Copy
Nyhedsbrev nr. 9 julehiolsen 2016
Se nyhedsmail i browser

Der juleklippes på Frederiksberg
Med denne hilsen vil vi gerne fra bestyrelse og medarbejdere i FKF ønske alle en glædelig og velsignet julefest og takke for samarbejdet i det forløbne år.
Vi ser frem til fællesskab og samarbejde i 2017, hvor vi med vores udvidede bemanding vil forsøge at understøtte de kristne friskoler endnu bedre i deres store og vigtige opgave.


Bestyrelsen, Torben, Jette og Hans Jørgen


Dialogmøder - husk tilmelding!

Desværre har der været lidt rod i datoerne, men det er mandag d. 16. januar i Hillerød, tirsdag d. 17. januar i Holstebro og torsdag d. 19. januar i Agerskov at vi samles med bestyrelser og ledere og drøfter dannelsesidealer på kristne friskoler.
Se programmet på vores hjemmeside.

Tilmelding kan nås senest onsdag d. 21.12.

 


Skoleledermøde - ny dato!

Skoleledermøde i Øst i foråret var der lidt usikkerhed om, men nu ligger det fast, at det bliver onsdag d. 5. april på Davidskolen på Bornholm.
 

Lederkursus i foråret

Programmet til lederkurset d. 28. februar er nu ved at være på plads, og det bliver spændende:
Professor Lotte Bøgh Andersen kommer og siger noget om motivation af medarbejdere. Derefter får vi to vinkler på MUS-samtaler på nye måder. Vi samler også op på læringsledelse og hører hvilke erfaringer, der er gjort indtil nu.
Tilmeld jer, når programmet bliver sendt ud midt i januar.

 

Temadag om IT-sikkerhed

- for IT-vejledere (- og skoleledere??)
- fælles for Øst og Vest 
- d. 2. februar på Hornstrupcentret i Vejle.
Se indholdet for dagen på facebook-gruppen, hvis du ikke kan vente til det endelige program foreligger lige efter nytår :-)

Nyt fra Kontoret

Karensperioden ved sygdom nedsættes pr. 01. januar 2017:
Med virkning fra 1. januar 2017 nedsættes karensperioden ved sygdom til 5 dage for alle personalegrupper, således at der kan opnås vikartilskud fra og med sygdommens dag 6.
Som hidtil vil der ikke være karens ved kritisk og kronisk sygdom, graviditetsbetinget sygdom og sygefravær jf. §56 i dagpengeloven. I 2016 er karensperioden ved sygdom 14 dage ved lærerpersonale og pædagogisk personale og 30 dage for teknisk- og administrativt personale.
 
G-dage og dagpengesats 2017:
Skolen skal betale de tre første ledighedsdage (g-dage), til en medarbejder, som har fået løn for 74 timer inden for fire uger før sidste arbejdsdag.
Ved beskæftigelse i mindre end tre måneder, skal skolen alene betale de første to ledighedsdage.
Fra 01.01.2017 nedsættes antallet af g-dage, ved beskæftigelse i mindre end 3 måneder til 1 ledighedsdag.
Fra 01.01.2018 bortfalder arbejdsgivers betaling for g-dage ved beskæftigelse på under 3 måneder.
For ansatte med mere end 3 måneders beskæftigelse skal skolen fortsat betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag, når kravene er opfyldt.
Dagpengesatsen for 2017 er 849 kr. brutto/dag.
 
Befordringsgodtgørelse 2017:
Skat oplyser taksterne pr. 01.01.2017:
Almindelig kørsel: 1,93 kr. pr. km
Kørsel efter bemyndigelse: 3,53 kr. pr. km
Det vil sige at satserne falder i 2017. Vær OBS på skærpede regler mht bilaget vedrørende befordringsgodtgørelse!


Torben er på plads - og kontoret har i dag holdt julefrokost.

Vi er snart klar til at gå på juleferie, men kontoret er åbent til og med d. 21. december og åbner igen tirsdag d. 3. januar.
Hans Jørgen er bortrejst fra d. 19. december til 4. januar.

Torben er ved at have styr på aftaler om besøg på skolerne og glæder sig til at komme rundt og besøge jer.
Torbens kontaktinformationer er:
Mail: tkm@kristne-friskoler.dk
Telefon: 2966 7912

Glædelig jul til jer alle.

Jette Vibe Filbert       Torben Mathiesen      Hans Jørgen Hansen
 

Kalender

2017

16. januar                      Dialogmøde i Hillerød
17. januar                      Dialogmøde i Holstebro
19. januar                      Dialogmøde i Agerskov
19.-20. januar                SFO- og daginstitutionslederkursus
2. februar                       IT-vejledertræf på Hornstrupcentret
28. februar                     Lederkursus i Nyborg
9.-10. marts                   Bibliotekarernes internatkursus
11. marts                       Generalforsamling Nyborg Strand
28. marts                       Pedeltræf i Aulum
4. april                           Skoleledermøde Vest på Jakobskolen, Århus
5. april                           Skoleledermøde Øst på Davidskolen


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Foreningen af Kristne Friskoler · Bytorvet 7, 1. th · Hedensted 8722 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp