Copy

Nyhedsbrev nr. 4  2020

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

  1. Ny vejledning om underretning
  2. Information om ny ferielov
  3. Covid-19
  4. Skolepuljen
  5. Medieomtale af SSF-faget

Ny vejledning om underretning

På baggrund af, at der sker langt færre underretninger fra de ansatte på fri- og privatskoler, end der sker fra folkeskolerne har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet lanceret en ny vejledning til skolerne om den skærpede underretningspligt. Den nye vejledning kan findes på FKF´s hjemmeside under "For skolerne"/administration/dokumenter og vælg kategorien "Vejledninger" i søgningen. Direkte link her

Information om ny ferielov

Med den nye ferielov er der sket markante ændringer i forhold til den tidligere ferielov. Ved samtidighedsferie er der sket ændringer for så vidt angår optjening, afholdelse, forskudsferie mv. Det er vigtigt, at skolens ledelse og administrative personale sætter sig grundigt ind i de nye regler. Vi sender en mail til det administrative personale fra BDO, som vi skulle have haft besøg af på det aflyste sekretærkursus i september 2020.

Covid 19

Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret med de nyeste orienteringer, vejledninger og anbefalinger på grundskole- og daginstitutionsområdet. Find de relevante oplysninger på hjemmesiden under fanen "For skolerne"/administration/dokumenter og vælg kategorien "Covid19" i søgningen. Direkte link her

Bemærk i øvrigt at anbefalingerne omkring afholdelse af sociale arrangementer fortsat er gældende.

Skolepuljen

Skolepuljen er et vigtigt aktiv for både FKF og de enkelte skoler. Den er også med til at sikre, at vi hvert år kan søge tipsmidler og momskompensation. For at opretholde skolepuljen er der imidlertid nogle krav, som skal opfyldes. Bl.a. kræves der 100 gavegivere pr. år, der giver en gave på minimum kr. 100. 

Pt. har vi 30 gavegivere i 2020. For at komme i mål inden den 31/12 2020, vil vi derfor gerne opfordre skolerne til at sikre, at der fortsat er givere til puljen. Hvis hver skole således kan skaffe tre gaver på min. kr. 200, er vi i mål!

Oplyses cpr. nr. bliver gaven indberettet til Skat, ved årets afslutning. Har I sponsorløb, som med fordel kan komme over Skolepuljen, hører vi gerne fra jer.

TAK for de gaver vi allerede har modtaget!

Negativ medieomtale af SSF-faget

Gennem de seneste uger har der været en større medieomtale af SSF-faget på kristne friskoler og af FKF´s vejledende undervisningsplan for det timeløse fag. Omtalen er især sket i netmediet Skolemonitor, Kristeligt Dagblad og i Politiken.

Afsættet for mediernes dækning har været nogle formuleringer i konkrete artikler på hjemmesiden AdamogEva.dk, som er blevet misforstået - og i nogle tilfælde - direkte fordrejet. Selvom FKF´s vejledende undervisningsplan slet ikke henviser til de konkrete artikler, er vi ufrivilligt blevet hvirvlet ind i debatten. Vi har brugt mange kræfter på at tilbagevise misforståelser og kæmpe for fortsat frihed til at tilrettelægge vores undervisning ud fra et kristent værdigrundlag.

Det er stærkt bekymrende, at flere politikere, herunder undervisningsministeren, tilsyneladende bruger denne sag som et brækjern til decideret vendetta mod kristne skoler, så der er meget at kæmpe for i denne sag!

Hvis man vil ajourføres ift. sagen kan man orientere sig i disse to nyheder på FKF´s hjemmeside, hvor man dels kan læse om et brev, vi har sendt til undervisningsministeren, dels kan læse en kronik, som vi har skrevet til Kristeligt Dagblad:

FKF sender brev til undervisningsministeren
Er den danske grundskole på vej mod normkritisk enevælde

 

Kalender - kurser og møder

2020

22. oktober                     Fyraftensmøde for pædagogisk personale om Forældresamarbejde
                                        og samtalens kunst på Midtjylland Kristne Friskole
NB: AFLYST
27. oktober                     Skoleledermøde VEST på Lykkegårdsskolen
28. oktober                     Skoleledermøde ØST på Gideonskolen
28. oktober                      Fyraftensmøde for pædagogisk personale om Forældresamarbejde
                                        og samtalens kunst på Lykkegårdsskolen 
NB: AFLYST
28.-29. oktober                Pedelkursus på Brogården i Strib
29.-30. oktober                Kristendomskursus om ikke-kristne religioner m.m. på Brogården
4. november                    Fyraftensmøde for pædagogisk personale om Forældresamarbejde
                                        og samtalens kunst på Midtjylland Kristne Friskole
NB: AFLYST
5. november.                   Gencertificeringskursus på Severin Kursuscenter              
11. november                  Fyraftensmøde for pædagogisk personale om Forældresamarbejde
                                        og samtalens kunst på Johannesskolen 
NB: AFLYST
12.-13. nov                      Kursus for nye medarbejdere på Brogården i Strib

2021
18. januar                      Dialogmøde for ledere og bestyrelsesmedlemmer ØST på Lygten Skole
19. januar                      Dialogmøde for ledere og bestyrelsesmedlemmer VEST på Jakobskolen i Århus
20. januar                      Dialogmøde for ledere og bestyrelsesmedlemmer SYD på Ølgod Kristne Friskole
21. januar                      Undervisning i evolution på kristne skoler på Johannesskolen
28. januar                      Undervisning i evolution på kristne skoler på Brogården.
NB: FLYTTET FRA                                               LUKAS-SKOLEN
28.-29. januar                SFO- og daginstitutionslederkursus - med deltagelse af skolelederne på Severin Kursuscenter
4.-5. februar                  Workshop for kristendomslærere på Brogården i Strib
4.-5. marts                     Bibliotekarernes internatkursus på Brogården i Strib
12.-13. marts                 50-års jubilæum og Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand

Se udførlige kursusprogrammer på hjemmesiden
"Stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje..."  Ef. 6,14

Apropos´ den aktuelle mediestorm vil vi minde jer alle - og os selv - om denne formaning fra Paulus. Kristne skoler og daginstitutioner indgår ligesom kristne enkeltpersoner og kirker i en daglig åndskamp. Denne kamp er også en kamp om - og for - sandheden, og vi skal gå ind i den med lige dele ydmyghed og frimodighed.

Mange gode hilsner til jer alle.

Jette Vibe Filbert, Carsten Vesterager og Torben Mathiesen

 
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Twitter
Link
Website