Copy
Ukoliko se bilten ne prikazuje ispravno, molimo Vas kliknite OVDE
55. BILTEN 
O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I SMANJENJU SIROMAŠTVA

UVODNIK

Druga faza Programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva”


Ivana MaksićPiše: Ivana Maksić, koordinatorka za socijalnu zaštitu i lokalne inicijative, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je u februaru ove godine pokrenuo drugu fazu Programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“. Konkurs obuhvata dva regiona Srbije: Južna i Istočna Srbija i Šumadija i Zapadna Srbija, odnosno 53 lokalne samouprave. Cilj ovog programa je doprinos socijalnoj uključenosti osetljivih društvenih grupa kroz razvoj inovativnih pristupa socijalnog uključivanja na lokalnom nivou.

U okviru ovog programa biće podržana partnerstva lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva kako bi se formulisali i sproveli inovativni pristupi socijalnog uključivanja u pet oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i zdravstvena zaštita, socijalna zaštita i stanovanje.

Lokalne inicijative koje će biti podržane treba da nastoje da obezbede bolji kvalitet života za sve građane i građanke u lokalnoj zajednici, a naročito za žene, mlade, Rome i Romkinje, migrante i osobe sa invaliditetom, kroz unapređenje postojećih i uspostavljanje novih inovativnih pristupa odnosno inovativnih mera, usluga i programa. U okviru Programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“ lokalnim samoupravama će biti pružena podrška za razvijanje inovativnih mera, usluga i/ili programa, kao i za testiranje razvijenih inovativnih rešenja.

Pod pojmom „društvene inovacije“ Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije podrazumeva nove ideje koje daju rezultate u ostvarivanju društvenih ciljeva i mogu biti neka praksa, proces, usluge, metodologije ili kombinacije svega navedenog, čiji je cilj da se odgovori na prepoznatu nezadovoljenu potrebu u društvu ili društveni problem u lokalnoj zajednici. Imajući ovo u vidu, predložene ideje bi trebalo da odgovaraju na realne društvene potrebe lokalne zajednice i da doprinose saradnji i izgradnji partnerstva između različitih sektora kako bi se eliminisale nejednakosti u lokalnoj zajednici, informisali krajnji korisnici i korisnice o svojim pravima i osnažili za učešće u dijalogu o javnim politikama radi poboljšanja svog životnog položaja.

Prva faza Programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“ sprovedena je u periodu 2015–2016. godine. Svrha programa je bila podrška partnerstvu organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava u cilju kreiranja, sprovođenja, praćenja i evaluacije strateških i pravnih okvira u oblastima od značaja za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i uspostavljanje saradnje sa drugim relevantnim akterima iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na lokalnom i regionalnom nivou. U okviru ovog programa podržano je 11 lokalnih inicijativa u pet tematskih oblasti – obrazovanje, zapošljavanje, socijalna zaštita, socijalno stanovanje i ruralni razvoj. Više o podržanim inicijativama, najvažnijim realizovanim aktivnostima i njihovim efektima možete videti na veb sajtu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Sprovođenjem druge faze programa će koordinirati Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Više informacija o javnom pozivu, Smernice za podnosioce predloga projekta i ostala relevantna dokumenta možete potražiti na socijalnoukljucivanje.gov.rs.
 

VESTI

AKTIVNOSTI TIMA

Predstavljen Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji

U utorak, 12. februara, održan je sastanak u Vladi Republike Srbije na kojem je predstavljen Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014–2017. godine, koji je Vlada usvojila 27. decembra 2018. godine.

Izveštaj obuhvata: pregled zakonskog, strateškog i institucionalnog okvira relevantnog za procese socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, analizu trenutnog stanja u relevantnim oblastima, pregled realizovanih mera i programa, zaključke i osnovne pravce delovanja za naredni period.

Procesom pripreme Trećeg nacionalnog izveštaja koordinirao je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu predsednice Vlade Republike Srbije. U proces konsultacija uklјučeni su predstavnici i predstavnice Vlade, Narodne skupštine i drugih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, civilnog društva, socijalnih partnera, nezavisni eksperti i ekspertkinje, kao i šira javnost.

Podršku u izradi Trećeg nacionalnog izveštaja o socijalnom uklјučivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji, kao i celokupnom procesu socijalnog uklјučivanja i smanjenja siromaštva pruža Vlada Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju u okviru projekta „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji” (faza 3).

Kliknite da preuzmete Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. na srpskom jeziku (.pdf).


Javni poziv: Unapređenje položaja osetljivih društvenih grupa kroz razvoj inovativnih modela za socijalno uključivanje na lokalnom nivou (rok: 26.3.2019)

Postanite inicijator društvenih inovacija koje stavljaju ljude u centar, unapređuju svakodnevni život svih građana i građanki i menjaju odnose u društvu, tako što ćete prepoznati nove načinе saradnje i biti spremni za stvaranje novih veza koje podstiču međusektorsku saradnju, a u cilju odgovaranja na ključne društvene potrebe osetljivih društvenih grupa u vašim lokalnim zajednicama.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) objavljuje poziv za podnošenje predloga projekata (koncepаtа projekata) u okviru Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2, u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa (žene, mladi, Romi/Romkinje, migranti, osobe sa invaliditetom), posebno onih koji žive u ruralnim i izuzetno siromašnim područjima, kroz unapređenje postojećih i uspostavljanje novih/inovativnih pristupa odnosno inovativnih mera/usluga/programa u lokalnim zajednicama.

Ovo je otvoreni poziv za dostavljanje koncepta projekta. Inicijalno će se ocenjivati samo koncepti projekata, a podnosioci predloga projekta čiji koncepti projekata budu ocenjeni sa najviše bodova, biće pozvani da podnesu kompletne prijave.

Više informacija o propozicijama Javnog poziva i konkursnu dokumentaciju potražite na socijalnoukljucivanje.gov.rsPoziv gradovima i opštinama u Srbiji da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2018. godini (rok: 20.3.2019)

Zaštitnik građana, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština – Savezom gradova i opština Srbije, dodeljuje nagradu gradovima, opštinama i gradskim opštinama koji su u 2018. godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju.

Na ovaj način, Zaštitnik građana želi da promoviše primere dobre prakse u oblasti pristupačnosti na lokalnom nivou, kao i da ostvari bolju međusobnu saradnju sa gradovima i opštinama u Republici Srbiji u cilju utvrđivanja stanja u oblasti pristupačnosti i uzroka zbog kojih se, u punoj meri, ne primenjuju propisi koji garantuju prava na pristupačnost javnih objekata, službi i usluga osobama sa invaliditetom i teškoćama u kretanju ili komunikaciji. Takođe, ova inicijativa će pružiti značajne informacije za formulisanje preporuka i planova za unapređivanje pristupačnosti u okviru nadležnosti gradova, opština i gradskih opština.

Rok za slanje prijava ističe 20. marta 2019. godine. Više informacija o propozicijama Javnog poziva i konkursnu dokumentaciju potražite na socijalnoukljucivanje.gov.rs

Preuzmite brošuru „Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018” (.pdf) koju je pripremio Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u saradnji sa Zaštitnikom građana i Stalnom konferencijom gradova i opština.

AKTUELNI KONKURSI

Obuka o osnovama razvoja javnih politika i javnog zagovaranja (rok: 5.3.2019)
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava JLS za sufinansiranje mera populacione politike za 2019. godinu (rok: 7.3.2019)
Poziv za mlade s invaliditetom/hendikepom iz Beograda za učešće u edukativnom programu „Digitalna pismenost” (rok: 7.3.2019)
Otvoren poziv za Erazmus povelju za visoko obrazovanje za 2019. godinu (rok: 29.3.2019)
Otvoren konkurs Telenor fondacije pod nazivom „Zamisli sve“ (rok: 10.4.2019)
Evropa za građane i građanke: novi poziv za podnošenje projekata (rok: 2.9.2019)
Vesti o aktuelnim konkursima možete redovno pratiti na sajtu:
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/konkursi

PROČITAJTE I...

Informacija o najvažnijim odredbama Zakona o planskom sistemu
Kalendar javnih konkursa za OCD za 2019. godinu
Odabrani primeri najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou za 2018. godinu
VM-Pro: Novi onlajn alati u mentorstvu za mlade
Proverite kvalitet stručne prakse u vašem preduzeću uz pomoć jednostavnog onlajn alata
Predstavljeno istraživanje o efektima nastave građanskog vaspitanja
Objavljeni izveštaji Ekspertske grupe visokog nivoa za merenje ekonomskog učinka i društvenog napretka
Vesti o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva možete redovno pratiti na sajtu:
www.socijalnoukljucivanje.gov.rs

BLOG O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU

NEVENA TARLANOVIĆ: Pristupačnost

Pristupačnost„Ovo je zemlja za svu našu decu.” Tako kažu stihovi grupe EKV. Po svoj logici i ovaj grad bi trebao da bude grad za svu našu decu. Da li je?

Moj dan počinje strateškim planiranjem na koji ću način doći od tačke A do tačke B, a da se ne povredim, ne okliznem i ne padnem. Sve to zbog činjenice da sam osoba sa fizičkim invaliditetom. Beograd, grad koji volim, za mene često predstavlja „minsko polje”.

Pristupačnost je elementarna potreba svakog živog bića koje želi da bude deo kolektiva koji ga okružuje, da u njemu ravnopravno učestvuje i doprinosi. Međutim, ukoliko su mu osnovne potrebe otežane, kao na primer kretanje, onda se suočavamo sa čestim problemom, a to je momenat socijalne isključenosti koji sa sobom može da donese niz posledica. (...)

Primer broj jedan je gradski prevoz. Pored apsolutno nesenzibilisanih radnika u gradskom saobraćajnom preduzeću na temu potreba i problema osoba sa invaliditetom, imamo i problem jako malog broja niskopodnih autobusa.

Pa sad zamislite da koristite invalidska kolica i da ste se uputili negde gde vam je bitno da stignete na vreme, ali niskopodnog autobusa nema na vidiku duže vreme i vi naravno, kasnite. Ili još gori primer, da zbog neuslova u gradskom prevozu gotovo uopšte ne izlazite iz kuće.

Sledeći momenat koji stvara poteškoće pri kretanju su visoki ivičnjaci, pa čak i oni na kojima su izvršene određene intervencije, ali neadekvatne, tačnije loše. Ja koristim hodalicu sa četiri točka i kočnicama i svaki put kada ispred sebe vidim trotoar, naježim se jer znam da ću morati da se pomučim da popnem hodalicu na njega. Snaga u rukama je tu neophodna. Savet: upišite dizanje tegova, ukoliko koristite slično pomagalo.

Ono što smatram zabrinjavajućim je to da veliki broj škola i fakulteta nije pristupačno, pa se onda postavlja pitanje kako da se školujemo. Primer: Mašinski fakultet sa svim onim brojnim stepenicama koje iz moje prespektive izgledaju kao osvajanje Everesta. Dakle, ako se pitamo zašto većina osoba sa invaliditetom nije dovoljno obrazovana, jedan od razloga leži u nepristupačnosti obrazovanih ustanova. (...)

Socijalna uključenost podrazumeva pre svega fizičku prisutnost, koja bez pristupačne okoline ne može da postoji.

Po mom mišljenju, stvaranje pristupačnog okruženja je dobar put ka stvaranju jednakosti i eliminaciji predrasuda i diskriminacije. To što ćemo da pravimo rampe, liftove, niske ivičnjake i da uvozimo više niskopodnih autobusa, ne znači izlaženje u susret „posebnim potrebama“ – to znači jednakost za sve.

Tekst u celini možete pročitati na Blogu o socijalnom uključivanju.

Druge tekstove naših blogera i blogerki možete pročitati na www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/

USPEŠNI PRIMERI

DrumoDom: Podrška vraća dostojanstvo i nadu, budi snagu za borbu za svoj krov nad glavom

Igor MitrovićTranskript govora Igora Mitrovića na 41. Beogradskom Ignite-u Uključi se br. 6” (7. novembar 2018. godine, Impact Hub, Beograd)

Ja vam večeras pričam o kući i o domu. (...) Imati svoj životni prostor je dobro, ali svesno ili podsvesno znamo da nije dovoljno. Životni prostor nije ništa drugo nego preduslov, neka vrsta ljušture, ambijenta koji traži da bude popunjen pravom stvari, koji očekuje da se u njemu dogodi čudo – čudo doma. Dom nije ništa drugo nego nego život u kome imaš sreću da si sa osobom ili osobama sa kojima se osećaš „kao kod kuće“: prihvaćen si, prihvataš, ne moraš da glumiš, osećaš se ojačanim/ojačanom, osećaš da ništa nije nemoguće od dobrih snova koje si imao, jer su te osobe tu. Osećaš se kao da si na izvoru života, kao da si na nekom svom malom suncu koje greje.

Naprosto, kuća nije dovoljna, čeka se dom. (...)

E sad, zamislite ljude koji nemaju ni kuću, koji nemaju ni taj podrazumevani životni prostor. Pet hiljada njih u Beogradu tako živi. Pet hiljada ljudi! To su oni koji spavaju u haustorima i pribijeni uza zid dok ih zaobilazimo u onom prolazu kod Terazija. To su u još većem broju oni ljudi koji borave u napuštenim zgradama, propalim fabrikama… Možda tu imaju krov i zidove, ali to je sve što imaju – nemaju struju, nemaju vodu, nemaju bezbednost, toplotu.

Pitao sam se: čoveče, kako se tih pet hiljada ljudi našlo na ulici? E, kako se našlo na ulici – čovek se mnogo lakše nađe na ulici nego što mislimo. Evo, zamislite: na primer, imate školu, imate porodicu, imate posao, neki rentirani stan. Izgubite posao, ne snađete se, upadnete u krizu, izgubite porodicu, izgubite stan – voilà, na ulici ste! Ili: dete ste, mlada osoba od 18 godina koja je ceo život provela bez roditelja, država se starala o vama. Postanete punoletni, napuštate ustanovu… Tako je lako ne snaći se. Ili, na primer, osoba ste sa psihosocijalnim problemima, bez podrške (što nije retko) i bez resursa da se snađete… Ili, naprosto, budete osoba koja je pravila mnogo glupih poteza u životu… Ili, još češće, svi ovi elementi budu zamešani u neku prokletu tragediju gde se ne zna ko je kriv, a ko nije.

Uglavnom, nađete se na ulici. I kad se to desi, posle nekog vremena prihvatite to kao svoj izbor, zato što mi ljudi težimo da čak i u haotičnim situacijama proglasimo to sopstvenim izborom, zato što tako lakše preživimo, to je potpuno ljudski. Ali, proglašavali mi to izborom ili ne, pretvarali to u neku iluziju pobede i tvrdili da mi kontrolišemo svoj život ili ne, ostaje činjenica da se naša ljudska priroda kruni u takvom načinu života, naše dostojanstvo erodira, naša nada odlazi – jer to nije ljudski život koji je namenjen ljudima.

Zato je jedna grupa ljudi u organizaciji ADRA Srbija pokrenula DrumoDom, adaptirani autobus koji će ići na lokacije gde ovi ljudi borave i nuditi im priliku da se istuširaju, da kao ljudi koriste toalet, da se ošišaju, da popričaju s onima koji umeju da pričaju i koji nigde ne žure dok razgovaraju ili slušaju nekoga ko govori. Možda će se javiti čak i malo čudo: da se kod tih ljudi u punoj meri jave snaga, nada i vizija povratka u život dostojan čoveka, da se probudi snaga za borbu, da se na kraju izbore i za posao i za život kakav zapravo sanjaju, samo što je to potisnuto. Možda da se izbore za svoj krov nad glavom. DrumoDom je drugo ime za ljudsku podršku. Kad je podrška prisutna, vraćaju se dostojanstvo i nada. A kad su oni tu – vraćaju se i prilike i šanse. (...)

Tekst u celini možete pročitati ovde.

Više uspešnih priča možete pogledati na socijalnoukljucivanje.gov.rs

Ovaj bilten primate jer se Vaša adresa nalazi na mejling listi Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 
Ukoliko želite da se odjavite sa liste, kliknite OVDE.
Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Milutina Milankovića 106, 11070 Beograd, Srbija

E-mail sipru@gov.rs
Telefon +381 11 311 14 21