Copy
View full message in your browser

Met trots kunnen we aankondigen dat de Rijksuniversiteit Groningen de nieuwe Roadmap Duurzaamheid 2021-2026 heeft aangenomen!

We are very proud to announce that the University of Groningen has a new Roadmap Sustainability 2021-2026!

Duurzaamheid in het DNA van de universiteit

Duurzaamheid is een van de kernwaarden van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit houdt in dat de RUG duurzame ontwikkeling in alle facetten van de universiteit wil integreren. Niet alleen in onderwijs en onderzoek, maar ook in de bedrijfsvoering van de universiteit. De RUG voelt zich verantwoordelijk voor toekomstige generaties en een duurzame samenleving en wil hier een actieve bijdrage aan leveren. 

De nieuwe Roadmap Duurzaamheid is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Green Office (vanuit het Programma Duurzaamheid) en academici, diensten, faculteiten, medewerkers en studenten. 

Alle ambities zijn weergegeven in één visueel overzicht, van biodiversiteit tot duurzame aanbesteding en van afvalscheiding tot interdisciplinair onderzoek. Voor meer informatie en de uitwerking van de verschillende ambities is de hele Roadmap te raadplegen. De Roadmap en de visualisatie zijn te bekijken op onze website of via de onderstaande links.

Naar de website
Roadmap Duurzaamheid | Nederlandse versie
Visualisatie | Nederlandse versie

Sustainability in the University's DNA

Sustainability is one of the key values of the University of Groningen. This means that the UG aims to integrate sustainable development into all facets of the University. Not only in teaching and research, but also in University business operations. The UG feels responsible for future generations and a sustainable society, and wants to make an active contribution to this end. 

The new Sustainability Roadmap has been developed through collaboration between the Green Office (as part of the Sustainability Programme) and academics, service units, faculties, staff members and students.

All ambitions are represented in one visual overview, from biodiversity to sustainable tendering and from waste separation to interdisciplinary research. For more information and elaboration on the various ambitions, you can consult the full Roadmap. The Roadmap and visualization (in Dutch and English) can be found on our website or through the links below. 

Go to the website
Roadmap Sustainability | English version
Visualization | English version

Do you have any questions or suggestions? Let us know via greenoffice@rug.nl!

Facebook
Instagram
Twitter
Website
Email
Copyright © 2021 Green Office, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp