Copy
View full message in your browser

English version below

Beste lezer, 
 
De laatste nieuwsbrief van het jaar! Dat betekent dat ook de feestdagen eraan komen.

Hoe die eruit gaan zien weten we nog niet, maar we hebben wél de gouden tip wat cadeautjes betreft: shop lokaal!


Verder in deze nieuwsbrief: fair trade, duurzame koffie voor de RUG, nieuws over University Rebellion en de Climate Adaptation Award 2021! We vieren de lancering van onze eigen blog en geven je ook in deze editie een duurzame tip.

We wensen je een fijne december.
Tot volgend jaar!

University Rebellion overhandigt duurzaamheidsmanifest aan de RUG


University Rebellion, onderdeel van actiegroep Extinction Rebellion, heeft op 19 november bij alle universiteiten in Nederland aandacht gevraagd voor de klimaatcrisis. Ook voor het Academiegebouw van de RUG verzamelde een aantal actievoerders. 

Vertel de waarheid over duurzaamheid, word klimaatneutraal in 2025 en zorg voor de democratisering van de universiteit. Dat zijn in het kort de eisen van University Rebellion. Voorzitter van het College van Bestuur Jouke de Vries nam namens de universiteit het manifest in ontvangst te nemen en gaf een eerste reactie.

Lees de reactie van Jouke de Vries

Nieuwe duurzamere koffie bij de RUG

 
Onlangs is Maas gekozen als nieuwe koffieleverancier van de RUG. Vanaf medio januari zul je dus nieuwe koffieautomaten aantreffen in de gebouwen van de RUG, met koffie van fair trade bonen.

Maas maakt koffiekoppen van hun restproduct, én je krijgt korting als je je eigen mok meeneemt!
 
 
Meer over Maas

Climate Adaptation Award 2021: inschrijven tot 10 december


Het klimaat verandert en we kunnen de temperatuurstijging onvoldoende voorkomen. We kunnen ons wel aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Wat is jouw beeld van de samenleving in een klimaatbestendig Nederland in 2100 en wat betekent dit voor de ruimtelijke, economische en sociale inrichting?

Heb jij hier goede ideeën over? Doe dan mee met de Citizen Climate Adaptation Award 2021. Je kunt individueel meedoen of met een groep van maximaal 4 personen.
Ik doe mee! Wat moet ik doen?

Sustainable Advent Calendar

 

Het is bijna kerst! 🎄 Hoewel kerst een geweldige gelegenheid is om tijd door te brengen met familie en vrienden heeft het ook een keerzijde. Het lijdt vaak tot voedselverspilling, ongewenste cadeaus en veel onnodige verpakkingen. 

Maar het minimaliseren van de negatieve impact van kerst hoeft niet moeilijk te zijn! Op de Green Office social media delen wij tips om de feestdagen duurzaam te maken. Een duurzame adventskalender 🎁 

Facebook Green Office Groningen
Instagram Green Office Groningen

De Green Office Blog is live


We kregen massaal antwoord op onze vraag naar bloggers! Je kunt de eerste blogs nu lezen.

Nieuwsgierig naar het leven van een GO Ambassador? Op zoek naar tips om je studentenkamer duurzamer te maken? Je leest het op onze blog!

Wil je bijdragen? Stuur je idee in via het formulier, dan nemen we contact met je op!
Bekijk de Green Office Blog

Easy Eco tips voor een groener leven


Wist je dat: 
  • je een kaarsje kunt maken van sinaasappelschil?
  • (ongezouten) pasta-water goed is voor je planten? 
  • je telefoon sneller laadt in vliegtuigstand?
Meer zulke tips en weetjes vind je op de Facebookpagina Easy Eco Tips!
Ik wil meer tips!

Heb je een vraag of suggestie voor ons? Laat het dan weten via greenoffice@rug.nl!

Facebook
Instagram
Twitter
Website
Email
English version
Dear reader,
 
The last news letter of the year! Ofcourse, that also means the holidays are coming up.

How we will celebrate is still uncertain, but we do know this: we will shop local for our gifts!

 


In this newsletter you'll find updates on fair trade coffee for the UG, news on University Rebellion and the Climate Adaptation Award 2021! We celebrate the launch of our own blog, and will give you another sustainable tip.

We wish you all a great December.
See you next year!

University Rebellion hands over sustainability manifesto to the UG

Action group University Rebellion called attention to the climate crisis at all Dutch universities on Thursday 19 November. A number of protesters gathered in front of the UG Academy Building, too.

The group wants universities to strive for sustainability and to instrumentalize scientific knowledge in the fight against climate change. The group has written a manifesto to this aim. The President of the Board of the University, Jouke de Vries, accepted the manifesto on behalf of the University and provided a first reaction.

Read how Jouke de Vries reacted

Fair trade and sustainable coffee for the UG


Recently Maas has been chosen as the UG's new coffee supplier. From mid-January onwards the new coffee machines will be installed in all university buildings.

Maas makes coffee cups out of their rest product and offers discount when you bring your own coffeecup!
 
More about Maas

Climate Adaptation Award 2021: sign-up open until Dec 10


The climate is changing and there is very little we can do to stop the temperature from rising. We can, however, adapt to the consequences of climate change (climate adaptation). How do you see society in a climate-proof Netherlands in 2100, and how will this affect the spatial, economic and social organization?

Have you got some good ideas about this? If so, enter the Citizen Climate Adaptation Award 2021. The competition is open to individuals and groups of a maximum of four.
I'm in! How can I join?

Sustainable Advent Calendar

Christmas is just around the corner 🎄While Christmas is a wonderful opportunity to spend time with family and friends, it often includes lavish meals and gifts with the potential for wasted food, unwanted presents and a great deal of unnecessary packaging. 

But minimising the negative environmental impact of Christmas does not need to be difficult! On the Green Office social media we will share tips to make this festive season sustainable. A Sustainable Advent Calendar!

Facebook Green Office Groningen
Instagram Green Office Groningen

The Green Office Blog is live

Many of you responded to our request for bloggers and the first blogs have now been published!

Curious about the life of a GO Ambassador? In need of tips to make your student room eco-friendly? We've got you covered!

Do you want to contribute? Send in your blog idea through the form and we'll get in touch!
 
Check out our blog

Easy Eco tips for a greener life


Did you know: 
  • an orange peel makes for a natural candle?
  • (unsalted) pasta water gives your plants a boost?
  • your phone charges faster in airplane mode?
More life hacks and fun facts on Easy Eco Tips' Facebook page.
More life hacks please!

Do you have any questions or suggestions? Let us know via greenoffice@rug.nl!


 
Facebook
Instagram
Twitter
Website
Email
Copyright © 2020 Green Office, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp