Copy
Ukoliko se bilten ne prikazuje ispravno, molimo Vas kliknite OVDE
26. BILTEN 
O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I SMANJENJU SIROMAŠTVA

UVODNIK

Konkurs „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva raspisao je konkurs “Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva” sa ciljem da prојеkti koji budu pоdržаni u оkviru Prоgrаmа pružе „lоkаlnе“ оdgоvоrе nа zаklјučkе i prаvcе dеlоvаnjа dеfinisаnе Drugim nаciоnаlnim izvеštајеm о sоciјаlnоm uklјučivаnju i smаnjеnju sirоmаštvа u Rеpublici Srbiјi.

Svrhа Prоgrаmа је intеnzivirаnjе kоmunikаciје izmеđu instituciја i drugih rеlеvаntnih аktеrа nа nаciоnаlnоm i lоkаlnоm nivоu, znаčајne zа krеirаnjе, implеmеntаciјu, mоnitоring i еvаluаciјu strаtеškоg i zаkоnоdаvnоg оkvirа u оblаstimа vаžnim zа sоciјаlnо uklјučivаnjе i smаnjеnjе sirоmаštvа. Tematske oblasti Programa su: zapošljavanje, ruralni razvoj, obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvo, socijalno stanovanje, rodna ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje.

Prоgrаmоm ćе biti pоdržаnе iniciјаtivе kоје imајu pоtеnciјаl zа unаprеđеnjе: mеhаnizаmа kоmunikаciје izmеđu prеdstаvnikа јаvnоg, privаtnоg i civilnоg društvа nа nivоu lоkаlnih sаmоuprаvа; lоkаlnоg prаvnоg оkvirа оd znаčаја zа еfеktivniјu upоtrеbu lоkаlnih budžеtа; prоcеsа plаnirаnjа zа rаciоnаlniјu priоritizаciјu mеrа, prоgrаmа i аktivnоsti u tеmаtskim оblаstimа Prоgrаmа; kаpаcitеtа lоkаlnih аktеrа sа cilјеm uspеšniје аpsоrpciјe fоndоvа ЕU, nаrоčitо Instrumеntа zа prеtpristupnu pоmоć ЕU (IPA) i Еvrоpskоg sоciјаlnоg fоndа.

Pozivamo vas da više o Programu pročitate na našem sajtu i pošaljate predloge projekata do 17. maja 2015. godine.


Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

VESTI

AKTIVNOSTI TIMA

 

Sajt “Pristupedija – Internet za sve”

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u saradnji sa studentima Fakulteta organizacionih nauka, podržao je izradu sajta “Pristupedija – Internet za sve” (www.pristupedija.rs).

Na ovoj veb prezentaciji možete se upoznati sa problemima koje osobe sa invaliditetom imaju prilikom korišćenja interneta i veb prezentacija. Informišite se o tome kako lica sa invaliditetom koriste internet, o asistivnim tehnologijama koje koriste, kao i o novostima u svetu na polju ovih tehnologija. Možete videti primere dobre prakse u našoj državi i inostranstvu i posetiti neke od sajtova koji ispunjavaju standarde veb pristupačnosti. Veb pristupačnost podrazumeva omogućavanje osobama sa invaliditetom da koriste Internet. Ona podrazumeva uklanjanje prepreka u pristupu veb sadržajima. Razvijanjem sajtova koji ispunjavaju standarde pristupačnosti, ostvaruju se jednaki uslovi za sve korisnike u pristupu informacijama.

Kliknite da saznate više informacija o “Pristupediji”.


Održana radionica “Merenje siromaštva – pojmovi, izazovi i preporuke”

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je 17. aprila 2015. godine, u saradnji sa Svetskom bankom i Republičkim zavodom za statistiku, organizovao radionicu na temu “Merenje siromaštva – pojmovi, izazovi i preporuke”.

Radionici su prisustvovali stručnjaci u oblasti, predstavnici međunarodnih institucija, Vlade, akademske i donatorske zajednice.

Ciljevi radionice bili su predstavljanje novijih trendova i izazova u merenju siromaštva u svetu i Srbiji, kao i otvaranje prostora za širu diskusiju praktičara o merenju siromaštva i prikupljanju podataka. Opšti cilj radionice bio je da se oceni kako se, sa stanovišta kreatora politike, postojeći podaci iz Ankete o potrošnji domaćinstava i Ankete o prihodima i uslovima života mogu efikasnije koristiti za precizniju procenu efekata postojeće politike na siromaštvo i socijalno uključivanje, kao i za delotvornu izradu buduće politike smanjenja siromaštva i socijalnog uključivanja.

Kliknite da preuzmete prezentacije stručnih predstavnika na skupu.


Održana konferencija “Unapređenje ljudskih prava starijih u Republici Srbiji”

Crveni krst Srbije i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u partnerstu sa HelpAge International iz Velike Britanije, a okviru projekta “Unapređenje pristupa ljudskim pravima starijih u Republici Srbiji”, organizovali su konferenciju “Unapređenje ljudskih prava starijih u Republici Srbiji” 15. aprila 2015. godine, u Svečanoj sali Crvenog krsta Srbije. Konferencija je organizovana u okviru projekta koji finansijski podržava Evropska unija. Cilj konferencije je podizanje svesti javnosti, profesionalaca i eksperata na temu ljudskih prava starijih osoba.

Na konferenciji je predstavljena publikacija “Uvod u starenje i ljudska prava starijih – pilot studija o finansijskom zlostavljanju starijih” koja se sastoji iz dva dela. U prvom delu istaknuti su osnovni aspekti starenja i potreba za inkluzivnim politikama, a u drugom delu je istraživanje o finansijskom zlostavljanju starijih. Neki od rezultata ovog istraživanja koji mogu da ukažu na moguće finasijsko zlostavljanje su da je 40% ispitanika dalo članovima svoje porodice ovlašćenje da raspolažu njihovim prihodima, 8% ispitanika kaže da im neko bez njihovog znanja uzima novac, dok se 50% ispitanika odreklo nasledstva u korist svoje dece.


Održan 31. Beogradski Ignite “Moje društvo voli razlike!”

31. Beogradski Ignite pod naslovom “Moje društvo voli razlike!”, u organizaciji UG “Srbija u pokretu”, održan je 27. aprila 2015. godine u prostoru Mikser House u Beogradu. Partneri ovog događaja bili su Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja, Fondacija za otvoreno društvo, Centar za interaktivnu pedagogiju i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Jedanaest prezentera/ki predstavilo je borbu za uključivanje marginalizovanih grupa u društvo, a publika je mogla da čuje više o tome kako mališani sa smetnjama u razvoju prevazilaze očekivanja lekara i drugih specijalista; o pobedama mladog Roma, kome je obrazovanje bilo zabranjeno, a danas studira defektologiju; o teškoćama sa kojima se svakodnevno bori studentkinja sa hendikepom; o poduhvatu profesorke muzike koja je svojim slepim učenicima prevodila udžbenike na Brajevo pismo itd.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je u saradnji sa udruženjem “Srbija u pokretu” već dva puta organizovao Belgrade Ignite susrete – 2013. i 2014. godine. Oba događaja su bila posvećena socijalnom uključivanju, a brojni prisutni gledaoci su bili inspirisani uspešnim pričama iz različitih oblasti.


Izabrani istraživači za izradu sekundarnih analiza podataka dobijenih kroz istraživanje SILC

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj objavili su 1. aprila 2015. godine konkurs pod nazivom „Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje o prihodima i uslovima života – SILC“.

Opšti cilј ovog programa je dublјe razumevanje faktora koji utiču na siromaštvo, socijalnu isklјučenost, materijalnu deprivaciju, rizik siromaštva, nejednakost, pristup tržištu rada i druge aspekte važne za kvalitet života pojedinaca i porodica u Republici Srbiji kroz podizanje kapaciteta istraživača/ica za realizaciju komplementarnih/sekundarnih istraživanja u onim oblastima koje nisu istraživane, a koje su od velike važnosti za formulisanje efikasnih javnih politika u ovim segmentima. Program treba da podstakne istraživače/ice na početku karijere da koriste različite dostupne izvore podataka i postojeću istraživačku građu.

Prema odluci komisije za izbor projekata u ovom ciklusu sekundarnih analiza biće podržano ukupno deset predloga projekata koji zadovoljavaju opšti cilj programa. Predlozi projekata biće realizovani do kraja septembra 2015. godine.
 

PROČITAJTE I...

U Narodnoj skupštini održano Javno slušanje o radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina
Dodeljene godišnje nagrade za borbu protiv diskriminacije za 2014. godinu
Srbija 35. u svetu po stanju majki i dece
Polemika u EU oko zabrane doniranja krvi gej osoba
Počelo isključivanje analognog TV signala
Održana konferencija “Divac omladinski fondovi”
Konkurs za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Srbiji u 2015. godini (rok: 5.6.2015.)
Objavljen novi poziv za KEP program (rok: 1.6.2015.)
Konkurs za nagradu “Lorenco Natali” za doprinos izveštavanju o iskorenjivanju siromaštva (rok: 31.8.2015.)
Vesti o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva možete redovno pratiti na sajtu:
www.socijalnoukljucivanje.gov.rs

BLOG O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU

Liceulice: Mirko – optimizam sa ulice

Od Mirka sam godinama kupovala Liceulice ispred Filozofskog fakulteta, dok jednog dana samo nije nestao s ulice. (...) Po povratku mu nije trebalo dugo da potvrdi svoje mesto među našim najboljim prodavcima. Već prvog dana na poslu prodao je četrdeset brojeva, što je, iako izuzetno mnogo, tek malo više od njegovog dnevnog minimuma od trideset prodatih brojeva, bez koga ne ide kući. Iako ih on ne spominje, ja znam još nekoliko njegovih osobina zaslužnih za njegov uspeh. To su neverovatna marljivost, savesnost i upornost. One su verovatno posledica toga što je od svoje dvanaeste godine Mirko bio prinuđen da prosi na Kalemegdanu, praveći se da je gluvonem. Time je omogućio nekima od svojih dvanaestoro braće i sestara da se školuju, a on je ostao na šest razreda osnovne škole. Sa ulice je došao u Svratište, gde je upoznao prijatelje s kojima je i dalje u kontaktu i do kojih mu je toliko stalo da njihove fotografije uvek nosi u novčaniku.

Na nekoliko njih nalazi se momak krupnih očiju i neobične frizure, zbog koje ga ne možete ni sa kim pomešati. To je Emir, s kojim Mirko sada čini tandem od koga svakog dana na Platou ili Trgu republike možete kupiti naš magazin.  (...) Njih dvojica ne čine samo poslovni dvojac, već odskoro i žive zajedno. Naći stan nikada nije lako, ali kada živite na margini to, kao i mnoge druge stvari, postaje gotovo nemoguća misija. Tokom tog teškog perioda Mirko je stekao dva nova prijatelja, braću Bojana i Gorana, koji drže hostel „Capital“. Oni su im omogućili da u hostelu bez nadoknade noće i jedu, a naši momci su im se odužili tako što su svakog dana pomagali u sređivanju hostela za drugim gostima.

Međutim, njegova najveća strast je fotografija. Pre dve godine je prošao fotografsku radionicu „Oko ulice“, koju su držali Dragan Kujundžić i Željko Šafar. Kada je krenuo na časove, nije ni znao da, kako kaže, „ima talenat da slika“. Prva dva dana mu se ništa nije dopadalo a onda je odjednom shvatio da gleda na grad na neobičan način, „drugim očima, kao pravi fotograf“. Shvatio je da ume da fotografiše nešto što mu je lepo tako da bude zanimljivo i drugima, i da ta slika „govori hiljadu reči“. Sada mu je san da završi osnovnu školu, te da onda upiše i fotografsku školu. „Srce bi mi bilo puno kad bih mogao da slikam za novine. Odvojio bih dan ili dva od posla i samo bih slikao“, priča mi Mirko, pun nevinog optimizma. Iako trenutno nema ni fotoaparat, Mirko mašta o tome da ponovo izlaže svoje fotografije, ovog puta  samostalno. Dok se to ne desi, njegove fotografije možete pogledati na fejsbuk stranici Mirko Ondrik Fotograf.

Za kraj ostavljam situaciju koja se odigrala nakon našeg razgovora. Na povratku s posla Mirko je u svom novom kraju pokraj kontejnera našao napušteno štene, koje je bez razmišljanja odneo kući i počeo da neguje zajedno s Emirom. To veče me je pozvao ljut na ljude koji su štene odbacili, ali i raznežen. Rekao mi je: „Nastavnice, mali pas hrče kao čovek“.

(Autorka Anja Sinadinović je praktikantkinja u redakciji LICEULICE.)

Tekst u celini možete pročitati OVDE. Druge tekstove naših blogera i blogerki možete pročitati na: http://www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/

USPEŠNI PRIMERI

Nišlijka među najboljima na svetu

Anu Živković, nastavnicu engleskog jezika niške OŠ “Čegar”, kompanija Majkrosoft izbrala je za jednog od najinovativnijih nastavnika na svetu.

Ana je popularnu društvenu mrežu Skajp iskoristila da njeni đaci zavole i lakše savladaju strane jezike.

Učenici Osnovne škole “Čegar” putem Skajpa komunicirali su sa kapetanom podvodne laboratorije Fabijanom Kustoom, unukom čuvenog francuskog istraživača Žaka Kustoa. Da ova društvena mreža može da se koristi i za učenje, pokazala im je nastavnica engleskog Ana Živković.

“Ideja mi je bila da povežem svoje učenike sa vršnjacima iz krajeva sveta, posebno sa engleskog govornog područja, kako bi uvežbali ono što su naučili na času, kaže Ana Živković, nastavnica engleskog jezika.

Za prepoznavanje značaja tehnologije u nastavi, kompanija Majkrosoft Anu Živković proglasila je jednom od najinovativnijih nastavnika na svetu. Ona će se krajem ovog meseca u američkom gradu Redmondu priključiti grupi od 300 kolega iz celog sveta koji su dobili ovo priznanje.

Još dve nastavnice iz Srbije nagrađene su za inovativnu nastavu, informatičarke – Katarina Aleksić iz Beograda i Darina Poljak iz Kovačice.

Izvor: www.b92.net

Ostatak teksta možete pročitati OVDE. Više uspešnih priča možete pogledati na: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/category/uspesniprimeri/
 
Ovaj bilten primate jer se Vaša adresa nalazi na mejling listi Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 
Ukoliko želite da se odjavite sa liste, kliknite OVDE.
Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije,11070 Beograd, Srbija

E-mail sipru@gov.rs
Telefoni +381 11 311 4605, +381 11 311 4798, +381 11 213 7915