Copy

Nyhedsbrev nr. 4  2018

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

  1. Persondataforordning
  2. Bliv lærer - støt op om FKFs kampagne
  3. Foreningen Åndsfrihed
  4. Kursus for nyansatte og andre kurser i skoleåret 2018/19
  5. Ny skoleleder i Ålborg
  6. Kalender

Persondataforordningen

25. maj 2018 træder EUs persondataforordning i kraft. 

Torsdag d. 24. maj blev den første workshop afholdt, hvor skolerne kunne komme og få svar på de spørgsmål, som stadig udestår. Jacob Damgaard fra BDO holdt oplæg og besvarede spørgsmål. I denne uge bliver der fulgt op med yderligere to workshops, onsdag i Holstebro og torsdag på Johannesskolen i Hillerød. Det er vores indtryk, at mange skoler er rigtig langt med at lave aftaler og beskrive processer, men det er svært at finde balancen mellem på den ene side at have styr på tingene og på den anden side ikke overdimensionere en EU-forordning, der ikke er skabt til frie grundskoler. Vi skal have styr på de personfølsomme oplysninger, men vi skal ikke skabe et bureakratisk monster, som vi ikke selv kan håndtere. Med andre ord: Fokus på sikkerheden og sund fornuft er nøgleordene i denne proces.

Undervisningsministeriet har i torsdags udsendt to cirkulærer, der fastlægger ansvarsfordelingen mellem stat, region, kommune og institution. I sidste øjeblik må man sige.... Men samtidig kunne ´man i pressen høre, at det kun er halvdelen af kommunerne, der er klar til at håndtere ordning. Så derfor må I ude på skolerne have lidt tålmodighed, hvis I oplever, at der ikke er styr på tingene i forhold til PPR m.m.

Vi besvarer gerne spørgsmål fra skolerne, men der er også FAQ på ministeriets hjemmeside, så vi håber, at alle er inde i en god proces.

Bliv lærer - støt op om FKFs kampagne

Nu kører kampagnen frem mod næste ansøgningsfrist til kvote 2 ansøgning i juli. Vi har brug for ALLE MEDARBEJDERE PÅ DE KRISTNE FRISKOLER til at sprede kampagnen på de sociale medier. Så like, del og spred det gode budskab. Gå f.eks. ind på vores Facebook-side her og giv et like eller del. Eller lav et link på din facebook eller instagram-profil til vores hjemmeside her

Foreningen Åndsfrihed blev stiftet d. 16. april 2018

Jeg, Hans Jørgen Hansen, deltog i den stiftende generalforsamling sammen med ca. 60 andre fra meget forskellige humanistiske, politiske og religiøse retninger. Fælles er, at vi vil forsøge at råbe politikere og meningsdannere op, hver gang, der bliver pillet ved den frihed, som i mange hundrede år har været fundamentet for vores samfund.
Bestyrelsen samles for første gang i aften og jeg sidder med som suppleant bl.a sammen med folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen(S) og Michael Agerbo Mørch fra DBI.
Man kan melde sig ind i foreningen ved at sende oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til: michaelagerbomoerch@gmail.com.
Men ellers er alle gode råd og ideer meget velkomne. Foreningen vil bl.a. forsøge at være meget synlig og til stede på Folkemøde her i juni måned.

Kursus for nyansatte og andre kurser i skoleåret 2018/19

Skolerne vokser og der er en del udskiftning i medarbejderflokken rundt på de kristne friskoler. Derfor inviterer vi igen i år til kursus for nye medarbejdere.
Hvad betyder det, at det er en kristen friskole? hvordan er historien bag og hvordan giver det sig udtryk i dagligdagen for skolen og for den enkelte lærer. Mange nye medarbejdere har gennem årene været glade for det lille grundkursus som Carsten Hjorth Pedersen, Hans Jørgen Hansen og Torben Mathiesen står for.
Kurset foregår d. 15.-16. november på Brogaarden i Middelfart. Det detaljerede program kommer ud på vores hjemmeside og i en mail til skolerne inden sommerferien.


Der er stadig ledige pladser på de øvrige kurser, der udbydes i det kommende skoleår. Se mere på vores hjemmeside her.

Ny skoleleder i Ålborg

Vibeke Gjerløv er fra 1. maj ansat som ny skoleleder på Filipskolen i Ålborg.
Vibeke, der har været viceskoleleder i 4 år og konstitueret leder siden 1. januar, har efter en ansøgningsproces takket ja til bestyrelsen opfordring til at gå ind i opgaven. Skolen søger nu ny víceskoleleder og håber at have det på plads til det nye skoleårs start.
 
 

Kalender - kurser og møder

2018
27. august                      Kursus - Øst: Skabelse og evolution på Thomasskolen
20.-21. september          Lederkursus på Trinity
24. september                Kursus - Øst: Kristen litteratur i danskundervisningen på Esajasskolen
25. september                Kursus - Jylland Syd: Overgangen fra 0.kl til det videre skoleforløb
27. september                Kursus - Vest: Kristen litteratur i danskundervisningen på Videbæk Kristne F.
5. oktober                       Biblioteksmøde Øst på Davidskolen
23. oktober                     Skoleledermøde Øst på Jakobskolen, Frederiksberg
24. oktober                     Kursus: Fortællekunst på Brogaarden i Middelfart
25. oktober                     Skoleledermøde Vest på Ølgod Kristne Friskole
30.-31. oktober               Pedelkursus på Brogaarden
1.-2. november               Kursus: Bibelen i kristendomsundervisningen på Brogaarden i Middelfart
7.-8. november               Sekretærkursus i København
15.-16. november           Kursus for nyansatte

2019
22. januar                        Kursus - Vest: Skabelse og evolution på Skjern Kristne Friskole
24.-25. januar                  SFO- og institutionslederkursus på Severin
6.-7. marts                       Kursus for nye ledere
7.-8. marts                       Bibliotekarernes internatkursus i København
9. marts                           Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand

10. april                           Kursus for nye ledere

Helligåndens gerning

"Nogle lod sig overbevise af Paulus' ord, men andre ville ikke tro det"      ApG 28,24

Vi har lige fejret pinse og dermed Helligåndens komme. Helligånden skaber troen i hjerterne, men det er ikke alle, der tager imod. Sådan var det på Paulus tid og sådan er det i dag. Men vi beder frimodigt om at Helligånden må virke til tro og frelse på skolerne, så børnene må lade sig overbevise og leve et liv med Jesus i deres hjerter.

Varme før-sommerhilsner

Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen og Hans Jørgen Hansen
 
Copyright © 2018 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp