Copy
Nyhedsbrev nr. 6  oktober 2016
Se nyhedsmail i browser

Nye love og nye vinde over friskolerne

Folketingsåret begyndte i tirsdags og der er lagt op til en hed politisk debat om både skat, udlændinge - og friskoler!

13 nye lovforslag er der bebudet fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby, men særlig forslaget om stramninger på tilsynet får betydning for friskolerne.
Lovforslaget er endu ikke fremsat og på mandag har vi 3. møde med ministerens embedsmænd om hvordan loven kan udmøntes i praksis. Vi er glade for at blive inviteret ind i processen, men også lidt bekymrede for at blive taget til indtægt for at have godkendt alt hvad der kommer til at stå i loven. 
Der er specielt 3 ting, der er problematiske, sådan som vi ser det:
1. Begrebet "demokratisk dannelse" skrives ind i friskoleloven, men ingen ved hvad det betyder. På en høring i onsdags på Christiansborg forsøgte tre professorer at udlægge teksten, men konklusionen var at det er totalt subjektivt, hvordan man fortolker dette begreb. Hvordan skal den tilsynsførende så føre tilsyn med det??
2. Ministeriet vil give sig selv lov til at tale med elever - uden at der er voksne til stede. Det oplever vi som et overgreb på barnet og en tilsídesættelse af det ansvar som de voksne - forældre og skole - har for barnets tarv. Det kan undre, at f.eks. "Børns vilkår" i deres høringssvar støtter, at barnet kan udspørges uden at der er voksne til stede. 
3. Den certificerede tilsynsførende skal føre tilsyn med donationer og dermed sikre at skolen ikke er i et afhængighedsforhold til andre (firmaer, politiske partier, kirker osv.). En certificeret tilsynsførende er læreruddannet og ikke revisor. Derfor er det helt uforståeligt, at der i tilsynserklæringen skal indgå oplysninger, som kun en revisor kan gennemskue.
Generelt set kan vi sikkert leve med de lovændringer, der kommer, men bekymringen er, at det er endnu et skred i retning mod at kriminalisere religiøse skoler og skære i både ytringsfriheden, religionsfriheden - og skolefriheden!

Dialogmøder

Begrebet dannelse bliver også centralt på dialogmøderne i januar 2017, hvor bestyrelsesmedlemmer og ledere mødes med hinanden og drøfter relevante emner for de kristne friskoler.
Leif Kruse og Anders Østerby fra Sydvestjyllands Efterskole lægger op til debat om, der findes en speciel kristen udgave af begrebet dannelse - og hvordan de har arbejdet med at definere det på deres efterskole. Vi kommer nok også omkring den ovenfor nævnte "demokratisk dannelse" .
Møderne bliver
  1. Mandag d. 16. januar 2017 kl. 17.00-20.30 på Johannesskolen i Hillerød.
  2. Tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 17.00-20.30 på Den kristne friskole i Holstebro.
  3. Torsdag d 19. januar 2017 kl. 17.00-20.30 på Agerskov Kristne Friskole
Program med tilmeldingsoplysninger m.m. er udsendt til skolerne.
 

Nyt fra kontoret

Elevtal på de kristne friskoler
Det er lykkedes at få de sidste elevtal ind, så vi nu kan fortælle, at elevtallet pr. 5. september på de 35 kristne friskoler er steget fra 7431 i 2015 til 7519 i 2016. En stigning på 1,2 %, der dækker over flere udsving. 23 skoler har haft en elevfremgang, men 12 skoler har oplevet et stagnerende eller faldende elevtal. 

Hvordan ser det ud, når man søger på din skole på Google?
Her på kontoret har vi fået hjælp af en lokal IT-nørd, Martin Jacobsen, der har forbedret vores side, så folk kan finde frem til os. Han ringer lige nu rundt og tilbyder det samme til jer. Det er helt op til jer om I vil benytte jer af ham eller selv gøre noget andet.

Åben skole – torsdag d. 3. november.
Hvis I deltager i Åben Skole, så gå ind på hjemmesiden og meld jer, så rigtig mange kan få tilbud om at besøge en kristen, fri skole.
Benyt anledningen til at vise den almindelige undervisning og skolen frem. I bestemmer selv om I vil holde Åben Skole og hvornår, mange skoler holder åbent fra kl. 15-19, hvor flest muligt gæster har mulighed for at kigge forbi.

Skolepuljen
Skolepuljeudvalget har holdt møde den 29.08.2016 i forlængelse af foreningens bestyrelsesmøde.
Der blev fordelt 191.000 kr. til de syv skoler, som havde sendt en ansøgning til Skolepuljen.
Vi vil benytte lejligheden til at sige tak for bidrag til Skolepuljen i form af gaver, sponsorløb mm. Vi er taknemmelige for det arbejde der gøres på skolerne for at bibelholde Skolepuljeordningen.
Næste møde i Skolepuljeudvalget er den 25.04.2017.

NYE kurser

Flere skoler byder ind med kurser, som de selv arrangerer, men gerne vil invitere andre til:

Om adopterede børns specielle udfordringer
Lukas-Skolen
tilbyder i samarbejde med Ankestyrelsen et kursus i Post Adoption Service ved Anette Buch-Illing.
Kurset afholdes den 17.11. kl. 14-18 på Lukas-Skolen. Grundet Bygade 17, 7100 Vejle. 
Kurset er gratis og åbent for alle med faglig interesse. Dog max. 25 deltagere. 
Lukas-Skolen er vært med kaffe, te, sandwich og frugt 
Flere oplysninger og tilmelding til jfn@lukas-skolen.dk 

Mundtlig matematik og folkeskolens prøver i mtematik
Filipskolen, Amager Strandvej 124A, 2300 København S
udbyder et kursus, der løber over 2 tirsdage:
1. november 9.00-12.00 og 20. december 9.00-12.00
Samlet pris: 1000 kr
Underviser: Heidi Kristiansen, underviser på læreruddannelsen og
medlem af opgavekommissionen.
Tilmelding: Senest 1. oktober til er@filipskolen-kbh.dk

Se begge kursuprogrammer på FKFs hjemmeside her

Koreatur og efterårsferie

Som fortalt på skolelederkurset, så tager jeg til Sydkorea fra d. 11.- 21. oktober for at besøge kristne friskoler og tale med skoleledere, lærere, bestyrelsesmedlemmer og regeringsfolk om vilkårerne for at drive frie, kristne skoler. Min rejse kan følges på FKFs facebookside.
Jette holder lidt udvidet efterårsferie, så kontoret er lukket fra torsdag d. 13. oktober til og med søndag d. 23. oktober.

Med tanke på at skulle besøge kristne brødre og søstre i Korea, er det godt at læse i Apostlenes Gerninger 13,47, at Gud siger om Jesus: "Jeg har sat dig som et lys for alle folkeslagene, så min frelse kan nå ud til jordens fjerneste egne".
Mange gode efterårshilsner

Jette Vibe Filbert                          Hans Jørgen Hansen

Kalender

2016

25. oktober                     Skoleledermøde Øst på Andreasskolen i Holbæk
26. oktober                     Skoleledermøde Vest på Skjern Kristne Friskole
26. oktober                     Musikkursus på Lukas-Skolen
1. november                   Matematikkursus på Filipskoel Kbh 1. del
2.-3. november               Pedelkursus
3.-5. november               Cetificeringskursus - AFLYST!
9. november                   Google-generationen og I-prøven
17. november                 PAS-kursus på Lukas-Skolen
24. november                 International konference i Ollerup
20. december                 Matematikkursus på Filipskolen, Kbh 2. del

2017

16., 17. og 19. januar     Dialogmøder
19.-20. januar                 SFO-, børnehave og vuggestue-lederkursus
9.-10. marts                    Bibliotekarernes internatkursus
11. marts                        Generalforsamling Nyborg Strand


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Foreningen af Kristne Friskoler · Bytorvet 7, 1. th · Hedensted 8722 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp