Copy
Ukoliko se bilten ne prikazuje ispravno, molimo Vas kliknite OVDE
42. BILTEN 
O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I SMANJENJU SIROMAŠTVA

UVODNIK

Značaj novih tehnologija u inkluzivnom obrazovanju

Piše: Dragana Malidžan Vinkić, koordinatorka za obrazovanje, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

U periodu od 9. do 11. februara 2017. godine održana je međunarodna konferencija “Nove tehnologije u obrazovanju 2017“, koju već četvrtu godinu Britanski savet organizuje u saradnji sa partnerima. Iako je fokus konferencije na teme kako iskoristiti sve uređaje koji se danas nalaze u učionici u svrhu obrazovanja, nastavu učiniti zanimljivijom i motivišućom za mlade i koji je to optimum tehnoloških uslova za pokretanje procesa inovacije i primene informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju, ona otkriva koje sve uloge današnje obrazovanje ima u 21. veku i kako nastavnik odgovara na sve te izazove u učionici. Na taj način tehnologije su donele sa sobom zahteve za novim pristupom nastavi, za prilagođavanjem, kako bi svi bili uključeni, i tehnika i ljudi, a šire gledano to je priča o inkluziji (lat. inclusio - uključivanje, uključenost, obuhvatanje i podrazumevanje).

Na ovoj konferenciji organizuje se i sesija o primeni IKT-a u cilju podrške inkluzivnom obrazovanju. Sa ove sesije uvek dolaze sjajni primeri iz prakse bazirani na tome da svi ljudi imaju jednaka prava i mogućnosti bez obzira na individualne razlike. Fokus je na rešenjima, a ne na problemima.

U dva dana ove sesije, u petak i subotu, predstavljena su rešenja za različite potrebe u nastavi obuhvatajući i primere koji se ne tiču samo učenika sa invaliditetom ili sa teškoćama u razvoju, već i učenika koji rade po obogaćenom programu. Prezentovani su sjajni primeri saradnje redovne škole i škole za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, saradnje sa školama iz inostranstva kao i potpuno originalna rešenja pojedinaca (obrazovni interaktivni softver „Moj kompjuter“, Ludologer). Posebno su zanimljiva bila predavanja o primeni aplikacija i programa inspirisana prethodnim konferencijama (Kahoot, Bitstrips, QR kod, veb 2.0 alati, Skype, Wikispaces), a sada su deo praksi i u radu sa učenicima sa određenim teškoćama i u radu sa ostalim učenicima. Predstavljena je i igrica za razvijanje društvenih kompetencija i kreativnosti Beogradske otvorene škole, tj. veština koje su važne za uspostavljanje dobrih odnosa sa drugim ljudima.

Posebno je naglašena tema pristupačnosti nastave i nastavnih materijala, pa su učesnici imali priliku da se upoznaju sa samom terminologijom (univerzalni dizajn, pristupačnost), kako se kreiraju pristupačni udžbenici i ostali elektronski sadržaji (dokumenta, prezentacije, PDF, video sadržaj), predstavljen je i pristupačan Katalog asistivne tehnologije koji su pripremili Ministarstvo prosvete i UNICEF.

Veoma snažne poruke su poslate u cilju daljeg podizanja kapaciteta nastavnika – verovanje u sebe, saradnja sa kolegama, razvoj empatije koja direktno utiče na razvijanje dobrih međuljudskih odnosa i stvara dobru emotivnu klimu u društvu i učionici, podsticaj aktivnom učestvovanju svih učenika u obrazovanju jer deca treba zajedno sa svojim prijateljima i vršnjacima da uče i napreduju, IKT je jedno od glavnih sredstava za ispunjavanje individualnih potreba učenja, pristup odgovarajućim tehnologijama je deo osnovnih ljudskih prava.

Otišlo se i korak dalje u razmišljanjima o ulozi nastavnika - ovi sjajni praktičari su potvrdili da im je važno da uklanjanju nejednakosti u pristupu obrazovanju i da je svaki učenik u učionici osoba koja zaslužuje poštovanje i prihvaćenost kao ljudsko biće.

VESTI

AKTIVNOSTI TIMA

Javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2016. godini

Zaštitnik građana, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, raspisuje javni poziv za dodelu nagrada gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji koji su u 2016. godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju.

Na ovaj način, pored dodele navedene nagrade, Zaštitnik građana želi da promoviše primere dobre prakse u oblasti pristupačnosti na lokalnom nivou, kao i da ostvari bolju međusobnu saradnju u saradnji sa gradovima i opštinama u Republici Srbiji u cilju utvrđivanja stanja u oblasti pristupačnosti i uzroka zbog kojih je se, u punoj meri, ne primenjuju propisi koji garantuju prava na pristupačnost javnih objekata, službi i usluga osobama sa invaliditetom i teškoćama u kretanju ili komunikaciji, kao i na formulisanje preporuka i planova za njeno unapređivanje u okviru svoje nadležnosti.

Rok za prijavljivanje je produžen do 17. marta 2017. godine. Više informacija i prijavni formular potražite na adresi www.ombudsman.rs


Predstavnici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva prisustvovali predstavljanju nacrta ESRP u Skoplju

Republika Makedonija je u završnoj fazi izrade Programa reformi socijalne politike i politike zapošljavanja (ESRP). Pripremljen je nacrt i u toku je javna rasprava. U Skoplju je tim povodom 21. februara održan konsultativni događaj na kome su prisustvovali brojni predstavnici i predstavnice relevantnih institucija, socijalnih partnera, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i drugih zainteresovanih aktera.

Predstavnici resornih ministarstava vlade Republike Makedonije predstavili su sadržaj ciljeva i mera iz ESRP-a za oblasti: zapošljavanje i tržišta rada, zatim ljudski kapital i veštine, kao i socijalno uključivanje i socijalna zaštita. Iskustva u procesu donošenja i implementacije ESRP-a sa prisutnima su podelili Ljiljana Simović, generalna direktorka Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ministarstva rada i socijalnog staranja Vlade Crne Gore, i Ivan Sekulović, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Izneti su predlozi da vlade zemalja koje su usvojile ESRP nastupe proaktivno ka Evropskoj uniji u cilju otvaranja sredstava Evropskog socijalnog fonda za Zapadni Balkan.

AKTUELNI KONKURSI

Javni pozivi Nacionalne službe za zapošljavanje
Javni konkurs za sufinansiranje OCD (EIDHR) (rok: 13.3.2017.)
Sufinansiranje projekata javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina (rok: 16.3.2017.)
Konkurs za dodelu malih grantova lokalnim OCD za monitoring javne uprave (rok: 17.3.2017.)
Otvoren konkurs za prijem filmova na BOSIFEST 2017 (rok: 5.4.2017.)
Javni poziv nezaposlenima za subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini (rok: 10.4.2017.)
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava fonda „Mama Cash“ za 2017. godinu (rok: 15.5.2017.)
Kalendar javnih konkursa za 2017. godinu na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
Vesti o aktuelnim konkursima možete redovno pratiti na sajtu:
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/konkursi

PROČITAJTE I...

Otvoreni parlament - novi sajt gde građani mogu da glasaju za predloge zakona
Uzmite učešće u Onlajn nedelji 2017.
Istraživanje o izazovima i potrebama socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva u Srbiji
Osnovana prva Nacionalna mreža škola i predškolskih ustanova protiv seksualnog nasilja
Sve više nastavnika i roditelja u Školskim klubovima širom Srbije
Promovisan UNESCO izveštaj o obrazovanju i učenju odraslih (GRALE III)
Preduzetnicima u istočnoj Srbiji u 2016. godini odobreno preko 15.000.000 dinara
Osnaživanje žena Regionalnog sindikalnog saveta „Solidarnost“
Career days – projekat koji pomaže mladima na nađu posao ili praksu
Pančevci pobedili na međunarodnom takmičenju „Ministarstvo otvorenih podataka“
Proglašeni dobitnici nagrade „Anđelka Milić“ 2017.
Vesti o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva možete redovno pratiti na sajtu:
www.socijalnoukljucivanje.gov.rs

BLOG O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU

JELENA MILOŠEVIĆ: Lična dokumenta – zašto jednostavno, kad može komplikovano?

Koliko god odlagali, dođe trenutak kada moramo da podnesemo zahtev za novi pasoš i ličnu kartu. Kažu, to je sada kompjuterizovano, umreženo, pojednostavljeno. Ipak, kako se pokazalo u praksi nedavno, ne za sve ljude. (...)

Izabrala sam pristupačnu policijsku stanicu relativno blizu mog stana i uspela da zakažem pristupačan prevoz u oba pravca, što u Beogradu predstavlja jednu od najvećih prepreka za svakodnevni život osoba sa invaliditetom.

Obradovala sam se kada su me prozvali da uđem samo desetak minuta posle zakazanog termina i entuzijastično ušla u kancelariju za podnošenje zahteva. Bezbrižno sam bacila pogled na kabinu za slikanje u koju nije bilo teorije da uđem pošto je mala. “Bezbrižno” pošto mi je preko telefona rečeno da mogu da donesem slike i da će sve biti u redu.

I bilo je sve u redu, ali tek posle skoro tri sata provedenih u stanici i trošenja i sopstvenog i vremena zaista profesionalne službenice. Svi drugi ljudi su u međuvremenu posao završavali za petnaestak minuta. Toliko o ravnopravnosti.

Službenica je najpre odsečno odbacila slike koje sam donela. Onda je, na moju konstataciju da ne mogu nikako da uđem u kabinu zbog dimenzija i pitanje da li može da skine foto aparat i da me slika van kabine, autoritativno odgovorila “ne”.

Prihvatila sam njen predlog da prvo obavimo papirologiju. To će, valjda, lakše ići. Uredno i spretno je završila svoj deo posla, a onda je došao red na mene – da se potpišem i ostavim otisak prsta. Međutim, i tu je zapelo. Ti uređaji su vrlo kratkim kablovima povezani za kompjuter, a ja u svojim kolicima sedim zavaljena (zbog prirode invaliditeta) i ne mogu da se nagnem napred i dođem do njih. Jedva da mogu da priđem samom stolu koji, naravno, takođe ne može da se pomera. Dakle, uređaj treba nekako da “dođe” do mene.

Posle raznih manevara kolicima, uspela sam da se namestim pod određenim uglom, a kablove smo maksimalno rastegli do moje desne ruke da bih se potpisala i ostavila otisak prsta, sve uz strepnju da će se izvući. Tek bi onda nastao haos.

Zatim je došao i trenutak slikanja. Službenica, kojoj je sada već uveliko postalo jasno da ćemo zajedničkim snagama brže rešiti svaki problem, je ipak odlučila da proba da ubaci sliku koju sam donela. Zaista se potrudila, ali sistem je odbio i tačka. Onda se pojavila i šefica i zaintrigirana celom akcijom, počela da istražuje kako je foto aparat fiksiran za postolje. Ako ga je neko prikačio, logično je da može i da se otkači. Uspele su uz nešto strpljenja, veštine i snalažljivosti. Drugim, opet kratkim, kablom je ostao privezan za kompjuter tako da nije baš bio potpuno slobodan, ali je bilo dovoljno da ga okrenu ka meni i slikaju me iz nekog neobičnog ugla i izvrtanje šeficinog ručnog zgloba dok je držala aparat. (...)

Tačno, broj ljudi koji mogu da uđu u kabine je mnogo veći od broja onih, u koje spadam i ja, koji ne mogu, ali i mi smo građani ove zemlje. Lična dokumenta moramo da imamo, dakle, i uslovi za dobijanje istih moraju da budu obezbeđeni. (...)

Tekst u celini možete pročitati na Blogu o socijalnom uključivanju.

Druge tekstove naših blogera i blogerki možete pročitati na www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/

USPEŠNI PRIMERI

SILVIA SINANI: GRUBB je naš drugi dom, pomaže romskoj deci da osvoje slobodu kroz obrazovanje i umetnost

Transkript govora na 37. Beogradskom Ignite-u “Uključi se br. 4” (25. oktobar 2016., Impact Hub, Beograd)

Kad me ljudi pitaju šta je za mene GRUBB, ja im kažem da je GRUBB moj drugi dom.

Ja sam Silvia Sinani i imam 19 godina. U GRUBB centru držim edukativne i plesne radionice. Pomažem deci da ostvare svoj san, kao što sam i ja ostvarila svoj. Sada pred vama stojim kao ponosna predstavnica romskog naroda. Završila sam srednju školu i pomažem novim generacijama da budu što bolji đaci i da šire svoje vidike, trudim se da sa njima podelim dragoceno iskustvo koje sam stekla od kada sam postala deo GRUBB porodice.

Jer, upravo je to suština GRUBB-a: osećaj da tu pripadaš, da si važan, da imaš na koga da se osloniš, da potražiš pomoć, da rasteš, razvijaš svoje talente i stičeš nove veštine!

Imala sam svega 16 godina kada sam postala deo ove priče koja mi je pomogla da upoznam sebe, ali i da shvatim šta je to što u životu želim da budem. I tako, sa 16 godina sam dobila priliku da budem deo velikog mjuzikla koji se zove GRUBB Show i koji kroz spoj tradicionalne romske i moderne hip-hop muzike priča jedinstvenu priču o našem životu, o našim običajima, o svakodnevnoj borbi protiv predrasuda kojih ima na svakom koraku.

I ne samo da sam postala deo prve postave za mjuzikl, već sam krenula i na turneju po Kanadi, koja je trajala čitavih mesec dana! Možete da zamislite: mesec dana preko okeana, bez mame i tate, bez sestara. “Ali ja sam velika”, govorila sam. I važna. Na scenu ne izlazim samo kao Silvia, već kao Romkinja, predstavnica svih nas. I znate, malo čoveka ponese sve to. Velika pozorišta, mediji, scena, kostimi, šminka – velika zbrka u mojoj glavi. Odmah na početku sam imala otrežnjujuću situaciju: na generalnoj probi, pred premijeru, reditelj me je spustio na zemlju, da ne poletim, jer sam pričala kad je trebalo ćutati i slušati, umalo da ne izađem na scenu! Jer pravila treba da se poštuju. A nama Romima disciplina i nije jača strana, otima se naša priroda kalupima, nama je u krvi razigranost i raspričanost.

Ali, umemo da budemo i zreli, odgovorni i posvećeni! Tako su na našim radionicama kreativnog pisanja i nastale knjige “GRUBB Stories 1” i “GRUBB Stories 2”. A napisali smo ih mi, Romi. Prevedene su na engleski, francuski i nemački jezik, pa naš glas može da se čuje i van zemlje. Knjige su ilustrovane našim fotografijama i stvarno su jedinstvene u svetu. Kažem vam ja, svašta mi umemo! (...)

I to smo mi – GRUBB, Romi koji su obrazovani, uspešni i spremni da sa vama podele svoju kulturu i običaje.

I to sam ja – Silvia Sinani, srećna što živim svoj san i što pomažem romskoj deci da osvoje svoju slobodu kroz obrazovanje i umetnost.

Tekst u celini možete pročitati ovde.

Više uspešnih priča možete pogledati na socijalnoukljucivanje.gov.rs

Ovaj bilten primate jer se Vaša adresa nalazi na mejling listi Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 
Ukoliko želite da se odjavite sa liste, kliknite OVDE.
Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd, Srbija

E-mail sipru@gov.rs
Telefoni +381 11 311 4605, +381 11 311 4798, +381 11 213 7915