Copy
View full message in your browser

English version below

Beste lezer,
 

We hopen dat je een gezonde start van 2021 hebt gehad! We beginnen het jaar meteen met leuke duurzame activiteiten. Met trots kondigen we aan dat Groningen deze week het hart van klimaatadaptatie zal zijn, met een gratis (online) internationaal en interactief festival!

 


 
In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van de activiteiten in januari, zoals de Klimaatadaptatieweek, een duurzame naaiworkshop en de essaywedstrijd over circulariteit. Je zal ook twee nieuwe medewerkers van het Green Office team ontmoeten!

Klimaatadaptatieweek (19-25 januari)

De Klimaatadaptatieweek zal deze week plaatsvinden, tot en met 25 januari. De week is georganiseerd door Climate Adaptation Groningen. Er zullen een heel aantal inspirerende en leuke activiteiten, lezingen, tentoonstellingen, workshops, films en meer te bezoeken zijn!

Je kunt leren over een klimaatadaptieve toekomst door tentoonstellingen te bezoeken, of met de audiotour mee te doen waarin artiesten, ontwerpers en architecten je meenemen op avontuur door Groningen. Blijf je liever thuis? Dan kun je online lezingen bekijken van RUG en Hanze-professoren of meedoen aan digitale bordspellen over klimaatadaptatie!

Bekijk het programma

Duurzame naaiworkshop (28 januari)Veel kleding kopen is niet bepaald duurzaam, maar wat als er een gat zit in dat ene toffe shirt? Geen nood! In deze workshop leren we je - samen met de fantastische mensen van Chicfashic - hoe je zelf je kapotte kleding kunt repareren! Het enige dat je nodig hebt zijn een naald, draad en knoop. Meld je dus snel aan en dan zien we je hopelijk op donderdag 28 januari om 17.00!
 
Meld je aan!

Lezing: Duurzame materialen (5 februari)

Veel van de materialen die we gebruiken zijn niet duurzaam. Het is dus essentieel dat we alternatieven vinden. Maar waar moeten we beginnen? En hoe bepaal je überhaupt we een duurzaam materiaal is? Je komt het op vrijdag 5 februari om 14.00 allemaal te weten.

Eerst zal dr. Pouya Samani ons vertellen hoe je überhaupt kunt bepalen hoe duurzaam een materiaal is. De circulaire economie zal essentieel blijken voor een duurzamere wereld, zoals Chris Garcia Saravia Ortiz De Montellano met haar onderzoek laat zien. Na deze introductie laten enkele bedrijven zien hoe ze duurzame materialen gebruiken in hun producten en kunst.

Meld je aan!
Wat betekent circulariteit voor jou? Pak een pen en schrijf je essay voor de Circular Mentality Contest! De Green Office ambassade van Campus Fryslan moedigt iedereen aan om deel te nemen aan deze wedstrijd. De schrijver van het beste essay (max. 1200 woorden) ontvangt een eco-kadobon ter waarde van €30, en de tweede plaats ontvangt een verrassingskado! Je kunt je inzending sturen naar circulariteitcontest@gmail.com voor 23.59 op 31 januari, 2021.

Nieuw in ons team!

Ik ben Rik Klement, de nieuwe studentassistent op de positie Extern en Onderzoek bij de Green Office. Daarnaast ben ik eerstejaars master student van de opleiding Industrial Engineering and Management. In de opleiding liggen mijn voornaamste interesses bij product(ie) en logistiek. 

Verder hou ik heel erg van koken, eten,  koffie en verschillende soorten sporten. Bij de Green Office wil ik graag mijn engineering achtergrond combineren met creatieve ideeën,  om zo bewustzijn betreft duurzaamheid te verbeteren en bijpassende problemen op te lossen.

“No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.” – Albert Einstein.

Hoi, mijn naam is Noortje! Sinds een paar weken ben ik werkzaam bij de Green Office als student-assistent Marketing en Communicatie. Dit is een superleuke manier om mijn passies voor duurzaamheid en grafisch design met elkaar te combineren! Hiernaast hoop ik dit jaar mijn bachelor Europese Talen en Culturen af te ronden. 

Ook ben ik gek op actieve buitensporten als kitesurfen, zeilen en snowboarden, die ik lekker buiten en in de natuur kan beoefenen. Later hoop ik vloeiend Spaans te spreken en een tijdje in Zuid-Amerika te werken en wonen, maar tot die tijd heb ik het in Groningen ook erg naar mijn zin!

Heb je een vraag of suggestie voor ons? Laat het dan weten via greenoffice@rug.nl!

Facebook
Instagram
Twitter
Website
Email
English version

Dear reader,

We hope you had a healthy start of 2021! This year is already starting with nice sustainable activities. We are proud to announce that this week Groningen will be the heart of climate adaptation with a  free (online) international and interactive festival!

 


In this newsletter you will find an overview of the activities for January, including the Climate Adaptation Week, a Sustainable Sewing Workshop, an event on Sustainable Materials and the Essay Contest on Circularity. You will also read about the two new additions of the Green Office Team!

Climate Adaptation Week (19th-25th January)

The Climate Adaptation Week will take place this week until the 25th January and is organized by Climate Adaptation Groningen. There are a number of inspiring fun activities, readings, exhibitions, workshops, films and more!

You can join exhibitions or the audio tour where artists, designers and architects take you on an adventure through Groningen to learn about a climate-adaptive future. Do you prefer to stay home? Then you can watch online lectures from RUG and Hanze professors or participate in digital board games about climate adaptation!

Check out the programme

Sustainable Sewing Workshop (28th January)Buying a lot of clothes is not exactly sustainable, but what if there’s a whole in that one nice shirt? No worries! In this workshop, we - together with the fantastic people of Chicfashic - will teach you how to mend your clothes! All you’ll need are a needle, thread and button. So, sign up quickly and we hope to see you on Thursday 28th January at 5 p.m.!
 
Sign up now!

Lecture: Sustainable materials (February 5th)

Many of the materials we use are not sustainable. This means it's essential that we come up with alternative. But where to start? And how do you determine what materials are exactly sustainable? You can find out on Friday February 5th at 2 p.m.

First, dr. Pouya Samani will tell us how we can assess how sustainable materials actually are. Circular Economy will be essential to move towards a more sustainable world, as Chris Garcia Saravia Ortiz De Montellano will show. After this introduction, a few companies will show us about how they use sustainable materials in their products and art.

Sign up now!
What does Circularity mean to you? Grab a pen and write your essay for the Circular Mentality Contest! The Green Office Embassy of Campus Fryslan encourages everyone to participate in this competition. The writer of the best essay  ( max.1200 words) will win  the top prize of a €30 eco-giftcard and the runner-up will receive a surprise gift! You can email your submission to circulariteitcontest@gmail.com by 11.59 p.m. on January 31st, 2021

New to the team!

 

I am Rik Klement, the new student assistant for the position External and Research at the Green Office. Next to this, I am a first year’s master student of Industrial Engineering and Management. My interest lies in the field of product(ion) technology and logistics. 

I really love food, cooking, coffee and sports. At the Green Office I want to apply my engineering background, combined with creative and open-minded ideas, in order to increase consciousness on sustainability and solve related problems.

“No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.” – Albert Einstein.

 

Hi, my name is Noortje! I have been working at the Green Office as the student assistant for Marketing and Communication for a few weeks now. This is the perfect way to combine my passions for sustainability and graphic design! I am hoping to finish my bachelor’s degree in European Languages and Cultures this year. 

I am also very much into active outdoor sports such as kitesurfing, sailing and snowboarding, which I can do while being outside and in nature. In a few years I hope to be fluent in Spanish and to live and work in South-America for a while, but until then, I am very much enjoying my life Groningen!

Do you have any questions or suggestions? Let us know via greenoffice@rug.nl!

Facebook
Instagram
Twitter
Website
Email
Copyright © 2021 Green Office, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp