Copy
Nyhedsbrev nr. 4 2017
Se nyhedsmail i browser

Læs i dette nyhedsbrev:

Persondataforordningen - Hvad skal vi gøre?

Husk tilmelding til kurser

Nyt fra kontoret 

Persondataforordningen - Hvad skal vi gøre?

Mailboksen bugner af tilbud om at hjælpe med at få styr på data inden EUs nye persondataforordning træder i kraft d. 25. maj 2018.

Vi vil gerne sammen med de andre skoleforeninger hjælpe jer med at gøre det nødvendige, men også hjælpe jer med at sortere det fra, som I ikke behøver at forholde jer til.

Siden først på skoleåret, har en arbejdsgruppe sammen med 8 friskoler forsøgt at kortlægge, hvilke data der er på en friskole og derefter har de udarbejdet en vejledning for friskoler, der kommer her op til sommerferien.
Vejledningen er delt op i 4 temaer:
1. Beskrive ordningen
2. Hvilke oplysninger ligger skolen inde med?
3. Personfølsomme oplysninger: Personale - børn - forældre. Hvordan skal de håndteres?
4. Hvilke IT-systemer er OK - og hvilke er ikke?

Vejledningen og de 4 temaer vil blive gennemgået på 5 orienteringsmøder rundt om i Danmark i august og september. Vi vil gerne opfordre jer til at deltage i et af disse møder som minimum med skoleleder, sekretær og IT-ansvarlig.

Informationsmøderne er praktisk arrangeret af henholdsvis Danmarks Private Skoler og Dansk Friskoleforening, men det er et fælles projekt mellem alle friskoleforeninger.

Danmarks Private skoler afholder to møder (9.30-15.30):
d. 22. august På Hornstrup Kursuscenter
d. 31.august i Roskilde
Pris for deltagelse kr. 700
Tilmelding her

Dansk Friskoleforening afholder tre møder (kl. 14-17):
7. september på Friskolen for Hundelev og omegn (Løkken)
14. september på Viby Friskole, Sjælland
28. september på Jelling Friskole
Deltagelse er gratis
Tilmelding her

Husk tilmelding til kurserSe og download hele kursuskataloget her.
Inden sommerferien vil der også være dagsprogram m.m. tilgængeligt for de enkelte kurser.

Vi begynder allerede nu planlægningen af næste skoleårs kurser, så et nyt katalog kan ligge klar ude på skolerne i januar 2018. Kom gerne med input og gode ideer, men ellers vil vi forsøge at lade kursuskataloget afspejle Strategi 2020 med de indsatsområder, der er beskrevet der.

Nyt fra kontoret

Ny bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring
Vi mangler tilbagemelding fra 8 skoler (og 1 daginstitution) om I ønsker at tilslutte jer den nye forsikring. Vær obs på at nuværende forsikring er gældende til d. 30.06.17.
 
BUPL-OK
Funktionstillæg til tillidsrepræsentanter og for praktikansvarlige for medarbejdere omfattet af BUPL-overenskomsten er pensionsgivende.
Desværre har det ikke været tydeligt i løntabellerne til dato, men nu fremgår det af den senest opdaterede løntabel (01.06.2017), der ligger på hjemmesiden.
 
Ændring af G-dage pr. 01.07.2017
G-dage er ”godtgørelsesdage”, som en arbejdsgiver betaler til en lønmodtager i forbindelse med lønmodtagerens fratrædelse eller arbejdets ophør.
Til og med 30.06.2017 er arbejdsgiver som udgangspunkt forpligtet til at udbetale g-dage for 1., 2. og 3. ledighedsdag til lønmodtageren.
Fra 01.07.2017 er arbejdsgiver som udgangspunkt forpligtet til at udbetale g-dage for 1. og 2.  ledighedsdag til lønmodtageren, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  • Lønmodtageren er medlem af en A-kasse, og
  • lønmodtageren hjemsendes eller har et arbejdsophør som følge af afskedigelse, ophør af opgavebestemt ansættelse, vikaransættelse og lignende, og
  • lønmodtageren har inden for de sidste 4 uger forud for ledigheden udført arbejde for arbejdsgiveren i mindst 74 timer.
Der er dog flere undtagelser til ovenstående, og nogle af de hyppigst forekommende er at:
  • Lønmodtageren selv har sagt op, eller arbejdsophøret/afskedigelsen i det væsentligste skyldes lønmodtageren eller, at
  • lønmodtageren kommer i ny beskæftigelse/er sygemeldt og modtager sygedagpenge/holder ferie på g-dagene
Derudover kan en arbejdsgiver ikke forpligtes til at betale mere end 16 g-dage pr. lønmodtager om året.
Har ansættelsen varet mindre end 3 måneder, skal arbejdsgiver desuden kun betale 1 g-dag til lønmodtageren til og med 30.06.2017.
Efter 01.07.2017 er det ligeledes ændret til 2 g-dage.
Betaling for g-dagene svarer til dagpengesatsen som pr. januar 2017 udgør kr. 849 for en hel dag og kr. 425 for en halv dag. Hvorvidt der skal afregnes for en hel eller halv g-dag afhænger af hvor mange timer lønmodtageren har arbejdet på den sidste dag inden fratrædelse, og hvor mange timer lønmodtageren er ledig på g-dagene.
Husk at oplyse om udbetaling af G-dage på lønmodtagerens lønseddel.
Dagpengegodtgørelsen er skattepligtig som A-indkomst, men I skal ikke beregne hverken ATP eller feriegodtgørelse af beløbet.
 
Vikartilskudsberettiget sygefravær 
Maksimumgrænsen for vikartilskudsberettiget sygefravær ændres til 12 måneder:
Fordelingsekretariatet skriver i seneste ServiceNyt:
Fordelingssekretariatet har indtil nu ydet vikartilskud til sygefravær af en varighed på maksimalt 18 måneder inden for en periode på 2 år. Fordelingssekretariatets bestyrelse drøftede på mødet den 17. maj denne regel. Bestyrelsen er af den opfattelse, at 12 måneder er en rimelig dækningsperioden ved sygefravær, og med virkning fra 01.01.2018 ændres maksimumgrænsen derfor, således at der kan ydes tilskud til sygefravær af en varighed på maksimalt 12 måneder inden for en periode på 2 år.
Reglen udfases således:
Sygefravær der pr. 1. januar 2018 har haft en varighed på mindre end 12 måneder, kan udløse tilskud, indtil fraværet har varet 12 måneder.
Sygefravær der pr. 1. januar 2018 har haft en varighed på 12 måneder eller mere, kan ikke udløse yderligere tilskud.
Bestyrelsen besluttede desuden, at der ikke kan dispenseres fra maksimumgrænsen.

Skolepuljen
Vil vil opfordre skolerne til at indberette sponsorløb og lignenede indsamlingsaktiviteter over skolepuljen. Vi skal hvert år have 300 gavegivere for at opretholde ordningen.
Skolepuljemøde den 12.09.2017
Ansøgningsfrist den 01.09.2017
Her ved tærsklen til en sommerferie, får I lige en hilsen fra Paulus, som skal rejse fra menigheden i Efesos:
"Nu overgiver jeg jer til Gud og til budskabet om hans nåde som kan styrke jer og give jer del i alt det som Gud har til sine børn" ApG 20,32

Vi vil med denne hilsen fra Paulus ønske jer alle en god afslutning på skoleåret og en god sommer.

Torben er lige nu i Israel, hvor han underviser på Dansk Oases højskolekursus i Tiberias. Han er tilbage onsdag i næste uge.
Jeg, HJH, tager til folkemøde torsdag og er hjemme igen onsdag i næste uge.
Jette er det stabile led her på kontoret hver dag fra kl. 8-14.

Kontoret er lukket i juli måned.

Mange hilsner og ønsket om en varm og velsignet sommer
Jette Vibe Filbert       Torben Mathiesen      Hans Jørgen Hansen
 

Kalender - kurser og møder

* kurset indgår i det udsendte kursuskatalog

2017

12. september                * "Brug af den nyeste teknologi i undervisningen" på Center
                                       for Robotteknologi i Odense
21.-22. september          Lederkursus på Trinity i Fredericia
6. oktober                       Biblioteksmøde Øst på Thomasskolen
24. oktober                     Skoleledermøde Øst på Thomasskolen
26. oktober                     Skoleledermøde Vest på Haderslev Kristne Friskole
26. oktober                     Biblioteksmøde Vest på Jakobsskolen, Århus
30.-31. oktober               Sekretærkursus på Brogaarden i Middelfart
1. november                   * "Søg og du skal finde" på Severin i Middelfart
2.-3. november               * Kursus for nye lærere/pædagoger på
                                       Brogaarden i Middelfart
2. november                   * "Børns sunde trosudvikling" på DkF i Holstebro
8.-9. november               Pedelkursus på Brogården i Middelfart
9. november                   * "Børn i sorg og krise" på Brogården i Middelfart
13. november                 * "Digitale kompetencer og digital dannelse"
                                       på Brogaarden i Middelfart
15. november                 * "Google-generationen og I-prøven" på Severin i Middelfart

2018

15. januar                       Dialogmøde i øst
16. januar                       Dialogmøde i sydjylland
17. januar                       Dialogmøde i midt- og nordjylland
25.-26. januar                 SFO- og institutionslederkursus på Severin i Middelfart
25. januar                       Kursus for alle ledere på Severin i Middelfart
1.-2. marts                      Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Middelfart
10. marts                        Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
10. april                          Skoleledermøde Vest på Kratholmskolen
11. april                          Skoleledermøde Øst på Johannesskolen
 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Foreningen af Kristne Friskoler · Bytorvet 7, 1. th · Hedensted 8722 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp