Copy
Ukoliko se bilten ne prikazuje ispravno, molimo Vas kliknite OVDE
30. BILTEN 
O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I SMANJENJU SIROMAŠTVA

UVODNIK

NATAŠA TODOROVIĆ: Globalni indeks starenja

Globalni indeks starenja koristi najsvežije komparativne podatke koji su dostupni u međunarodnom kontekstu [...]. Ovi podaci su izabrani jer su dostupni za veliki broj zemalja, pa iako možda u nekim slučajevima nisu najprecizniji, omogućavaju da imamo precizniju sliku o kvalitetu života i dobrobiti starijih širom sveta.

Globalni Indeks starenja konstruisan je tako da prikaže multidimenzionalnu prirodu kvaliteta života starijih osoba i sadrži četiri dimenzije: sigurnost prihoda, zdravstveni status, pozitivne lične kapacitete, kao i pozitivne elemente okruženja [...].

Srbija se ove godine našla na 66. mestu – to je svakako bolje nego prošle godine kada je bila na 78. mestu, ali malo lošije od 2013. godine kada je zauzimala 64. mesto.

Iako indeks predstavlja na neki način rang listu koja pokazuje koje zemlje su kreirale i primenile najbolje politike u oblasti starenja, a koje su bile manje uspešne, to svakako nije glavni cilj ovog instrumenta niti ga treba tako posmatrati. On predstavlja alat i svojevrsni putokaz donosiocima odluka u traženju najadekvatnijih odgovora, mera i usluga za rešavanje demografskog starenja. Indeks ne pokazuje koja su najbolja, a koja najgora mesta da se sa njima ostari, već predstavlja alat koji treba da ohrabri države kako da se na najbolji način suoče sa izazovima demografskog starenja. Ovde se ističe da nije stvar u takmičenju, već u učenju. Indeks nam omogućava štednju resursa i mogućnost učenja od drugih i preuzimanje i prilagođavanje tuđih uspešnih modela u svoj kontekst.

[...] U ovom slučaju ako želimo da izvršimo neko poređenje ili da učimo od pojedinih zemalja nije pitanje zašto je Švajcarska na prvom, a Srbija na 66. mestu, več je pitanje zašto je Slovenija na 26. a Srbija na 66. Šta je to u kreiranju politika vezano za starenje Slovenija uradila bolje, jer, kao što znamo, imamo istu istoriju socijalne i zdravstvene zaštite.

Kliknite da pročitate tekst Nataše Todorović u celini (Blog o socijalnom uključivanju)

VESTI

AKTIVNOSTI TIMA

Objavljena publikacija “Siromaštvo u Srbiji u 2014. godini”

Objavljena je publikacija “Siromaštvo u Srbiji u 2014. godini”, realizovana kao proizvod saradnje između Republičkog zavoda za statistiku, Centra za liberalno-demokratske studije i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Ova analiza pruža detaljan prikaz profila siromašnih i uvid u kretanje (ne)jednakosti u 2014. godini i ističe osnovne faktore rizika siromaštva.

Kliknite da preuzmete publikaciju “Siromaštvo u Srbiji u 2014. godini”:


Održana konferencija “Razvoj preduzetničkog učenja u Srbiji”

Konferencija “Razvoj preduzetničkog učenja u Srbiji” održana je 27. avgusta 2015. godine, u organizaciji British Council-a, Britanske ambasade u Beogradu i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Cilj ove konferencije je bio da omogući svojim učesnicima upoznavanje sa uspešnim modelima preduzetničkog učenja u Srbiji, Velikoj Britaniji i regionu. Takođe, bilo je predstavljeno istraživanje o preduzetničkom učenju u Srbiji, postojećim modelima i efektima, naučene lekcije, kao i primeri dobre prakse iz regiona. Prezentacije koje su govornici koristili možete pronaći ovde.


Najavljujemo novi Ignite o socijalnom uključivanju!

Veliko nam je zadovoljstvo da vas pozovemo na novi Beogradski Ignite o socijalnom uključivanju koji će se održati 29. oktobra u 19 h u Impact Hub-u u Beogradu (Makedonska 21), u organizaciji Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i UG “Srbija u pokretu”.

Deset prezentera i prezenterki predstaviće svoju borbu i uspehe sa uključivanjem u društvo: pričaćemo o osnaživanju mališana iz marginalizovanih grupa kroz muziku; o uspesima odvažnih mladih ljudi koji su odlučili da svoju karijeru grade u preduzetničkim vodama; o svakodnevnoj borbi osoba obolelih od HIV/AIDSa; o izazovima Roma koji samostalno grade svoj dom; o aktivnom starenju i celoživotnom učenju, podršci izbeglicama i migrantima, o tome koji su izazovi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i LGBT osobe u Srbiji.


U toku je istraživanje “Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje SILC”

Istraživanje „Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje o prihodima i uslovima života – SILC“ koji su objavili Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj je u toku.

Namera ovog programa je da motiviše i podrži istraživače/ice na početku karijere da analiziraju do sada neistraživane društvene pojave, koristeći najnovije podatke i sagledavajući ih u novim kontekstima. Takođe, cilј ovog istraživanja je dublјe razumevanje faktora koji utiču na siromaštvo, socijalnu isklјučenost, materijalnu deprivaciju, rizik siromaštva, nejednakost, pristup tržištu rada i druge aspekte važne za kvalitet života pojedinaca i porodica u Republici Srbiji.
 


Početak projekta „Stariji u udaljenim selima“

U okviru Programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“ koji koordinira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, u opštini Babušnica se realizuje projekat „Stariji u udaljenim selima“.

Projekat je usmeren na unapređenje procesa socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva u opštini Babušnica obezbeđivanjem dostupnosti usluga u zajednici, s ciljem da se poboljša kvalitet života starih lica iz udaljenih planinskih sela, spreči institucionalizacija i poveća podrška prirodnoj porodici.

Projekat realizuje udruženje građana „Lužničke rukotvorine – Ž.E.C.“, u partnerstvu sa Opštinom Babušnica.


Počela realizacija projekta “Naša deca”

Projekat „Naša deca“ realizuje se u okviru  šireg  programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“ koji koordinira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Projektne aktivnosti planirane su u skladu sa  Drugim nacionalnim izveštajem o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011-2014. godine, a u cilju ostvarivanja prioriteta u oblastima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjeg obrazovanja.

Projekat “Naša deca” realizuje Centar za rad sa decom, mladima i porodicom “Vrdničak”, u partnerstvu sa Opštinom Irig.


Završena Javna rasprava o finalnom nacrtu Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP)

Program reformi politike zapošlјavanja i socijalne politike (ESRP) se trenutno nalazi u proceduri i njegovo usvajanje od strane Vlade Republike Srbije se očekuje u što skorijem roku.

Vlada Srbije je na poziv Evropske komisije izradila Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (Employment and Social Reform Program – ESRP). Ceo proces izrade je bio otvoren i partneri su u više navrata bili konsultovani i pozvani da se, kroz različite mehanizme konsultacija, aktivno uključe u izradu ovog dokumenta. Tako se poslednja javna rasprava o finalnom nacrtu dokumenta završila početkom septembra, uz veliki odziv i kvalitetne komentare, koji su velikim delom ušli u konačnu verziju ESRPa.

PROČITAJTE I...

Objavljeni rezultati istraživanja o upotrebi IKT u Srbiji
Predstavljen katalog elektronskih usluga Grada Beograda
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom razvila je interaktivni veb portal – OCDoskop
Porodice iz Kolektivnog centra „Rasadnik“ u Vranju dobile nove kuće uz pomoć Evropske unije
Srbija 47. od 102 zemlje po otvorenosti budžeta
Prvi izveštaj o inkluzivnom rastu u svetu Svetskog ekonomskog foruma
Sprovođenje potprograma Kulture Kreativne Evrope „Podrška za evropske projekte saradnje“
Otvoren deveti konkurs nagrade VIRTUS – nagrade za one koji brinu (rok: 22.10.2015.)
Konkurs za godišnju Nagradu za korporativno volontiranje (rok: 20.10.2015.)
Pomoć Švajcarske za zbrinjavanje migranata
Objavljeni rezultati istraživanja o doprinosu kompanija društvu
Vesti o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva možete redovno pratiti na sajtu:
www.socijalnoukljucivanje.gov.rs

BLOG O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU

DRAŽEN ZACERO: Ko je heroj?

Mala grupa osoba koje žive sa HIV-om u Srbiji herojski se bori za dostojanstven život. Ne zbog virusa, jer to odavno više nije smrtonosna bolest nego hronično zdravstveno stanje koje može dosvesti do teških zdravstvenih problema ukoliko se ne uzima redovno terapija. Herojski se bori da bude deo društva i korisnika zdravstvene zaštite kao i svi drugi hronični bolesnici.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije u Republici Srbiji je registrovano 3098 osoba inficiranih HIV-om. Prema dostupnim podacijam evidentirana je epidemija HIV infekcije u Republici Srbiji krajem novembra 2014. godine. Od 95 novootkrivenih osoba inficiranih HIV-om, 54 osobe (57%) su iz Beograda, 14 (15%) iz Vojvodine, a četvrtina je iz ostalih okruga centralne Srbije (27 osoba). Većina novootkrivenih HIV pozitivnih osoba je uzrasta 20–49 godina (85 osoba, odnosno 89,5%), pri čemu je svaka treća osoba mlada, uzrasta 20–29 godina (30 osoba, odnosno 32%) . Ono što je posebno zabrinjavajuće je da čak više od 70% osoba koje žive sa HIV/AIDS-om u Srbiji živi ispod granice siromaštva. Međutim, samo 3% je podnelo zahtev za finansijsku podršku od države iako ispunjavaju uslove, zbog stigme i nedostatka podrške u lokalnim zajednicama, i nedostatka pravne pomoći. (...)

AS centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV/AIDS-om se bavi uslugama psihosocijalne pomoći i podrške uz medicinsku asistenciju koja se sastoji od nabavke lekova, vršnjačkog savetovanja, grupa za samopomoć, individualnog savetovanja putem Interneta i u prostoriji uz privatnost i poverljivost. Predviđeno je i dostavljanje lekova korisnicima koji ne mogu sami da ih preuzmu, kućne posete, te savetovanje na terenu: na ulici, parku, žurkama, klinici za lečenje, te i savetnik/ca na terenu upućuje na kontakte i u prostorije AS centra radi dosezanja što većeg broja korisnika kojima je pomoć potrebna, a ne bi saznali za uslugu drugim putem. (...)

U toku je kampanja “Ko je heroj?” koju finansira Ministarstvo omladine i sporta, a sprovodi je AS centar. Radi se o udruženju koje je osnovano od strane ljudi koji žive sa HIV-om i znaju odlične viceve, super plešu, vedri su, dobri su ljudi i pomažu prijateljima i komšijama. Pomozite i vi njima tako što se neće osećati kao da su u nekom balonu jer niko ne sme da ih dodirne. Zamisao kampanje je da promoviše inkluziju osoba koje žive sa HIV/AIDS-om kroz smanjenje stigme putem promotivnih akcija u zajednici i edukativnih radionica za mlade.

Tekst u celini možete pročitati na Blogu o socijalnom uključivanju.

Druge tekstove naših blogera i blogerki možete pročitati na www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/

USPEŠNI PRIMERI

Pomoć najstarijima u Pirotu stiže na biciklu

Aleksa Živković već dve i po godine, koristeći dvotočkaš, pomaže bakama i dekama starijim od 70 godina da plate račune, donosi bakaluk, lekove, zakazuje preglede kod lekara. Kada se uskoro završi konstrukcija rikše, trebalo bi da sa još jednim kolegom volonterom počne i da ih odvozi na zakazane medicinske preglede.

Na ideju pomaganja došao je spontano, malo surfujući po Internetu i upoznavajući se sa kurirskim službama. A više je prevladala želja da spoji lepo i korisno, pobegne od računara, zaradi za džeparac i bude fizički aktivan. Sada ovog mladića u Pirotu svi znaju pod nadimkom Potrčko. Pomoć koju pruža najstarijim sugrađanima tako što u njihovo ime plaća račune, donosi potrepštine iz bakalnice, sa pijace, lekove iz apoteke, ne samo što mu je omogućila da postane prepoznatljiv u gradu, već je dobio i brojna priznanja. Između ostalih i „Deset izuzetnih mladih ljudi u Srbiji za 2015”.

U međuvremenu je registrovao udruženje građana „Leka” sa misijom da mladi pomažu starima, olakšavajući im svakodnevne obaveze.

– Nezvanično, sa radom sam počeo u novembru 2012. Preko Fejsbuka sam pozvao prijatelje da prenesu bakama i dekama da ću završavati usluge dostave po principu „ko koliko da”. U početku među njima nije bilo zainteresovanih, priseća se početnih problema preduzimljiv i vredan Piroćanac, bivši rukometaš i mladić koji je, iako je imao ponuda da ode iz Srbije, ostao u domovini.

Nekoliko meseci kasnije, projektom „Mladi za stare” prepoznata je potreba i usledila je saradnja sa Crvenim krstom i opštinom Pirot. Dostava za najstarije je postala besplatna. U prvoj godini Aleksa je zaveo oko 120 dostava za petoro sedokosih sugrađana. Osim njega, još dvoje volontera je obavljalo sve ono što bake i deke nisu mogli sami. Već naredne godine broj usluga je porastao na 313, broj korisnika na devetoro.

Trenutno se Aleksa ozbiljno priprema za novu fazu projekta. Sa još trojicom poznanika – mašinskim inženjerom, elektroinženjerom i energetičarem – radi na konstrukciji rikše.

– Nju bi moralo da vozi dvoje volontera i koristila bi se da se korisnici programa voze na specijalističke preglede u bolnicu. Gradimo je zahvaljujući nagradi i donaciji iz programa „Social Impact Award” i nadamo se da će biti gotova i testirana pre nego što udari mraz, pojašnjava Aleksa.

Za ovaj projekat Aleksa je do sada dobio priznanja: Mladi heroj Fondacije “Egzit”, “Originalna ideja u omladinskom preduzetništvu”, “Lokalni heroj” i zaštitno lice Koka-Koline kampanje “Širi dobrotu”, Podvig godine 2014. po izboru radija “Plus”…

(...)

Tekst u celini možete pročitati ovde.

Više uspešnih priča možete pogledati na socijalnoukljucivanje.gov.rs
Ovaj bilten primate jer se Vaša adresa nalazi na mejling listi Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 
Ukoliko želite da se odjavite sa liste, kliknite OVDE.
Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd, Srbija

E-mail sipru@gov.rs
Telefoni +381 11 311 4605, +381 11 311 4798, +381 11 213 7915