Copy
Nyhedsbrev nr. 5 2017
Se nyhedsmail i browser

Læs i dette nyhedsbrev:

Glædelig sommer

Sommerferielæsning: Skift fokus

Persondataforordning - ny vejledning

Navnenyt

Mange besøg ude på skolerne i det kommende skoleår

Husk tilmelding til kurser

Nye tilsynsførende

Nyt fra kontoret 

Glædelig sommer
Med dette nyhedsbrev vil vi ønske jer alle en god sommer. De sociale medier fortæller om gode afslutninger og tårevædet afsked med en skole, som måske i 10 år har fyldt et barns hverdag med mening og udfordringer. Men det der for mange af os står tilbage mange år efter, er ikke skolen og afslutningen, men mødet med dedikerede lærere, der kendte retningen for både dem selv, deres undervisning og de børn, de var blevet betroet. Det er det skolen lever af, og det er derfor vi driver (kristne fri-) skoler for vores børn. Vi ønsker at vise dem en retning.  Derfor vil vi også sige tak til alle medarbejdere på de kristne friskoler for jeres indsats gennem dette skoleår og for jeres energi og engagement. Det har evighedsbetydning!
Vi vil også gerne give jer et lille tip til, hvordan I kan bevare retningen, energien og glæden ved fortsat at være lærere ved at henvise til Carsten Hjorths nye bog. Det må være sommerens opbyggelige bog - sammen med alle de andre, som ligger og venter!

God sommer her fra kontoret. Vi ses på den anden side af juli.


 

Sommerferielæsning: Skift fokus (se billede ovenfor)

Carsten Hjorth Pedersen, der er daglig leder i Kristent Pædagogisk Institut, har netop fået udgivet sin nyeste bog ”Skift fokus – opdragelse med Gud og næsten i centrum”.
Bogens målgruppe er: Kristne forældre, lærere på kristne skoler, pædagoger i kristne institutioner og kirkelige børne- og ungdomsmedarbejdere.
Og lad mig bare sige det med det samme: Det er lige den bog, vi har brug for! Ikke mindst i en tid, hvor der er flere meningsdannere, der har opdaget, at der er brug for noget nyt (eller gammelt) i opdragelsen af børn og unge! Når fx en forfatter som Svend Brinkmann peger på, at der er brug for en ny fasthed og retning i opdragelsen efter mange års overdreven individualisering, så er der et skrigende behov for et bud på, hvad denne fasthed og retning bør indeholde.
Det bud tør Carsten Hjorth Pedersen give. Og buddet er på sin vis ret enkelt: Børn og voksne kommer til at leve det bedste liv, når Gud og næsten er i centrum.
Bogens styrke består i to ting:
  1. Den postulerer ikke, at hele samfundet lige pludselig kan ændre fokus på opdragelsen, men den indgyder en stærk tro på, at man i mindre fællesskaber (skoler, institutioner, kirker og familier) kan opbygge en sund og holdbar retning for opdragelse af børn og unge.
  2. Den tør være meget konkret i sine bud på, hvad denne retning får af konsekvenser i dagligdagen.
Bogen forfalder heldigvis ikke til at opstille et særligt pædagogisk system, men Carsten Hjorth Pedersen tør sætte Gud og næsten op som opdragelsens kompas, fordi det med hans egne ord er nødvendigt ”at have et modtræk til den autoritetsforskrækkelse, krops- og åndløshed, der præger megen opdragelse i dag. Vover vi ikke at sætte navn på opdragelsens retning, kommer markedskræfternes og konkurrencestatens kolde logik til at herske.”
Se og hør Carsten Hjorth Pedersen selv fortælle om bogen her:
https://www.facebook.com/KristentPaedagogiskInstitut/videos/vb.120716874798980/656038124600183/
Du kan købe bogen her - eller hos KPI
Torben Mathiesen
Konsulent i Foreningen af Kristne Friskoler

Persondataforordningen - ny vejledning

Vejledningen er udarbejdet af de frie skoleforeninger og indeholder definitioner og guides til skolerne. Denne vejledning er første version, og vil løbende blive opdateret.
Vejledningen er dels et opslagsværk med definition af de centrale begreber samt principielle eksempler og fortolkninger på de forskellige krav i forordningen.
Vejledningen indeholder også en konkret anvisning på, hvordan skolen kan tilrettelægge og gennemføre de nødvendige skridt til at sikre overholdelse af forordningen.

Opdateringer efter ferien
På tidspunktet for vejledningens udarbejdelse har Justitsministeriet endnu ikke færdiggjort arbejdet med specifikke vejledninger i fortolkning af forordningens regler på konkrete punkter. 
Der vil derfor løbende komme opdateringer til denne vejledning. 
Efter sommerferien 2017 forventer skoleforeningerne fx at udbygge vejledningen med eksempler på formuleringer, som skolerne kan tage udgangspunkt i.

Hent vejledning

Vejledningen vil blive gennemgået på 5 orienteringsmøder rundt om i Danmark i august og september. Vi vil gerne opfordre jer til at deltage i et af disse møder som minimum med skoleleder, sekretær og IT-ansvarlig.
Informationsmøderne er praktisk arrangeret af henholdsvis Danmarks Private Skoler og Dansk Friskoleforening, men det er et fælles projekt mellem alle friskoleforeninger.

Danmarks Private skoler afholder to møder (9.30-15.30):
d. 22. august På Hornstrup Kursuscenter
d. 31.august i Roskilde
Pris for deltagelse kr. 700
Tilmelding her

Dansk Friskoleforening afholder tre møder (kl. 14-17):
7. september på Friskolen for Hundelev og omegn (Løkken)
14. september på Viby Friskole, Sjælland
28. september på Jelling Friskole
Deltagelse er gratis
Tilmelding her

Navnenyt

Ny skoleleder i Bramming
Lars Juul Mikkelsen er ny skoleleder på Friskolen i Bramming pr. 1. august 2017
Lars Juul Mikkelsen er 40 år, gift og har to børn. Lars er uddannet fra Zahles Seminarium i København og har virket på den kristne friskole Esajasskolen og på Bakkeskolen i Kolding. Siden januar 2016 har Lars været ansat som afdelingsleder på Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole, hvor han har været lærer siden februar 2010.

Ny afdelingsleder på Midtjyllands Kristne Friskole i Herning
Kim Klokmose er ansat på MkF som afdelingsleder i udskolingen fra 1. august 2017.
Kim Klokmose er 37 år, gift med Dorte og far til Laura. De venter endnu et barn sidst på året.
Kim arbejder på 11. år som efterskolelærer på Rudehøj Efterskole i Odder.
Han er uddannet fra Aarhus Dag- og Aftenseminarium i 2006 med linjefag i dansk, engelsk, musik og fysik/kemi. Gennem de sidste 8 år har Kim været leder af Rudehøj Efterskoles anderledes 10. Klasse: FRONT.

Mange besøg ude på skolerne i det kommende skoleår

Som en del af FKF´s strategi 2020 er alle skolerne blevet tilbudt besøg til pædagogiske rådsmøder i løbet af det kommende skoleår. FKF ønsker med disse besøg at være med til at facilitere en dialog om nogle af de værdier, som vi bygger kristen skole på.
 
Hele 30 ud af 35 skoler har booket foredrag, nogle flere énd et, og af de oplæg, der var blevet tilbudt, fordeler forespørgslerne sig således:
  1. Undervisning eller forkyndelse:            6 skoler
  2. Seksualundervisningen til eksamen:    6 skoler
  3. Inspiration til andagterne:                    15 skoler
  4. Åndsfrihed for teenagere:                     6 skoler
Det er fortsat muligt at kontakte FKF for besøg i det kommende skoleår. Skriv til tkm@kristne-friskoler.dk

Husk tilmelding til kurserSe og download hele kursuskataloget her.
Inden sommerferien vil der også være dagsprogram m.m. tilgængeligt for de enkelte kurser.
Vær obs på ny pris på kurset om den nyeste teknologi i undervisningen.
Siden sidst er der kommet to kurser arrangeret af Filipskolen på Amager - et om evaluering og et matematikkursus. Find dagsprogram på hjemmesiden.

Vi begynder allerede nu planlægningen af næste skoleårs kurser, så et nyt katalog kan ligge klar ude på skolerne i januar 2018. Kom gerne med input og gode ideer, men ellers vil vi forsøge at lade kursuskataloget afspejle Strategi 2020 med de indsatsområder, der er beskrevet der.

Nye tilsynsførende


Står en skole og mangler tilsynsførende, så har Undervisningsministeriet oplyst, at de 9 deltagere på FKF’s certificeringskursus den 18.-19. maj 2017, nu er certificerede og optaget på listen over tilsynsførende, som skolernes forældrekredse kan vælge imellem. Se en liste over alle de certificerede tilsynsførende på ministeriets og Fordelingssekretariatets hjemmeside her. Ønsker man i stedet en ny tilsynsførende, som ikke er certificeret, så afholdes der et certificeringskursus den 5.-7. december 2017. Næste gencertificeringskursus er den  28. september 2017. Se kursusplan.
 

Nyt fra kontoret

Løncheck
Vi har den seneste tid modtaget spørgsmål fra skoler i forbindelse med løntjek hos FSL. Skolerne mener de udbetaler den korrekte pension, men der kan være en mindre pensionsindbetaling på 17,3% til lærere på løntrin 4, som man kan overse.
FSL beskriver det således:
Pension for lærere på trin 4
Pensionssystemet for lærere med pension i Pensionskassen af 1925 (P25) eller Efterlønskassen fungerer på den måde, at læreren med tilstrækkelig anciennitet er sikret pension af en løn svarende til statens skalatrin 42.
Hvis man tjener mere end skalatrin 42, skal skolen indbetale 18,0 % af lønnen over skalatrin 42 på en tillægspension i Lærernes Pension.
Skolen skal også indbetale 17,3 % af forskellen mellem lærerens basisløntrin 4 og skalatrin 42 – det sidste glemmer mange skoler.
 
Eksempel:
Pensionsgivende løn: 32.978,36 kr.
Skalatrin 42: 31.417,52 kr.
Basistrin 4: 30.525,25 kr.
Tillægspension:
Pension af løn over skalatrin 42:
(32.978,36 – 31.417,52) kr. X 18,0 % = 1.560,84 x 0,18 = 280,95 kr.
Pension af løn mellem basisløn 4 og skalatrin 42:
(31.417,52 – 30.525,25) kr. x 17,3 % = 892,27 kr. x 0,173 = 154,36 kr.
Tillægspension i alt: 
(280,95 + 154,36) kr. = 435,31 kr., hvoraf 1/3 anses for at være lærerens egetbidrag (145,10 kr.)
Skolen glemmer typisk den sidste del af regnestykket. Derfor får en del lærere kun tillægspensionen til 280,95 kr. med et egetbidrag på 93,65 kr.
Beregningen af tillægspensionen fremgår af § 3 i ”Protokollat om supplerende pensionsordning for ansatte med tjenestemandslignende pension”, som du finder i Protokollatet om ansættelsesvilkår for lærere, børnehavekasseledere m.m. side 50-51.
Desuden fremgår det af § 17 i organisationsaftalen, at pensionsprocenten for den del af lønnen, som ligger under den tjenestemandspensionsgivende løn på slutskalatrinnet, er 17,3 pct. Og det fremgår af bilag 4 (aftale om pensionsforhold), at pensionsprocenten for tillæg, som overstiger den tjeneste-mandspensionsgivende løn på slutskalatrinnet, er 18 pct.
Selvom skolen skal betale egetbidraget, skal det fremgå separat af lønsedlen.

Skolepuljen
Vil vil opfordre skolerne til at indberette sponsorløb og lignenede indsamlingsaktiviteter over skolepuljen. Vi skal hvert år have 300 gavegivere for at opretholde ordningen.
Næste skolepuljemøde den 12.09.2017
Ansøgningsfrist den 01.09.2017

Kontoret er lukket i juli måned.

Mange hilsner og ønsket om en varm og velsignet sommer!

Jette Vibe Filbert       Torben Mathiesen      Hans Jørgen Hansen
 

Kalender - kurser og møder

* kurset indgår i det udsendte kursuskatalog

2017

12. september                * "Brug af den nyeste teknologi i undervisningen" på Center
                                       for Robotteknologi i Odense
21.-22. september          Lederkursus på Trinity i Fredericia
6. oktober                       Biblioteksmøde Øst på Thomasskolen
24. oktober                     Skoleledermøde Øst på Thomasskolen
26. oktober                     Skoleledermøde Vest på Haderslev Kristne Friskole
26. oktober                     Biblioteksmøde Vest på Jakobsskolen, Århus
26. oktober                     Kursus om evaluering - del 1 - på Filipskolen, Kbh
30.-31. oktober               Sekretærkursus på Brogaarden i Middelfart
1. november                   * "Søg og du skal finde" på Severin i Middelfart
2.-3. november               * Kursus for nye lærere/pædagoger på
                                       Brogaarden i Middelfart
2. november                   * "Børns sunde trosudvikling" på DkF i Holstebro
8.-9. november               Pedelkursus på Brogården i Middelfart
9. november                   * "Børn i sorg og krise" på Brogården i Middelfart
13. november                 * "Digitale kompetencer og digital dannelse"
                                       på Brogaarden i Middelfart
15. november                 * "Google-generationen og I-prøven" på Severin i Middelfart
7. december                   Kursus om evaluering - del 2 - på Filipskolen, Kbh

2018

15. januar                       Dialogmøde i øst
16. januar                       Dialogmøde i sydjylland
17. januar                       Dialogmøde i midt- og nordjylland
25.-26. januar                 SFO- og institutionslederkursus på Severin i Middelfart
25. januar                       Kursus for alle ledere på Severin i Middelfart
2. februar                        Kursus om skriftlig matematik - del 1 på Filipskolen, Kbh
1.-2. marts                      Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Middelfart
9. marts                          Kursus om skriftlig matematik - del 2 på Filipskolen, Kbh
10. marts                        Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
10. april                          Skoleledermøde Vest på Kratholmskolen
11. april                          Skoleledermøde Øst på Johannesskolen


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Foreningen af Kristne Friskoler · Bytorvet 7, 1. th · Hedensted 8722 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp