Copy
Ukoliko se bilten ne prikazuje ispravno, molimo Vas kliknite OVDE
37. BILTEN 
O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I SMANJENJU SIROMAŠTVA

UVODNIK

Objavljenja brošura "Stop napuštanju škole"

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije izradio je brošuru „Stop napuštanju škole“, sa ciljem da ukaže na problem ranog napuštanja škole i osipanja učenika iz sistema obrazovanja, važnost zadržavanja učenika u sistemu obrazovanja do sticanja kvalifikacija i formalno priznatog dokumenta, kao i na ulogu različitih aktera u procesu sprečavanja učenika da napuste sistem obrazovanja.

Rano napuštanje škole i osipanje učenika iz sistema obrazovanja se odnosi na one učenike koji su napustili školu/obrazovni sistem pre sticanja svedočanstva o završenoj osnovnoj školi ili diplome o završenom srednjem obrazovanju, tj. pre sticanja formalno priznatog dokumenta. Osipanje učenika iz sistema obrazovanja je problem sa kojim se danas suočavaju mnoge države sveta, među kojima je i Republika Srbija.

Posledice ranog napuštanja škole i osipanja učenika iz sistema vidljive su na:
  • individualnom planu – nesiguran i apatičan pojedinac kome je smanjena mogućnost zapošljavanja i koji živi od socijalne pomoći na društvenim marginama;
  • društvenom planu – nizak obrazovni nivo stanovništva, visoka stopa nezaposlenosti na nacionalnom i lokalnom nivou, velika izdvajanja iz budžeta za socijalna davanja, porast prestupničkog ponašanja;
  • ekonomskom planu – slab privredni napredak i rast ekonomije.
Brošura „Stop napuštanju škole“ je namenjena svima koji se u skladu sa zakonskim i podzakonskim okvirom staraju o razvoju dece i mladih u zdrave, obrazovane i kompetentne ličnosti spremne na svakodnevne izazove savremenog sveta, a prvenstveno: lokalnim samoupravama; institucijama na lokalnom nivou; obrazovnim institucijama; roditeljima i organizacijama civilnog društva. Kliknite da preuzmete publikaciju „Stop napuštanju škole“.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

VESTI

AKTIVNOSTI TIMA

Preliminarni rezultati mapiranja usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava

Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava, kao inicijativa Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, realizovana je u periodu od oktobra 2015. do marta 2016. godine. Istraživanje je realizovano od strane Centra za socijalnu politiku.

Objavljujemo preliminarne podatke istraživanja – tabelu rasprostranjenosti usluga socijalne zaštite u 145 JLS, tokom 2015. godine. Finalni podaci i analiza mogu se očekivati u septembru.

Na osnovu metodologije koja je primenjena za prikupljanje podataka o uslugama socijalne zaštite, moguće je napraviti poređenja između opština i gradova po vrsti usluga koje pružaju, po rasprostranjenosti, kao i po ukupnim izdvajanjima za usluge, dostupnosti, efikasnosti, kvalitetu i sektoru koji obezbeđuje usluge. Podaci koji će biti dostupni omogućiće i uporednu analizu sa podacima koji su prikupljeni u prethodnom ciklusu 2012. godine, po sličnoj metodologiji.


Rezultati konkursa „Program za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja“

U saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike, 26. maja 2016. godine objavljen je konkurs pod nazivom „Program za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja“. Cilj Programa je podizanje kapaciteta istraživača/ica za realizaciju istraživanja od značaja za kreatore javnih politika, kao i unapređenje kapaciteta kreatora javnih politika za korišćenje podataka i nalaza istraživanja u cilju unapređenja javnih politika.

Na konkurs je prijavljeno 54 predloga projekta, od kojih je pet podržano: Analiza uticaja dostupnih obrazovnih profila i geografskog rasporeda škola na profesionalnu orijentaciju učenika 8. razreda; Karakteristike nastavnog osoblja u obrazovnom sistemu Srbije: Analiza visine plata, rodne zastupljenosti i starosti nastavnika po obrazovnim nivoima; Analiza stručne spreme, mesečne zarade, starosti i rodne zastupljenosti nastavnog osoblja po radnim mestima u osnovnom i srednjem obrazovanju; Analize kombinovanih odeljenja i njihove opravdanosti; osipanje dece iz kombinovanih odeljenja u 5. razredu prilikom prelaska u matičnu školu: Unapređenje kvaliteta inkluzivnog obrazovanja zasnovano na otvorenim podacima.


Obnovljeni pozivi UNICEF-a za realizaciju revizije pokazatelja socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva (rok: 7.8.2016.)

Kancelarija UNICEF-a za Srbiju je u sklopu zajedničkog procesa revizije pokazatelja socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva u Republici Srbiji, koji sprovodi su saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, obnovila pozive za izbor konsultanata za oblasti: Obrazovanje; Dugotrajna nega; Zdravlje.

Ovi pozivi deo su procesa koji su Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Kancelarija UNICEF-a za Srbiju pokrenuli 29. juna 2016. godine.

Rok za slanje prijava ističe 7. avgusta 2016. godine.


Objavljena studija „Analiza primene afirmativnih mera u oblasti obrazovanja Roma i Romkinja i preporuke za unapređenje mera“

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremio publikaciju Analiza primene afirmativnih mera u oblasti obrazovanja Roma i Romkinja i preporuke za unapređenje mera”.

Publikacija sadrži podatke o romskoj populaciji pre i posle uvođenja afirmativnih mera, opšti pregled zakonske i strateške regulative u oblasti obrazovanja Roma, analizu uspešnosti sprovođenja afirmativnih mera u Srbiji u prethodnom periodu na osnovu raspoloživih podataka, kao i analizu relevantnih nacionalnih i međunarodnih dokumenata.

Kvalitativni podaci dobijeni analizom dokumenata i kvantitativni podaci dobijeni od različitih ministarstava i drugih institucija i organizacija u ovoj studiji su dopunjeni percepcijama različitih grupa aktera u obrazovanju kada su u pitanju afirmativne mere i njihovo ostvarivanje u praksi. 

Kliknite da preuzmete publikaciju Analiza primene afirmativnih mera u oblasti obrazovanja Roma i Romkinja i preporuke za unapređenje mera”.


Aktivni mladi i inkluzivno društvo – Transkripti sa 35. Beogradskog Ignite-a

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo transkripte sa 35. Beogradskog Ignite-a na kojem su aktivni mladi prenosili svoja inspirativna iskustva o borbi za inkluzivno društvo. Pozivamo vas da tekstove pročitate, komentarišete i delite sa svima kojima mogu biti korisni i interesantni.

U Srbiji zabrinjava velika nezaposlenost i neaktivnost mladih – čak 43,3% mladih u Srbiji je nezaposleno. Međutim, aktivnim odnosom prema sopstvenom razvoju i razvoju društva doprinos mladih od neprocenjive je vrednosti.

Šestoro mladih ljudi koji se svakodnevno aktivno zalažu za društvo jednakih mogućnosti su u dinamičnim petominutnim nastupima sa publikom podelili ideje o tome koja je uloga mladih u borbi protiv predrasuda, razvoju inkluzivnog obrazovanja, rušenju prepreka na koje nailaze osobe s invaliditetom, brizi o starijima, socijalnom preduzetništvu, promociji rodne ravnopravnosti, itd.

Događaj je održan u saradnji sa Srbijom u pokretu, u sredu, 25. maja 2016. godine.


Održana panel diskusija “Мusic has no gender / Muzika nema rod”

U okviru proteklog Mikser festivala, 11. juna, održana je panel diskusija “Music has no gender/ Muzika nema rod” u organizaciji Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, gde se razgovaralo o iskustvima domaćih muzičarki na trenutnoj muzičkoj sceni. U diskusiji su učestvovale Ana Ćurčin, pevačica i gitaristkinja, Kristina Lalić, DJ, Nataša Tasić Knežević, operska pevačica, i Maja Cvetković, frontmenka grupe E-play. Moderatorka razgovora bila je blogerka Milanka Lana Nikolić, jedna od redovnih autorki na Blogu o socijalnom uključivanju.

Ideja ovog događaja bila je spajanje muzike i rodne ravnopravnosti i pružanje uvida u iskustva muzičarki ali i diskusija o tome u kojoj meri stereotipi i patrijarhalne norme preovlađuju u muzičkoj industriji. Cilj panela bio je i da motiviše i inspiriše one koji se bave rodnom ravnopravnošću da otvore vidike za žensko stvaralaštvo sa jedne, kao i umetnice i umetnike o stanju rodne ravnopravnosti u stvaralaštvu sa druge strane, ali i da podstakne žene kojima je potreban podstrek da se upuste u neku od kreativnih avantura. 

U zaključku su sve muzičarke naglasile koliko je važno da žene koje se bave muzikom i one koje žele, a nemaju hrabrosti da počnu, veruju u sebe i posvete se onome što vole, čak i ako nemaju podršku okoline.

AKTUELNI KONKURSI

Fondacija “Ana i Vlade Divac” i Grad Užice: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj kozarstva (rok: 28.7.2016.)
Objavljen konkurs u okviru EIDHR programa (rok: 29.7.2016.)
UNDP: Razvoj vitalnosti opština kroz prevazilaženje migrantske krize (rok: 1.8.2016.)
Poziv za predloge projekata prekogranične saradnje sa Mađarskom (rok: 26.8.2016.)
Konkurs za predloge za razvoj trajnog rešenja za smeštaj i unapređenje fizičke infrastrukture u romskim naseljima (rok: 9.9.2016.)
Ponovljen konkurs za OCD u okviru  Civil Society Facility Programme 2015 (rok: 13.9.2016.)
Erazmus+: Drugi konkursni rok za projekte međunarodne kreditne mobilnosti 2016 (rok: 15.9.2016.)
EaSI: Poziv za dodelu grantova za mreže OCD u oblasti socijalnog uključivanja/smanjenja siromaštva/mikrofinansiranja/socijalnog preduzetništva (rok: 16.9.2016.)
Otvoren konkurs za istraživačke radove na temu prekogranične saradnje (rok: 23.1.2017.)
Vesti o aktuelnim konkursima možete redovno pratiti na sajtu:
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/konkursi

PROČITAJTE I...

Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama o AP Partnerstva za otvorenu upravu 2016-2017.
Uredba za bezbednost dece na Internetu prekretnica u razvoju informacionog društva
Nastavljen trend depopulacije u Srbiji
Miksalište dobitnik „European Citizenship Award 2016“
Vesti o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva možete redovno pratiti na sajtu:
www.socijalnoukljucivanje.gov.rs

BLOG O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU

ANA STAMENIĆ (DOSTIGNUĆA MLADIH U SRBIJI): Ono kad imate konzervu, a nemate otvarač

Moja priča sa učeničkim preduzetništvom počela je pre 7 godina, angažovanjem u programima Dostignuća mladih. Učenička kompanija „Orion“ formirana je u okviru ivanjičke Gimnazije. Proizvod kojim smo se ove godine predstavili jeste prirodna pasta za zube. A kako je sve počelo?

Sama ideja da pravimo pastu za zube došla je od naše generalne menadžerke Jovane. Kao nastavniku informatike učinilo mi se da je ideja preveliki izazov za nas. Koje sastojke upotrebiti, u kom odnosu, kako će to uticati na zube, ima li neželjenih efekata… Mnoštvo pitanja na koja u tom trenutku nismo imali odgovor. Zahvaljujući pomoći profesorki hemije i biologije, kao i našim stomatolozima, došli smo do rešenja.

Trebalo je vremena da nađemo najbolje sastojke i da ih iskombinujemo na pravi način. Pre upuštanja u priču o pasti nisam znala da je proizvodnja jestivih eteričnih ulja u našoj zemlji veoma ograničena. Ipak uspeli smo da nađemo odgovarajuće ulje mente. Kada smo sve sastojke sjedinili, dobili smo zelenu smesu – na oko odbojnu, ali kada je probate, osetite da stvarno deluje na zube i desni. (...)

Put do Beograda – od nastanka ideje pa do njene realizacije – bio je pun uspona i padova. Svaka savladana prepreka za učenike je predstavljala veliku pobedu i korak napred. Njihova istrajnost i upornost na izradi proizvoda, njihova odlučnost u kritičnim momentima, osećaj zajedništva i timski duh, samo su neke od dobiti iz avanture “zelena pasta – blistav osmeh”. Da, bilo je trenutaka kada su nam se vrata zatvarala, ali i te preduzetničke lekcije smo uspešno savladali.

Podrška koju smo dobili od našeg bližeg okruženja, ali i od uspešnih poslovnih ljudi, predstavlja jak vetar u leđa za dalje aktivnosti kompanije “Orion”. Motivacija učenika kroz prvu godinu zajedničkog rada narasla je toliko da već sada imamo ideje za narednu školsku godinu. A da ćemo tada biti još bolji i uspešniji preduzetnici – to obećavamo.

Tekst u celini možete pročitati na Blogu o socijalnom uključivanju.

Druge tekstove naših blogera i blogerki možete pročitati na www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/

USPEŠNI PRIMERI

SELENA SIMIĆ: Podržite žene i ne dajte im da odustanu od onoga čime žele da se bave

Transkript govora na 35. Beogradskom Ignite-u “Štafeta je u mojim rukama” (25. maj 2016., Impact Hub, Beograd)

Kad vam kažem da sam bubnjarka, svi pomislite da je to ultra-mega-giga kul: „Wow, devojka svira bubnjeve!“ A vidite kako je meni: većina ljudi misli da su bubnjari glupi, neki ljudi misle da su žene glupe, a ja sam još i plavuša… Osim što sam se pomirila s tim da su neki ljudi takvog mišljenja, pomirila sam se i s tim da neću imati nežne šake, da će mi ruke izgledati kao da se bavim cepanjem drva, kao i da ću kroz život da se krećem s teretom od oko 15 kg, koliko su teške sve one činele, doboši, pedale i ostale komponente bubnjeva koje moram da vucaram sa sobom.

Šalu na stranu (iako u njoj ima mnogo istine), biti bubnjarka u Srbiji nije baš lak zadatak. Ja dolazim iz male sredine, iz grada Smedereva, gde sam doskora bila jedina bubnjarka ikada. Kada bi ljudi čuli čime se bavim, obično bi me nazivali nekim pogrdnim imenima i aludirali na to da sam homoseksualne orijentacije. Meni, koja sam tada imala 14 godina, nimalo nije bilo svejedno zbog toga. (...)

Upravo zbog toga sam, zajedno sa Femix mrežom ženskog stvaralaštva, odlučila da napravim bubnjarske radionice za devojčice uzrasta od 10 do 14 godina. Mi verujemo da će biti manje diskriminacije ako bude više žena koje sviraju tzv. „muške“ instrumente i ako se deci, dok su još mala, stavi do znanja da ne postoje „muški“ ili „ženski“ instrumenti, već da su instrumente pravili ljudi za neke druge ljude. A u kategoriju ljudi, složićemo se, spadaju i muškarci i žene. (...)

Nažalost, ovaj svet ne možemo da menjamo instant, nekim čarobnim štapićem. Zato verujem da su ovi mali koraci veoma značajni za kreativniju, ravnopravniju, raznovrsniju muzičku scenu u Srbiji i društvo u celini. (...)

Mnoge devojke koje znam odustale su od sviranja zato što nisu imale dovoljno podrške. Svako od nas se na različite načine bori sa kritikama, svako u nekom trenutku poželi da odustane ako nema podršku od ljudi u okolini. Zato apelujem na sve vas: ako u svojoj okolini imate neke sestre, mame, drugarice, devojke (…) koje žele da sviraju neki neuobičajen instrument ili da se bave bilo čime što je malo drugačije – podržite ih u tome i ne dajte im da odustanu! (...)

Tekst u celini možete pročitati ovde.

Više uspešnih priča možete pogledati na socijalnoukljucivanje.gov.rs

Ovaj bilten primate jer se Vaša adresa nalazi na mejling listi Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 
Ukoliko želite da se odjavite sa liste, kliknite OVDE.
Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd, Srbija

E-mail sipru@gov.rs
Telefoni +381 11 311 4605, +381 11 311 4798, +381 11 213 7915