Copy
Nyhedsbrev nr. 1  februar 2016
Se nyhedsmail i browser

Indhold i dette nyhedsbrev

1. Mellem lov og ånd
2. Politisk aktivitet
3. Kurser
4. Nyt fra kontoret
Kalender

1. Mellem lov og ånd

Ca. 130 ledere og bestyrelsesmedlemmer deltog i januar måneds 3 dialogmøder, hvor Iben Thranholm udfordrede os til at være klare i vores kommunikation om, hvad vi står for.

Og hvad kom der så ud af de tre møder i henholdsvis Vallensbæk, Aulum og Brændstrup?
1. Vi blev skarpere på, hvad det er vi står for som kristne skoler - og hvilken rolle kristendommen spiller i aktuel politik og samfundsdebat.
2. Vi blev udfordret til at bruge gode, fornuftige argumenter i den offentlige debat. Teologi er OK i kirken, men når vi er i samfundet, må vi tale det sprog, der kan høres og forstås der.
3. Vi fik drøftet hvilke etiske retningslinjer en kristen friskole kan have i forhold til ansatte og bestyrelsesmedlemmer.
4. Men vigtigst af alt, så fik vi holdt debatten i live om, hvorfor vi har kristne friskoler og hvordan vi agerer i det danske samfund i 2016.

Så TAK til Iben Thranholm for inspirerende og provokerende oplæg.
Tak til alle der deltog engageret og dedikeret.
TAK til værtsskolerne.
De kristne friskoler lever og lever godt selv i en tid, hvor der opleves modstand og nedvurdering af de kristne værdier.

 

 

Så er vi nået til fastelavn - se mere på vores hjemmeside, hvor der løbende opdateres fra skolernes facebook-sider

2. Politisk aktivitet

Der har i januar og februar været en livlig politisk aktivitet. D. 19. januar var hele FKFs bestyrelse på besøg på Christiansborg og havde møde med kontorchef Kasper Warrer, der har ansvar for alt omkring finanslov, tilskud m.m. og med Alex Ahrentsen fra Dansk Folkeparti, der har nogle meget klare meninger om, hvordan tilsynet med de frie skoler skal skærpes.
D. 10. februar var FKF (ved formand, næstformand og sekretariatsleder) inviteret til møde med undervisningsminister Ellen Trane-Nørby på hendes kontor. Igen var det stramninger af tilsynet, der var temaet, men også optagelse af flygtningebørn på de frie grundskoler og inklusion og specialundervisning blev berørt. Samme dag havde vi et møde med Daniel Toft Jakobsen (S) om de samme temaer.
Hvordan det gik og hvad der kom ud af disse møder vil formanden fortælle mere om på generalforsamlingen d. 12 marts i Nyborg. Her kommer Daniel Toft Jakobsen også og holder oplæg om demokrati, religion og åndsfrihed. Så der er mange gode grunde til at prioritere en tur til Nyborg denne lørdag.

3. Kurser

Nye fælles kurser for lærerne i skoleåret 2016-17
Der blev i december via mail udsendt to kursustilbud til lærerne på de kristne friskoler. Desværre får vi reaktioner fra skolerne om, at de aldrig har set disse. Hvis de er strandet i ledernes postkasser, så kan de hentes her. Vi håber, at I vil gøre brug af kursustilbudene, så vi igen kan få gang i den pædagogiske udvikling i FKF.
Kursusopslagene kan hentes her

 

Konferencer om Forenklede Fælles Mål

Vi har i samarbejde med Dansk Friskoleforening og Efterskoleforeningen arrangeret 3 konferencer, hvor der sættes fokus på Forenklede Fælles Mål og hvordan vi som friskoler lever op til kravet om at "stå mål med den undervisning, der gives i folkeskolen". Programmet indholder en gennemgang af FFM i specielt dansk og matematik - og derefter giver embedsmænd fra ministeriet en gennemgang af de krav - og frihedsgrader - der er for frie skoler.
Programmet er ikke trykt endnu, men datoerne ligger fast:
17. marts på Hotel Scandic i Roskilde
31. marts på Radisson Hotel i Århus
8. april Odense Congress Center

Alle dage kl. 11-15. Målgruppen er ledere og evt. faglærere i dansk og matematik.
Programmet kan hentes her

 

Kursus for nye ledere bliver gennemført i efteråret 2016

Der var ikke tilslutning nok her i foråret, men nu er der allerede så mange tilmeldt, at vi kan sige, at kurset bliver gennemført.
Hent programmet med de nye datoer her.

3. Nyt fra kontoret
 

Specialundervisning

I perioden op til 1. februar fik Ministeriet og FKF en del henvendelser om de nye bestemmelser om tilskud til specialundervisning, herunder om ansøgningstidspunkter samt om inklusionstilskud. Sine Eggert fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som administrerer tilskudsordningen, har udsendt tre dokumenter, som vi opfordrer skolerne til at orientere sig i og bruge fremadrettet. Det drejer sig om:
• En ny oversigt i A-4 format over tilskud til specialundervisning m.v. for skoleåret 2016/17, hvor man i skemaet hurtigt kan danne sig et overblik.
• En orientering af 25. januar 2016 om tilskud til specialundervisning m.v. For det kommende skoleår, hvor man blandt andet kan orientere sig om tilskudstaksterne.
• En genudsendelse af den brede orientering fra 3. juli 2015 om de nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt tilskud til støtteundervisning i dansk af to- sprogede elever på frie grundskoler.
• Den gamle ansøgningsfrist til 1. februar er afskaffet. Tilskud til specialundervisning sker ved anmeldelse af eleverne med behov for specialundervisning ved opgørelsen af elevtal pr. 5. september. 

 

Lige nu skal man huske at...

• Tilskud til elever der optages i børnehaveklassen til august, kan også først søges/anmeldes pr. 5. september med virkning fra finansåret 2017. Skolen må således selv finansiere eventuelle tiltag i perioden august-december for den pågældende elev.

• Tilskud til personlig assistance (praktisk medhjælp) skal søges senest 1. april. Man kan forvente svar på ansøgningen senest omkring 1. maj. Bemærk i denne forbindelse, at det kan være relevant at erstatte udtalelsen fra PPR med en udtalelse fra en anden sagkyndig person, fx omkring diabetes, hvor en udtalelse fra sygehus med fordel kunne træde i stedet for PPR udtalelsen.

• Hjælpemidler søges fortsat i styrelsen – som hidtil. Bemærk i denne forbindelse, at det er muligt at bevilge programpakker til elevens egen PC eller MAC fremfor en hel it-rygsæk!

• Tilskud til befordring af elever med svære handicap og til støtteundervisning i dansk for tosprogede skal søges i Fordelingssekretariatet.

Lønstigning pr. 1. april 2016 kendes nu

Lønningerne reguleres med 0,80 % pr. 1. april svarende til den generelle lønstigning, der blev aftalt i CFU-forliget sidste år for perioden 2015 – 2018. Det betyder, at reguleringsprocenten, som bruges til at beregne den aktuelle løn udfra grundbeløbene pr. 31. marts 2012, forhøjes fra 2,1746 til 2,9882.

Baggrunden for, at stigningen blev på netop de 0,80 %, der var aftalt som generel lønstigning, er, at den almindelige reguleringsordning er suspenderet ved reguleringen pr. 1. april 2016; og det nye privatlønsværn gav ikke anledning til nogen negativ lønregulering. Formålet med den almindelige reguleringsordning er at sikre, at de statslige lønninger stiger i takt med de private lønninger, mens formålet med privatlønsværnet er at sikre, at de statslige lønninger reguleres ned, hvis de statslige lønstigninger løber hurtigere end de private.

En opdateret fælles løntabel for alle personalegrupper gældende fra 1. april 2016 er sendt til korrektur og vil blive tilgængelig på hjemmesiden så snart det er muligt.

Vi gør igen opmærksom på, at den fælles løntabel, som er tilgængelig på hjemmesiden pt, er opdateret pr. 01.01.2016. Husk altid at tjekke op med hjemmesiden om det er sidste nye version I benytter, hvis I har valgt at skrive løntabellen ud.

"Peter svarede på apostlenes vegne: Vi må adlyde Gud mere end mennesker".
ApG 5,29

God vinterferie til alle - uanset om det så er i uge 7 eller uge 8!

Kontoret er lukket i uge 7.

Mange hilsner
Jette Vibe Johansen                          Hans Jørgen Hansen

Kalender

2016
2.-4. marts                        Certificeringskursus for nye tilsynsførende
2. marts                            Læringsledelse - del 2
10.-11. marts                    Bibliotekskursus - internat
12. marts                          Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
17. marts                          Konference om Forenklede Fælles Mål Roskilde
31. marts                          Konference om Forenklede Fælles Mål i Århus
6. april                               Skoleledermøde Øst på Esajasskolen
7. april                               Skoleledermøde Vest på Tange Kristne Friskole
8. april                               Konference om Forenklede Fælles Mål i Odense
14. april                             Læringsledelse - del 3
10. maj                              Gencertificeringskursus

6.-7. sept                        Nye ledere
22.-23. sept                    Skolelederkursus
5. oktober                       Musikkursus på Thomasskolen
5.-6. oktober                   Sekretærkursus
26. oktober                     Musikkursus på Lukas-skolen
9. november                   Google-generationen og I-prøven
3.-4. november               Pedelkursus

2017
19.-20. januar                 SFO-, børnehave og vuggestue-lederkursus