlag.
Se hele forligsteksten på ministeriets hjemmeside her
 

HUSK

Stiftende generalforsamling d. 6. september 2017 for Salomoskolen - en ny kristen friskole i Århus. Se mere om sted, program m.m. på skolens facebook-side

Kursus om brug af den nyeste teknologi i undervisningen d. 12. september er AFLYST p.g.a. for få tilmeldinger.

Skolepuljen mangler gavegivere - ca 70 mere inden nytår. Hvert år er det et krav til opretholdelse af ordningen, at vi har minimum 100 gavegivere, som hver giver en gave på min. kr. 200. Vi vil gerne modtage gavegivere fra sponsorløb eller lignenede for at nå kravet i 2017.
"Vær hyrde for Herrens menighed som han købte med sit eget blod" ApG 20,28


Mange hilsner

Jette Vibe Filbert       Torben Mathiesen      Hans Jørgen Hansen
 

Kalender - kurser og møder

* kurset indgår i det udsendte kursuskatalog

2017

12. september                * "Brug af den nyeste teknologi i undervisningen" på Center
                                       for Robotteknologi i Odense AFLYST!
21.-22. september          Lederkursus på Trinity i Fredericia
6. oktober                       Biblioteksmøde Øst på Thomasskolen
24. oktober                     Skoleledermøde Øst på Thomasskolen
26. oktober                     Skoleledermøde Vest på Haderslev Kristne Friskole
26. oktober                     Biblioteksmøde Vest på Jakobsskolen, Århus
26. oktober                     Kursus om evaluering - del 1 - på Filipskolen, Kbh
30.-31. oktober               Sekretærkursus på Brogaarden i Middelfart
1. november                   * "Søg og du skal finde" på Severin i Middelfart
2.-3. november               * Kursus for nye lærere/pædagoger på
                                       Brogaarden i Middelfart
2. november                   * "Børns sunde trosudvikling" på DkF i Holstebro
8.-9. november               Pedelkursus på Brogården i Middelfart
9. november                   * "Børn i sorg og krise" på Brogården i Middelfart
13. november                 * "Digitale kompetencer og digital dannelse"
                                       på Brogaarden i Middelfart
15. november                 * "Google-generationen og I-prøven" på Severin i Middelfart
7. december                   Kursus om evaluering - del 2 - på Filipskolen, Kbh

2018

15. januar                       Dialogmøde i øst
16. januar                       Dialogmøde i sydjylland
17. januar                       Dialogmøde i midt- og nordjylland
25.-26. januar                 SFO- og institutionslederkursus på Severin i Middelfart
25. januar                       Kursus for alle ledere på Severin i Middelfart
2. februar                        Kursus om skriftlig matematik - del 1 på Filipskolen, Kbh
1.-2. marts                      Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Middelfart
9. marts                          Kursus om skriftlig matematik - del 2 på Filipskolen, Kbh
10. marts                        Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
10. april                          Skoleledermøde Vest på Kratholmskolen
11. april                          Skoleledermøde Øst på Johannesskolen


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Foreningen af Kristne Friskoler · Bytorvet 7, 1. th · Hedensted 8722 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp