Copy
View full message in your browser

English version below

Beste lezer,
 
Maak samen met ons deze herfst een beetje groener. Hoe? Daar lees je deze maand alles over! 

In deze nieuwsbrief vind je het complete programma voor de Sustainability Week, een uitnodiging voor een nieuwe editie van de Barn Talk, en zijn er meerdere kansen om je in te zetten voor een duurzamere samenleving!


Daarnaast stellen we de nieuwe Green Office teamleden aan je voor en houden we je op de hoogte van het laatste nieuws. 

Laat je inspireren!Sustainability Week: 12-16 oktober

Duurzaamheid is zo veelbesproken dat het soms altijd wel duurzame week lijkt. Daardoor zou je bijna vergeten hoe veelzijdig en verrassend duurzaamheid kan zijn. Niet tijdens de duurzame week! Van 12 t/m 16 oktober stappen we buiten de sleur van het dagelijkse duurzaamheidsdebat en kijken we verder naar innovatieve oplossingen.

Maak bijvoorbeeld kennis met het burgerinitiatief dat eigenhandig pesticiden in natuurgebieden op de kaart zette, leer alles over plastic-etende paddenstoelen of ontdek hoe je minder afval kunt produceren. De meeste activiteiten zijn groepjes minilezingen: perfect om iets nieuws te leren, zonder de hele dag naar een scherm te moeten staren!

Bekijk hieronder de agenda! Iets leuks gezien? Schrijf je dan in!
 

Inschrijven & meer informatie

Living Lab: werk met ons samen!

De Green Office is op zoek naar studenten die een echte casus willen onderzoeken op het gebied van duurzaamheid. Zowel bachelor- als masterstudenten kunnen met ons samenwerken via de Green Living Lab. Bekijk onze onderwerpenlijst en stuur een mailtje naar greenoffice@rug.nl met jouw voorkeur of eigen idee!

Bekijk de onderwerpen

Duurzame events in Groningen

 
Blijf op de hoogte met de Green Office Sustainable Calendar!
 
Met deze Google Calendar kun je alle duurzame evenementen in en om Groningen zien, je voegt 'm makkelijk toe aan je eigen agenda.

Hebben we iets gemist? Laat het ons weten!
 
Voeg de kalender toe

7 oktober: Barn Talk over Duurzame Mobiliteit


Komende woensdag vindt van 16.15 tot 17.30 de volgende Barn Talk plaats over duurzame mobiliteit. Gastspreker Zeger Baelde (Managing Director Rijksdienst Wegverkeer) gaat in gesprek met een viertal panelleden. Ook als kijker kun je actief deelnemen door je mening te geven over de volgende stellingen:
  • Wat moet de overheid doen? Subsidies? Belastingen?
  • Moet de overheid ingrijpen bij de vele bezorgdiensten? Bijvoorbeeld door een centraal afhaalpunt?
  • Moeten fossiele brandstoffen verboden worden in stedelijke gebieden?
Het volgen van de Barn Talk kan via een live-stream.
Meer informatie & live stream

Nieuw Green Staff Team

Renate Kat en Suzanne Lanooij (PhD-onderzoekers bij FSE) starten een samenwerking met de Green Office, waarin ze onderzoeken hoe plastic afval kan worden verminderd in de laboratoria van de RUG.

Ben je RUG-staff en heb je interesse in of ervaring met het verminderen van plastic afval en/of kwaliteitscontrole van laboratoria? Word dan lid van het GO Greener Labs Committee! Stuur ons een mail op greenoffice@rug.nl!
 

Win prijzen met de SuLiTest


Je kunt nog steeds meedoen met de Sulitest! Benieuwd hoeveel je eigenlijk weet over duurzaamheid? Doe de Sustainable Literacy-test om te ontdekken wat je al weet, en om meer te weten te komen over onderwerpen die nieuw voor je zijn! 

De test is vooral bedoeld om van te leren, het maakt dus niet uit hoe hoog je score is: winnen kan altijd! 🏆

  • Voor studenten: gebruik sessiecode D1B3-CCFE-415C⁠
  • Voor medewerkers: gebruik sessiecode 26A2-78CE-E762
Doe de SuLiTest!

Nieuw in ons  team!


Ik ben Daniëlle. Sinds januari versterk ik het team als Studentassistent Events.

Tot nu toe heb ik bijvoorbeeld de duurzame week (mede-)georganiseerd, maar ook kleine evenementen zoals Sustainable Living in Groningen of onze pubquiz!
My name is Joy!

I am  passionate about fighting inequalities. In trying to tackle environmental inequalities, it is important to know that even the smallest effort matters.

My role as the ambassador coordinator is to help students be the best sustainability ambassadors they can be and contribute to a greener earth.

My name is Fardau! I joined the team in August in the role of communications officer.

A sustainable society is something we can all help create, no matter how big or small our contribution - and I like to make sure everybody knows that.

So, what can you do?

Heb je een vraag of suggestie voor ons? Laat het dan weten via greenoffice@rug.nl!

Facebook
Instagram
Twitter
Website
Email
English version
Dear reader,
 
Join us in making this fall a little greener! How? Read all about it this month! 

In this newsletter you'll find the complete event programme for the Sustainability Week, an invite for the next Barn Talk and plenty of options to collaborate with us in making this world more sustainable!


Next to that we will introduce you to our newest Green Office team members and keep you up to date with the latest news.

Get inspired!

Sustainability Week: 12-16 October

We talk about sustainability so often that it sometimes seems like every week is sustainability week. Because of that, you would almost forget how varied and surprising sustainability can be. Not during the Sustainability Week! From 12 until 16 October we go beyond the daily debate on sustainability and we ’ll have a look at innovative solutions.

For example, you can get to know everything about plastic-eating mushrooms, green rooftops or learn how to produce less waste. Most activities are sets of short online lectures: perfect to learn something new without getting exhausted from looking at a screen all day!

Check out the schedule and sign up below!

Sign-up & more information

Living Lab: collaborate with us!


The Green Office is looking for students who are interested in curricular (research) projects on how the university can become more sustainable. If you are a BA or MA student with an interest in sustainability you can collaborate with us via the Green Living Lab. Take a look at our list of topics and send us an email at greenoffice@rug.nl with your preference or your idea!

Living Lab Topic-list

Sustainable Event Calendar

 
Stay up to date with the sustainable events and days in Groningen with the Green Office sustainable calendar! ⁠

⁠It's a Google Calendar with all the (inter)national sustainability days and sustainable events in and around Groningen. We might have missed a few, so let us know if you know of any events that we haven't included yet! 
Add the Calendar

7 October: Barn Talk on Sustainable Mobility (Dutch)


In the next edition of the Barn Talk, on Wednesday 7 October from 4.15 p.m. - 5.30 p.m., the panel discusses sustainable mobility. Guest speaker Zeger Baelde (Managing Director Rijksdienst Wegverkeer) and the panel members will discuss the future of mobility and the role of the government. You can actively take part in the discussion through the online platform.

Join this interactive discussion via live stream.
More info & live stream

New Green Staff Team

Renate Kat and Suzanne Lanooij (PhD researchers at FSE) will start a collaboration with the Green Office investigating how to reduce plastic waste in RUG Labs.

Are you a staff member with interest and/or expertise in reducing plastic waste, and/or have expertise in laboratory quality control? Join this new GO Greener Labs Committee! Send us an email at greenoffice@rug.nl!
 

Win prizes by doing the SuLiTest

It's still possible to take the test! Curious to know how much knowledge you have when it comes to sustainability? Do you want to know whether you’re working towards a more sustainable world? Take the Sustainable Literacy test to find out what you already know and gain insight into topics that are new to you.

The SuLitest is not about scoring as high as possible, so every participant has the chance to win sustainable prizes! 🏆

  • For students: use the session code D1B3-CCFE-415C⁠
  • For staff: use the session code 26A2-78CE-E762
Take the SuLiTest!

New in our team!


My name is Daniëlle. I've been working at the Green Office as student assistent Events since last January.

So far, I've (co)organized the Sustainability Week and plenty of other smaller events, such as Sustainable Living in Groningen, or our Pubquiz!
My name is Joy!

I am  passionate about fighting inequalities. In trying to tackle environmental inequalities, it is important to know that even the smallest effort matters.

My role as the ambassador coordinator is to help students be the best sustainability ambassadors they can be and contribute to a greener earth.

My name is Fardau! I joined the team in August in the role of communications officer.

Sustainability is a topic that matters to all of us. A sustainable society is something we can all help create, no matter how big or small our contribution - and I like to make sure everybody knows that.

So, what can you do?

Do you have any questions or suggestions? Let us know via greenoffice@rug.nl!


 
Facebook
Instagram
Twitter
Website
Email
Copyright © 2020 Green Office, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp