Copy
Nyhedsbrev nr. 2. Marts 2015
Se nyhedsmail i browser

Indhold i dette nyhedsbrev

1. To nye i bestyrelsen for FKF
2. Glimt fra generalforsamlingen
3. Konference på Christiansborg d. 7. april
4. OK 2015
5. Nye kurser
6. Navnenyt
7. Administrative nyheder
8. Kalender

Ikke en  - men to nye i bestyrelsen for FKF

Christian Bruun søger nye udfordringer og stopper både på Klippen og i FKF

På generalforsamlingen lørdag d. 14. marts på Hotel Storebælt i Nyborg blev Malene Funch Sørensen valgt til FKFs bestyrelse. Malene er skoleleder på Lygten Skole på Nørrebro i København og har tidligere været lærer og viceskoleleder på Lukas-Skolen i Vejle.
Få dage efter generalforsamlingen meddelte Christian Bruun, skoleleder på Klippen i Voel, at han stopper til sommer som skoleleder og trækker sig allerede nu fra sin bestyrelsespost i FKF. Derfor indtræder suppleanten Jens Peter Vrist, viceskoleleder på Jakobskolen i Århus i bestyrelsen i det kommende år.
På generalforsamlingen blev der sagt farvel og tak for indsatsen i bestyrelsen til Carsten W. Hansen fra Hillerød, der har siddet som forældrerepræsentant for Johannesskolen i Hillerød.
De øvrige i bestyrelsen er Thorkild Bjerregaard, skoleleder på Midtjyllands Kristne Friskole i Herning. John Riis, skoleleder på Billesborgskolen i Køge og Henning Høgild, skoleleder på Markusskolen i Esbjerg.
Bestyrelsen konstituerer sig på sit førstkommende møde d. 14. april.

Glimt fra generalforsamlingen d. 14. marts

Reform og politik

På en velbesøgt generalforsamling (27 af 35 skoler var repræsenteret) var der både plads til oplæg, debat, politiske indlæg og lidt talgymnastik

Lars Qvortrup

- gjorde os klogere på folkeskolereformen.
Vi fik hele historien og begrundelsen for at vi nu skal snakke om synlig læring, læringsmålsstyret undervisning og "Forenklede Fælles Mål".
I en friskoleforsamling fører det naturligvis over i en debat om, hvad det betyder for kravet i friskoleloven om, at friskoler skal "stå mål med den undervisning, der almindeligvis gives i folkeskolen".
Du kan se Lars Qvortrups slides på vores hjemmeside her.

Bestyrelsens beretning

Thorkild Bjerregaard fremlagde bestyrelsens beretning, der både kom ind på radikalisering, politiske vinde, samarbejdet med de andre friskoleforeninger og FKFs eget særkende og fremtidsperspektiver.
Læs hele beretningen på vores hjemmeside her.

Konference på Christiansborg om "Friheden for de frie skoler"

Sammen med Esben Lunde Larsen har Anni Matthiesen (der deltog på vores generalforsamling), taget initiativ til en konference på Christiansborg tirsdag d. 7. april 2015 kl. 8.30-12.30, hvor friskolernes frihedsgrader sættes til debat. 3 temaer vil blive drøftet i løbet af formiddagen og bl.a. næstformanden i FKF, John Riis, vil være en af oplægsholderne. Mød op og vær med til en spændende debat.
Tilmelding skal ske senest d. 25. marts til tine.rasksen@ft.dk.
Yderligere information kan fås ved henvendelse  på vores sekretariat.

OK 2015
 

Alle forhandlinger er afsluttet, men afstemning om resultatet slutter d. 25. marts, så først derefter er resultatet endeligt

Forventningen er dog, at forliget bliver godkendt af medlemmerne af frie skolers lærerforening, så derfor har vi allerede nu lagt både resultatpapiret og en oversigt over de vigtigste beslutninger ud på vores hjemmeside. Se mere her.

Kurser for bestyrelsesmedlemmer, nye medarbejdere, pedeller, sekretærer og pædagogisk personale.
 

Kursus for bestyrelsesmedlemmer (mest for de nye, men gamle er også velkomne) bliver udbudt tre aftener i september (datoerne er ikke endeligt fastlagt).

Kursus for sekretærerne er i år d. 25.-26 august i Kbh

Kursus for ledere om "Pædagogisk ledelse i en reformtid" er d. 17.-18. september 2015

Åbent kursus for lærere og pædagoger d. 3. nov på Lukas-Skolen

Kursus for nye lærere og pædagoger d. 29.-30. oktober 2015 på Severin Kursuscenter i Middelfart

 

Navnenyt

Nye ledere er kommet til på skolerne - og flere er på vej

Nye ledere:
Mirjam Fibiger Olesen er ansat som ny skoleleder på Haderslev Kristne Friskole fra 1.4. 2015
Niels Hørlück er ansat som ny viceskoleleder på Alme Skole fra 1.8. 2015

Ledige stillinger:
Lemvig Kristne Friskole
søger ny skoleleder.
Videbæk kristne Friskole søger ny viceskoleleder
Den kristne Friskole i Holstebro søger ny afdelingsleder
Haderslev Kristne Friskole søger ny viceskoleleder (ikke opslået endnu)
Klippen søger ny skoleleder (Ikke opslået endnu)

Se stillingsopslagene på vores hjemmeside her.
 

Administrative nyheder

 

Opgørelse af arbejdstid 2014-2019. Se de nye beregninger for de kommende år på vores hjemmeside her.

Opdateret løntabel (med forbehold for endelig vedtagelse af overenskomsterne) udsendes i løbet af denne uge

Påskeferie på kontoret

Kontoret er lukket fra d. 28. marts til d. 6. april - begge dage incl.

HJH er i Israel i påsken og er først på kontoret igen mandag d. 13. april.


Lad dette være vores fælles bøn om en velsignet påske:
"Mit blik er rettet mod dig, min Herre og min Gud!"     Sl. 141,8


Jette Vibe Johansen                          Hans Jørgen Hansen
 

 

Kalender

2015

25. marts                         Pedeltræf Vest på Klippen i Voel
16. april                           Pedeltræf Øst på Esajasskolen

25.-26. august                 Sekretærkursus i København
17.-18. september           Skolelederkursus på Vejle Fjord
???  september               Kurser for (nye) bestyrelsesmedlemmer
28. september                 Skoleledermøde Øst på Filipskolen
26. oktober                      Skoleledermøde Vest i Brændstrup
29.-30. oktober                Kursus for nye lærere og pædagoger
3. november                    Åbent kursus på Lukas-Skolen
5. november                    Åben Skole

 

2016

21.-22. januar                   Kursus for SFO-, børnehave- og vuggestueledere
10.-11. marts                     Bibliotekskursus
6. april                               Skoleledermøde Øst på Esajasskolen
7. april                               Skoleledermøde Vest på Tange Kristne Friskole

 Frameld email    Opdater dine kontaktoplysninger

Email Marketing Powered by Mailchimp