Copy
Ukoliko se bilten ne prikazuje ispravno, molimo Vas kliknite OVDE
48. BILTEN 
O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I SMANJENJU SIROMAŠTVA

UVODNIK

Unapređeno praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji

Piše: Biljana Mladenović, ekonomska analitičarka i savetnica menadžera Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Zadovoljstvo nam je da podelimo sa vama publikaciju Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – treće dopunjeno izdanje koja predstavlja unapređen okvir za praćenje socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva u Republici Srbiji.

Publikacija je proizvod rada ekspertskog tima, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i UNICEF kancelarije u Srbiji tokom 2016. i 2017. godine. Tokom čitavog perioda revizije indikatora socijalnog uključivanja Republički zavod za statistiku je pružao stručnu podršku.

Indikatori koji su pred vama su pogodni da budu korišćeni u nizu strateških procesa, na prvom mestu u okviru UN Agende 2030, zatim u Programu ekonomskih reformi i Programu reformi socijalne politike i politike zapošljavanja, kao i sektorskih strategija i programiranja IPA fondova.

Publikacija je organizovana tako da prati devet domena socijalnog uključivanja (poglavlja V-XIV): 

Kontekstualne informacije koje pružaju okvir u kome se pojedinačni domeni posmatraju i osnovni indikator strategije Evropa 2020 (stopa rizika siromaštva ili socijalne isključenosti) obrađeni su u dva uvodna poglavlja (poglavlje III i IV), dok su tematski fokus publikacije deca i ulaganje u decu (poglavlje XV).

Izrada ove publikacije zasniva se na prethodnom višemesečnom ekspertskom radu na tematskim publikacijama sa širim setom indikatora u svakom od navedenih domena značajnih za socijalno uključivanje. Pojedinačne ekspertske publikacije dostupne su na sajtu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Prvi koraci u pravcu definisanja indikatora socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva učinjeni su 2009. godine (objavom publikacije „Praćenje društvene uključenosti“), a praksa izveštavanja prema definisanim indikatorima započeta je 2010. godine i nastavljena u 2012. godini. Krajnji cilj ovih aktivnosti je povećanje svesti društva o obimu isključenosti i kreiranje adekvatnih mera i politika u pravcu inkluzivnijeg društva.

Tokom proteklih sedam godina u domaćoj statističkoj praksi desile su se značajne izmene koje su omogućile i ujedno zahtevale unapređenje praćenja socijalnog uključivanja  ̶  dostupnost SILC ankete, dostupnost ESSPROS baze, dostupnost EQLS istraživanja, Istraživanja o strukturi zarada u 2014. godini, Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava, itd. Osim toga, konstantno unapređenje indikatora na nivou EU (primarno na nivou Podgrupe za razvoj indikatora Komiteta za socijalnu zaštitu) pruža solidnu osnovu za unapređenje praćenja i na nacionalnom nivou.

Dalja unapređenja u praćenju položaja osetljivih društvenih grupa, ali i cele populacije zahtevaće primarno povećanje dostupnosti administrativnih izvora podataka i njihovog razvrstavanja (prema polu, starosti, etnicitetu, invaliditetu), umrežavanje administrativnih i anketnih podataka, kao i povećanje analitičkih kapaciteta zaposlenih u institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou.

Izazovi u budućem praćenju položaja određenih kategorija populacije biće dodatno pojačani nizom promena u društvu, posebno onim koje donose „nestandardni“ oblici zapošljavanja, ali i ostalim globalnim promenama poput migracija.

Naredni koraci u praćenju socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva obuhvatiće aktivnosti na uspostavljanju periodičnog izveštavanja, bazirane na užem setu indikatora, koje će omogućiti brže ocene  promene socijalnog položaja stanovnika.

VESTI

AKTIVNOSTI TIMA

Rezultati konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je objavio poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru javnog konkursa pod nazivom “Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“. Javni konkurs je realizovan u okviru Programa „Znanjem do posla“ (E2E) čije sprovođenje finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Komisija za evaluaciju projektnih predloga, sastavljena od predstavnika Minisarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta, E2E programa, finansijskog sektora i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, donela je odluku o izboru najboljih kandidata koje će podržati u sprovođenju projektnih ideja.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva ovom prilikom, u ime Komisije, čestita pobednicima konkursa, zahvaljuje se svim aplikantima na učešću i ohrabruje ostale učesnike da i dalje prate naše aktivnosti.


Potpisana Platforma za praćenje sprovođenja reformi

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, ministar finansija Dušan Vujović i menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Ivan Sekulović, zajedno sa predstavnicima civilnog društva okupljenim u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, 12. septembra su potpisali Platformu za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi 2018-2020. (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP). Na ovaj način, uspostavljen je model saradnje državnih institucija i civilnog sektora u izradi i praćenju sprovođenja ovih strateških dokumenata.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Narodne banke Srbije, Republičkog sekretarijata za javne politike, predstavnici resornih ministarstava Vlade Srbije, organizacije civilnog društva okupljene u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, delegacije Evropske unije u Beogradu i OECD-a.

Više informacija potražite na www.minrzs.gov.rs


Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i predsednik Koordinacionog tela za socijalno uključivanje Roma i Romkinja Zorana Mihajlović 19. oktobra je izjavila da inkluzija Roma u društvo nije pitanje samo jedne institucije, već čitave Vlade, nevladinog sektora, romskih udruženja i naših evropskih partnera. Mihajlović je, otvarajući seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u naše društvo, istakla da svi zajedno treba da omogućimo romskoj zajednici bolje uslove u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, zdravlja i stanovanja.

Veoma je važno, kako je naglasila, da donosimo strateška dokumenta, poput strategije i akcionog plana za Rome i Zakona o stanovanju, koji ispunjava međunarodne standarde, ali je još važnije da konkretnim aktivnostima doprinosimo boljem životu pripadnika te zajednice.

Šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU Tanja Miščević predočila je da je za evropske integracije Srbije veoma važno uključivanje romske zajednice u društveni život zemlje. "To nas svrstava u red modernih, razvijenih evropskih država. Ovo je veliki poduhvat i zahvalna sam Mihajlović na dobro urađenom poslu, jer tako kao tim predstavljamo Srbiju i u pregovorima i mnogo više u reformama koje sprovodimo," rekla je Miščević.


Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih – novi pristupi, novi izazovi

Sa ciljem unapređenja položaja mladih i stvaranjem raznovrsnijih šansi za njihovo zapošljavanje i samozapošljavanje, u našoj zemlji se već godinama realizuju projekti Nemačke razvojne saradnje, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Vlade Republike Srbije.

Na konferenciji „Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih – novi pristupi, novi izazovi“ održanoj 1. novembra u Madlenijanumu, bilo je reči o efektima dosadašnjih obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija mladih za zanimanja koja su tražena na tržištu rada, efektima podsticanja razvoja preduzetništva i socijalnog preduzetništva, vršnjačkih projekata i inicijativa, razvoja habova i inkubatora koji mladima pružaju šansu da realizuju svoje poslovne ideje, ali i o sistemskim reformama kao što je uvođenje elemenata dualnog obrazovanja u prosvetni sistem.

Da projekti i napori Vlade u ovoj oblasti daju rezultate pokazali su podaci da je 2013. godine nezaposlenost mladih u Srbiji iznosila 39,8 odsto a već 2016. godine 28,5 odsto, koje je na Konferenciji iznela Snežana Klašnja, pomoćnica ministra za omladinu i sport RS. „No, uprkos padu od više od 11 odsto niko od glavnih aktera na ovom polju ne sme biti zadovoljan dok ne zaposlenost padne na jednocifrenu brojku“, poručila je Klašnja okupljenima izrazivši nadu da će dalje mere u smanjenju nezaposlenosti mladih biti podjednako uspešne kao i dosadašnje, ako ne i uspešnije.

Međunarodna konferencija “Ulaganje u decu – dobrobit za svu decu”, sa gostima iz 21 evropske države, u organizaciji Mreže organizacija za decu Srbije (MODS), Eurochild-a, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) i UNICEF-a svečano je otvorena 12. oktobbra u Beogradu, u Klubu poslanika.

Na otvaranju konferencije, na kojoj su predstavljena međunarodna iskustva i primeri javnih izdvajanja iz budžeta sa ciljem da se smanji siromaštvo i socijalna isključenost dece, istaknuta je važnost usklađivanja javnih finansijskih resursa sa politikama i zakonodavstvom koje utiču na decu.

Na konferenciji je zaključeno da je neophodno intenzivirati rad na sprovođenju UN Ciljeva održivog razvoja, gde je borba protiv siromaštva dece na prvom mestu, unaprediti praćenje i procenu izdvajanja za decu i porodice u Srbiji, razviti grupe usluga u zajednici koje će biti podrška porodici, naročito porodicama koje su u riziku od razdvajanja, da je potreban veći obuhvat uslugama koje će biti dostupne i novčanim davanjima porodici i deci koja žive u siromaštvu.


Održana konferencija “Za dobrobit naše dece – uključivanje roditelja u obrazovno-vaspitni sistem”

U organizaciji Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) 22. septembra u Beogradu održana je konferencija „Za dobrobit naše dece – Uključivanje roditelja u obrazovno-vaspitni sistem“.

Cilj konferencije bio je da unapredi kulturu uvažavanja, međusobne saradnje i partnerstva među različitim akterima obrazovnog sistema, da osvetli primere dobre prakse, izlista prepreke sa kojima se roditelji dece iz osetljivih grupa susreću kao i da ukaže na važnost uključivanja svih roditelja u obrazovno-vaspitni sistem kako bi se doprinelo obrazovanju i vaspitanju svakog deteta.

Konferencija je deo aktivnosti u okviru programa „Uključivanje roditelja u obrazovno-vaspitni sistem“ koji je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije pokrenuo sa idejom unapređivanja saradničkog odnosa roditelja, nastavnika i lokalne zajednice, što će doprineti razvoju demokratičnosti i pravednosti našeg obrazovno-vaspitnog  sistema. Takođe, program će podržavati i aktivnosti Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika kao i buduće formiranje i rad Opštinskih saveta roditelja.


Sprovedena obuka o rodnoj ravnopravnosti i uvođenju rodne perspektive u javne politike za državne službenike i službenice

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, a uz podršku Službe za upravljanje kadrovima, 21. septembra je sproveo obuku za državne službenike i službenice o rodnoj ravnopravnosti i uvođenju rodne perspektive u javne politike.

Ova obuka je sprovedena sa ciljem da državni službenici i službenice unaprede svoja znanja o ključnim međunarodnim obavezama i nacionalnom zakonodavnom i institucionalnom okviru ostvarivanja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji, bolje razumeju proces uvođenja rodne perspektive u javne politike i identifikuju rodne aspekte u okviru nadležnosti organa javne vlasti.

Takođe, učesnici i učesnice obuke su imali priliku da saznaju više o značaju i načinu korišćenja rodno osetljivih podataka i da se upoznaju sa Indeksom rodne ravnopravnosti, mernim instrumentom Evropske uniije, čiju su inicijativu za izračunavanje za Republiku Srbiju pokrenuli Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Republički zavod za statistiku.


Održan trening o rodno osetljivom izveštavanju i afirmativnom medijskom predstavljanju osetljivih grupa

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena (UN Women), sproveo je obuku namenjenu novinarima i novinarkama o rodno osetljivom izveštavanju i afirmativnom medijskom predstavljanju osetljivih grupa. Obuka je održana 20. septembra na Fruškoj gori.

Cilj obuke je bio da novinari i novinarke steknu znanja o pojmovima koji se tiču diskriminacije i nasilja nad ženama i da kroz analiziranje primera dobre i loše prakse u izveštavanju o ženama, Romima i Romkinjama i osobama sa invaliditetom nauče da prepoznaju diskriminatorno i stereotipno izveštavanje i budu osnaženi da u budućnosti na afirmativan način medijski predstavljaju pripadnike i pripadnice osetljivih grupa.

Podizanje kapaciteta novinara i novinarki za rodno osetljivo izveštavanje i eliminisanje seksističkog predstavljanja žena i senzacionalističkog izveštavanja u slučajevima nasilja nad ženama predviđeno je Akcionim planom za Poglavlje 23, kao i Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost (2016-2018), te je ova obuka sprovedena sa ciljem uspešnije implementacije ovih važnih dokumenata.


Održan 39. Beogradski Ignajt “Uključi se br. 5”

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Udruženje građana „Srbija u pokretu“ organizovali su 39. Beogradski Ignite pod nazivom „Uključi se br. 5“, koji je bio posvećen socijalnom uključivanju. Događaj je održan u utorak, 24. oktobra 2017. godine, u beogradskom Impact Hub-u, a organizatori su na taj način, već petu godinu zaredom, tradicionalno obeležili Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i motivisali učesnike/ce i posetioce da se bore za inkluzivno društvo.

Posetioci Beogradskog Ignite-a su nakon toga imali priliku da čuju lične priče prezentera i prezenterki o tome kako svojim svakodnevnim zalaganjem grade društvo jednakosti za sve, i dobiju odgovore na pitanja: kako aktivno starenje produžava mladost; na koji način treba razvijati veštine dece bez roditeljskog staranja; kako izgleda dan prodavca časopisa Liceulice; kako žive i školuju se deca migranti; da li devojčice mogu da budu rokerke; ima li slobode posle odslužene zatvorske kazne; ko su osobe koje pružaju podršku ženama sa invaliditetom; koji su problemi svakodnevice trans osobe u Srbiji; kako osnažiti osobe sa invaliditetom kroz programiranje; kako je jedna mlada žena postala uspešna preduzetnica.

Video snimke govora učesnika 39. Beogradskog Ignite-a možete pogledati na našem YouTube kanalu.

AKTUELNI KONKURSI

ROMACTED: Konkurs za formiranje baze facilitatora (rok: 7.11.2017)
Likovni konkurs Evropskog PROGRESa za 2018. godinu (rok: 15.11.2017)
Javni poziv Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) za dostavljanje predloga projekata (rok: 15.11.2017)
Stipendije za rad na unapređenju položaja žena i devojčica kroz građanski aktivizam, rad u zajednici i profesionalni rad (rok: 1.12.2017)
Vesti o aktuelnim konkursima možete redovno pratiti na sajtu:
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/konkursi

PROČITAJTE I...

Održana prva sednica Fokus grupe za razvoj mehanizama kontrole procesa implementacije ciljeva održivog razvoja u Srbiji
Realizovano 200 projekata na jugoistoku i jugozapadu Srbije
Objavljen novi Erazmus+ opšti poziv za 2018. godinu
Obuke „Stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnoj samoupravi“
Obuka “Uvod u gender mainstreaming na lokalnom nivou"
Izveštaj o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u Srbiji
Objavljena Analiza interresornih komisija i dodatne podrške u 10 opština i gradova
Publikacija “Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama”
Evropa za tebe: Mladi i privreda – Kako do uspešnog biznisa
Vesti o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva možete redovno pratiti na sajtu:
www.socijalnoukljucivanje.gov.rs

BLOG O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU

E2E Inicijativa za zapošljavanje mladih/ E2E Youth Employment Initiative: Sad znamo šta su radili prošlog leta

Tog julskog dana u Nišu, izmereno je 39 stepeni u hladu.

Za razliku od svojih vršnjaka koji su spas od vrućine pronašli na bazenu, moru i mnogobrojnim niškim kafićima, studenti Aleksa, Natalija, Katarina, Dušan, Ivana, Milica, Katarina, Marko i Aleksa su u kampu Kamenički vis, pohađaju Praktičnu akademiju.

„U gradu Nišu ima preko 30.000 studenata. Osnovna zamisao je da se poveća njihova zapošljivost, tako što će im kroz povezivanje sa privredom biti isporučena lokalno primenjiva praktična znanja. Istovremeno, studenti kroz praksu imaju mogućnost da pomognu svom okruženju u kome je šest nerazvijenih opština.

Svi imaju interes: studenti dobijaju znanje i praksu, a privrednici dobiju katalog, logo, ambalažu, predračun za izgradnju, elaborat“, objašnjava Dejan Mitić iz Udruženja za lokalni razvoj Kamenica, koje sprovodi ovu inicijativu. (...)

Model smo razradili kroz projekat ‘Inicijativa za zapošljavanje mladih’ uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Ovo je druga faza saradnje sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. A saradnja je odlična, jer su fokusirani na rezultate“, ističe Dejan. (...)

Studente pitamo kako su saznali za praksu i kakva su iskustva.

“Čuli smo za ovu priču preko fakulteta. Odmah smo se zainteresovali, jer je to dobitna kombinacija za obe strane: određenim firmama možemo da pomognemo na neki način, a istovremeno stičemo referentno iskustvo i direktan kontakt sa klijentima i tržištem. Za sada sve izgleda zanimljivo, ambijent je inspirativan“, kaže Aleksa Skočajić, student Fakulteta umetnosti u Nišu.

Svuda se traži iskustvo, slaže se Katarina Stanković, student ekonomije i dodaje: „Radimo na projektu zemljoradničke zadruge iz Svrljiga: planiraju da izgrade destileriju, a mi treba sa ekonomske strane da predstavimo projekat: npr. isplativost, kada će se povratiti investicija, sve sa konkretnim podacima, a uz pomoć mentora sa fakulteta. Profesorka nam je preporučila da se prijavimo na ovu praksu, jer ćemo dobiti reference, koje će nam mnogo značiti kada se prijavimo na neki konkurs.“

"Ova praksa nam je omogućila saradnju na različitim poljima. Pošto kao arhitekta radim glavni projekat za izgradnju destilerije, veoma je korisno što sada sarađujemo sa Ekonomskim fakultetom koji radi proračune, a sa građevinskim smerom zajednički radimo konstrukcije“, smatra Natalija Gagula, apsolvent arhitekture.

„Bavim se inovacijama, zanima me šta ima na tržištu od mašina, radne snage, koliko su obučeni, jer kad smislim neki izum, moram da znam da li to neko može i da napravi“, kaže student mašinstva Marko Živanović. „Ovde sam imao prilike da vidim koji fakulteti mogu više da sarađuju, što je bitno za proces rada, jer ja kao mašinac treba da smislim i taj deo i da utvrdim da li će to biti izvodljivo na kraju.“

„Bilo nam je važno da se sretnemo sa realnom situacijom odnosno kompanijom. Teorije nam je sasvim dovoljno, tako da nam je ovo mnogo značilo. Prvi put prava praksa. Osoba koja je u firmi zadužena za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine ima ogromnu odgovornost. Generalno, shvatili smo da možemo da odradimo zadatke i odgovorimo na izazove.  Pomoglo nam je i što smo zajedno radili nas petoro”, smatra Katarina Jović student Fakulteta zaštite na radu.

(...)

Tekst u celini možete pročitati na Blogu o socijalnom uključivanju.

Druge tekstove naših blogera i blogerki možete pročitati na www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/

USPEŠNI PRIMERI

Žena je borkinja

Piše: Milana Lazić

(...) Potpukovnica Svetlana Janković bila je upravo među onim ženama koje su se dobrovoljno prijavile za služenje vojnog roka, i to za varijantu od šest meseci koliko je trajala škola za rezervne oficire. Do dana današnjeg, Svetlana je jedina žena visokog čina Moravskog okruga. (...)

Najvažnije joj je bilo da bude dobra oficirka, što za nju znači: organizovanost, fizičku pripremljenost, odanost, inovativnost. Ono što joj je bilo presudno da se odluči da bude profesionalna vojnikinja – jeste upravo profesionalizam i organizacija sistema odbrane. (...) Nakon završenog služenja vojnog roka, Svetlana postaje potporučnica u rezervi u štabu teritorijalne odbrane grada Čačka i upisuje i završava Fakultet za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu (prim. aut. današnji Fakultet bezbednosti). Ispite je uvek polagala u junu jer joj, kako kaže, nije padalo na pamet da poklanja leto fakultetu i učenju. (...)

Nakon završetka studija, Svetlana je tri godine bezuspešno konkurisala na sve moguće otvorene pozicije u vojsci, međutim, prema njenom uverenju, niko nije hteo da je primi jer je žena. Za to vreme, preko leta je radila kao komandirka voda na predvojničkoj obuci za muškarce i žene u Čačku i u Gornjem Milanovcu. “Tada sam shvatila da postoje razlike u pristupu. A ono što se do danas nije promenilo, to je da ako imaš pravi pristup – nema veze da li si muškarac ili žena. Zbog toga što sam bila jedinica i uvek od strane majke naučena radu i redu, nije mi bilo teško da imam ulogu i u muškom svetu. Mislim da vaspitanje mnogo znači.” (...)

Trideset i četiri godine nakon polaganja zakletve i nošenja uniforme, potpukovnica Svetlana Janković svedoči da joj je to što je žena, a od pre 24 godine i majka, mnogo pomoglo da svoje kolege, vojnike, doživljava kao braću ili sinove, posebno u vreme kada je komandovala i bila u poziciji nadređene starešine. “Rodna dimenzija je kao zahuktali voz. Danas vidim da se stvari menjaju u glavama ljudi, a nekada o svemu tome nisam razmišljala iz rodne perspektive i ponosna sam što sam svog sina naučila ovim vrednostima, jer bi uzalud bilo da ih nisam njemu prenela.” (...)

Uz svo to iskustvo, poruka potpukovnice drugim ženama glasi: “Žene moraju da prestanu da budu razjedinjene i treba da shvate da samo ujedinjene mogu učiniti da ta sinergija bude pokretačka snaga za promene. Kvantitet, poput 50% učešća u donošenju odluka, ne znači ništa ukoliko tih 50% ne pređe u kvalitet donošenja odluka. Stoga, svi bi trebalo da počnemo delovati preventivno i od početka od uzroka stvari, a ne ispravljajući posledice. Samo menjajući sebe moći ćemo da menjamo svet. Svi ciljevi su dostižni.”

U kategoriji žena ima mnogo stručnih i sposobnih. Ako nešto treba da se radi, onda to ne treba da se radi površno već profesionalno i posvećeno. Primera radi, potpukovinica Svetlana Janković je prva i jedina žena oficir u saobraćajnoj službi. U svojoj 52. godini počela je da igra tenis, u 53. godini upisala je doktorske studije. Tema njene disertacije tiče se uticaja međunarodnih činilaca u rodnoj ravnopravnosti  sistema bezbednosti – slučaj Republike Srbije.

(...)

Tekst u celini možete pročitati ovde.

Više uspešnih priča možete pogledati na socijalnoukljucivanje.gov.rs

Ovaj bilten primate jer se Vaša adresa nalazi na mejling listi Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 
Ukoliko želite da se odjavite sa liste, kliknite OVDE.
Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd, Srbija

E-mail sipru@gov.rs
Telefoni +381 11 311 4605, +381 11 311 4798, +381 11 213 7915