Copy
Nyhedsbrev nr. 5/2014 - i nyt design
Se denne mail i din browser

Læs i dette Nyhedsbrev:

Skolepuljen i fare
Åbent kursus
Kursus for certificerede tilsynsførende
Nye ledere ansat
Kalender


 

Hjælp: Giv en gave til Skolepuljen i FKF

Normalt beder vi ikke om gaver til FKF, da vi lever godt af kontingentet fra skolerne, men Skolepuljen er i fare. SKAT har ændret reglerne, så man skal have 100 personer, der hver har givet en gave på min 200 kr. Dead-line for at opfylde dette krav 1. oktober 2014!
Gaven må gerne være øremærket til en skole, da Skolepuljen uddeler penge til projekter på skolerne efter ansøgning og sikrer på den måde, at givere kan få fradrag for deres gaver efter Ligningslovens §8A.
Hvis vi ikke opfylder betingelserne til opretholdelsen af Skolepuljen, mister vi flere hundrede tusind kroner, fordi godkendelse efter Ligningslovens §8A både giver adgang til Tips- og Lottomidler og mulighed for at trække købsmoms fra. I 2013 var det i alt ca. kr. 275.000.

Hvad kan du/I gøre??
Hvis der er en af skolerne, der har et cykelsponsorløb eller lignende, ville det være rigtig fint, hvis bidrag over kr. 200,- blev indbetalt over skolepuljen. Ret henvendelse til Jette, hvis det er en mulighed.
Alternativt kunne hver skole finde 3-5 givere, der vil give en gave til skolen over Skolepuljen. 100 bidragydere er jo ikke mange, når de bliver fordelt ud på 35 skoler.


Bidrag til skolepuljen
Der er mulighed for at give et bidrag til skolepuljen ved at indbetale et beløb på nedenstående konto. Gaver til Foreningen af Kristne Friskoler er fradragsberettigede i henhold til Ligningslovens § 8 A. Ved indbetaling opgiv venligst cpr-nummer. Ønskes gaven stilet til en bestemt skole, skal skolens navn også opgives sammen med indbetalingen.
Reg-nr.: 8131 Kontonr.: 6580372668
Følg de kristne friskoler på Facebook
Følg de kristne friskoler på Facebook
Gå til FKFs hjemmeside
Gå til FKFs hjemmeside

Åbent kursus på Kratholmskolen: Børn og Medier

Kratholmskolen indbyder til pædagogisk aften om Børn og Medier.
Foredragsholder: Malene Skjærris, Kids and Media
Dato: D. 21. august 2014 kl. 19-21
Pris: kr. 250 pr. person
Sted: Kratholmskolen, Byghøjvej 27-33, 5250 Odense S
Tilmelding: Kontoret@Kratholmskolen.dk eller på tlf. 65 96 22 69

Kursus for certificerede tilsynsførende

Mere end 260 personer er blevet certificeret til at føre tilsyn med de frie grundskoler. Se listen over tilsynsførende her under punktet "Certificering".
Den 22. september afholdes et "brush-up"-kursus for de certificerede tilsynsførende på Severin Kursuscenter i Middelfart. FKF står som praktisk arrangør af dette kursus, men kurserne arrangeres i fællesskab mellem alle friskoleforeninger.
Fra februar 2015 vil det være muligt at opnå gencertificering på disse kurser, hvis man har været certificeret i mindst 3 år.
Kursusprogrammet kan findes på FKFs hjemmeside her.

Nye ledere ansat
 

Der har her været gang i rokering og udskiftning på lederposterne i de kristne friskoler. Alt er ikke faldet på plads endnu, men her er nogle af ændringerne:
Nye skoledere:
På Haderslev Kristne Friskole er Lars Jensen ansat som ny skoleleder fra 1. august.
På Skjern Kristne Friskole har Tina Kruse fået nyt job som skoleleder på Skt. Knuds Skole i Århus. Ny skoleleder forventes ansat i august måned.

Nye viceskoleledere:
På Filipskolen i Ålborg er ansat 
Vibeke Hartvig Gjerløv, Vibeke har sidst været ansat på en folkeskole i Nørrsundby.
På Klippen er ansat Carsten Gottenborg. Carsten har indtil nu været ansat på Midtjyllands Kristne Friskole som lærer.
Lykkegaardsskolen har ansat Simon Marker Pedersen. Simon kommer fra en stilling som lærer i Ringkøbing.
Kratholmskolen har ansat Tine Szilas. Tine er lige nu ansat som lærer på Hunderupskolen i Odense.

 

Kalender

2014
21. august                         Åbent kursus på Kratholmskolen om Børn og Medier
15. september                   Skoleledermøde Øst på Peterskolen, Bornholm
22. september                   Kursus for certificerede tilsynsførende i Middelfart
25.-26. september             Skolelederkursus på Vejlefjord
30. sept-1. okt.                  Sekretærkursus på Brogården i Middelfart
3. oktober                          Biblioteksmøde Øst på Esajasskolen
6. oktober                          Skoleledermøde Vest på MKF i Herning
31. oktober                        Biblioteksmøde Vest
4.-5. november                  Pedelkursus på Brogården i Middelfart
6. november                      Åben Skole på alle fri- og folkeskoler
 
2015
22.-23. januar                    SFO-lederkursus på Severin i Middelfart.
24. februar                         Skolelederkursus på Hotel Nyborg Strand
5.-6. marts                          Bibliotekarernes internatkursus
14. marts                            Generalforsamling på Hotel Storebælt i Nyborg
18. marts                            Skoleledermøde Vest i Randers
19. marts                            Skoleledermøde Øst på Gideonskolen
 
"Herre, dit ord er glædens udspring."  Sl 119,174

Vi ønsker alle en god afslutning på skoleåret. 
Næste nyhedsbrev bliver omkring 1. juli.

Jette Vibe Johansen        Hans Jørgen Hansen


https://kristne-friskoler.us8.list-manage.com/subscribe?u=97db6f263ff9b63e3ec02da8b&id=38ca0faa37

Afmeld dette nyhedsbrev         Opdater dine kontaktoplysninger i vores kartotek

Email Marketing Powered by Mailchimp