Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser

                  
NIEUWSBRIEF

januari 2020
Met de overgang naar het nieuwe jaar is het een mooi moment op terug te kijken op de successen van het project Dare2Share in 2019 en wat komen gaat in 2020 !
2019

TALENT INNOVATION POOL (TIP)

Begin 2019 is het driejarige project van start gegaan met de eerste Talent Innovation Pool (TIP) ronde omtrent het onderwerp Blockchain. Binnen deze TIP hebben de bedrijven Kotra Logistics, Doens Food, Verex, Verbrugge, Krijn Verwijs en North Sea Port zich gezamenlijk verdiept in het onderwerp en welke impact de ontwikkelingen op de eigen onderneming. Binnen deze TIP hebben studenten van de HZ University of Applied Sciences en Erasmus Universiteit ter verdieping onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van Blockchain binnen de bedrijven Verbrugge, Doens Food en Verex. Gedurende een periode van 5 maanden zijn alle betrokkenen 8 maal bij elkaar zijn gekomen om de opgedane kennis te delen. De TIP ronde is door alle betrokken als zeer positief ervaren.
Na voorbereiding in de eerste helft van 2019 is in de tweede helft van het jaar de TIP ronde gestart met als doel de verkenning naar mogelijkheden voor een treinverbindingen tussen het havengebied Vlissingen-Oost en Duisburg. Aan deze ronde nemen DB Schenker, Lineas, Verbrugge, Kloosterboer Vlissingen, Coroos en McCain mee. De ronde zal in februari 2020 afgerond worden.

In de tweede helft van 2019 zijn tevens de mogelijkheden verkent om een TIP ronde te starten omtrent het onderwerp E-CMR. Concreet heeft dit tot de volgende punten geleid:

Verbrugge en Yara Sluiskil zijn in het najaar een pilot voor het implementeren van de E-CRM gestart, bij een succesvol resultaat heeft dit een grote positieve impact op het (lokale) MKB in de overgang naar de E-CMR

Zeeland Connect heeft een leveranciersselectie uitgevoerd omtrent aanbieders van E-CMR oplossingen, resulterend een informatiebrochure omtrent dit onderwerp voor het MKB (gepubliceerd op 04-11-2019  hier te downloaden en op de site van Zeeland Connect)

Februari 2020 starten Verbrugge en Kloosterboer, in samenwerking met de HZ University of Applied Sciences een TIP ronde omtrent E-CMR, waarbij MKB-bedrijven gedurende deze ronde zullen aansluiten.


 
MKB PROJECTEN

Vanuit het project Dare2Share heeft HZ University of Applied Sciences enkele studentenprojecten en -opdrachten opgezet met mkb-bedrijven die nog niet eerder de logistieke kennis van de hogeschool benutten.

Onder andere TPT en R. van Wesemael kregen studenten op bezoek bij het warehouse voor een ontwerpopdracht en bij Bakker Boer en LuxImprove deden studenten logistieke analyses van verschillende bedrijfsprocessen.PROJECTPARTNERS REGIO ZEELAND
BIJEENKOMSTEN & EVENEMENTEN

In 2019 heeft Dare2Share de volgende succesvolle bijeenkomsten en evenementen gerealiseerd:
 
Seminars Autonoom Transport en Blockchain
Twee Netwerkbijeenkomsten Wegtransportsector
Vier Verladerskring netwerksessies
Twee infosessies Digital Safety Passport
CEO Diner
Zeeland Connect Jaarcongres (met o.a. de themasessie Dare2Share)
2020

TALENT INNOVATION POOL (TIP)

De resultaten van de TIP ronde treinverbinding Vlissingen-Oost -> Duisburg zullen in februari gepresenteerd worden. Tevens zal in deze maand de TIP ronde E-CMR gestart worden. Ook starten we in dezelfde periode met de ontwikkeling van de TIP ronde voor de tweede helft van het jaar.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een plan van aanpak om onder het gedachtegoed van Dare2Share in 2020 te starten met de uitrol van Digital Safety Passport in het havengebied Vlissingen-Oost. Dit plan van aanpak zal in het eerste kwartaal van 2020 worden opgeleverd.
Bij het initiatief zijn Zeeland Connect, Secure Logistcs, Verbrugge, Kloosterboer Vlissingen, Supermaritime, C-Port en North Sea Port betrokken.

LANDELIJKE SAMENWERKING


In januari 2020 wordt in het netwerk de Dare2Share Enquête verspreid. Deze enquête is onderdeel van de MKB-wervingscampagne, met enerzijds als doel meer MKB-bedrijven te betrekken in het netwerk van Zeeland Connect en anderzijds de activiteiten van Zeeland Connect nog beter aan te laten sluiten op de innovatiebehoefte vanuit hetzelfde MKB.

In 2020 gaat Zeeland Connect zich wederom inspannen om de samenwerkingen binnen het netwerk Logisitiek KennisDC verder te verdiepen en te verbreden.

Binnen dit landelijk netwerk van hogescholen wordt:
  • kennis op het gebied van projecten en initiatieven gedeeld;
  • ervaring uitgewisseld omtrent het Talent Innovation Pool programma;
  • de onderlinge samenwerkingen versterkt;
  • proactief gewerkt aan de vraagstukken omtrent Human Capital
BIJEENKOMSTEN & EVENEMENTEN
Wederom zal 2020 een groot aantal Dare2Share evenementen en bijeenkomsten kennen, zie hieronder de meest actuele kalender
Zodra de exacte data en locaties van de geplande bijeenkomsten en evenementen bekend zijn, zullen deze worden gedeeld met het netwerk.
CONTACT
Een vraag/idee, deelnemen aan het project of wilt u de mogelijkheid verkennen om gebruik te maken van de logistieke kennis van de aangesloten hogescholen?

Neem contact op met de projectmanager
Rubin van der Linde

E. rubinvanderlinde@zeeland-connect.nl
 

Zeeland Connect

Wij zijn hét ondernemend en onafhankelijk netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en overheden, dat door verbinding en samenwerking de positie van logistiek Zeeland versterkt.
Lees meer over Zeeland Connect >
Twitter
Website
Email
LinkedIn
Wat kan Zeeland Connect voor u betekenen? Meer informatie op www.zeeland-connect.nl.
 
t +31 (0)118-724900
e info@zeeland-connect.nl


Copyright © Zeeland Connect, All rights reserved.
Wilt u uw gegevens wijzigen of uitschrijven?
U kunt uw gegevens wijzigen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zeeland Connect · Edisonweg 37 D1 · Vlissingen, 4382 NV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp