Copy
Nyhedsbrev nr. 7  november 2016
Se nyhedsmail i browser

Ny minister
Ny finanslov
Nye stramninger af tilsynet
 Fra d. 28. november hedder undervisningsministeren ikke længere Ellen Thrane Nørby, men Merete Riisager fra Liberal Alliance.

Vi var glade for samarbejdet med Ellen Thrane Nørby og oplevede hende som en kompetent minister med gode holdninger - også overfor de frie skoler. Så tak for indsatsen!

Men når det er sagt, så glæder vi os også til samarbejdet med med den nye minister. Merete Riisager har stærke holdninger til både folkeskolereform og frie skolers plads i den danske grundskole. Vi har har stærke og tætte relationer til Merete, som flere gange har hjulpet de kristne friskoler i forbindelse med mediestorme, hvor vores frihed blev antastet.

Men ikke mindst har hun været bannerfører for at de frie skolers tilskud skulle tilbage til det niveau, der var før genopretningspakken blev iværksat i 2011. Det lykkedes i forbindelse med forhandlingerne om finanslov 2017 at få koblingsprocenten hævet til 75% med det gode argument, at frie skoler ikke kun skal være et alternativ for de velstillede. Ydermere er der i regeringsgrundlaget lagt op til at der skal tilføres flere midler til de frie skoler, så de fortsat kan løfte de svageste elever. NB: Tilskudsberegneren er ikke helt på plads, men kommer snarest ud hjemmesiden.

Samtidig med ministerrokaden arbejdes der på højtryk i ministeriet for at få færdiggjort den lov, der skal stramme op på tilsynet med de frie skoler. Vi har gennem en møderække med ministeriets folk fået afgørende fingeraftryk på udmøntningen af loven, men det rokker ikke ved, at der pr. 1. januar sker ændringer i både uddannelsen af tilsynsførende, skolernes valg af tilsynsførende og ikke mindst ministeriets mulighed for at føre skærpet tilsyn med en skole, der måske ikke lever op til lovens krav.

Formanden fylder rundt


I går d. 29. november fyldte foreningens formand, Thorkild Bjerregård, 60 år. 
Thorkild har siden 1998 være leder på Midtjyllands Kristne Friskole. Gennem de sidste ni år har Thorkild Bjerregaard været formand for Foreningen af Kristne Friskoler. Formandskabet betyder en del politisk arbejde og adskillige rejser til København, men Thorkild mener, at det er godt for skolen, at han af og til er væk!!
Der er også tid til at sidde i Landsudvalget for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. 
Fødselsdagen bliver markeret med en reception på Midtjyllands Kristne Friskole d. 2. december kl. 14-16, hvor alle er velkomne!

Ny konsulent starter nu

Torben Mathiesen har første arbejdsdag i morgen d. 1. december 2016.

Vi glæder os til at byde Torben velkommen og blive flere om at løse opgaverne for de kristne friskoler.
I løbet af de første måneder i 2017 vil Torben komme på besøg på alle skoler til en snak om hvilke opgaver, der lige nu er aktuelle på skolerne.
Torben får mailadressen tkm@kristne-friskoler.dk. Han har ikke fået et nyt telefonnummer endnu, så han kan foreløbig kontaktes på vores hovednummer 9735 2099.
Se nærmere præsentation af Torben i Nyhedsbrev nr. 5.

Nye ledere

Flere skoler står overfor et lederskifte, da nogle af de gamle pionerer er ved at nå en alder, hvor de gerne vil overlade stafetten til yngre kræfter - eller prøve kræfter med andet end friskoler.
 
På Kratholmskolen i Odense gik Frederik Christensen på pension 1. november og overlod lederposten til Bent Møller.
På Thomasskolen i Skovlunde overlader Peter Mikkelsen fra 1. januar lederposten til Christian Bruun, der tidligere har været leder på "Klippen" i Voel.
På Tange Kristne Friskole bliver det Jens Kristian Lund Jensen, der tager over fra nytår efter Vagn Bodilsen.
Karen Lykke Jensen (kaldet Lykke) afløser pr. 1. januar Hartvig Jensen som leder på Jakobskolen på Frederiksberg.
Og endelig er Sten Tang Andersen ny afdelingsleder for vuggestue, børnehave og SFO-området på Midtjyllands Kristne Friskole efter at Daniel Laugesen fratrådte tidligere på året.
Vi vil i et senere nyhedsbrev præsentere de nye ledere mere udførligt.

Nyt fra Kontoret


Ny persondataforordning
Den 25. maj 2018 træder en ny persondataforordning i kraft. Forordningen er direkte gældende i alle europæiske medlemsstater, og skal sikre højere beskyttelse i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne oplysninger.
 
Forordningen ophæver dermed det tidligere gældende direktiv på området samt den nugældende danske persondatalov. En ekspertgruppe er dog ved at se på, hvorvidt der andre steder i lovgivningen skal være nationale særregler foruden persondataforordningen, og dette arbejde med Justitsministeriet i spidsen er først færdig næste år.
FKF vil indgå i et samarbejde med de øvrige skoleforeninger om udarbejdelse af eventuelt fælles vejledningsmateriale, men vi afventer i første omgang, at Justitsministeriet gør sit arbejde færdigt.
 
Placering af resterende særlige feriedage
Har man været ansat på skolen hele 2015, fik man den 01.05.2016 5 særlige feriedage til afvikling inden 30.04.2017.
Hvis man ikke inden 1. januar 2017 har lavet en aftale med skolen om placeringen af de resterende særlige feriedage, har lederen ret til at placere dagene – selvfølgelig under forudsætning af, at der ikke allerede er truffet aftale om placeringen af dagene.
Hvis ledelsen benytter sin mulighed til at placere dagene, kræver det et varsel på mindst 1 måned og dagene kan kun varsles afholdt som hele dage.
Den 1. maj 2017 begynder et nyt ferieår, hvor medarbejderne kan påbegynde afholdelse af særlige feriedage optjent i 2016.

Ny Løntabel
BUPL:
Pr. 1. januar 2017 stiger pensionsprocenten for alle ansatte med 0,4 procentpoint således at pensionsprocenten fremadrettet udgør 14,7% for uddannede og ikke uddannede pædagoger, og 16,2% for afdelingsledere.
 
Løntabel gældende pr. 01.01.2017 bliver udsendt, når vi kender gældende satser for 2017.

HUSK
Tilmelding til dialogmøderne i januar. Se kalenderen.
Tilmelding til lederkursus for SFO-, børnehave og vuggestueledere d. 19.-20. januar.
Tilmelding til Bibliotekarernes internatkursus 2017. Se hjemmesiden
"Hvad er det, der gør jul til noget særligt?"
hedder den nye julesang fra sidste år, som igen i år ser ud til at blive et hit på både de sociale medier og rundt ved alle de traditionelle julearrangementer.
På de kristne friskoler ved vi godt, hvad det er - eller rettere hvem det er!
Og vi har lyst til at alle skal vide at det er ham, Jesus, Guds søn, det drejer sig om!
Glædelig advent og december til jer alle
.

Jette Vibe Filbert                          Hans Jørgen Hansen

NB: Vi har fået et link til en sød lille adventskalender, som måske kan bruges ude på skolerne.
Dukken Rasmus venter på jul i Kristkirken. På de fire adventssøndage møder han præsten Michael, og de udforsker julen sammen. Sangerinden Nanna Noer synger advents- og julesalmer.
Se mere på www.youtube.com/NoreaDanmark
 

Kalender

2017

16. januar                      Dialogmøde i Hillerød
17. januar                      Dialogmøde i Holstebro
19. januar                      Dialogmøde i Agerskov
19.-20. januar                SFO-, børnehave og vuggestue-lederkursus
28. februar                     Lederkursus i Nyborg
9.-10. marts                    Bibliotekarernes internatkursus
11. marts                        Generalforsamling Nyborg Strand
31. marts                        Skoleledermøde Øst på Davidskolen
4. april                            Skoleledermøde Vest på Jakobskolen, Århus


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Foreningen af Kristne Friskoler · Bytorvet 7, 1. th · Hedensted 8722 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp