Copy
Ukoliko se bilten ne prikazuje ispravno, molimo Vas kliknite OVDE
27. BILTEN 
O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I SMANJENJU SIROMAŠTVA

UVODNIK

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović: Srbija sa potpuno integrisanim Romima
Uvodna reč na Seminaru o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji, 11. jun 2015. 

Nova Strategija Vlade Srbije za poboljšanje položaja Roma i potpuno integrisanje u društvo sadržaće usaglašene akcione planove  za vladavinu prava koji će se vezivati za poglavlje 23 Evropske komisije. Potpuna uključenost Roma u društveni, ekonomski i kulturno politički život je ostvariva jer će se sada, sa  jednog  mesta i jedne tačke, kordinirati sve aktivnosti na unapređenju položaja  pripadnika romske zajednice.

Zaključkom Vlade Srbije ovlašćena sam  da u ime Vlade koordiniram rad državnih organa, lokalnih samouprava i javnih preduzeća kako  bi se unapredio položaj Roma. Cilj je usaglasiti  mere svih državnih organa u oblasti obrazovanja, rada, zdravstva , stanovanja kako bi  objedinjen rad dao očekivane rezultate na poboljšanju života Roma.

Zato, izražavam zahvalnost Evropskoj komisiji što sa Vladom Srbije zajedno organizuje Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Hvala svima prisutnima na velikom interesovanju i doprinosu da se seminar održi: Parlament Srbije, institucije Vlade i lokalnih samouprava, domaće i međunarodne organizacije civilnog društva, predstavnici Roma, međunarodne razvojne organizacije i institucije, ambasade.

Cilj Seminara je da se na jednom mestu predstavi napredak, i pokaže šta je urađeno u prethodne dve godine u procesu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja. Pored toga, cilj Seminara je da sagledamo trenutne izazove i zajednički definišemo konkretne zadatke za naredni period i da ih pretočimo u Operativne zaključke Seminara, čija se dalja implementacija prati.

U Srbiji živi oko 148.00 Roma (Popis iz 2011). Romi su jedna od najugroženijih društvenih grupa u Srbiji. Naš cilj je da kroz udruženi napor celog društva unapredimo položaj Roma, kako bismo smanjili nejednakosti koje postoje između Roma i ostatka stanovništva. Ovaj događaj organizujemo u trenutku kada je socijalno uključivanje Roma i Romkinja tema od značaja kako za zemlje članice EU, tako i za sve zemlje kandidate uključujući i Srbiju, što osigurava nastavak saradnje, kao i nastavak EU podrške za unapređenje položaja Roma. Mi smo kao država dužni da unapredimo socio-ekonomski položaj Roma i Romkinja u Srbiji i omogućimo njihovu potpuniu integraciju u društvo.

Danas sam, pre svega, zadovoljna što u Srbiji možemo da govorimo o jasnim rezultatima i napretku ostvarenom u proteklom periodu.Imamo bolji institucionalni okvir: formirali smo  Savet za unapređenje položaja Roma, imamo aktivnu ulogu službi Vlade poput Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a formiran je i funkcionalan je Nacionalni savet romske nacionalne manjine.

Kada je reč o strateškom okviru, pokrenut je proces izrade nove Strategije za unapređivanje položaja Roma koju ćemo završiti do kraja septembra 2015. Izrađena je polazna studija za izradu strategije, obrazovana je međuresorna grupa Vlade koja uključuje i predstavnike civilnog društva, a užurbano radi i Ekspertska radna grupa koja priprema nacrt ključnih oblasti nove strategije.

Veliki napredak smo ostvarili po pitanju pristupa ličnim dokumentima i naknadnog upisa u matične knjige rođenih.

Kada je reč o obrazovanju došlo je do značajnih pomaka: Pravilnik o prepoznavanju svih oblika diskriminacije u obrazovanju je spreman i uskoro će biti usvojen, formirana je Radna grupa za pripremu Pravilnika o afirmativnim merama za uključivanje Roma i Romkinja u srednje škole (biće usvojen do kraja ove godine), a formirana je i Radna grupa za unapređenje obrazovanja nacionalnih manjina, dok su kriterijumi za stipendiranje romskih učenika u srednjim školama jasno postavljeni. Značajan je i rad pedagoških asistenata koji  doprinose socijalnom uključivanju romskih učenika i učenica u obrazovanju.

Došlo do značajnih pomaka i u oblasti stanovanja: formirana je Radna grupa za donošenje odgovarajućeg propisa kojim će se regulisati proces raseljavanje/evikcija u skladu sa međunarodnim standardima i otpočeli smo proces dogovora oko rešavanja pitanja podstandardnih naselja.

U oblasti zdravlja, rezultati rada zdravstvenih medijatorki doveli su do velikog pomaka u oblasti zdravstvene zaštite Roma i Romkinja.

Kada je reč o zapošljavanju, Nacionalna služba za zapošljavanje evidentirala je porast u zapošljavanju Roma, dok se projektnim sredstvima EU i drugih donatora podržavaju programi za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja Roma i Romkinja.

Kada  je reč o slobodi kretanja, kontinuirano se sprovode mere radi sprečavanja zloupotrebe viznog režima.

Iako je puno stvari urađeno i napredak je vidljiv, Romi i Romkinje i dalje predstavljaju najsiromašniju grupu stanovništva u našoj zemlji i još je mnogo izazova pred nama. U narednom periodu nam predstoji dalji rad na poboljšanju rada institucija koje se bave socijalnim uključivanjem Roma i njihovoj bliskoj međusobnoj koordinaciji i povezivanju svih ključnih aktera koji se bave ovim pitanjem, kao i funkcionisanje razvijenih mehanizama na lokalnom nivou.

Moram da istaknem i to da realizacija mera za unapređenje položaja Roma zahteva kompleksan i sveobuhvatan društveni odgovor sa punim učešćem organizacija civilnog društva. Nama su organizacije civilnog društva i lokalne samouprave značajan saveznik i partner i bez njih ne bi bilo moguće realizovati sve ono što postižemo.

Politički cilj naše zemlje je pristupanje Srbije Evropskoj uniji. To znači da svi naši građani treba da imaju standard života dostojan građana i građanki EU. Zbog toga smo danas svi zajedno tu. Srbija će postati zemlja sa potpuno integrisanim Romima u društvo. Hvala vam na saradnji i podršci.

VESTI

AKTIVNOSTI TIMA

Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji

U četvrtak, 11. juna 2015. godine, u Klubu poslanika u Beogradu, održan je Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji, koji su zajednički organizovali Vlada Republike Srbije i Evropska komisija.

Seminarom je kopredsedavala Marta Garsia Fidalgo – savetnica za koordinaciju pitanja Roma, Generalni direktorat za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Evropska komisija i predstavnici Vlade Republike Srbije.

Na Seminaru, na kojem su učestvovali predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, nezavisnih tela, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija, bilo je reči o ključnim postignućima unapređenja položaja Roma, kao i o prioritetima i izazovima za unapređivanje socijalnog uključivanja Roma i Romkinja.


Novo izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja

Objavljeno je novo izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja za 2015. godinu, koji je pripremila organizacija Građanske inicijative, zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarijom za evropske integracije i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom.

Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Nadamo se da će i ovo izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu većoj socijalnoj uključenosti u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građana i građanki.

Kliknite da preuzmete novi Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja.


Usvojeni zaključci i dalji koraci radionice “Merenje siromaštva – pojmovi, izazovi i preporuke”

Tim za socijalno uključivanje Vlade Republike Srbije, Svetska banka i Republički zavod za statistiku usvojili su zaključke radionice “Merenje siromaštva – pojmovi, izazovi i preporuke”, održane 17. aprila 2015. godine.

Ciljevi radionice bili su predstavljanje novijih trendova i izazova u merenju siromaštva u svetu i Srbiji, kao i otvaranje prostora za širu diskusiju praktičara o merenju siromaštva i prikupljanju podataka. Opšti cilj radionice bio je da se oceni kako se, sa stanovišta kreatora politike, postojeći podaci iz Ankete o potrošnji domaćinstava i Ankete o prihodima i uslovima života mogu efikasnije koristiti za precizniju procenu efekata postojeće politike na siromaštvo i socijalno uključivanje, kao i za delotvornu izradu buduće politike smanjenja siromaštva i socijalnog uključivanja.

Više informacija o održanoj radionici potražite ovde.

Kliknite da preuzmete usvojene zaključke.


Prvi Ulični garderober u Beogradu!

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Liceulice, u partnerstvu sa Urban inkubatorom i Crvenim krstom Palilula, pozivaju vas da date svoj doprinos prvom Uličnom garderoberu i pomognete svojim komšijama, socijalno najugroženijim sugrađanima i sugrađankama.

Ulični garderober ima za cilj da najobičnije lokacije, kao što su trotoari i ograde pretvori u mesto u kome najugroženiji građana/ke mogu sami za sebe da izaberu komad odeće koji su njihovi sugrađani/ke doneli u Ulični garderober. Pored humanitarnog karaktera, ovaj program ima za cilj da omogući direktnu komunikaciju sugrađana/ki koji žele da pomognu i sugrađana/ki kojima je potrebna pomoć.

Ulični garderober se održava u Španskoj kući (Braće Krsmanović 2) u Beogradu, i to u tri termina: 13., 20. i 27. juna, od 13.00 do 16.00.

PROČITAJTE I...

Otvoren poziv Evropske komisije za podršku civilnom društvu i medijima (rok: 6.7.2015.)
Potpisan ugovor o saradnji na izgradnji do 15 montažnih stambenih objekata u Šapcu za prisilne migrante
Stanovi za 12 romskih porodica
Završen IX Konkurs „Cvet uspeha za ženu zmaja 2015“
Obeležen Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije
Održan BOSIFEST 2015 – Šesti Beogradski internacionalni filmski festival osoba s invaliditetom
DAUS: Otvoren konkurs za prijem 23. generacije studenata na program „Studije budućnosti“
Predstavljeni rezultati projekta “Teatrom protiv nasilja”
Završen konkurs “Zelene ideje”
Vesti o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva možete redovno pratiti na sajtu:
www.socijalnoukljucivanje.gov.rs

BLOG O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU

Dragana Malidžan Vinkić: Korak po korak do prilagođenog završnog ispita

Kako se bliži kraj školske godine važno je da se nastavnici upoznaju sa načinima prilagođavanja uslova izrade testa za završni ispit (ZI) i samog sadržaja testa za učenike koji imaju određene teškoće ili se obrazuju po IOP-u. Koliko sam imala prilike da razgovaram sa kolegama iz drugih škola, velike su nedoumice oko toga šta sve može da se prilagodi i kako da se prilagodi ZI. (...)

Kada radimo sa učenikom koji radi po IOP-u, u okviru svog predmeta obavezni smo da izradimo prilagođene standarde postignuća. Često me nastavnici pitaju koliko moraju da „spuste” standarde. Ustvari, uopšte se ne radi o „spuštanju i dizanju” standarda, nego prilagođavanju. Treba poći od poznatih okvira, a to su već postojeći standardi i to najčešće osnovni, ali zavisi od učenika do učenika. Sa njima se upoređuju postignuća deteta na početku svake školske godine jer ne odgovaraju svi standardi svakom razredu.

Najbolje je prikazati tabelarno jer je tako najpreglednije i lakše je menjati u skladu s promenama koje učenik bude imao. Treba napraviti tabelu od tri kolone, u prvoj se nalaze postojeći obrazovni standardi (osnovni nivo), u drugoj koloni šta i koliko od toga učenik zadovoljava i to ujedno postaju učenikovi prilagođeni standardi, baziraju se na onom što on zna u tom trenutku, a u trećoj šta ne zadovoljava i šta bi za neko vreme učenik mogao da nauči. Ustvari, treća kolona bi predstavljala prilagođena postignuća za kraj određenog razreda/školovanja. Na osnovu ostvarenih standarda kreiraju se predavanja, zadaci, testovi, kontrolni, ali i test za ZI. Evo i primera prilagođavanja standarda za jednog mog učenika iz Srpskog jezika iz oblasti Pisano izražavanje.

Tabela koju sam predstavila je dobar okvir u izboru zadataka za sam test, ali i koristan dokument đačkog portfolia o konkretnim znanjima učenika koji bi trebalo proslediti budućoj školi. Individualni obrazovni plan i standardi su okvir i za izradu zadataka. Za one koji se i dalje osećaju nesigurnim za izradu zadataka, pouzdana varijanta je da se iz postejećih zbirki za završni ispit prilagode zadaci u skladu sa IOP-om.

Evo primera zadataka prilagođenog testa za učenika sa autizmom. Test sadrži zadatke koji se baziraju na prilagođenim standardima i IOP-u, ali su u skladu sa učenikovim interesovanjima (televizija, omiljeni TV kanali, stripovi, smešne priče, istorija) kako bi sadržaj zadržao pažnju učenika i atmosferu učinio zabavnijom i opuštajućom na završnom ispitu. Osim testa imao je i pratioca – školskog psihologa, koji je ranije prijavljen, učeniku poznat i zadužen da vraća na zadatak posle pada koncentracije ili potrebe za šetnjom.

Izvore za test našla sam na internetu. Test je bilo lako kreirati kad sam imala preciznu evidenciju koliko učenik zna i šta konkretno zna (tabela). Iz pedagoškog profila učenikova interesovanja (televizija, zabava…) i vrstu dodatne podrške na završnom ispitu (pratilac koji upućuje na zadatke). Na osnovu prikupljenih radnih listova, zadataka, sveski imala sam malu zbirku zadataka i tipove zadataka koje učenik zna da radi.

Nije neophodno da nastavnik bude kreativan i maštovit kako bi prilagodio obrazovanje učeniku. Važno je voditi podatke o učeniku, skupljati materijal od petog razreda, menjati kad ne ide, učiti na greškama i tražiti pomoć ili sugestiju kolega.

Tekst u celini možete pročitati ovde. Druge tekstove naših blogera i blogerki možete pročitati na: http://www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/

USPEŠNI PRIMERI

Porodica me nije podržavala, pa sam se u školu upisao sam

Transkript govora Tafilja Dubove na 31. Belgrade Ignite-u “Moje društvo voli razlike” (27. april 2015., Mixer House, Beograd)

Mnogo uspomena me veže za Kosovo, jer sam tamo proveo 14 godina i završio IV razred osnovne škole. Odrastao sam bez roditelja, živeo sam sa bakom i dekom i brzo sam morao da odrastem kako bih zaradio da izdržavam porodicu.

Moja porodica me nije baš podržavala da se školujem i obrazujem, pa sam se sam upisao u školu. Kad sam video da mi je lepo u školi i da imam društvo, upisao sam i svoju sestru i tu smo završili IV razred. (…)

Zbog sukoba koji je moja porodica imala na Kosovu, 2008. godine smo morali da se preselimo u Beograd. Usled porodičnih nesuglasica, morao sam da budem smešten u Domu za nezbrinutu decu „Moša Pijade“. Tada sam upisao školu „Branko Pešić“ i tu sam za šest meseci završio preostala četiri razreda osnovne škole.

Po završenoj osnovnoj, želeo sam da idem u Medicinsku školu, jer sam to sanjao još kao dete. Ali, pošto sam završio večernju školu, nisam imao izbora, pa sam morao da se upišem u srednju zanatsku školu na Kanarevom brdu, a ta mi je škola puno pomogla i ohrabrila me da idem dalje. U toj školi sam bio učenik generacije.

Kada sam malo ojačao i naučio srpski jezik, vanredno sam upisao Ugostiteljsko-turističku školu, završio sam III godinu, a kada sam shvatio da želim da upišem i fakultet, takođe sam vanredno završio i IV razred.

Ja sam volonter od svoje 16. godine, a takođe sam radio i u Centru za interaktivnu pedagogiju, u istraživačkom timu projekta „Podrška mladim Romima na putu od obrazovanja ka osamostaljivanju i zapošljavanju“. Od tog honorara sam plaćao školarinu i ispite. Takođe bih želeo da se zahvalim i (…) na stipendiji od 8.000, koja mi je omogućila da ne radim puno, a da se obrazujem.

Još uvek živim u domu za nezbrinutu decu i studiram na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Više uspešnih priča možete pogledati na: socijalnoukljucivanje.gov.rs
Ovaj bilten primate jer se Vaša adresa nalazi na mejling listi Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 
Ukoliko želite da se odjavite sa liste, kliknite OVDE.
Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije,11070 Beograd, Srbija

E-mail sipru@gov.rs
Telefoni +381 11 311 4605, +381 11 311 4798, +381 11 213 7915