Copy
Nyhedsbrev nr. 13. Dec 2014
Se nyhedsmail i browser

Indhold i dette nyhedsbrev

1. Dialogmøder i januar
2. Indkøb af digitale læremidler
3. Kursus for nye tilsynsførende
4. Julehilsen fra kontoret
5. Administrative nyheder
5. Kalender

Dialogmøder i januar


"Yes!" og "ØV!"

Her på kontoret siger vi "Yes!", fordi det strømmer ind med tilmeldinger til de tre aftner i januar. Mange bestyrelser kommer næsten fuldtalligt - og det er rigtig godt til det videre arbejde ude på skolerne.

Men vi siger også "ØV!", fordi det er gået op for os, at Evangelisk Alliance har flyttet den nationale bedeuge til uge 3 - selv om det normalt har ligget i den første hele uge i det nye år - altså uge 2. Dvs at vi igen ramler sammen med lokale arrangementer. Det beklager vi. Vi troede, at vi havde styr på det!
Vi håber ikke, at det får nogen til at melde fra.

Tilmelding var senest d. 12. december på fkf@kristne-friskoler.dk, men det kan nås endnu, hvis der var en enkelt skole, der skulle have glemt det :-)

Indkøb af digitale læremidler
 

Gyldendal forlænger ikke aftalen

Vi har været i kontakt med Gyldendal om en forlængelse af rabataftalen på digitale læremidler, som udløber d. 15. januar 2015. Desværre vil de ikke forlænge den med mere end 14 dage, så skolerne har januar måned ud til at benytte sig af tilbuddet.

Aftalen med Alinea fortsætter uændret.

Kursus for nye tilsynsførende


FKF er tovholder på det næste kursus for tilsynsførende, som afvikles på Koldkærgaard Konferencecenter ved Århus d. 26. - 28. februar 2015.

Er jeres tilsynsførende certificeret? - ellers er muligheden der nu. Kurset er gratis for skolen og for deltageren. Alle friskoleforeningerne står bag disse kurser og de arrangeres i fællesskab, men skoleforeningerne skiftes til at være tovholder. Se programmet her.
Tilmelding på fkf@kristne-friskoler.dk senest d. 19. januar 2015.

Administrative nyheder


Omvendt moms

Der forhandles med ministeriet om at blive fritaget for finansieringsbidraget, hvis man er blevet momspligtig i forbindelse med køb af mobiltelefoner, pc'ere m.m. Mere herom i det nye år.

70-års grænsen ophæves

Folketinget vedtager (- i dag!) en lov om forskelsbehandling p.g.a. alder! Hvis der er nogen af jeres ansatte, der har en personlig ordning, hvor der står, at ansættelsen ophører senest når de fylder 70 år, så er den ikke gyldig længere og derfor skal ansættelsesbrevet ændres.

Nye takster i 2015

Rabataftale med Koda & Gramex kr. 4,53 kr. pr. elev
CopyDan Billedkunst kr. 15,61 kr. pr. elev
Kørsel - alm.            kr. 2,05
Kørsel - beordret      kr. 3,70

 

Juleferie på kontoret

Kontoret har lukket fra d. 20. dec til d. 4. januar - begge dage incl.

Derfor vil vi med denne hilsen ønske jer alle en rigtig glædelig jul.

Tak for samarbejdet i det forløbne år. Tak for den tillid og opbakning vi møder, og tak for det fællesskab vi oplever med jer i både glæder, udfordringer og spændende udviklingsprojekter.

"Lad lyset brænde i vort sind - Luk julefreden ind!"
- lyder det i en af de nyere julesalmer. Opfordringen er hermed givet videre. 


Jette Vibe Johansen                          Hans Jørgen Hansen
 

 

Kalender

2015

12.-14. januar                 Dialogmøder for bestyrelser og ledelse
16. januar                       Åbent Kursus på Agerskov Kristne Friskole:
                                       "Perspektiver på de digitalt indfødte"
22.-23. januar                 SFO-lederkursus på Severin i Middelfart
27. januar                        Netværksmøde for kristendomslærere i Østjylland
24. februar                      Skolelederkursus på Hotel Nyborg Strand
26.-28. februar                Certificeringskursus for nye tilsynsførende på Koldkærgaard
5.-6. marts                       Bibliotekarernes internatkursus
14. marts                         Generalforsamling på Hotel Storebælt i Nyborg
18. marts                         Skoleledermøde Vest i Randers
19. marts                         Skoleledermøde Øst på Gideonskolen

5. november                    Åben Skole

 Frameld email    Opdater dine kontaktoplysninger

Email Marketing Powered by Mailchimp