Copy 


PhD onderzoek Veerkracht Veiligheidsregio's


 

Ontwikkelingen

Eindelijk is afgelopen maand het certificaat ontvangen voor de door mij gevolgde PhD module Research Designs in the Social Sciences zodat de blik nu volledig gericht kan worden op het onderzoek zelf:


Er is inmiddels veel werk verzet, literatuur verzameld en een eerste versie geschreven van een literature review over organizational resilience. Het eerste commentaar van mijn begeleiders is ontvangen zodat gestart kan worden met het verwerken en het aanpassen van het artikel.

Daarnaast is gestart met het schrijven van een Methodology voor het uitvoeren van een survey bij de Veiligheidregio's. Ook hier is al feedback op ontvangen en wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de definitieve versie. Na definitieve goedkeuring gaat de bijbehorende vragenlijst live op het internet en kan deze door de medewerkers van alle veiligheidsregio's in Nederland ingevuld worden. In deze survey zal de relatie Organizational Resilience en Risico's nader onderzocht worden.

Nog een keer nalezen waar mijn onderzoek zich ook alweer op richt? Dat kan!

Zie de volgende link: http://www.libertasinvivo.com/cms3/nl/safety-interest-nl/phd-onderzoek

De komende periode

De planning voor wat betreft alle werkzaamheden is deze erop gericht om het proefschrift in 2017 af te ronden. De eerste prioriteit zal liggen bij het operationeel maken van de internet enquête waarbij tussendoor geschreven wordt aan de review. 

Geïnteresseerd, vragen of anderszins? Zend mij een e-mail of bel (zie de "Contact info").
 Update oktober 2015
 
 

Verantwoording

U ontvangt deze update omdat u
aangegeven heeft interesse te hebben
in mijn promotie onderzoek aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam,
getiteld:
Organizational Resilience as
an Emergent Design for a Safety Region.

Deze updates verschijnen alleen
als er vermeldenswaardig nieuws is.


Contact info

Libertas in Vivo v.o.f.
John van Trijp
Purpervlinderstraat 27
3544 VZ Utrecht
E-mail: john.vantrijp@libertasinvivo.com
Mobiel: 06 1849783