Copy
Nyhedsbrev nr. 4  august 2016
Se nyhedsmail i browser

Indhold i dette nyhedsbrev

1. Tillykke
2. Flygtningebørn på frie grundskoler
3. Fortsat proces med læringsledelse
4. International konference
5. Arbejdstidsopgørelse
6. Husk at få dialogmøder og generalforsamling i kalenderen
Kalender

40-års jubilæum i Videbæk med den største kagemand!

1. Tillykke

Ikke mindre end 4 kristne friskoler fejrer i disse dag 40-års fødselsdag. Videbæk, Agerskov, Haderslev og Jakobskolen på Frederiksberg. 
40 år er da værd at fejre - og det bliver så gjort med maner. På skolernes facebooksider kan man se flere billeder fra festlighederne.


Det er interessant og tankevækkende at kigge lidt i historiebøgerne og se hvordan disse skoler er opstået. Kristne forældre var alvorligt bekymrede for deres børns skolegang og ikke mindst den undervisning, der blev givet i kristendomsfaget og i den nyligt indførte, obligatoriske sexualundervisning. Kristendomsundervisningen var blevet løsrevet fra den evangelisk-lutherske bekendelse og tog nu udgangspunkt i en historisk-kristisk, liberalteologisk tilgang til Bibelen. Derfor benyttede man muligheden for at oprette friskoler og tog det hårde slid det er, at starte en ny friskole op. Videbæk startede med 16 elever i lejede lokaler. Haderslev startede med 22 elever, men var i løbet af 4 år nået op over 100 elever. Fælles for de fire jubilerende skoler er, at de har formået at udvikle sig, så de kan tilbyde tidssvarende rammer og god, faglig undervisning i et trygt miljø og på et klart evangelisk-luthersk grundlag.
Stort tilykke med jubilæet!

2. Flygtningebørn på frie grundskoler

Vi skrev i sidste nyhedsbrev om de tiltag, der er sat i gang for at hjælpe de friskoler, som laver en aftale med kommunen om at tage nogle af de flygtningebørn, der er kommet i det seneste år.
Nu er der udsendt en guide til skolerne, som beskriver de forskellige udfordringer flygtningebørn har med sig i rygsækken, når de skal til at indgå i en skolekontekst. Vi er ikke vidende om skoler, som p.t. har taget imod flygtningebørn, men vi ved at flere skoler arbejder med tanken og har taget kontakt til kommunen for at tilbyde hjælp.
Hvis der er brug for flere guider har vi en kasse liggende her på kontoret. Guiden kan også downloades på 
https://flygtning.dk/media/2557733/guide_friskole_web.pdf
 

3. Fortsat proces med Læringsledelse

For de skoler, der har deltaget i udviklingsforløbet om læringsledelse foreligger der nu et tilbud om støtte og sparring i den fortsatte proces fra Anette Leonhard fra COK.
Anette beskriver formålet sådan:
Formål
At understøtte skoleledelserne i at udfylde deres ledelsesrolle
At understøtte skoleledelsernes refleksion over egen ledelsespraksis
At videreudvikle skoleledernes viden, færdigheder og kompetencer inden for strategisk ledelsesadfærd i forandringsprocesser.

Se mere på FKFs hjemmeside.

For de skoler, der ikke deltog i udviklingsforløbet, indbyder vi nu til to møder, hvor hovedtankerne bliver gennemgået, og hvor der vil blive hjælp til at komme i gang med at implementere nogle af tankerne på egen skole. 
D. 9. september kl. 9-12 på Ølgod Kristne Friskole
D. 12. september kl. 13-16 på Billesborgskolen i Køge

Alle er velkomne til at melde sig til!

4. International konference for frie skoler

FKF er med i et netværk, hvor der sættes fokus på det internationale samarbejde mellem friskolebevægelserne i de forskellige lande.
Netværket arrangerer en konference d. 24. november på den frie lærerskole i Ollerup med temaet: "Togetherness as motivation - a 21 st century skill?" med bl.a. Thomas Ziehe og Ove Korsgaard. Det vil være fint hvis nogle af jer kunne deltage. Se programmet her.

5. Arbejdstidsopgørelse

Henvendelse fra FSL til skolerne

Flere friskoler uden tillidsrepræsentant, er blevet kontaktet af FSL med en anmodning om at indsende opgørelsen af arbejdstiden på alle lærere for skoleåret 2015/16. Det har givet anledning til flere henvendelser.

Udgangspunktet er, at alle skoler ifølge overenskomsten –  §7 i tjenestemændenes arbejdstidsaftale – er forpligtet til at lave en arbejdstidsopgørelse
 for alle lærere ved udgangen af normperioden. Opgørelsen skal udarbejdes på skolens initiativ og skal udleveres til den enkelte medarbejder som opgørelsen vedrører. Normperioden følger skoleåret og udløb således pr. 31. juli 2016.

Skolen har ingen forpligtelser til at udlevere eller sende arbejdstidsopgørelsen til andre end den medarbejder opgørelsen vedrører. Moderniseringsstyrelsen har bekræftet, at for eksempel FSL ikke har krav på at få arbejdstidsopgørelserne udleveret.

Set fra vores synsvinkel er det problematisk, hvis skolen udleverer de oplysninger som FSL beder om – og som de altså ikke har krav på at få. Det handler især om tillidsforholdet mellem skolens ledelse og medarbejderne. En faglig organisation som FSL har naturligvis ret til at bede om konkrete oplysninger vedrørende enkelte navngivne medlemmer, når der er anledning til det, og når pågældende har givet samtykke til at oplysningerne udleveres. Men det er noget ganske andet end at bede skolen udlevere oplysninger om alle lærere og børnehaveklasseledere som samlet gruppe uanset om disse medarbejdere er medlem af FSL eller ej og uanset om disse medarbejdere ønsker oplysninger om deres arbejdstid m.v. videregivet til en tredjepart.

Endvidere er det et principielt problem: Spørgsmålet om hvorvidt skolen følger friskoleloven og de regelsæt der knytter sig til loven – herunder læreroverenskomsten – er noget Undervisningsministeriet og revisor fører tilsyn med. FSL´s anmodning kan let tolkes i retning af, at FSL forsøger at udøve kontrol med om skolerne overholder nogle specifikke paragraffer som FSL ser en særlig interesse i at kaste lys på. Hvorvidt det fremmer et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde er nok en overvejelse værd!

Hvis du har yderligere spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte os på FKFs sekretariat.

6. Husk

I nedenstående kalender kan man se, hornår de forskellige arrangementer er. 
Men vi vil gerne gøre ledere og skolebestyrelsesmedlemmer opmærksom på følgende: 

 
Dialogmødernerne er kl.17-21 følgende steder:
d. 16. januar 2017 i København
d. 17. januar 2017 i nord-vestjylland
d. 19. januar 2017 i sydjylland
(der er ikke lavet aftaler med værtsskoler endnu, så det nøjagtige sted kommer senere.)
Generalforsamlingen er lørdag d. 11. marts på Hotel Nyborg Strand

Skolelederkurset d. 22-23. sept har tilmeldingsfrist d. 31. august

Sekretærkursets dead-line er overskredet, men der er fortsat plads til flere.

Pedelkurset har tilmeldingsfrist d. 1. september.

"Men de kristne havde fremgang og Guds Ord nåede ud til flere og flere mennesker."  ApG 12,24
De første kristne oplevede modgang og forfølgelse, men alligevel kunne de konstatere, at evangeliets kraft bevirkede, at mennesker hørte og kom til tro. Det er gode ord til et nyt skoleår på de kristne friskoler.

De bedste ønsker om et godt og velsignet skoleår.

Jette Vibe Filbert                          Hans Jørgen Hansen

Kalender

2016

6.-7. sept                        Kursus for nye ledere
9. sept                            Læringsledelse 2 i Ølgod
12. sept                          Læringsledelse 2 i Køge
22.-23. sept                    Skolelederkursus på Vejle Fjord
5.-6. oktober                   Sekretærkursus
26. oktober                     Musikkursus på Lukas-Skolen
9. november                   Google-generationen og I-prøven
2.-3. november               Pedelkursus
3.-5. november               Cetificeringskursus
24. november                  International konference i Ollerup

2017

16., 17. og 19. januar     Dialogmøder
19.-20. januar                 SFO-, børnehave og vuggestue-lederkursus
9.-10. marts                    Bibliotekarernes internatkursus
11. marts                        Generalforsamling Nyborg Strand