Copy
Nyhedsbrev nr. 6 2017
Se nyhedsmail i browser

Læs i dette nyhedsbrev:

Velkommen tilbage - til et nyt skoleår og til nye politiske angreb på de frie skoler

Status på kursustilmelding - er der flere tilmeldinger på vej?

Ny skole i Århus på vej

Nyt fra kontoret 

Velkommen tilbage

Det ville jo være rart, hvis vi bare kunne sige: Velkommen tilbage efter en rolig og fredfyldt sommer med masser af sol. Sådan har det ikke været: Solen har glimret ved sit fravær og omkring friskolerne har der været en del uro på det politiske plan! Solen kan vi ikke gøre så meget ved, men når politikerne og pressen vil indskrænke friheden til at drive frie, alternative skoler, så skal vi gøre noget!

Først på sommeren fandt man undervisningsmaterialer på en muslimsk skole, der angiveligt opfordrede til hellig krig og nu har BT daglige afsløringer af facebookopslag fra medarbejdere på en palæstinensisk friskole. Og hver gang er der et hylekor af politikere, der vil lukke de pågældende skoler - eller alle muslimske skoler - eller alle religiøse skoler!
I denne uge er der også en (gammel!) historie om at friskoler laver for få underretninger. Og det er rigtigt. Friskoler laver færre underretninger end folkeskoler, men i stedet for at undersøge årsagen, så laves der straks konspirationsteorier om, at det er fordi man vil dække over ulovligheder eller fordi man er bange for at miste elever og dermed penge! 

Lad os slå fast med det samme: Friskoler, der ikke overholder loven, skal ikke have statstilskud. Friskoler der opfordrer til vold mod bestemte grupper af mennesker skal ikke have statstilskud. MEN ifølge grundloven og friskoleloven, så har forældre ret til at oprette og drive friskoler, der bygger på en bestemt tro eller overbevisning. 

Problemet forstærkes, når politikere ikke respekterer den tredeling af magten, som vores demokrati og samfund bygger på. Vi har en lovgivende magt - det er politikerne! Vi har en dømmende magt - det er domstolene! - og vi har en udøvende magt - det er myndighederne! I friskoleverdenen er der etableret et system af interne og eksterne tilsyn, der skal holde øje med at reglerne overholdes og at skolerne holder sig inden for lovens rammer. 
Men når pressen bringer mere eller mindre udokumenterede påstande om en friskole eller de ansatte på en friskole, så er der mange politikere, der begynder at lege domstole og fælder en dom, før der har været en retssag. Det er ikke i orden!
Hvis der er mistanke om at en friskole overtræder loven, så skal den underlægges et skærpet tilsyn. Men først når det skærpede tilsyn har gennemført sine undersøgelser, kan der føres en sag mod skolen.  Hvis ikke politikerne vil respektere de dømmende og udøvende myndigheder som de selv har vedtaget, så ender vi jo i et retsløst samfund, hvor der kan drives heksejagt på alle dem, der skiller sig ud. 
Opfordringen herfra skal være, at politikerne på Christiansborg besinder sig på, hvad de er valgt til - og så lader sagerne få den til og den behandling, som det kræver, hvis vi ikke skal ende med at blive et samfund, hvor det er OK at udelukke og forfølge mindretal.

Heldigvis fylder dette ikke meget, når det ringer ind til 1. skoledag rundt på skolerne, men for alle de voksne omkring friskolerne, må der være en del alarmklokker, der ringer! Velkommen til et spændende nyt skoleår.

 

Status på kursustilmelding

Det ser ikke opløftende ud for de kurser, vi har planlagt i det kommende skoleår.
Skulle vi beslutte nu, så blev alle kurser aflyst.
Men da tilmeldingsfristerne ikke er overskredet, så giver vi det en chance. Måske har der her efter ferien været tid til at få overblik over skoleårets aktiviteter og dermed også en afklaring af evt. kursusdeltagelse.
Status er lige nu sådan - og det taler vist for sig selv:


Til gengæld er det meget opmuntrende, at 31 skoler har taget imod tilbuddet om et besøg med oplæg fra Torben eller Hans Jørgen, så vi i løbet af skoleåret møder stort set alle ansatte på kristne friskoler. Nogle skoler har endda ønsket flere af de udbudte emner. Vi er allerede i gang og glæder os til at komme ud på skolerne og sætte gang i gode samtaler og de kristne friskolers kerneydelse. Lige nu overvejer vi så, hvordan vi skal følge op på dette tiltag. 

 

Ny skole i Århus på vej

En arbejdsgruppe har nu gennem et års tid arbejdet med at etablere en ny kristen friskole i Århus. Jakobskolen er fyldt op og har ikke planer om at udvide, så derfor er der opstået et behov for at der kommer en skole mere i byen. 

Arbejdet er nu så langt, så der indkaldes til stiftende generalforsamling d. 6. september 2017. Man kan se nærmere om sted, program m.m. på skolens facebook-side. Arbejdsgruppen forventer, at skolen kan starte med de første elever i august 2018.

Skolens beliggenhed er endnu ikke fastlagt, men navnet bliver SalomoSkolen.

Fortæl gerne til alle i og omkring Århus om det nye initiativ, så skolen kan få maksimal opbakning fra starten.

Nyt fra kontoret


Global Leader Summit
Flere skoleledere har talt varmt for at deltage i lederkonferencerne i GLS. De er ikke målrettet skoleledelse, men har mere fokus på den åndelige dimension i lederskabet. Se mere her.

Skolepuljen
Vil vil opfordre skolerne til at indberette sponsorløb og lignenede indsamlingsaktiviteter over skolepuljen. Vi skal hvert år have 300 gavegivere for at opretholde ordningen.
Næste skolepuljemøde den 12.09.2017
Ansøgningsfrist den 01.09.2017

AVU-medier
Langt de fleste grundskoler har en aftale med AVU-medier om brug af audiovisuelt indhold i undervisningen (AVU-Basis eller AVU-Plus). Det er med god grund, da tv-programmer, film, radio og digitalt indhold for længst er blevet en fast del af undervisningsforløb i klasseværelser på alle skoletrin. Det audiovisuelle indhold fungerer som pædagogiske værktøjer, der skaber levende læring.
Formidlingsplatforme og digitale værktøjer vokser frem, og bl.a. derfor er der nu kommet en ny, forbedret og mere tidssvarende AVU-medier-aftale. Aftalen giver lærere og elever mulighed for at bruge indhold fra internettet (fx YouTube), streame over 33.000 tv-udsendelser og give ”digitale lektier for”. De mange nye muligheder kan du læse mere om i den vedhæftede flyer.
Samtlige folkeskoler har allerede fået den nye aftale via Kommunernes Landsforening og vi støtter op om, at vores skoler skal have samme muligheder. Derfor har vi været i dialog med AVU-medier for at sikre jer den bedst mulige overgang til den nye aftale:
Nuværende AVU-Plus-kunder overgår automatisk til den nye aftale pr. 1/10-17 uden ekstra omkostninger.
AVU-Basis- eller nye kunder: Hvis din skole tilmelder sig aftalen inden d. 1/10-17, får I den nye aftale gratis i resten af 2017 og I får tilmed en introduktionspris i hele 2018 på 30 kr. pr. elev pr. år. Ved tilmelding herefter (efter d. 1/10-17) er prisen 38 kr. pr. elev pr. år fra tilslutningstidspunktet.
Vi gør opmærksom på, at brug af audiovisuelt indhold fra internettet kræver, at din skole har den nye AVU-medier-aftale, ellers vil I som skole/lærere have en undersøgelsespligt i forhold til lovlig brug, hvilket kan være svært at opfylde.
Hvis din skole har AVU-Basis-aftalen eller endnu ikke har tilmeldt sig en aftale med AVU-medier, så skriv til AVU-medier her. De sørger for at hjælpe jer igennem processen.
Har du yderligere spørgsmål ang. aftalen, er du altid velkommen til at kontakte AVU-medier på 35441496. Du kan også se mere på vores hjemmeside her.
 
"Alle blev grebet af ærefrygt og de var fulde af lovord om Herren Jesus og hans magt" ApG 19,17

Lad os bede om, at de må være resultatet af jeres og vores arbejde i de kristne friskoler.

Mange hilsner og ønsket om et godt og velsignet skoleår.

Jette Vibe Filbert       Torben Mathiesen      Hans Jørgen Hansen
 

Kalender - kurser og møder

* kurset indgår i det udsendte kursuskatalog

2017

12. september                * "Brug af den nyeste teknologi i undervisningen" på Center
                                       for Robotteknologi i Odense
21.-22. september          Lederkursus på Trinity i Fredericia
6. oktober                       Biblioteksmøde Øst på Thomasskolen
24. oktober                     Skoleledermøde Øst på Thomasskolen
26. oktober                     Skoleledermøde Vest på Haderslev Kristne Friskole
26. oktober                     Biblioteksmøde Vest på Jakobsskolen, Århus
26. oktober                     Kursus om evaluering - del 1 - på Filipskolen, Kbh
30.-31. oktober               Sekretærkursus på Brogaarden i Middelfart
1. november                   * "Søg og du skal finde" på Severin i Middelfart
2.-3. november               * Kursus for nye lærere/pædagoger på
                                       Brogaarden i Middelfart
2. november                   * "Børns sunde trosudvikling" på DkF i Holstebro
8.-9. november               Pedelkursus på Brogården i Middelfart
9. november                   * "Børn i sorg og krise" på Brogården i Middelfart
13. november                 * "Digitale kompetencer og digital dannelse"
                                       på Brogaarden i Middelfart
15. november                 * "Google-generationen og I-prøven" på Severin i Middelfart
7. december                   Kursus om evaluering - del 2 - på Filipskolen, Kbh

2018

15. januar                       Dialogmøde i øst
16. januar                       Dialogmøde i sydjylland
17. januar                       Dialogmøde i midt- og nordjylland
25.-26. januar                 SFO- og institutionslederkursus på Severin i Middelfart
25. januar                       Kursus for alle ledere på Severin i Middelfart
2. februar                        Kursus om skriftlig matematik - del 1 på Filipskolen, Kbh
1.-2. marts                      Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Middelfart
9. marts                          Kursus om skriftlig matematik - del 2 på Filipskolen, Kbh
10. marts                        Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
10. april                          Skoleledermøde Vest på Kratholmskolen
11. april                          Skoleledermøde Øst på Johannesskolen


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Foreningen af Kristne Friskoler · Bytorvet 7, 1. th · Hedensted 8722 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp