Copy
Ukoliko se bilten ne prikazuje ispravno, molimo Vas kliknite OVDE
50. BILTEN 
O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I SMANJENJU SIROMAŠTVA

UVODNIK

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u novoj fazi sa istom misijom


Dragana Jovanović ArijasPiše: Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i koordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

Vlada Republike Srbije uspostavila je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u julu 2009. godine. Tim je nadležan za jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi i pruža podršku resornim ministarstvima u razvijanju i sprovođenju politika socijalnog uključivanja, uz redovne konsultacije sa različitim organizacijama.
 
Od 2018. godine, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva sprovodi aktivnosti pri kabinetu predsednice Vlade Ane Brnabić. Više o najvažnijim rezultatima, najzanimljivijim događajima i najinspirativnijim ljudima sa kojima smo sarađivali i družili se od 2009. godine možete pročitati ovde.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije od 2009. godine sprovodi program „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji”, a u januaru 2018. godine smo započeli sprovođenje treće faze ovog programa. Takođe, Tim je nastavio da sprovodi program „Znanjem do posla“ čiji je cilj inkluzivno i održivo povećanje zapošljivosti mladih u Republici Srbiji. Pomenuti programi realizuju se u saradnji sa Švajcarskom kancelarijom za saradnju i uz podršku Švajcarske konfederacije u periodu od 2009. do 2021. godine.
 
Opšti cilj treće faze programa „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji” jeste da doprinese većoj socijalnoj uključenosti osetljivih grupa i aktivnom učešću svih aktera kako bi se obezbedio bolji kvalitet života za sve. Navedene željene promene su grupisane i formulisane u tri glavna ishoda, orijentisana ka nosiocima dužnosti, odnosno krajnjim korisnicima:
  • Ishod 1: Relevantne nacionalne i lokalne institucije delotvornije primenjuju odabrana načela dobrog upravljanja (sa akcentom na participaciji, jednakosti i nediskriminaciji) prilikom ostvarivanja prioriteta socijalnog uključivanja u skladu sa međunarodnim standardima, u oblastima javnih politika koje su povezane sa socijalnim uključivanjem (socijalna zaštita, obrazovanje, zdravlje, zapošljavanje i stanovanje).
     
  • Ishod 2: Institucije na lokalnom nivou u ciljanim opštinama bolje odgovaraju na potrebe siromašnih i socijalno isključenih građana, i
     
  • Ishod 3: Osobe u stanju socijalne isključenosti (naročito žene, mladi, Romi/kinje, migranti i osobe sa invaliditetom, posebno u ruralnim i izuzetno siromašnim područjima) osnažene su kroz podršku okruženja da koriste kvalitetne, integrisane i inkluzivne usluge socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i stanovanja.
Program će se prevashodno sprovoditi na makro nivou, vršenjem uticaja na relevantni nacionalni okvir javne politike i regulatorni okvir. Na lokalnom nivou primenjivaće se centralizovani pristup u definisanju opštih standarda za razvoj lokalnih javnih politika i propisa i biće obezbeđeno opsežno mentorstvo odabranom broju opština, sa ciljem da se utiče na kreiranje lokalnih javnih politika i propisa i kako bi se obezbedile preporuke za reviziju javne politike na nacionalnom nivou posredstvom inkluzivno orijentisanog dijaloga o javnim politikama.
 
U ime Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva želim da se zahvalim svim kolegama i koleginicama koji su gradili, unapredili i podstakli dalji razvoj Tima, kao i svim saradnicima i saradnicama (LIP-ovcima/kama [1], YEI-ovcima/kama [2], blogerima/kama [3], ignajtovcima/kama [4]...) koji su kroz konstruktivnu saradnju ohrabrili Tim da kontinuirano ulaže napore u unapređenje procesa socijalnog uključivanja u Republici Srbiji. Radujemo se budućoj saradnji sa svim dosadašnjim, ali i novim saradnicima i saradnicama kako bismo naše društvo učinili inkluzivnijim.

-------
[1] LIP – Program Lokalnih Inicijativa
[2] YEI – Inicijativa za zapošljavanje mladih
[3] Blog o socijalnom uključivanju
[4] Beogradski Ignajt
 

VESTI

AKTIVNOSTI TIMA

Novi podaci Evropske ankete o kvalitetu života dostupni za Srbiju

Evropska fondacija za unapređenje uslova života i rada (Eurofound) je u Beogradu krajem juna organizovala seminar za zemlje Zapadnog Balkana pod nazivom “Poboljšanje kvaliteta života u Evropi – razmena podataka za kreiranje boljih javnih politika”, sa ciljem promocije Evropskog istraživanja o kvalitetu života (European Quality of Life Survey). Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije pružio je podršku realizaciji ovog seminara.

Republika Srbija deo je ovog istraživanja, a dostupne indikatore o kvalitetu života u Srbiji moguće je pronaći na ovom linku. Takođe, otvoreno je preuzimanje mikro-podataka bez nadoknade, registrovanjem preko linka EVROPSKA ANKETA O KVALITETU ŽIVOTA – OBJEDINJENI PODACI, 2003 -2016.

Prezentaciju Eurofound-a “EVROPSKA ANKETA O KVALITETU ŽIVOTA ZA 2016. GODINU – Novi podaci za zemlje kandidate”, prikazanu na seminaru, možete preuzeti na linku (ENG).


Održana konferencija “Uključivanje uživo – ka inkluzivnoj omladinskoj politici”

Nacionalna konferencija “Uključivanje uživo – ka inkluzivnoj omladinskoj politici” održana je 19. juna 2018. godine u Palati Srbija u Beogradu, a okupila je relevantne nacionalne i lokalne aktere koji rade na ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade 2015-2025 vezanih za aktivno učešće i uključivanje mladih iz društveno osetljivih grupa.

Konferenciji je prisustvovalo više od 120 učesnika/ca, predstavnika/ca udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, lokalnih samouprava i kancelarija za mlade, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Stalne konferencije gradova i opština, centara za socijalni rad, međunarodnih partnera itd. Konferenciju su otvorili predstavnici/ce ministarstava i misije OEBS-a u Srbiji, a prisutnima se obratila i Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Nakon uvodnih izlaganja, kroz panel diskusiju i radionice došlo se do preporuka koje treba da omoguće veći obuhvat mladih iz osetljivih grupa, bolje kompetencije onih koji rade sa mladima i još razvijeniju međusektorsku saradnju.

Nacionalnu konferenciju “Uključivanje uživo – ka inkluzivnoj omladinskoj politici” organizovao je Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa tri nacionalna saveza (KOMS, NAPOR, Nacionalna KZM), a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Misije OEBS-a u Srbiji..


Dodeljene nagrade Svilajncu, Novom Sadu i Kruševcu za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti

Zaštitnik građana je u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština uručio nagrade opštini Svilajnac i gradovima Novi Sad i Kruševac za naznačajniji doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2017. godini.

Svilajnac je dobio nagradu za aktivnosti i inicijative pravovremenog planiranja i uklanjanja arhitektonskih barijera, Novi Sad za institucionalnu podršku unapređenju pristupačnosti, dok Kruševac za strateško promišljanje u razvoju pristupačnosti.

Nagrade su dodeljene i opštini Vračar, opštini Čajetina, gradu Kragujevcu, te opštinama Bela Palanka, Boljevac, Brus, Palilula iz Beograda, Majdanpek, Paraćin, Šid, Surdulica, Velika Plana, Vrnjačka Banja i gradovima Kikinda, Niš i Zaječar.

AKTUELNI KONKURSI

Drugi poziv za dostavljanje primera dobre prakse u oblasti inkluzivnog obrazovanja (rok: 20.7.2018)
Javni poziv za podršku organizacijama civilnog društva za sprovođenje socijalno-inovativnih projekata (rok: 3.08.2018)
Javni poziv za tehničku podršku lokalnim samoupravama za unapređenje procedura za finansiranje projekata OCD (rok: 3.8.2018)
Fondacija „Ana i Vlade Divac“: Konkurs za dodelu stipendija učenicima za školsku 2018/2019. godinu (rok: 17.8.2018)
Konkurs za prikupljanje filmskih i video radova za učešće na Međunarodnom festivalu zelene kulture „GREEN FEST“ (rok: 19.8.2018)
Оtvorеn konkurs za izbor rodno najsеnzitivnijе kompanijе u Srbiji (rok: 1.10.2018)
Vesti o aktuelnim konkursima možete redovno pratiti na sajtu:
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/konkursi

PROČITAJTE I...

Povezivanje mladih ključ za napredak regiona
Srbija spremna za digitalnu integraciju u okviru Digitalne agende za Zapadni Balkan
Predstavljen Indeks dobre uprave na lokalnom nivou
Predstavljen sedmi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina
Pet puta više učenika položilo prijemni ispit za IT odeljenja
Vesti o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva možete redovno pratiti na sajtu:
www.socijalnoukljucivanje.gov.rs

BLOG O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU

ANĐELA ČEH: Mama, tata, pas i kravata

Anđela Čeh: Mama, tata, pas i kravata(...) Rađamo se, rastemo i stasavamo u okruženju koje nas uvek iznova uči o tome šta su pozicije privilegije i kako se grade društvene vrednosti. Plašili su nas da će nas Romi (uz korišćenje mnogo uvredljivijih termina koje neću ponoviti, čak ni za potrebe verodostojnosti) ukrasti i prodati cirkusu ako ne budemo bili dobri, i posle se čudili kada romsko dete u školi bude prebijeno (...). Učili su nas kako se od problema okreće glava kada su nam sugerisali da je bolje da izbegavamo sopstveno školsko dvorište u večernjim terminima, jer se u njemu okupljaju „drogeraši“, a posle se čudili kada su nam prijatelji završavali na odvikavanju od alkohola i droge i kada smo hteli da ih u tome podržimo. (...) Nikako nisu hteli da odustanu od toga da porodicu čine mama, tata i dete (ili deca), a onda se čudili što deca razvedenih ili samohranih roditelja, ili usvojena deca, bivaju ismevana ili stalno pate zbog tog odsustva, jureći sliku koja se nametala.

A onda su neki od nas izrasli u neke ljude koji, recimo, ne žele da imaju svoju biološku decu. Ili žele da usvoje dete. Ili, zamislite, žele da zasnuju neke drugačije porodice. (...) Ako je porodica mesto podrške, poverenja, podržavanja, potpore i ljubavi, zašto je onda važno ko je čini? Zar je toliko teško da zamislimo da to mogu da budu, recimo, dve žene? Ili dve žene i dete? (...)

Nikada neću zaboraviti taj užas koji me obuzima dok, naizgled pribrano, razgovaram sa svojom majkom kojoj sam upravo saopštila da sam lezbejka. Dok teče reka naizmeničnih replika, koje su na skoro identičan način bile i biće izgovorene još mnogo puta, sedim na ivici troseda koji je do pre samo nekoliko minuta bilo to toplo mesto doma, i panično prebiram po glavi gde mi je kofer, pasoš, šta sve treba da ponesem iz te kuće i šta sve mogu da stignem da ponesem iz kuće kada mi bude saopštila da treba da se iselim.

Ta agonijska situacija moje imaginacije nikada nije postala i moja realnost. Ali jeste realnost mnogih LGBTI osoba u Srbiji. Kako ti postulati bezuslovne roditeljske ili porodične ljubavi tako jednostavno i lako postanu kula od karata kada neko saopšti da… voli? (...)

Ali ipak, mi i dalje vapimo za prihvatanjem i vrlo smo skloni da insistiramo da se pomiri ono što se čini nepomirljivim. Kula od karata i naša sopstvena sloboda. Tvrdoglavi smo, besni, nedokazani, bandoglavi, kako bi glasio zajednički naziv za malopre navedeno. Zaista izgleda želimo sve i želimo odmah. A, ponekad, zaboravimo da ne samo što je kula od karata ideal koji ostaje da titra negde tamo, na nekom ogromnom ekranu kojim smo svi hipnotisani, već zaboravljamo i da je prihvatanje za kojim vapimo izbor i pravo onih kojima taj zahtev upućujemo. Možda ne ostavljamo dovoljno prostora za pregovaranje. Možda stvari i nisu toliko crne. Volim da budem optimistična: nije da se naši roditelji i porodice a priori stide, negiraju, odbacuju nas i uskraćuju ljubavi i podrške, već im možda samo treba malo vremena i možda stvari koje želimo dolaze u drugačijim oblicima od onih u kojima mi to očekujemo.

Možda se nama ne sviđaju svet i društvo koje smo zatekli. Možemo da tražimo krivce, a možemo i da usmerimo svoju energiju da, kada smo već prepoznali šta je to što ne štima, damo sve od sebe da stavi promenimo, da razgovaramo, ubeđujemo, reagujemo i delamo. (...).

(...)

Tekst u celini možete pročitati na Blogu o socijalnom uključivanju.

Druge tekstove naših blogera i blogerki možete pročitati na www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/

USPEŠNI PRIMERI

Preduzetništvo nije lako, ali pruža slobodu, kreativnost i samoispunjenje

Tanja Roljević - Beogradski IgniteTranskript nastupa Tanje Roljević na 39. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 5” (24. oktobar 2017. godine, Impact Hub, Beograd)

Imam 36 godina i preduzetnica sam sa Zlatara, (...) tačnije, iz Nove Varoši. Tu sam rođena i odrasla kao najmlađa od tri kćerke, u časovničarsko-juvelirskoj porodici. (...)

Oko 12 godina sam radila kao časovničar u čuvenim beogradskim servisima i uglednim firmama koje se bave prodajom i servisiranjem luksuznih satova i nakita. Nakon dugogodišnjeg života i rada u Beogradu, odlučila sam da se vratim u svoj rodni grad.

Moj povratak u rodni grad uzrokovan je smrću mog oca, koji je skoro pola veka bio vlasnik jedine časovničarske radnje u gradu. Scenario u kom bi se radnja – od koje smo svi lepo živeli i iškolovali se – ugasila i prestala da postoji, bio mi je strašan i to me je motivisalo da uzmem stvar u svoje ruke i započnem sopstveni biznis.

Posao servisiranja satova i nakita mi je, pored profesionalnih znanja, omogućio i poznavanje mnogih drugih oblasti, potrebnih za samostalan rad i uspešan biznis. Tokom rada, dosta vremena sam posvetila i stručnom usavršavanju i unapredila svoje veštine. Dakle, imala sam znanje, iskustvo i dosta mašina koje sam nasledila od oca, međutim, to nije bilo dovoljno da se vinem u preduzetništvo. Bile su potrebne inovacije, kako u opremi, tako i u pružanju novih usluga. (...)

Znala sam da u našoj zemlji postoje različiti programi podrške preduzetnicima. Raspitala sam se i pronašla poziv za pokretanje sopstvenog biznisa kroz podršku Evropskog PROGRESA, kojim Evropska unija i Vlada Švajcarske pomažu razvoj ženskog preduzetništva. U okviru ovog programa, prošle smo kroz različite obuke, učile smo o preduzetništvu i kako da svoju biznis ideju sprovedemo u delo do najsitnijeg detalja. Nekoliko meseci nakon apliciranja, saznala sam da sam jedna od 48 žena koje su dobile bespovratnu subvenciju u vrednosti od 9.800 evra za kupovinu nove opreme. U međuvremenu je stigla i subvencija za samozapošljavanje od Nacionalne službe za zapošljavanje i tako sam uplovila u preduzetničke vode, obnovila porodičnu tradiciju i osavremenila proizvodnju i uslugu. Kroz projekat sam dobila i veliku medijsku podršku, što se odrazilo na moje sadašnje poslovanje. Bilo je potrebno zadobiti i poverenje mušterija, što nije bilo lako, ali se vremenom dogodilo zahvaljujući dobro odrađenom poslu, ljubaznosti i strpljenju.

Pomoć Evropske unije mi je pružila priliku da steknem samopouzdanje da nastavim dalje, kao i veru u to da se moje ideje mogu ostvariti. Tako „Titany Concept“, moja mala radnja podno Zlatara, uspešno radi skoro dve godine, a ja planiram da zaposlim još nekoga, da unapredim i proširim svoje poslovanje.

Biti preduzetnica uopšte nije lako, ali s obzirom na to da sam radila u firmama gde sam imala nadređene, mogu reći da preduzetništvo pruža veću slobodu, kreativnost i samoispunjenje. Savetujem da iskoristite programe podrške, da budete hrabri i uporni u ostvarenju svojih preduzetničkih snova i kroz svoje osnaživanje doprinesete napretku naše zemlje.

(...)

Tekst u celini možete pročitati ovde.

Više uspešnih priča možete pogledati na socijalnoukljucivanje.gov.rs

Ovaj bilten primate jer se Vaša adresa nalazi na mejling listi Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 
Ukoliko želite da se odjavite sa liste, kliknite OVDE.
Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Milutina Milankovića 106, 11070 Beograd, Srbija

E-mail sipru@gov.rs
Telefon +381 11 311 14 21