Copy
Ukoliko se bilten ne prikazuje ispravno, molimo Vas kliknite OVDE
39. BILTEN 
O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I SMANJENJU SIROMAŠTVA

UVODNIK

Novo izdanje Indeksa društvenog razvoja gradova i opština

Piše: Lidija Kuzmanov, koordinatorka za zapošljavanje i ekonomski razvoj, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Pred vama je dopunjeno izdanje Indeksa društvenog razvoja gradova i opština. U pitanju je kompozitni indeks koji omogućava poređenje postignutog nivoa društvenog razvoja među gradovima i opštinama Republike Srbije.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva inicirao je izradu metodologije i aplikacije sa ciljem da jedan ovakav alat stavi na raspolaganje svim zainteresovanim korisnicima, od donosioca odluka i kreatora politika, do samostalnih istraživača i analitičara.

Izmene se odnose na indikatore uključene u Indeks, a načinjene su kako bi on postao stabilan i uporediv kroz duži vremenski period. Sada je Indeks dostupan za četiri godine (2011, 2012, 2013, 2014).

Indeks društvenog razvoja pruža mogućnost poređenja kvaliteta života po gradovima i opštinama, koji se može sortirati prema šest oblasti: demografija, ekonomska aktivnost, obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, ostali pokazatelji kvaliteta života i društvene participacije. Indeksa društvenog razvoja nudi i mogućnost poređenja po godinama.

Indeks pokriva period od 2011. do 2014. godine i sve gradove i opštine u Republici Srbiji. Uzima vrednosti od 1 do 100, pri čemu veća vrednost Indeksa znači i bolje uslove za život u određenoj jedinici lokalne samouprave. Nastao je agregiranjem 32 indikatora u šest oblasti, uz prilagođavanje smera delovanja pojedinih indikatora. Pored 32 indikatora uključena u Indeks, na grafikonu je moguće prikazati tri dodatna indikatora (Stopu siromaštva u 2011. godini, Pristupačnost javnih objekata i Indeks razvoja E-uprave u 2014. godini). Ovi značajni faktori društvenog razvoja nisu dostupni za sve godine u periodu 2011-2014, te nisu korišćeni u obračunu Indeksa.

Aplikacija Indeksa društvenog razvoja optimizovana je za upotrebu na svim modernim pretraživačima, kao i prenosivim uređajima (pametnim telefonima i tabletima) nezavisno od operativnog sistema na kome rade. Web aplikacija je optimizovana da radi i na najsporijim internet konekcijama, što je čini dostupnom širokom auditorijumu.

Kliknite da pristupite Indeksu društvenog razvoja gradova i opština.
 

VESTI

AKTIVNOSTI TIMA

Konkurs za obuku trenera/kinja u oblasti projektnog planiranja u obrazovanju (rok: 7.11.2016.)

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pokrenuo inicijativu kreiranja obuke u oblasti izgradnje kapaciteta obrazovnih institucija u Srbiji za pisanje projekata i korišćenje potencijalnih izvora finansiranja za unapređenje kvaliteta, pravednosti i efikasnosti rada.

U ovoj fazi ove inicijative predviđen je odabir trenera/kinja iz redova obrazovnih radnika i održavanje obuke koju će dalje širiti na predstavnike vaspitno-obrazovnih institucija/škola. Obuka će biti održana do kraja 2016. godine.

Prijavljivanje za obuku trajaće do 7.11.2016. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese dragana.malidzan@gov.rs.


Rezultati Programa “Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“

Cilj Programa bio je doprinos unapređenju socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva u Srbiji, pružanjem podrške razvoju i realizaciji delotvornih mera politike socijalnog uključivanja na nacionalnom i lokalnom nivou. Program se sastojao od 11 lokalnih inicijativa u pet tematskih oblasti (obrazovanje, zapošljavanje, socijalna zaštita, socijalno stanovanje i ruralni razvoj), koje su obuhvatile teritoriju 21 lokalne samouprave u tri regiona Srbije: Južna i Istočna Srbija, Šumadija i Zapadna Srbija i region Vojvodine.

Svrha Programa je bila podrška partnerstvu organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava u cilju formulisanja, sprovođenja, praćenje i evaluacije strateških i pravnih okvira u oblastima od značaja za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i uspostavljanje saradnje sa drugim relevantnim zainteresovanim akterima iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na lokalnom i regionalnom nivou.

Zatvaranje Programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“ zvanično je obeleženo 26. i 27. septembra 2016. godine u Kragujevcu.

Više informacija o programu potražite u brošuri „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva”.


Održan 37. Beogradski Ignite “Uključi se br. 4”

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Udruženje građana “Srbija u pokretu” organizovali su 37. Beogradski Ignite pod naslovom “Uključi se br. 4”, posvećen socijalnom uključivanju. Organizatori su na taj način, već četvrtu godinu zaredom, obeležili Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i ohrabrili posetioce da postanu borci za inkluzivno društvo.

Posetioci Beogradskog Ignite-a su imali priliku da čuju lične priče prezentera i prezenterki o tome kako svojim svakodnevnim zalaganjem grade društvo jednakosti za sve. Dinamičnim petominutnim prezentacijama publici 37. Beogradskog Ignite-a „Uključi se br. 4“ su se predstavili: Renata Đorđević Sabadoš, preduzetnica iz Zrenjanina; Nataša Danilović, aktivistkinja; Jovanka Dimitrijević, volonterka i zagovornica aktivnog starenja; gimnazijalka Tanja Maletić; Jelena Srnić Nerac iz Centra za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć „Neostart“; Jelena Stupar, grafički dizajner i zagovornica promocije srpskog znakovnog jezika; paraolimpijac Miloš Mitić; Marija Cvejić, aktivistkinja NVO “Atina”, i Silvia Sinani iz GRUBB Fondacije.

B
eogradski Ignite je svečano završen ekskluzivnim nastupom mladih članova ansambla GRUBB mjuzikla, koji je nastao kao rezultat saradnje mladih Roma i međunarodnih umetnika.


Podržan novi broj magazina “Liceulice”

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije podržao je objavljivanje najnovijeg izdanja magazina Licaulice. Tema ovog broja je položaj mladih, koji se nalaze pod najvećim rizikom od socijalne isključenosti i siromaštva.

Izrada ove publikacije omogućena je sredstvima Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u okviru projekta “Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih”.

Prve primerke novog broja magazina “Liceulice” ekskluzivno su mogli da kupe posetioci 37. Beogradskog Ignite-a “Uključi se br. 4!”.


Prve Pasoše preduzetničkih veština dobili učenici iz Šida, Svrljiga, Užica, Niša i Beograda

Srbija je dobila prve vlasnike Pasoša preduzetničkih veština! Srednjoškolci iz različitih krajeva zemlje ovog septembra su imali priliku da polažu ispit i dobiju međunarodni sertifikat koji potvrđuje da su usvojili neophodno znanje, veštine i kompetencije potrebne za zaposlenje ili samozaposlenje. Najuspešniji među njima bili su učenici iz Šida, Svrljiga, Užica, Niša i Beograda koji će uz Pasoš preduzetničkih veština (PPV) imati brojne prednosti u nastavku školovanja, pri ulasku u poslovni svet ili započinjanju sopstvenog biznisa.

Ovaj pilot projekat koji je realizovala organizacija Dostignuća mladih u Srbiji uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, uključio je 242 učenika iz 40 srednjih škola koji su prošle školske godine pohađali program preduzetničkog obrazovanja Učenička kompanija.

Pasoš preduzetničkih veština (Entrepreneurial Skills Pass) je zajednička inicijativa organizacije Junior Achievement Europe i Evropske komisije koja je u školskoj 2015/2016. godini uključila preko 14 hiljada srednjoškolaca iz 22 evropske zemlje. Cilj ove inicijative je da pokaže uticaj preduzetničkog učenja na sticanje veština i znanja kod mladih ljudi.


Produženo prijavljivanje za učešće na konferenciji “Nove tehnologije u obrazovanju 2017” (rok: 13.11.2016.)

Međunarodna konferencija i sajam „Nove tehnologije u obrazovanju“ organizuju se četvrti put zaredom sa ciljem unapređenja kvaliteta obrazovanja u ovom delu sveta kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). Događaj će se održati u Belexpocentru i prostorijama hotela „Holiday Inn“ u Beogradu, od 9. do 11. februara 2017. godine.

Zbog velikog broja učesnika koji nisu stigli da popune prijavu, konkurs za predavače je produžen do 13. novembra 2016. godine. Ukoliko ste zaposleni u obrazovanju, IT ili sektoru ljudskih resursa, pozivamo vas da svoje ideje iz oblasti korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija predstavite na konferenciji „Nove tehnologije u obrazovanju 2017” i podelite svoje primere dobre prakse u upotrebi IKT sa kolegama

“Nove tehnologije u obrazovanju” organizuje British Council u saradnji sa Britanskom ambasadom u Beogradu, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Centrom za promociju nauke, Privrednom komorom Srbije, kompanijom Skills i drugim partnerima.

AKTUELNI KONKURSI

Konkurs za projekte unapređenja uslova života IRL i povratnika iz postupka readmisije u Srbiji i podrške održivom povratku na Kosovo* (rok: 15.11.2016.)
Otvoren konkurs za desetu Virtus nagradu za filantropiju (rok: 17.11.2016.)
Konkurs za godišnju Nagradu za korporativno volontiranje (rok: 20.11.2016.)
Оtvoren konkurs “Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama” (rok: 29.11.2016.)
Otvoren konkurs „Podeli svoje znanje – postani mentorka“ (rok: 30.11.2016.)
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (rok: 9.12.2016.)
INTERREG Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija: drugi poziv za podnošenje predloga projekata (rok: 31.1.2017.)
Vesti o aktuelnim konkursima možete redovno pratiti na sajtu:
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/konkursi

PROČITAJTE I...

Javni poziv za slanje komentara na Preliminarnu listu prioritetnih strukturnih reformi za Program ekonomskih reformi (ERP) 2017-2019.
Nacionalni predstavnici Srbije ušli u uži izbor za EEPA nagradu
Prvi put u Opštini Preševo javna debata pre donošenja budžeta
Proglašeni pobednici takmičenja Social Impact Award 2016
Pobednici takmičenja EU za socijalne inovacije sa rešenjima za izbeglice i integraciju migranata
Obuke „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“
Objavljena publikacija „Ka daljem razvoju i održivosti civilnog društva u Srbiji“
Apel građanima da prijavljuju nasilje
Vesti o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva možete redovno pratiti na sajtu:
www.socijalnoukljucivanje.gov.rs

BLOG O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU

TANJA JOVANOVIĆ: Biraj cveće iz svoje bašte!

(...) U najbolju drugaricu sam imala puno poverenja, znala je sve moje nesigurnosti i uvek me je podržavala i ohrabrivala. Kada god sam sumnjala u sebe, govorila mi je da ne brinem, da ja to umišljam i da je sve to u mojoj glavi. Pamtim dan kada se to promenilo.

Fakultet je organizovao seminar na koji smo zajedno otišle. Tokom ručka, ona me je neočekivano pitala da li bih bila sa nekim dečkom druge nacionalnosti? Bila sam zbunjena njenim pitanjem. Nisam razumela zašto me odjednom baš to pita. Bilo mi je neprijatno i odgovorila sam joj da ne znam. Želela sam da se razgovor o tome što pre završi. Međutim, ona je nastavila da govori: “Ja ne bih mogla. A i ti, nemoj da se zavaravaš. Moraš sa time da se suočiš. Pa ne kaže se bez razloga BIRAJ CVEĆE IZ SVOJE BAŠTE. I da znaš da svi ljudi tako razmišljaju, a ne samo ja.”

Ćutale smo dok nismo stigle u sobu, u kojoj je bila naša zajednička drugarica. Primetila je da nešto nije u redu i pitala nas je šta se desilo. Ja nisam želela da se i dalje o tome priča i prepričava. Moja najbolja drugarica joj je sve ispričala i izlazeći iz sobe kroz smeh rekla: “Pa neću valjda da mi dete u školi zovu malo Ciganče!“ Ono čega se dobro sećam je da sam u tom trenutku u glavi imala sestru i njenog muža, brata i njegovu devojku…videla sam njihovu decu kako jednog dana kreću u školu i uplašila se da će ih neko baš tako nazivati. (...)

Kada sam bila mala mislila sam da treba da BIRAM CVEĆE IZ SVOJE BAŠTE i da budem sa nekim ko je iste nacionalnosti kao i ja, jer sam mislila da nikada ne bih mogla da se svidim nekome ko nije Rom. Mene i dalje u nekom smislu prati ta misao. U mojoj glavi postoje nesigurnost i strah. Ali nesigurnost i strah postoje i kod drugih ljudi, koji dolaze iz različitih životnih situacija i okolnosti. Ono što nas sve može osnažiti, jeste podrška pravih prijatelja. Kad je u pitanju prijateljstvo, prave prijatelje je moguće pronaći i imati, bez obzira na to ko dolazi iz koje bašte.

Priča je nastala u okviru aktivnosti „Živa biblioteka“ koja je deo projekta „Mreže prijatelja inkluzivnog obrazovanja“ realizovanog od strane Centra za interaktivnu pedagogiju i Fondacije za otvoreno društvo Srbije.

Tekst u celini možete pročitati na Blogu o socijalnom uključivanju.

Druge tekstove naših blogera i blogerki možete pročitati na www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/

USPEŠNI PRIMERI

Emocija – najvažnija nota za hor iz Jabuke

Hor „Zvuci u Jabuci” čine 20 stanara Doma „Srce” – osobe sa intelektualnim poteškoćama, i 20 meštana sela Jabuka. Za pet godina i sedam meseci pod vođstvom vaspitača Olgice Ilić Mitevski i Ivana Karaklića ostvarili su više desetina nastupa. Ove godine očekuje ih prvo međunarodno iskustvo: u novembru nastupaju u Nemačkoj.

Dugotrajan i srdačan aplauz, poput onog kakvim je publika nagradila etno grupu „Vrelo” i gosta iz BiH Damira Imamovića, izvođača sevdalinki, nije iznenadio članove jedinstvenog inkluzivnog hora „Srce u Jabuci“ kada su nastupili u Pančevu na 14. Festivalu svetske muzike „Etno kom“. U ovom gradu redovni su izvođači na različitim kulturnim manifestacijama, baš kao i u selu Jabuci, u kome su pre pet godina i sedam meseci – kako precizno i ne bez ponosa kažu Ivan Karaklić, vaspitač-sociolog, i koleginica Olgica Ilić Mitevski, vaspitač-defektolog – počeli da realizuju do tada teško zamislivu ideju.

Okupili su stanare Doma, osobe sa intelektualnim poteškoćama, i članove lokalnog udruženja Makedonaca „Ilinden” i počeli da… pevaju. (...)

Svi u horu su pevači-amateri. Najveći broj članova koji su stanovnici sela Jabuke jesu penzioneri. Stanari Doma su osobe sa višestrukim hendikepom; niko od njih ne poznaje note; mnogi boluju od hroničnih bolesti; pojedini među njima ne mogu jasno da izgovaraju sve glasove; drugi ne znaju kada je sreda, pa svakog dana kada na hodniku sretnu Olgicu ili Ivana pitaju da li je „danas proba hora”. Ipak, onog trenutka kada se začuju prvi ritmovi perkusija i Olgica rukom označi početak, kao da neka notna magija savlada sve članove hora.

Nema osobe koja bi mogla da ostane ravnodušna na njihovo izvođenje pesme „Rum, dum, dum“, evergrin naslova „Dok palme njišu grane”, izuzetno teške Druge Mokranjčeve rukoveti, duhovnih kompozicija poput „Tebe pojem”. (...)

Profesionalci bi možda zamerili na harmoniji, uočili da se ponekad pogreši tonalitet, da članovi hora na bini nisu raspoređeni prema visini glasa.

– Stoje tako da su oni sami srećni sa drugom pored sebe. Svakom nastupu prilazimo na isti način, bilo da pevamo ovde u sali Doma ili pred pravom publikom. I oni osete da pevamo iz srca, da glasovi i tonovi nisu proizvod samo naših glasova, već pre svega emocija. (...)

Tekst u celini možete pročitati ovde.

Više uspešnih priča možete pogledati na socijalnoukljucivanje.gov.rs

Ovaj bilten primate jer se Vaša adresa nalazi na mejling listi Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 
Ukoliko želite da se odjavite sa liste, kliknite OVDE.
Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd, Srbija

E-mail sipru@gov.rs
Telefoni +381 11 311 4605, +381 11 311 4798, +381 11 213 7915