Copy
Ukoliko se bilten ne prikazuje ispravno, molimo Vas kliknite OVDE
57. BILTEN 
O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I SMANJENJU SIROMAŠTVA

UVODNIK

Merenje sa ciljem


Biljana MladenovićPiše: Biljana Mladenović, zamenica menadžerke i ekonomska analitičarka, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Na ono što činimo utiče ono što merimo

Pitanje merenja društvenih pojava i procesa je oduvek predstavljalo izazov, kako u pogledu mogućnosti merenja tako i u pogledu koncepata, budući da se oni vremenom menjaju. Merenje siromaštva i socijalne isključenosti jedan je od takvih fenomena. U ovom slučaju, politička osetljivost teme predstavlja dodatan izazov. I pored toga, dobijeni rezultati i naučene lekcije su pravo bogatstvo koje treba da služi za konstantno usmeravanje javnih politika.

Statistička osnova za praćenje i izveštavanje o životnom standardu u Republici Srbiji stalno se unapređuje. Od 2013. godine, deo statističke prakse postaje Statistika o prihodima i uslovima života (SILC), čime se pridružujemo praksi Evropske unije. U Srbiji se paralelno prate i kontinuirano unapređuju i nacionalni pokazatelji siromaštva, poput apsolutnog siromaštva. Takođe, od 2009. godine okvir za praćenje socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva u Republici Srbiji se kontinuirano unapređuje.

Poslednje ažuriranje liste pokazatelja socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva završeno je krajem 2017. godine, na inicijativu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) i uz podršku Republičkog zavoda za statistiku i UNICEF-a, a u okviru ovog procesa bilo je angažovano preko 20 stručnjaka i stručnjakinja. Osim toga, značajni napori su učinjeni u pravcu podizanja znanja i popularizacije teme, kako među donosiocima odluka tako i među istraživačima i istraživačicama. Sprovedeno je više serija tzv. „sekundarnih analiza” podataka u oblasti siromaštva i socijalnog uključivanja. Poslednji realizovani ciklus ovih analiza fokusirao se na podatke istraživanja SILC. Time SIPRU, kao stručno telo Vlade Republike Srbije,  potvrđuje svoje napore ka otvaranju novih tema sa ciljem dubljeg razumevanja isključenosti i siromaštva, uz značajan fokus na praćenje uticaja metodoloških izmena na uporedivost podataka u osnovnim izvorima podataka.

Ishod ovih procesa je stvaranje značajnog statističkog potencijala na osnovu kojih se mogu usmeravati budući pravci razvoja Srbije.

Evropska unija je, ipak, otišla korak dalje. Osim praćenja, teme koje se tiču socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva stavljene su visoko na političku agendu. Primera radi, pre deset godina je u Strategiji Evropa 2020 kao jedan od vodećih ciljeva navedeno „izdizanje 20 miliona lica iz siromaštva“ do 2020. godine. Deset godina kasnije EU priprema evaluaciju Strategije Evropa 2020 i najavljuje prve osvrte na ostvarenost vodećih ciljeva u oblasti siromaštva i socijalnog uključivanja.

I pored niza kritika koncepta i metodologije merenja siromaštva, koje su postojale od početka, EU nije odustala od ulaganja napora u smanjenje siromaštva. Upućene kritike mogu se grupisati na one „fundamentalne” – da li rizik od siromaštva meri siromaštvo ili nejednakost, da li je kretanje rizika od siromaštva moguće staviti u odnos sa suštinskim povećanjem životnog standarda u datoj zemlji, zatim „tehničke” koje se tiču nivoa uporedivosti podataka između zemalja i tokom vremena i koje se dodatno komplikuju uz metodološke promene u zemljama članicama, sve do „političkih” koje idu u pravcu preuzimanja odgovornosti svake od članica za ostvarivanje postavljenih ciljeva EU. Poslednji aspekt je značajan posebno imajući u vidu da je kroz nacionalizaciju ciljeva omogućeno definisanje nacionalnih prioriteta drugačijih od onih koji su definisani na nivou EU. Dodatno, cilj koji je tada prvobitno postavila – 20 miliona lica manje u riziku od siromaštva do 2020. godine – ubrzo je promenjen u smanjenje broja lica koja su u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti za 20 miliona do 2020. godine.

Prošlogodišnje analize sprovedene na evropskom nivou već su potvrdile primetan trend –  najniži nivo ostvarenosti ciljeva je upravo u domenu siromaštva i socijalne isključenosti.  Do prvog smanjenja broja lica koja su u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti došlo je tek 2017. godine i to za tri miliona  u odnosu na baznu godinu (2008). Štaviše, nema nijednog drugog vodećeg cilja evropske strategije koji je dalji od postizanja željene vrednosti definisane Strategijom Evropa 2020.

I pored toga, unutar EU nije se odustalo od praćenja i izveštavanja, bar kada je reč o smanjenju siromaštva. Analize ostvarenih rezultata redovno se sprovode kako od strane same EU,  tako i od strane zemalja članica i niza nezavisnih think-tank organizacija. To omogućava sagledavanje različitih aspekata koji se tiču smanjenja siromaštva i socijalnog uključivanja i formulisanje adekvatnijih mera kojima bi se unapredila situacija u ovoj oblasti.

U Srbiji blizu 2,7 miliona ljudi živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a preko pola miliona nije u stanju da zadovolji osnovne životne potrebe. Iako podaci deluju obeshrabrujuće, mere koje se mogu preduzeti predstavljaju važan adut. Prethodnih godina stvorena je značajna statistička osnova u oblasti siromaštva koja stoji na raspolaganju kreatorima javnih politika u Srbiji.

Praksa EU, koja potvrđuje uključivanje ciljeva siromaštva u ključna strateška dokumenta i praćenje njihovog ostvarivanja, najbolje je usmerenje za našu državu. Međutim, na greškama i izazovima EU treba i učiti. To je prilika za državu Srbiju. Važno je samo da je iskoristimo.
 

VESTI

AKTIVNOSTI TIMA

Dodeljene nagrade jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2018. godini

Gradovima Leskovcu, Somboru, Smederevu, Loznici i GO Vračar dodeljene su nagrade za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na njihovoj teritoriji u 2018. godini. Priznanje za kontinuirani rad na razvoju pristupačnosti dobila je opština Svilajnac, dok su pohvale za učešće na ovogodišnjem konkursu dobili grad Vršac, opština Mionica, grad Vranje, GO Pantelej Niš, GO Savski venac Beograd, opština Bela Palanka, grad Zrenjanin, grad Novi Pazar i opštine Raška, Vrnjačka Banja i Paraćin.

Nagrade lokalnim samoupravama za doprinos razvoju pristupačnosti treći put je dodelio Zaštitnik građana u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština – Savezom gradova i opština Srbije, na svečanosti koja je održana u Klubu poslanika u Beogradu.

Aleksandar Bogdanović, koordinator za evropske integracije i međunarodnu saradnju Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, istakao je da je osnovni cilj Tima upravo da se steknu uslovi da svaki građanin i građanka ove zemlje ostvare svoj puni potencijal. „Izazovi su zaista veliki, počevši od preovlađujućih stavova. Koliko god da su male, predrasude prema osobama sa invaliditetom i dalje postoje. Zato je ova nagrada izuzetno značajna u smislu promocije i podizanja svesti da se situacija popravi“, kazao je Bogdanović. On je istakao da barijere nisu samo arhitektonske, već da moramo da govorimo o uklanjanju svih barijera kako bismo omogućili kvalitetniji život u smislu dostupnosti kulturnih sadržaja, informaciono-komunikacionih tehnologija, svega onoga što prožima različite aspekte života, a značajno je za ostvarivanje potencijala svih ljudi.

Kliknite da preuzmete dokument o najčešće korišćenim elementima pristupačnosti (.pdf) koji su pripremili predstavnici/e Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Zaštitnika građana i Stalne konferencije gradova i opština.Objavljena Decilna analiza potrošnje i prihoda u Srbiji od 2006. do 2017. godine

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije sproveo je analizu decilne raspodele potrošnje i prihoda u Srbiji u periodu od 2006. do 2017. godine. Poseban fokus analize usmeren je na položaj najsiromašnijeg decila stanovništva.

Decilna analiza je postupak kojim se ekvivalentna potrošnja, odnosno prihod svih domaćinstava ili pojedinaca rangira od najniže ka najvišoj. Rangirana domaćinstva i pojedinci dele se u deset jednakih grupa, tako da se u prvom decilu nalaze oni čija je ekvivalentna potrošnja/prihod najniži (najsiromašnija domaćinstva), a u desetom najviši (najbogatija domaćinstva). Decili dele ukupnu populaciju na deset jednakih delova, a u zavisnosti od toga da li se posmatra ekvivalentna potrošnja ili prihod, koristi se adekvatna skala ekvivalencije.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Decilna analiza potrošnje i prihoda u Republici Srbiji” (.pdf).

Podaci koji prate ovu publikaciju dostupni su u celosti ovde: “Decilna analiza potrošnje i prihoda u Republici Srbji – objedinjeni podaci” (.xlsx).
 Objavljen Zbornik istraživačkih radova u okviru „Programa za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja“

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje zbornik istraživačkih radova mladih istraživača/ica. Zbornik je nastao u okviru „Programa za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja“.

Radovi su deo posebne komponente, pod nazivom Program podrške za izgradnju istraživačkih kapaciteta u Republici Srbiji, čiji je cilj uspostavljanje dijaloga između akademske i istraživačke zajednice, kreatora politika i praktičara/ki. Sveobuhvatan dijalog predstavlja jedan od ključnih preduslova za unapređenje procesa odgovornog kreiranja javnih politika i efikasnog korišćenja činjenica i podataka. Program je usmeren na: unapređenje saradnje između donosilaca odluka i naučno-istraživačke zajednice; unapređenje istraživačkih kapaciteta u oblasti obrazovanja; unapređenje kapaciteta zaposlenih u sistemu obrazovanja za prikupljanje, analizu i tumačenje podataka od značaja za donošenje odluka od važnosti za kreiranje obrazovnih politika.

Kada je reč o unapređenju istraživačkih kapaciteta u oblasti obrazovanja, cilj je da se podstaknu istraživači/ice na početku karijere da koriste postojeću istraživačku građu i različite dostupne izvore podataka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugih relevantnih institucija.

Kliknite da preuzmete Zbornik istraživačkih radova koji je nastao u okviru Programa za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja (.pdf).Održana Inicijalna radionica za aplikante u okviru LIP 2 programa

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je 24. maja 2019. godine u Beogradu održao jednodnevnu Inicijalnu radionicu za aplikante (jedinice lokalne samouprave i njihove partnere na projektu (lokalne organizacije civilnog društva) iz Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije) čiji su predlozi projekata (Kompletne prijave) izabrani za podršku u Fazi 1: Podrška testiranju razvijenih inovativnih rešenja, u okviru „Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2”.

Na radionici je bilo blizu 30 predstavnika i predstavnica jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva koji će kroz Fazu 1 LIP 2 programa: Podrška testiranju razvijenih inovativnih rešenja, biti podržani u okviru 4 tematske oblasti i to: obrazovanje (Grad Pirot, Opština Lebane, Opština Bela Palanka, Grad Novi Pazar, Opština Raška); socijalna zaštita (Opština Surdulica, Grad Užice, Grad Kraljevo, Opština Bojnik); zapošljavanje (Opština Majdanpek, Opština Ražanj, Opština Nova Varoš, Opština Čajetina); i zdravlje (Grad Zaječar, Opština Sjenica).

Cilj Inicijalne radionice bio je da se učesnici/e podsete šta bi trebalo da budu rezultati njihovog rada tokom četiri meseca podrške kroz Fazu 1, i osvrnu na predloge projekata i predložene aktivnosti, faktore uspeha, ugovaranje i tehničke detalje.

Više informacija i materijale korišćene tokom realizacije Inicijalne radionice potražite ovde.Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva podržao novi broj magazina „Liceulice”

Objavljen je novi, 53. broj magazina „Liceulice”, posvećen mogućnostima koje mladi imaju na tržištu rada u Srbiji, kao i njihovim stavovima i vrednostima.

Broj je rađen u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), a u velikoj meri se oslanja na istraživanje „Mladi u Srbiji 2018/2019”, koje je sprovela Fondacija „Fridrih Ebert”. U okviru temata o mladima imate priliku da pročitate i intervju sa autorima popularne serije „Jutro će promeniti sve“, koja na slikovit način pokazuje kako više nije „sve lako kad si mlad“ i koje su to nove brige koje pritiskaju generaciju koja napušta relativnu bezbrižnost dvadesetih i kreće ka svetu odraslih.

Od tekstova u stalnim rubrikama, novi broj donosi Pismo meni mlađem filozofa, književnog kritičara i prevodioca Ivana Milenkovića, osvrt na složenu jezičku istoriju Jugoslavije poznatog lingviste Ranka Bugarskog (Jugoslavija za početnike), kritički pogled na drastične sankcije zbog neodazivanja na skrining preglede, kojima Zakon o zdravstvenom osiguranju preti da ošteti upravo najsiromašnije građane/ke i žitelje/ke neformalnih naselja, dok se novi tekst iz rubrike Mala škola medijske pismenosti bavi prikrivenim oglašavanjem u komercijalne i političke svrhe.

Više informacija potražite na www.liceulice.org

AKTUELNI KONKURSI

Konkurs za četvrto Nacionalno Euroguidance takmičenje dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja (rok: 7.7.2019)
EU PRO objavio poziv „Unapredi poslovanje preduzeća“ – podrška projektima za konkurentnija srpska preduzeća (rok: 10.7.2019)
Norveška za vas: Podrška početnicima u poslovanju i postojećim preduzećima za razvoj kroz nabavku opreme i uvođenje usluga (rok: 10.7.2019)
Otvoren konkurs za podnošenje predloga projekata u okviru programa „Aktivne zajednice” (rok: 14.7.2019)
Obuka za mlade novinare i novinarke u Briselu (rok: 15.7.2019)
Otvoreno prijavljivanje za Romski međunarodni program stipendiranja za školsku 2019/2020. godinu (rok: 25.7.2019)
Otvorene prijave za letnji kamp inovacija „Ja imam ideju” (rok: 4.8.2019)
EXIT i NIS organizuju četvrti konkurs „Youth Heroes” – traže se mladi heroji Srbije! (rok: 20.8.2019)
Fondacija Divac: Konkurs za dodelu stipendija učenicima i učenicama za školsku 2019/20. godinu (rok: 23.8.2019)
Ostali konkursi dostupni su na: socijalnoukljucivanje.gov.rs/konkursi

PROČITAJTE I...

Potpisani ugovori za realizaciju projekata za izvođenje radova na objektima za stambeno zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja i dece
Održano Javno slušanje na temu prvog Dobrovoljnog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Ciljeva održivog razvoja u skupštini AP Vojvodina
Održana radionica „Ciljevi održivog razvoja – položaj Roma i Romkinja u Srbiji”
Uz podršku Vlade Švajcarske uspostavljaju se savetodavne službe za građane i građanke u 13 lokalnih samouprava
Save the Children: Srbija na 46. mestu prema Indeksu prekinutog detinjstva
Objavljen priručnik „Upravni postupak iz ugla ljudskih prava“
Uklanjanje transrodnosti sa liste mentalnih oboljenja: korak dalje u ostvarivanju prava transrodnih osoba širom sveta, ali i u Srbiji
Objavljeni rezultati monitoringa i analize LGBT sadržaja u medijima u Srbiji za 2018. godinu
Objavljen Katalog usluga Resurs centra za organizacije civilnog društva u Srbiji
Održana konferencija „MAN2019: Razumevanje i prevencija nasilnog ekstremizma”
Predstavljeno prvo istraživanje o aktivnostima filantropa u Srbiji
Muzika nade – Pošaljimo talentovane mlade muzičare na prestižni muzički kamp u Portugaliji
„Praktična akademija – Niš“: Sertifikovani uspešni praktikanti i praktikantkinje
Vesti o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva možete redovno pratiti na sajtu:
www.socijalnoukljucivanje.gov.rs

BLOG O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU

SANJA DENIĆ: Znak pitanja - Edukuj se

Znak pitanja AppU prethodnom blogu „Znak pitanja – Učenje kroz igru” govorili smo o specifičnostima i mogućnostima Znak pitanja aplikacije koja se može preuzeti i za Android i za IOS operativni sistem.

Znak pitanja App može se koristiti kao didaktičko sredstvo, ali i za zabavu u slobodno vreme, a zbog velikog broja opcija može biti od velike koristi nastavnicima, edukatorima, roditeljima… Ova aplikacija omogućava da se napravi kviz baš na onu temu koju želimo da dete savlada. Neophodno je da  osmislimo temu, pitanja, pronađemo ili uslikamo fotografije pojmova koji će predstavljati odgovore i počinjemo sa izradom kviza. Ovakva kontrola nad sadržajem kviza, koji će biti prezentovan detetu, omogućava i potpuno prilagođavanje i individualizovan pristup detetovim interesovanjima, mogućnostima i potrebama za igrom i saznanjem. Mobilni telefoni i mobilne aplikacije su deo dečje svakodnevice i mi bi trebalo da ih iskoristimo za učenje kroz igru, u ovom slučaju pomoću edukativnih kvizova.

Kako će edukator, nastavnik, roditelj koristiti Znak pitanja App zavisi od samog deteta, odnosno šta ono treba da savlada, ali i od kreativnosti i mašte nastavnika/roditelja kao kreatora kviza. Znak pitanja App omogućava da isti materijal (u ovom slučaju 10 sličica na kojima se nalazi isti automobil, ali različite boje) primenimo na različite načine i napravimo kviz koji je prilagođen uzrastu, mogućnostima i potrebama deteta.

Pomoću aplikacije Znak pitanja App napravljena su 4 kviza od istih sličica, pomoću svakog kviza se uče boje, ali na različite načine. Sličice koje su korišćene za izradu ovih kvizova možete preuzeti ovde. (...)

Primer kviza: Raspoznajemo boje

Cilj kviza je raspoznavanje, razlikovanje i imenovanje boja, savladavanje globalnog čitanja.

Za boju pozadine u ovom kvizu izabrana je takođe crna boja, a boja slova su žute boje, kako bi bila što uočljivija na crnoj pozadini. Ovde možemo birati onu kombinaciju boja koja je detetu najprijatnija.

Izabrana je opcija kviza sa po 2 moguća odgovora, ali ukoliko je pažnja deteta veća i ukoliko se već navikao na ovakav način rada možemo koristiti i opciju sa 4 moguća odgovora.

Prilikom pravljenja ovog kviza možemo koristiti ćirilično ili latinično pismo.

Kako izgleda kviz „Raspoznajemo boje“ napravljen pomoću aplikacije Znak pitanja možete pogledati ovde. (...)

Pomoću istih sličica možemo da napravimo iste kvizove za učenje boja na bilo kom stranom jeziku –npr.  Engleskom, ali i ruskom, nemačkom…

Aplikaciju Znak pitanja možete preuzeti i za Android i za IOS operativni sistem.

A možete nam i reći šta mislite o aplikaciji ili postaviti pitanje vezano za njen rad na našoj Facebook stranici Napravi kviz i zabavi se!

Tekst u celini možete pročitati na Blogu o socijalnom uključivanju.

Druge tekstove naših blogera i blogerki možete pročitati na www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/

USPEŠNI PRIMERI

Dostignuća mladih u Srbiji: Održano Nacionalno takmičenje najboljih učeničkih kompanija

Pobednici nacionalnog takmičenja Dostignuća mladih 2019Učenička kompanija „BioAlly” iz Medicinske škole u Kruševcu osvojila je prvo mesto na Nacionalnom takmičenju najboljih učeničkih kompanija, održanom u Novom Sadu od 19. do 21. maja 2019. godine. Ovi učenici i učenice se u okviru svoje kompanije bave proizvodnjom organskog praška sa surutkom čijim se rastvaranjem dobija napitak za regeneraciju organizma. Nagradu srednjoškolcima/kama uručila je pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović Jovanović, a oni će u julu predstavljati Srbiju na evropskom takmičenju učeničkih kompanija koje će biti održano u Lilu, u Francuskoj.

Drugo mesto proglasio je Vukašin Grozdanović, koordinator projekta OPENS 2019, i čestitao učeničkoj kompaniji „BioCare” (Medicinska škola „Sestre Ninković“, Kragujevac), koja proizvodi specifične preparate od kombinacije maslačka i šargarepe.

Treće mesto je pripalo učenicima/ama iz kompanije „Dolce Rosa” (Medicinska škola „Draginja Nikšić“, Sremska Mitrovica), koji izrađuju kozmetiku od derivata ruže. Diplome i nagradu uručila im je Ivana Mrđen, u ime kompanije ManpowerGroup Srbija.

Specijalna TeleGroup nagrada za najbolju primenu informaciono-komunikacionih tehnologija otišla je u ruke učenika/ca iz kompanije „Sixth Sense“ (Tehnička škola, Mladenovac), koji su razvili inovativni sistem koji osobama sa invaliditetom olakšava samostalno kretanje u javnom prostoru i istovremeno omogućava članovima/icama porodica da ih u realnom vremenu lociraju gde god se nalazili. Nagrade su im uručili Stefan Đurović i Maja Milenković iz kompanije TeleGroup, koji su i činili poseban panel žirija koji je ocenjivao primenu IT alata u poslovanju učeničkih kompanija.

Dvadeset najboljih timova iz srednjih škola širom Srbije predstavilo je u ponedeljak proizvode i usluge svojih kompanija u okviru prodajnog sajma u tržnom centru Promenada, dok su u utorak u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu prezentovali publici i žiriju biznis planove.

Učenici i učenice koji su „zaposleni” u ovim kompanijama tokom školske godine stiču znanja o tržišnoj ekonomiji i preduzetništvu kroz programe „Dostignuća mladih” i svoju kompaniju vode od osnivanja do izrade kompanijskog izveštaja i zatvaranja kompanije. Program „Učenička kompanija” deo je projekta Vlade Republike Srbije „Decenija preduzetništva” koji sprovodi Ministarstvo privrede, a Evropska komisija ga je označila kao najbolji model preduzetničkog obrazovanja za učenike i učenice srednjih škola. (...)

Takmičenje je realizovala organizacija Dostignuća mladih u Srbiji uz finansijsku pomoć Ministarstva privrede, Američke agencije za međunarodni razvoj, kompanije TeleGroup, projekta OPENS 2019, kompanije ManpowerGroup Srbija i tržnog centra Promenada.

Tekst u celini možete pročitati ovde.

Više uspešnih priča možete pogledati na socijalnoukljucivanje.gov.rs

Ovaj bilten primate jer se Vaša adresa nalazi na mejling listi Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 
Ukoliko želite da se odjavite sa liste, kliknite OVDE.
Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Milutina Milankovića 106, 11070 Beograd, Srbija

E-mail sipru@gov.rs
Telefon +381 11 311 14 21